Kalkulatory Utworzone Przez Prashant Singh

KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
www.linkedin.com/in/prashant-singh-346097130
671
Formuły Utworzony
533
Formuły Zweryfikowano
150
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Prashant Singh

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Prashant Singh. Prashant Singh utworzył 671 i zweryfikował 533 kalkulatory w 150 różnych kategoriach do daty.
Utworzony Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Utworzony Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
Utworzony Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Utworzony Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
Utworzony Aktywność elektrolitu przy danym stężeniu i niestabilności
Utworzony Współczynnik aktywności elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Współczynnik aktywności przy danej aktywności jonowej
1 Więcej kalkulatorów Aktywność elektrolitów
Zweryfikowano Atomowość podana Liczba modów w cząsteczce liniowej
Zweryfikowano Atomowość podana Liczba modów w cząsteczce nieliniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałej objętości cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałej objętości cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej średniej energii cieplnej liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Zweryfikowano Atomowość przy danej średniej energii cieplnej nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Zweryfikowano Atomowość przy danej wewnętrznej energii molowej cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej wewnętrznej energii molowej cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danym wibracyjnym stopniu swobody w cząsteczce liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danym wibracyjnym stopniu swobody w cząsteczce nieliniowej
11 Więcej kalkulatorów Atomowość
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Berthelota dla parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Berthelot
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Ciśnienie przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Berthelot
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Berthelota dla parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Parametr Berthelota b gazu rzeczywistego przy parametrach krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Berthelota b Real Gas
Zweryfikowano Parametr Berthelota gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Parametr Berthelota gazu rzeczywistego przy parametrach krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Berthelot
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Berthelota dla parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota z uwzględnieniem parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota przy danych rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Zredukowana temperatura przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota przy danych rzeczywistych parametrach
Utworzony Biodostępność leku
Utworzony Biodostępność podana Czystość leku
Utworzony Biodostępność podana Dawka Skuteczna i Administracyjna
Utworzony Biodostępność przy podanej szybkości podawania i odstępie między dawkowaniem
Zweryfikowano Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 1D
Zweryfikowano Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 2D
Utworzony Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 3D
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej energii kinetycznej
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości w 1D
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości w 2D
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości w 2D
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości
Utworzony Ciśnienie gazu przy danym współczynniku ściśliwości
Utworzony Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości w 2D
Utworzony Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości
5 Więcej kalkulatorów Ciśnienie gazu
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa dla parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Clausiusa
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa dla parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy ciśnieniu rzeczywistym i obniżonym
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy danym parametrze Clausiusa b
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa a
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa dla parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy parametrze Clausiusa a, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy parametrze Clausiusa c, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona przy danym parametrze Peng Robinsona a
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona przy danym parametrze Peng Robinsona b
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy danym parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy danym parametrze Peng Robinsona b oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy użyciu równania Peng Robinsona przy parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie pary nasycenia przy użyciu obniżonego i krytycznego ciśnienia pary nasycenia
Zweryfikowano Ciśnienie pary nasycenia przy użyciu współczynnika acentrycznego
Zweryfikowano Krytyczna prężność par nasycenia przy użyciu rzeczywistej i zmniejszonej prężności par nasycenia
Zweryfikowano Krytyczne ciśnienie pary nasyconej przy użyciu współczynnika acentrycznego
Zweryfikowano Zmniejszona prężność par nasycenia przy użyciu rzeczywistej i krytycznej prężności par nasycenia
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie pary nasycenia przy użyciu współczynnika acentrycznego
2 Więcej kalkulatorów Ciśnienie pary nasycenia
Utworzony Czas retencji podana liczba płytek teoretycznych i odchylenie standardowe
Utworzony Czas retencji podany Numer płyty teoretycznej i połowa szerokości piku
Utworzony Czas retencji podany współczynnik pojemności
Utworzony Czas retencji przy danej objętości retencji
Utworzony Podany czas retencji Liczba płytek teoretycznych i szerokość piku
Utworzony Podany czas retencji Skorygowany czas retencji
Utworzony Połowa szerokości piku podana liczba płytek teoretycznych i czas retencji
Utworzony Skorygowany czas retencji podany czas retencji
Utworzony Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie czasu retencji
Utworzony Szerokość piku podana liczba płyt teoretycznych i czas retencji
Zweryfikowano Czynnik acentryczny
Zweryfikowano Współczynnik acentryczny przy danym rzeczywistym i krytycznym ciśnieniu pary nasycenia
Dawka (15)
Utworzony Dawka administracyjna podana Czystość leku
Utworzony Dawka administracyjna podana dawka skuteczna i biodostępność
Utworzony Dawka administracyjna przy podanej szybkości podawania i odstępach między dawkami
Utworzony Dawka leku podawana doustnie
Utworzony Dawka leku podawana dożylnie
Utworzony Dawka leku typu A.
