Obwód ośmiościanu sześciennego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*Długość krawędzi prostopadłościanu
P = 24*le
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Obwód ośmiościanu sześciennego - (Mierzone w Metr) - Obwód ośmiościanu sześciennego jest sumą całkowitej odległości wokół wszystkich krawędzi ośmiościanu sześciennego.
Długość krawędzi prostopadłościanu - (Mierzone w Metr) - Długość krawędzi prostopadłościanu to długość krawędzi komórki elementarnej prostopadłościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Długość krawędzi prostopadłościanu: 10 Metr --> 10 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P = 24*le --> 24*10
Ocenianie ... ...
P = 240
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
240 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
240 Metr <-- Obwód ośmiościanu sześciennego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

7 Obwód ośmiościanu sześciennego Kalkulatory

Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym stosunku powierzchni do objętości
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*(18+(6*sqrt(3)))/(5*sqrt(2)*Stosunek powierzchni do objętości sześciennego ośmiościanu)
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym polu powierzchni bocznej
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*sqrt(Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu/((2*sqrt(3))+4))
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*sqrt(Całkowita powierzchnia sześciennego ośmiościanu/(2*(3+sqrt(3))))
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym promieniu środkowej kuli
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 48/sqrt(3)*Promień środkowy sześcianu sześciennego
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danej objętości
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym promieniu okręgu
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*Promień okręgu sześciennego ośmiościanu
Obwód ośmiościanu sześciennego
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*Długość krawędzi prostopadłościanu

Obwód ośmiościanu sześciennego Formułę

Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*Długość krawędzi prostopadłościanu
P = 24*le
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!