Obwód ośmiościanu sześciennego przy danej objętości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
P = 24*((3*V)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Obwód ośmiościanu sześciennego - (Mierzone w Metr) - Obwód ośmiościanu sześciennego jest sumą całkowitej odległości wokół wszystkich krawędzi ośmiościanu sześciennego.
Objętość sześcianu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość sześcianu to ilość trójwymiarowej przestrzeni zamkniętej przez powierzchnię sześcianu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Objętość sześcianu: 2360 Sześcienny Metr --> 2360 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P = 24*((3*V)/(5*sqrt(2)))^(1/3) --> 24*((3*2360)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
Ocenianie ... ...
P = 240.10101365119
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
240.10101365119 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
240.10101365119 240.101 Metr <-- Obwód ośmiościanu sześciennego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

7 Obwód ośmiościanu sześciennego Kalkulatory

Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym stosunku powierzchni do objętości
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*(18+(6*sqrt(3)))/(5*sqrt(2)*Stosunek powierzchni do objętości sześciennego ośmiościanu)
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym polu powierzchni bocznej
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*sqrt(Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu/((2*sqrt(3))+4))
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*sqrt(Całkowita powierzchnia sześciennego ośmiościanu/(2*(3+sqrt(3))))
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym promieniu środkowej kuli
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 48/sqrt(3)*Promień środkowy sześcianu sześciennego
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danej objętości
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
Obwód ośmiościanu sześciennego przy danym promieniu okręgu
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*Promień okręgu sześciennego ośmiościanu
Obwód ośmiościanu sześciennego
Iść Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*Długość krawędzi prostopadłościanu

Obwód ośmiościanu sześciennego przy danej objętości Formułę

Obwód ośmiościanu sześciennego = 24*((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
P = 24*((3*V)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!