Utworzony Dawka leku typu B.
Utworzony Dawka podana objętość dystrybucji i pole pod krzywą
Utworzony Ilość leku w danej objętości osocza
Utworzony Ilość podanego leku podana pod krzywą
Utworzony Ilość podanego leku przy pozornej objętości
Utworzony Przedział dawkowania przy podanej szybkości podawania
Utworzony Przedział dawkowania przy średnim stężeniu w osoczu
Utworzony Skuteczna dawka biorąc pod uwagę czystość leku
Utworzony Skuteczna dawka przy biodostępności i dawce administracyjnej
18 Więcej kalkulatorów Dawka
Utworzony Długość kolumny podana Liczba płyt teoretycznych i odchylenie standardowe
Utworzony Długość kolumny przy podanym odchyleniu standardowym i wysokości płyty
Utworzony Odchylenie standardowe podana długość kolumny i liczba płyt teoretycznych
Utworzony Odchylenie standardowe ze względu na wysokość płyty i długość kolumny
Utworzony Podana długość kolumny Liczba płyt teoretycznych
Utworzony Podana długość kolumny Liczba płyt teoretycznych i szerokość piku
Utworzony Szerokość piku podana liczba płyt teoretycznych i długość kolumny
Utworzony Wysokość płyty przy podanym odchyleniu standardowym i długości kolumny
Utworzony Ciśnienie podane Gibbsowi i Helmholtzowi w wolnej entropii
Utworzony Elektryczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część klasyczna
Utworzony Energia wewnętrzna przy danych swobodnej entropii i entropii Helmholtza
Utworzony Helmholtz Free Entropy biorąc pod uwagę część klasyczną i elektryczną
13 Więcej kalkulatorów Drugie zasady termodynamiki
Utworzony Aktywność jonowa podana Molalność roztworu
Utworzony Całkowita liczba jonów w komórce o koncentracji z podanymi wartościami przeniesienia
Utworzony Czas wymagany do przepłynięcia ładunku przy danej masie i czasie
Utworzony Ilość ładunków przy danej masie substancji
Utworzony Liczba dodatnich i ujemnych jonów komórki o stężeniu z przeniesieniem
Utworzony Niestabilność elektrolitu anodowego ogniwa zagęszczającego bez przeniesienia
Utworzony Niestabilność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Potencjał ogniwa przy danej pracy elektrochemicznej
Utworzony Ulotność elektrolitu podane działania
Utworzony Wartościowości dodatnich i ujemnych jonów koncentracji komórki z przeniesieniem
15 Więcej kalkulatorów Elektrolity
Zweryfikowano Elektroujemność
Zweryfikowano Elektroujemność przy danych energiach w molach Kj
Zweryfikowano Powinowactwo elektronowe przy danej elektroujemności
4 Więcej kalkulatorów Elektroujemność
Utworzony EMF komórki koncentracji bez przeniesienia danych czynności
Utworzony EMF komórki koncentracji bez przeniesienia dla rozcieńczonego roztworu przy danym stężeniu
Utworzony EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności
Utworzony EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy podanych molalnościach i współczynniku aktywności
Utworzony EMF komórki koncentracji z przeniesieniem w kategoriach wartościowości
Utworzony EMF komórki koncentracji z zadanymi działaniami przeniesienia
Utworzony EMF komórki koncentracyjnej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu
3 Więcej kalkulatorów EMF komórki koncentracji
Utworzony Energia kinetyczna gazu 1, jeśli mieszanina gazu jest obecna
Utworzony Energia kinetyczna gazu 2, jeśli występuje mieszanina dwóch gazów
Utworzony Energia kinetyczna jednej cząsteczki gazu podana stała Boltzmanna
Utworzony Energia kinetyczna podana n mol gazu
Utworzony Energia kinetyczna przy danym ciśnieniu i objętości gazu
Zweryfikowano Energia kratowa z równania Kapustinskiego
Zweryfikowano Energia sieci za pomocą równania Borna-Landego za pomocą aproksymacji Kapustinskiego
Zweryfikowano Energia sieci za pomocą równania Borna-Mayera
Zweryfikowano Liczba jonów przy użyciu przybliżenia Kapustinskiego
21 Więcej kalkulatorów Energia kratowa
Faza (6)
Utworzony Całkowite stężenie substancji rozpuszczonej w fazie organicznej
Utworzony Całkowite stężenie substancji rozpuszczonej w fazie wodnej
Utworzony Czas podróży fazy ruchomej podany współczynnik pojemności
Utworzony Czas przejazdu fazy ruchomej przez kolumnę
Utworzony Stężenie molowe trzeciego składnika w drugiej fazie
Utworzony Stężenie molowe trzeciego składnika w pierwszej fazie
Utworzony Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie
Zweryfikowano Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 1D
Utworzony Gęstość gazu przy najbardziej prawdopodobnym ciśnieniu prędkości
Utworzony Gęstość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu
Zweryfikowano Gęstość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu w 2D
Zweryfikowano Gęstość materiału przy podanej ściśliwości izentropowej
Zweryfikowano Gęstość podana Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cp
Zweryfikowano Gęstość podana Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cv
5 Więcej kalkulatorów Gęstość gazu
Zweryfikowano Gęstość liczbowa cząstek 1 przy danym współczynniku Hamakera
Zweryfikowano Gęstość liczbowa cząstek 2 przy danym współczynniku Hamakera
Zweryfikowano Gęstość liczbowa podana Gęstość masowa i masa molowa
Zweryfikowano Gęstość liczbowa podane stężenie molowe
Zweryfikowano Gęstość par w stanie równowagi przy użyciu początkowej gęstości par i liczby moli
