Procentowa wydajność azotu przy użyciu metody Kjeldahla Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Procentowa wydajność azotu = (1.4*Normalność używanego kwasu*Ilość zużytego kwasu)/Masa związku
N% = (1.4*Nacid*Vacid)/M
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Procentowa wydajność azotu - Procentowa wydajność azotu jest miarą ilości moli utworzonego azotu w stosunku do zużytego reagenta.
Normalność używanego kwasu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Normalność użytego kwasu jest opisana jako liczba gramów lub molowych równoważników substancji rozpuszczonej obecnej w jednym litrze roztworu.
Ilość zużytego kwasu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość zużytego kwasu to ilość kwasu użytego w procesie szacowania procentu uzysku azotu.
Masa związku - (Mierzone w Kilogram) - Masa związku to ilość związku organicznego, którą stosuje się do pomiaru wydajności pierwiastka organicznego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Normalność używanego kwasu: 3 Gram na litr --> 3 Kilogram na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Ilość zużytego kwasu: 16 Litr --> 0.016 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Masa związku: 12 Gram --> 0.012 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
N% = (1.4*Nacid*Vacid)/M --> (1.4*3*0.016)/0.012
Ocenianie ... ...
N% = 5.6
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.6 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.6 <-- Procentowa wydajność azotu
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

7 Chemia organiczna Kalkulatory

Procentowa wydajność halogenu w składniku organicznym
Iść Procent wydajności halogenu = (Masa atomowa halogenu/(108+Masa atomowa halogenu))*(Utworzona masa AgX/Masa związku)*100
Procentowa wydajność azotu przy użyciu metody Kjeldahla
Iść Procentowa wydajność azotu = (1.4*Normalność używanego kwasu*Ilość zużytego kwasu)/Masa związku
Procentowa wydajność fosforu w składniku organicznym
Iść Procentowa wydajność fosforu = (62/222)*(Masa powstałego Mg2P2O2/Masa związku)*100
Procentowa wydajność siarki w składniku organicznym
Iść Procentowa wydajność siarki = (32/233)*(Utworzona masa BaSO4/Masa związku)*100
Procentowa wydajność azotu przy użyciu metody Dumasa
Iść Procentowa wydajność azotu = (28/22400)*(Objętość N2 w NTP/Masa związku)*100
Procentowa wydajność wodoru w składniku organicznym
Iść Procentowa wydajność wodoru = (2/18)*(Utworzona masa H2O/Masa związku)*100
Procentowa wydajność węgla w składniku organicznym
Iść Procent uzysku węgla = (12/44)*(Masa powstałego CO2/Masa związku)*100

Procentowa wydajność azotu przy użyciu metody Kjeldahla Formułę

Procentowa wydajność azotu = (1.4*Normalność używanego kwasu*Ilość zużytego kwasu)/Masa związku
N% = (1.4*Nacid*Vacid)/M
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!