Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Indeks polidyspersyjności = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
PDI = Mw/Mn
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Indeks polidyspersyjności - Indeks polidyspersyjności jest miarą rozkładu masy cząsteczkowej w danej próbce polimeru.
Wagowo średnia masa cząsteczkowa - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - System ważenia średniej masy cząsteczkowej obejmuje masę poszczególnych łańcuchów, co wpływa na całkowitą masę cząsteczkową polimeru.
Liczbowo średnia masa cząsteczkowa - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Liczbowo średnia masa cząsteczkowa to system pomiarowy, który wymaga zliczenia całkowitej liczby cząsteczek w jednostkowej masie polimeru, niezależnie od ich kształtu czy wielkości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wagowo średnia masa cząsteczkowa: 28.74 Gram na mole --> 0.02874 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
Liczbowo średnia masa cząsteczkowa: 23.37 Gram na mole --> 0.02337 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
PDI = Mw/Mn --> 0.02874/0.02337
Ocenianie ... ...
PDI = 1.22978177150193
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.22978177150193 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.22978177150193 1.229782 <-- Indeks polidyspersyjności
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

15 Polimery Kalkulatory

Współczynnik sedymentacji dla lepkości dynamicznej
Iść Współczynnik sedymentacji = Masa cząstek/(6*pi*Lepkość dynamiczna*Promień kulistej cząstki)
Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Iść Liczbowo średnia masa cząsteczkowa = Masa cząsteczkowa powtarzającej się jednostki/(1-Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Liczba lepkości
Iść Liczba lepkości = (Czas przepływu roztworu polimeru/(Czas przepływu rozpuszczalnika-1))/Koncentracja polimeru
Wagowo-średnia masa cząsteczkowa w ogólnej polimeryzacji reakcyjnej
Iść Wagowo średnia masa cząsteczkowa = Liczbowo średnia masa cząsteczkowa*(1+Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Współczynnik sedymentacji przy danym promieniu cząstki
Iść Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/((Promień kulistej cząstki)*(Prędkość kątowa)^2)
Średni współczynnik funkcjonalności
Iść Średni współczynnik funkcjonalny = (Mole każdego reagenta*Funkcjonalność)/Całkowita liczba moli
Liczbowo średni stopień polimeryzacji
Iść Liczbowo średni stopień polimeryzacji = Liczba oryginalnych cząsteczek/Liczba cząsteczek w określonym czasie
Szybkość polikondensacji
Iść Szybkość polikondensacji = Stała stawki*(Stężenie dikwasu)^2*Stężenie diolu
Wytrzymałość materiału na ściskanie
Iść Wytrzymałość na ściskanie materiału = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo
Iść Indeks polidyspersyjności = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Wytrzymałość na rozciąganie podana powierzchnia przekroju
Iść Wytrzymałość na rozciąganie = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Energia aktywacji do propagacji
Iść Energia aktywacji do propagacji = Ciepło polimeryzacji+Energia aktywacji depolimeryzacji
Współczynnik sedymentacji cząstek
Iść Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/Zastosowane przyspieszenie
Długość konturu makrocząsteczki
Iść Długość konturu = Liczba monomerów*Długość jednostki monomeru
Numer Debory
Iść Numer Debory = Czas relaksu/Czas obserwacji

11 Ważne wzory polimerów Kalkulatory

Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Iść Liczbowo średnia masa cząsteczkowa = Masa cząsteczkowa powtarzającej się jednostki/(1-Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Liczba lepkości
Iść Liczba lepkości = (Czas przepływu roztworu polimeru/(Czas przepływu rozpuszczalnika-1))/Koncentracja polimeru
Wagowo-średnia masa cząsteczkowa w ogólnej polimeryzacji reakcyjnej
Iść Wagowo średnia masa cząsteczkowa = Liczbowo średnia masa cząsteczkowa*(1+Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Średni współczynnik funkcjonalności
Iść Średni współczynnik funkcjonalny = (Mole każdego reagenta*Funkcjonalność)/Całkowita liczba moli
Liczbowo średni stopień polimeryzacji
Iść Liczbowo średni stopień polimeryzacji = Liczba oryginalnych cząsteczek/Liczba cząsteczek w określonym czasie
Szybkość polikondensacji
Iść Szybkość polikondensacji = Stała stawki*(Stężenie dikwasu)^2*Stężenie diolu
Wytrzymałość materiału na ściskanie
Iść Wytrzymałość na ściskanie materiału = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo
Iść Indeks polidyspersyjności = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Wytrzymałość na rozciąganie podana powierzchnia przekroju
Iść Wytrzymałość na rozciąganie = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Współczynnik sedymentacji cząstek
Iść Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/Zastosowane przyspieszenie
Długość konturu makrocząsteczki
Iść Długość konturu = Liczba monomerów*Długość jednostki monomeru

Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo Formułę

Indeks polidyspersyjności = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
PDI = Mw/Mn
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!