Zweryfikowano Gęstość pary w równowadze przy uwzględnieniu współczynnika Van't Hoffa
Zweryfikowano Gęstość pary w stanie równowagi
6 Więcej kalkulatorów Gęstość pary w stanie równowagi
Utworzony Maksymalna szybkość w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Początkowe stężenie enzymu w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Pozorna maksymalna szybkość w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Pozorna stała Michaelisa Mentena, biorąc pod uwagę stałą dysocjacji inhibitora
Utworzony Pozorne początkowe stężenie enzymu w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stała dysocjacji podana pozorne początkowe stężenie enzymu
Utworzony Stała dysocjacji podana Stężenie kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stała dysocjacji w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stężenie inhibitora w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w równowadze według równania BET
Utworzony Objętość gazu jednowarstwowego według równania BET
1 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji BET
Utworzony Ciśnienie gazu, jeśli n jest równe 1
Utworzony Masa adsorbentu przy użyciu izotermy adsorpcji Freundlicha
Utworzony Masa adsorbentu, jeśli n jest równe 1
Utworzony Masa zaadsorbowanego gazu
Utworzony Masa zaadsorbowanego gazu, jeśli n jest równe 1
Utworzony Stała adsorpcji k przy użyciu stałej adsorpcji Freundlicha
Utworzony Stała adsorpcji, jeśli n jest równe 1
2 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji Freundlicha
Utworzony Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira
Utworzony Masa zaadsorbowanego gazu w gramach dla adsorpcji Langmuira
Utworzony Pole powierzchni adsorbentu pokrytego przy niskim ciśnieniu
Utworzony Powierzchnia pokrytego adsorbentu
1 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji Langmuira
Utworzony Całkowita zmiana stężenia reakcji
Utworzony Całkowity czas potrzebny podczas reakcji
Utworzony Czynnik modyfikujący kompleksu substratów enzymatycznych
Utworzony Maksymalna podana szybkość Stała szybkość i początkowe stężenie enzymu
Utworzony Maksymalna szybkość podana Stała szybkości dysocjacji
Utworzony Maksymalna szybkość systemu przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Początkowa dawka podanego systemu Stała dawka i stężenie kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy danej stałej szybkości katalitycznej i początkowego stężenia enzymu
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy danej stałej szybkości katalitycznej i stałych szybkości dysocjacji
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Początkowa szybkość reakcji przy niskim stężeniu substratu w warunkach maksymalnej szybkości
Utworzony Początkowa szybkość reakcji w równaniu kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Początkowe stężenie enzymu przy danej stałej szybkości katalitycznej i stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Początkowe stężenie enzymu przy danej szybkości Stała i maksymalna szybkość
Utworzony Początkowe stężenie enzymu przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Początkowe stężenie enzymu przy stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Początkowe stężenie enzymu w mechanizmie reakcji enzymatycznej
Utworzony Stężenie inhibitora podane czynnik modyfikujący kompleks substratu enzymatycznego
Utworzony Stężenie inhibitora podane Czynnik modyfikujący substrat enzymu
Utworzony Stężenie inhibitora podane Pozorne początkowe stężenie enzymu
Utworzony Stężenie inhibitora podanego czynnika modyfikującego enzym
Utworzony Stężenie katalizatora enzymatycznego przy określonych stałych szybkości postępowej, wstecznej i katalitycznej
Utworzony Stężenie kompleksu substratów enzymatycznych w chwilowej równowadze chemicznej
Utworzony Stężenie kompleksu substratu enzymatycznego przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stężenie kompleksu substratu enzymatycznego przy danej szybkości Stała i początkowa szybkość
Utworzony Stężenie podłoża podane Maksymalna dawka przy niskim stężeniu
Utworzony Stężenie podłoża przy danej maksymalnej szybkości i stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stężenie podłoża, jeśli stała Michaelisa jest bardzo duża niż stężenie podłoża
Utworzony Stężenie substratu przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stężenie substratu przy danej stałej szybkości katalitycznej i początkowej koncentracji enzymu
Utworzony Stężenie substratu przy danej stałej szybkości katalitycznej i stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stężenie substratu przy danych stałych prędkości postępowej, wstecznej i katalitycznej
Utworzony Stężenie substratu w mechanizmie reakcji enzymatycznej
Utworzony Michaelis Constant dla konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Modyfikujący czynnik enzymu
Utworzony Początkowa szybkość systemu konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Początkowe stężenie enzymatyczne konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Początkowy enzym w hamowaniu kompetycyjnym przy podanym stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Podane stężenie substratu Pozorna wartość stałej Michaelisa Mentena
Utworzony Pozorna wartość stałej Michaelisa Mentena w obecności zahamowania konkurencji
