Moc pobierana przez wirnik przy danym współczynniku mocy maszyny wiatrowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moc wydobywana przez rotor = Współczynnik mocy maszyny wiatrowej*(0.5*Gęstość powietrza*pi*(Promień wirnika^2)*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^3)
Pe = Cp*(0.5*ρ*pi*(R^2)*V^3)
Ta formuła używa 1 Stałe, 5 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Moc wydobywana przez rotor - (Mierzone w Wat) - Moc pobierana przez wirnik to szybkość, z jaką energia mechaniczna jest pobierana przez wirnik ze strumienia wiatru poprzez zmniejszenie jego energii kinetycznej.
Współczynnik mocy maszyny wiatrowej - Współczynnik mocy maszyny wiatrowej definiuje się jako stosunek mocy pobieranej przez wirnik do mocy dostępnej w strumieniu wiatru.
Gęstość powietrza - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość powietrza to masa powietrza na jednostkę objętości; zmniejsza się wraz z wysokością z powodu niższego ciśnienia.
Promień wirnika - (Mierzone w Metr) - Promień wirnika to promień obrotu wirnika.
Prędkość wiatru swobodnego strumienia - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość wiatru swobodnego strumienia to prędkość swobodnego strumienia, czyli powietrza znajdującego się daleko przed ciałem aerodynamicznym, tj. zanim ciało będzie miało szansę odchylić się, spowolnić lub skompresować powietrze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik mocy maszyny wiatrowej: 0.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Gęstość powietrza: 1.293 Kilogram na metr sześcienny --> 1.293 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Promień wirnika: 7 Metr --> 7 Metr Nie jest wymagana konwersja
Prędkość wiatru swobodnego strumienia: 10 Metr na sekundę --> 10 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pe = Cp*(0.5*ρ*pi*(R^2)*V^3) --> 0.4*(0.5*1.293*pi*(7^2)*10^3)
Ocenianie ... ...
Pe = 39808.3771506977
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
39808.3771506977 Wat -->39.8083771506977 Kilowat (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
39.8083771506977 39.80838 Kilowat <-- Moc wydobywana przez rotor
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Saurabh Patil
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

12 Inne odnawialne źródła energii Kalkulatory

Prędkość wiatru w strumieniu swobodnym przy danym współczynniku oporu
Iść Prędkość wiatru swobodnego strumienia = sqrt(Siła tarcia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Współczynnik przeciągania))
Współczynnik podnoszenia łopaty wirnika wiatru
Iść Współczynnik podnoszenia łopaty wirnika wiatrowego = Siła podnoszenia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^2)
Siła nośna podana Współczynnik nośności ostrza
Iść Siła podnoszenia = Współczynnik podnoszenia łopaty wirnika wiatrowego*0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^2
Moc pobierana przez wirnik przy danym współczynniku mocy maszyny wiatrowej
Iść Moc wydobywana przez rotor = Współczynnik mocy maszyny wiatrowej*(0.5*Gęstość powietrza*pi*(Promień wirnika^2)*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^3)
Współczynnik mocy maszyny wiatrowej
Iść Współczynnik mocy maszyny wiatrowej = Moc wydobywana przez rotor/(0.5*Gęstość powietrza*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^3)
Współczynnik oporu ostrza wirnika wiatru
Iść Współczynnik przeciągania = Siła tarcia/(0.5*Gęstość powietrza VC*pi*Promień wirnika^2*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^2)
Solidność maszyny wiatrowej
Iść Solidność maszyny wiatrowej = (Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej*Wredny akord ostrzy)/(pi*Promień wirnika)
Liczba ostrzy turbiny wiatrowej podana Solidność turbiny wiatrowej
Iść Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej = (Solidność maszyny wiatrowej*pi*Promień wirnika)/Wredny akord ostrzy
Średnia akord ostrzy ze względu na solidność maszyny wiatrowej
Iść Wredny akord ostrzy = (Solidność maszyny wiatrowej*pi*Promień wirnika)/Liczba ostrzy w turbinie wiatrowej
Prędkość kątowa wirnika przy danym współczynniku prędkości końcówki
Iść Prędkość kątowa wirnika = (Współczynnik prędkości końcówki*Prędkość wiatru swobodnego strumienia)/Promień wirnika
Promień wirnika podany stosunek prędkości końcówki
Iść Promień wirnika = (Współczynnik prędkości końcówki*Prędkość wiatru swobodnego strumienia)/Prędkość kątowa wirnika
Stosunek prędkości końcówki
Iść Współczynnik prędkości końcówki = (Prędkość kątowa wirnika*Promień wirnika)/Prędkość wiatru swobodnego strumienia

Moc pobierana przez wirnik przy danym współczynniku mocy maszyny wiatrowej Formułę

Moc wydobywana przez rotor = Współczynnik mocy maszyny wiatrowej*(0.5*Gęstość powietrza*pi*(Promień wirnika^2)*Prędkość wiatru swobodnego strumienia^3)
Pe = Cp*(0.5*ρ*pi*(R^2)*V^3)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!