Wysokość płyty przy podanym odchyleniu standardowym i długości kolumny Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wysokość płyty podana SD = ((Odchylenie standardowe)^2)/Długość kolumny
HSD = ((σ)^2)/L
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Wysokość płyty podana SD - (Mierzone w Metr) - Podana wysokość płyty SD jest zdefiniowana jako wysokość wielu wąskich, dyskretnych, zaraźliwych poziomych warstw.
Odchylenie standardowe - Odchylenie standardowe jest miarą rozłożenia liczb.
Długość kolumny - (Mierzone w Metr) - Długość kolumny to wysokość kolumny chromatograficznej, w której następuje rozdział cząstek.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odchylenie standardowe: 40.83 --> Nie jest wymagana konwersja
Długość kolumny: 9.9 Metr --> 9.9 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
HSD = ((σ)^2)/L --> ((40.83)^2)/9.9
Ocenianie ... ...
HSD = 168.392818181818
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
168.392818181818 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
168.392818181818 168.3928 Metr <-- Wysokość płyty podana SD
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

8 Długość kolumny Kalkulatory

Podana długość kolumny Liczba płyt teoretycznych i szerokość piku
Iść Długość kolumny chromatograficznej podana NP i WP = (Szerokość piku N i L/4)*(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Długość kolumny podana Liczba płyt teoretycznych i odchylenie standardowe
Iść Długość kolumny chromatograficznej = Odchylenie standardowe*(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Odchylenie standardowe podana długość kolumny i liczba płyt teoretycznych
Iść Odchylenie standardowe przy danych L i N = Długość kolumny/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Szerokość piku podana liczba płyt teoretycznych i długość kolumny
Iść Szerokość piku N i L = (4*Długość kolumny)/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Odchylenie standardowe ze względu na wysokość płyty i długość kolumny
Iść Odchylenie standardowe podane H i L = sqrt(Wysokość płyty*Długość kolumny)
Długość kolumny przy podanym odchyleniu standardowym i wysokości płyty
Iść Długość kolumny chromatograficznej = ((Odchylenie standardowe)^2)/Wysokość płyty
Podana długość kolumny Liczba płyt teoretycznych
Iść Długość kolumny chromatograficznej = (Liczba płyt teoretycznych*Wysokość płyty)
Wysokość płyty przy podanym odchyleniu standardowym i długości kolumny
Iść Wysokość płyty podana SD = ((Odchylenie standardowe)^2)/Długość kolumny

15 Współczynnik dystrybucji i długość kolumny Kalkulatory

Podana długość kolumny Liczba płyt teoretycznych i szerokość piku
Iść Długość kolumny chromatograficznej podana NP i WP = (Szerokość piku N i L/4)*(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Współczynnik separacji dwóch substancji rozpuszczonych A i B
Iść Współczynnik separacji A i B = (Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej A/Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej B)
Długość kolumny podana Liczba płyt teoretycznych i odchylenie standardowe
Iść Długość kolumny chromatograficznej = Odchylenie standardowe*(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Odchylenie standardowe podana długość kolumny i liczba płyt teoretycznych
Iść Odchylenie standardowe przy danych L i N = Długość kolumny/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Szerokość piku podana liczba płyt teoretycznych i długość kolumny
Iść Szerokość piku N i L = (4*Długość kolumny)/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej B przy danym współczynniku separacji
Iść Współczynnik dystrybucji B = (Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej A/Współczynnik separacji)
Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej A dany czynnik separacji
Iść Współczynnik dystrybucji A = (Współczynnik separacji*Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej B)
Odchylenie standardowe ze względu na wysokość płyty i długość kolumny
Iść Odchylenie standardowe podane H i L = sqrt(Wysokość płyty*Długość kolumny)
Współczynnik dystrybucji
Iść Rzeczywisty współczynnik dystrybucji = (Stężenie w fazie organicznej/Koncentracja w fazie wodnej)
Zmiana czasu retencji dla połowy średniej szerokości pików
Iść Zmiana czasu retencji podana H = (Rozkład*Połowa średniej szerokości szczytów)/0.589
Długość kolumny przy podanym odchyleniu standardowym i wysokości płyty
Iść Długość kolumny chromatograficznej = ((Odchylenie standardowe)^2)/Wysokość płyty
Podana długość kolumny Liczba płyt teoretycznych
Iść Długość kolumny chromatograficznej = (Liczba płyt teoretycznych*Wysokość płyty)
Zmiana objętości retencji przy danej rozdzielczości i średniej szerokości piku
Iść Zmiana objętości retencji podana Rand W = (Rozkład*Średnia szerokość szczytów)
Zmiana czasu retencji przy danej rozdzielczości i średniej szerokości piku
Iść Zmiana czasu retencji przy danych R i W = (Rozkład*Średnia szerokość szczytów)
Wysokość płyty przy podanym odchyleniu standardowym i długości kolumny
Iść Wysokość płyty podana SD = ((Odchylenie standardowe)^2)/Długość kolumny

Wysokość płyty przy podanym odchyleniu standardowym i długości kolumny Formułę

Wysokość płyty podana SD = ((Odchylenie standardowe)^2)/Długość kolumny
HSD = ((σ)^2)/L

Co to jest chromatografia?

Proces separacji oparty na różnych współczynnikach podziału różnych substancji rozpuszczonych między dwiema fazami. Obejmująca interakcję substancji rozpuszczonej i dwóch faz Faza ruchoma: gaz lub ciecz, która przemieszcza się przez kolumnę. Faza stacjonarna: ciało stałe lub ciecz, które pozostaje na miejscu.

Jakie są rodzaje chromatografii?

1) Chromatografia adsorpcyjna 2) Chromatografia jonowymienna 3) Chromatografia z podziałem 4) Chromatografia z wykluczaniem wielkości cząsteczek 5) Chromatografia powinowactwa

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!