Utworzony Stała dysocjacji dla konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Stała dysocjacji enzymu podana czynnik modyfikujący enzym
Utworzony Stała dysocjacji kompleksu substratu enzymatycznego podanego czynnika modyfikującego substratu enzymatycznego
Utworzony Stała dysocjacji w hamowaniu konkurencji przy maksymalnej szybkości systemu
Utworzony Stała Michaelisa w hamowaniu konkurencji przy maksymalnej szybkości systemu
Utworzony Stała Michaelisa w hamowaniu konkurencji przy stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stała szybkości końcowej dla konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Stawka początkowa w hamowaniu konkurencji przy danej maksymalnej stawce systemu
Utworzony Stężenie inhibitora do konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Stężenie inhibitora w hamowaniu kompetycyjnym przy danym stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stężenie inhibitora w konkurencyjnym hamowaniu przy maksymalnej szybkości systemu
Utworzony Stężenie kompleksu substratów enzymatycznych do konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Stężenie podłoża konkurencyjnego hamowania katalizy enzymatycznej
Utworzony Stężenie podłoża przy danym współczynniku modyfikującym w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Stężenie substratu w hamowaniu konkurencji podane stężenie kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stężenie substratu w hamowaniu konkurencji przy maksymalnej szybkości systemu
Krata (4)
Zweryfikowano Energia na wakat
Zweryfikowano Frakcja wakatów w sieci
Zweryfikowano Liczba wolnej kraty
Zweryfikowano Ułamek pustostanów w sieci pod względem energii
20 Więcej kalkulatorów Krata
Zweryfikowano Krytyczny promień izolacji cylindra
2 Więcej kalkulatorów Krytyczna grubość izolacji
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa przy użyciu równania Clausiusa dla parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa przy użyciu równania Clausiusa dla parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego dla parametru Wohla a oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego dla parametru Wohla b oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego dla parametru Wohla c oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu objętości rzeczywistej i zmniejszonej
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danym parametrze Wohla a
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danym parametrze Wohla b
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danym parametrze Wohla c
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy innych parametrach krytycznych
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna dla równania Peng Robinsona przy użyciu funkcji alfa i parametru czystego składnika
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona przy danym parametrze Peng Robinsona a
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona przy danym parametrze Peng Robinsona b
Utworzony Temperatura krytyczna przy danej temperaturze inwersji
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy danym parametrze Peng Robinsona b oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy użyciu równania Peng Robinsona dla parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy użyciu równania Peng Robinsona przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa a
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa dla parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu temperatury rzeczywistej i obniżonej
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy parametrze Clausiusa a, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy parametrze Clausiusa b, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy parametrze Clausiusa c, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Krytyczna temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danych „a” i „b”
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danym „a”
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danym „b”
Utworzony Liczba płyt teoretycznych podana Długość i wysokość kolumny
Utworzony Liczba płyt teoretycznych podana Długość kolumny i odchylenie standardowe
Utworzony Liczba płyt teoretycznych podana Długość kolumny i szerokość piku
Utworzony Liczba płytek teoretycznych o podanym czasie retencji i połowie szerokości piku
Utworzony Liczba płytek teoretycznych o podanym czasie retencji i szerokości piku
Utworzony Liczba płytek teoretycznych przy danej rozdzielczości i współczynniku separacji
Utworzony Liczba płytek teoretycznych z podanym czasem retencji i odchyleniem standardowym
Utworzony Współczynnik separacji przy danej rozdzielczości i liczbie płytek teoretycznych
Utworzony Wysokość kolumny podana Liczba płyt teoretycznych
Zweryfikowano Madelung Constant przy użyciu przybliżenia Kapustinskiego
9 Więcej kalkulatorów Madelung Constant
Utworzony Masa molowa gazu podana średnia kwadratowa prędkość i temperatura
Utworzony Masa molowa gazu podana temperatura i średnia prędkość
Utworzony Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu
Utworzony Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danych średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 1D
Utworzony Masa molowa gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości, ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Utworzony Masa molowa podana Najbardziej prawdopodobna prędkość i temperatura
Utworzony Objętość molowa gazu doskonałego przy danym współczynniku ściśliwości
4 Więcej kalkulatorów Masa molowa gazu
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Peng Robinsona
Zweryfikowano Ciśnienie rzeczywiste przy danym parametrze Peng Robinson b, inne parametry rzeczywiste i zredukowane
Zweryfikowano Ciśnienie rzeczywiste przy danym parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Czysty współczynnik składowej dla równania stanu Peng Robinsona przy użyciu współczynnika acentrycznego
Zweryfikowano Funkcja alfa dla równania Peng Robinsona stanu przy danej temperaturze krytycznej i rzeczywistej
Zweryfikowano Funkcja alfa dla równania Peng Robinsona stanu przy obniżonej temperaturze
Zweryfikowano Peng Robinson Alpha-Function przy użyciu równania Peng Robinsona dla parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Peng Robinson Alpha-Funkcja przy użyciu równania Peng Robinson
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura dla równania Peng Robinsona przy użyciu funkcji alfa i parametru czystego składnika
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura przy danym parametrze Peng Robinsona a oraz innych zredukowanych i krytycznych parametrach
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie przy danym parametrze Peng Robinson b, inne parametry zredukowane i krytyczne
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie przy danym parametrze Peng Robinsona a oraz innych zredukowanych i krytycznych parametrach
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista podana parametrem b Peng Robinsona, innymi parametrami zredukowanymi i krytycznymi
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista przy danym parametrze Peng Robinson b, inne parametry rzeczywiste i zredukowane
Zweryfikowano Temperatura rzeczywista przy danym parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Współczynnik czystego składnika dla równania stanu Peng Robinsona przy użyciu obniżonej temperatury
Zweryfikowano Współczynnik czystego składnika dla równania stanu Peng Robinsona przy użyciu temperatury krytycznej i rzeczywistej
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga podanego „a”
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga podanego „b”
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danych „a” i „b”
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danych „a” i „b”
Zweryfikowano Krytyczna objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danym „b”
Zweryfikowano Rzeczywista molowa objętość gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danych „a” i „b”
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danym „a”
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danym „b”
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danych „a” i „b”
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga podane „b”
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danych „a” i „b”
Zweryfikowano Zmniejszona objętość trzonowców przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danych „a” i „b”
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danym „a”
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danych „a” i „b”
Zweryfikowano Zredukowana molowa objętość gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danym parametrze Wohla a
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danym parametrze Wohla b
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danym parametrze Wohla c
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Wohla przy danych rzeczywistych i zredukowanych parametrach
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Wohla z uwzględnieniem parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla a oraz parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Wohla przy danych zredukowanych parametrach
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą parametru Wohla a oraz parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Zredukowane ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Wohla przy danych rzeczywistych i krytycznych parametrach
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości przy danej ściśliwości
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości przy danym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu przy danej ściśliwości
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu przy danym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej
6 Więcej kalkulatorów Molowa pojemność cieplna
Utworzony Elektryczny ładunek elementarny przy nachyleniu Tafel
Utworzony Elektryczny ładunek elementarny przy podanym napięciu termicznym
Utworzony Gęstość prądu dla reakcji anodowej z równania Tafela
Utworzony Gęstość prądu dla reakcji katodowej z równania Tafela
Utworzony Nachylenie Tafel przy danym napięciu termicznym
Utworzony Nachylenie Tafela dla reakcji anodowej z równania Tafela
Utworzony Nachylenie Tafela dla reakcji katodowej z równania Tafela
Utworzony Nachylenie Tafela przy danej temperaturze i współczynniku przenoszenia ładunku
Utworzony Nadpotencjał dla reakcji anodowej z równania Tafela
Utworzony Nadpotencjał reakcji katodowej z równania Tafela
Utworzony Napięcie termiczne podana temperatura i ładunek elektryczny elementarny
Utworzony Napięcie termiczne podane nachylenie Tafel
Utworzony Współczynnik przenoszenia ładunku przy danym napięciu termicznym
Utworzony Współczynnik transferu ładunku przy danym nachyleniu Tafel
Utworzony Zamień gęstość prądu na reakcję anodową z równania Tafela
Utworzony Zamień gęstość prądu na reakcję katodową z równania Tafela
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana prędkość RMS w 2D
Utworzony Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura
Utworzony Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości
Utworzony Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i objętości
Utworzony Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy podanej prędkości RMS
2 Więcej kalkulatorów Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu
Utworzony Czynnik modyfikujący substrat enzymu w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Maksymalna szybkość reakcji w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Michaelis Constant w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Początkowa szybkość reakcji w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Podana stała dysocjacji substratu enzymu Substrat enzymu Współczynnik modyfikujący
Utworzony Podany czynnik modyfikujący substrat enzymatyczny Stała dysocjacji substratu enzymatycznego
Utworzony Stężenie inhibitora substratu enzymu w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stężenie inhibitora w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stężenie kompleksu substanów enzymu przy danej stałej szybkości postępującej, odwróconej i katalitycznej
Utworzony Stężenie kompleksu substratów enzymatycznych w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Stężenie podłoża w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Substrat enzymatyczny Stała dysocjacji w obecności niekonkurencyjnego inhibitora
Utworzony Konduktancja równoważna przy normalności
Utworzony Normalność przy przewodnictwie równoważnym
Utworzony Przewodność właściwa przy danej przewodności równoważnej i normalności roztworu
Utworzony Numer transportowy anionu dla komórki zagęszczającej z przeniesieniem
Utworzony Numer transportowy kationu dla komórki zagęszczającej z przeniesieniem
2 Więcej kalkulatorów Numer transportowy
Utworzony Objętość cząsteczek gazu w 3D Box przy danym ciśnieniu
Utworzony Objętość gazu podana energia kinetyczna
Utworzony Objętość gazu podana najbardziej prawdopodobną prędkością i ciśnieniem
Utworzony Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie
Zweryfikowano Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 1D
Utworzony Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu
3 Więcej kalkulatorów Objętość gazu
Utworzony Koncentracja Fazy Ruchomej przy danym Współczynniku Przepustowości
Utworzony Koncentracja fazy stacjonarnej przy danym współczynniku wydajności
Utworzony Objętość fazy stacjonarnej przy danym współczynniku pojemności i współczynniku podziału
Utworzony Objętość fazy stacjonarnej przy danym współczynniku wydajności
Utworzony Wielkość Fazy Ruchomej przy danym Współczynniku Przepustowości
Utworzony Wolumen fazy ruchomej przy danym współczynniku pojemności i współczynniku podziału
Zweryfikowano Objętość krytyczna gazu rzeczywistego przy danym parametrze Clausius c
Zweryfikowano Objętość krytyczna gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b
Zweryfikowano Objętość krytyczna przy danym parametrze Clausiusa b, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Objętość krytyczna z parametrem Clausius c, parametrami zredukowanymi i rzeczywistymi
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa dla parametrów zredukowanych i krytycznych
Utworzony Frakcja leku niezwiązanego w osoczu przy danej objętości osocza
Utworzony Objętość oczyszczonej osocza przy określonej szybkości wlewu
Utworzony Objętość oczyszczonej plazmy dla danego obszaru pod krzywą
Utworzony Objętość oczyszczonej plazmy po okresie półtrwania eliminacji
Utworzony Objętość osocza oczyszczona z podanego leku Szybkość, z jaką lek jest usuwany
Zweryfikowano Objętość komórki jednoskośnej
Zweryfikowano Objętość komórki romboedrycznej
Zweryfikowano Objętość komórki rombowej
Zweryfikowano Objętość komórki sześciennej
Zweryfikowano Objętość komórki tetragonalnej
Zweryfikowano Objętość komórki trójskośnej
Zweryfikowano Objętość sześciokątnej komórki
4 Więcej kalkulatorów Objętość różnych komórek sześciennych
Zweryfikowano Obniżona temperatura przy użyciu równania Peng Robinsona z uwzględnieniem parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura obniżona przy parametrze b Peng Robinsona, innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura obniżona przy parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura obniżona przy użyciu równania Peng Robinsona przy parametrach obniżonych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura obniżona ze względu na parametr b Peng Robinsona oraz inne parametry rzeczywiste i krytyczne
Zweryfikowano Temperatura obniżona ze względu na parametr Peng Robinsona a oraz inne parametry rzeczywiste i krytyczne
Zweryfikowano Zredukowana temperatura dla równania Peng Robinsona przy użyciu funkcji alfa i parametru czystego składnika
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego podana „a” przy użyciu równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego podana „b” przy użyciu równania Redlicha Kwonga
Zweryfikowano Zmniejszona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu temperatury rzeczywistej i krytycznej
Zweryfikowano Zredukowana temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwong
Zweryfikowano Zredukowana temperatura przy użyciu równania Redlicha Kwonga podanego przez „a” i „b”
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c i parametrach rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa i parametrach rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b i parametrów rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b przy danych parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych parametrach krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura zredukowana gazu rzeczywistego przy parametrze Clausius c przy parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura zredukowana gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa a, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zredukowana temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla a, parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla oraz parametry rzeczywiste i zredukowane
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy użyciu parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego Wohla przy innych rzeczywistych i zredukowanych parametrach
Zweryfikowano Obniżona temperatura gazu rzeczywistego Wohla ze względu na inne parametry rzeczywiste i krytyczne
Utworzony Obszar pod krzywą dla danej dawki i objętości dystrybucji
Utworzony Obszar pod krzywą dla dożylnego podawania leków
Utworzony Obszar pod krzywą dla leków podawanych doustnie
Utworzony Obszar pod krzywą leku dla typu dawkowania A
Utworzony Obszar pod krzywą leku dla typu dawkowania B
Utworzony Obszar pod krzywą przy danej objętości oczyszczonej plazmy
Utworzony Obszar pod krzywą przy średnim stężeniu plazmy
Utworzony Średnie stężenie w osoczu dla danego obszaru pod krzywą
Utworzony Czas na dyfuzję przy danym odchyleniu standardowym
Utworzony Odchylenie standardowe dla czasu retencji i liczby płytek teoretycznych
Utworzony Odchylenie standardowe rozproszenia pasma dyfuzyjnego
Utworzony Współczynnik dyfuzji przy odchyleniu standardowym
Zweryfikowano Kąt międzypłaszczyznowy dla prostego systemu sześciennego
Zweryfikowano Kąt międzypłaszczyznowy dla układu rombowego
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w ortorombowej kracie kryształowej
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w romboedrycznej kracie kryształowej
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w tetragonalnej kracie kryształowej
5 Więcej kalkulatorów Odległość między płaszczyznami i kąt między płaszczyznami
Utworzony Odległość między elektrodą o określonej rezystancji i oporności
Utworzony Odporność podana Stała komórki
Utworzony Pole przekroju elektrody przy danej rezystancji i oporności
Utworzony Rezystancja podana Odległość między elektrodą a polem przekroju elektrody
Utworzony Rezystancja podana przewodność
Utworzony Rezystywność podana stała komórki
Utworzony Rezystywność przy określonej konduktancji
Utworzony Stała komórki przy danej oporności i oporności
1 Więcej kalkulatorów Odporność i rezystywność
Utworzony Czas wymagany do przepływu prądu o danej masie i równoważniku
Utworzony Ilość ładunków podana ekwiwalentna masa i masa substancji
Utworzony Masa substancji poddawanej elektrolizie pod wpływem ładunku
Utworzony Masa substancji poddawanej elektrolizie przy danych ładunkach i masie równoważnej
Utworzony Masa substancji poddawanej elektrolizie przy danym prądzie i czasie
Utworzony Masa substancji poddawanej elektrolizie przy danym prądzie i masie równoważnej
Utworzony Masa teoretyczna przy danej wydajności prądowej i rzeczywistej masie
Utworzony Mole elektronu przeniesione w wyniku pracy elektrochemicznej
Utworzony Prąd płynący przy danej masie i równoważniku masy substancji
Utworzony Równoważnik elektrochemiczny o podanym ciężarze równoważnikowym
Utworzony Waga drugiego jonu według drugiego prawa elektrolizy Faradaya
Utworzony Waga pierwszego jonu według drugiego prawa elektrolizy Faradaya
Utworzony Waga równoważna drugiego elementu według drugiego prawa elektrolizy Faradaya
Utworzony Waga równoważna pierwszego pierwiastka według drugiego prawa elektrolizy Faradaya
Utworzony Waga równoważna podana masa i opłata
Utworzony Waga równoważna podana masa i przepływający prąd
Utworzony Waga równoważna podana Równoważnik elektrochemiczny
1 Więcej kalkulatorów Odpowiadająca waga
Utworzony Bieżący przepływ danej masy substancji
Utworzony Część elektryczna Energia wewnętrzna podana Część klasyczna
Utworzony Energia wewnętrzna podana część klasyczna i elektryczna
Utworzony Klasyczna energia wewnętrzna podana elektryczna energia wewnętrzna
Utworzony Praca wykonana przez ogniwo elektrochemiczne o podanym potencjale ogniwa
Utworzony Równoważnik elektrochemiczny przy danym ładunku i masie substancji
Utworzony Równoważnik elektrochemiczny przy danym prądzie i masie substancji
1 Więcej kalkulatorów Ogniwo elektrochemiczne
Osocze (6)
Utworzony Najniższe stężenie w osoczu ze względu na szczyt w wyniku fluktuacji
Utworzony Objętość osocza podanego leku Objętość pozorna
Utworzony Pozorna objętość tkanki przy danej objętości osocza i pozornej objętości
Utworzony Średnie stężenie w osoczu podane szczytowo przez fluktuację
Utworzony Szczyt przez fluktuację
Utworzony Szczytowe stężenie w osoczu podane szczytowo przez fluktuację
5 Więcej kalkulatorów Osocze
Zweryfikowano Clausius Parametera podane parametry zredukowane i krytyczne przy użyciu równania Clausiusa
Zweryfikowano Clausius Parametr b podane Parametry Krytyczne
Zweryfikowano Clausius Parametr c podane Parametry Krytyczne
Zweryfikowano Parametr Clausiusa b podane ciśnienie, temperatura i objętość molowa gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Parametr Clausiusa b podane parametry zredukowane i krytyczne przy użyciu równania Clausiusa
Zweryfikowano Parametr Clausiusa b podane parametry zredukowane i rzeczywiste
Zweryfikowano Parametr Clausiusa c przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Parametr Clausiusa podane ciśnienie, temperatura i objętość molowa gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Parametr Clausiusa podane parametry krytyczne
Zweryfikowano Parametr Clausiusa podane parametry zredukowane i rzeczywiste
Zweryfikowano Parametr Peng Robinsona a gazu rzeczywistego przy danych parametrach krytycznych
Zweryfikowano Parametr Peng Robinsona a, gazu rzeczywistego przy danych parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Parametr Peng Robinsona a, przy użyciu równania Peng Robinsona
Zweryfikowano Parametr Peng Robinsona a, przy użyciu równania Peng Robinsona przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Peng Robinson Parametr b gazu rzeczywistego przy danych krytycznych parametrach
Zweryfikowano Peng Robinson Parametr b gazu rzeczywistego przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Parametr Redlicha Kwonga w punkcie krytycznym
Zweryfikowano Redlich Kwong Parametr a, przy obniżonym i rzeczywistym ciśnieniu
Zweryfikowano Redlich Kwong Parametr b przy danym ciśnieniu, temperaturze i objętości molowej gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Redlich Kwong Parametr b przy obniżonym i rzeczywistym ciśnieniu
Zweryfikowano Redlich Kwong Parametr b w punkcie krytycznym
Zweryfikowano Redlich Kwong Parametr podając ciśnienie, temperaturę i objętość molową gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Parametr Wohla (a) gazu rzeczywistego przy użyciu parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Wohla (a) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla
Zweryfikowano Parametr Wohla (a) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla dla parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla (a) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla dla parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Wohla (a) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla (a) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla (b) gazu rzeczywistego przy danej rzeczywistej i zredukowanej objętości molowej
Zweryfikowano Parametr Wohla (b) gazu rzeczywistego przy danej rzeczywistej i zredukowanej temperaturze i ciśnieniu
Zweryfikowano Parametr Wohla (b) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla
Zweryfikowano Parametr Wohla (b) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla dla parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla (b) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danej krytycznej objętości molowej
Zweryfikowano Parametr Wohla (b) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych krytycznych temperaturach i ciśnieniu
Zweryfikowano Parametr Wohla (b) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Wohla (b) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla (c) gazu rzeczywistego przy danych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Wohla (c) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla
Zweryfikowano Parametr Wohla (c) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla dla parametrów rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla (c) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach krytycznych
Zweryfikowano Parametr Wohla (c) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Parametr Wohla (c) gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
PIB (18)
Utworzony Ciśnienie wywierane przez pojedynczą cząsteczkę gazu w 1D
Utworzony Czas między zderzeniami cząstek i ścian
Utworzony Długość prostokątnego pudełka z podanym czasem kolizji
Utworzony Długość pudełka przy danej sile
Zweryfikowano Liczba cząsteczek gazu w pudełku 2D przy danym ciśnieniu
Utworzony Liczba cząsteczek gazu w pudełku 3D przy danym ciśnieniu
Utworzony Liczba moli gazu 1 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Utworzony Liczba moli gazu 2 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Utworzony Liczba moli podanych Energia kinetyczna
Utworzony Masa cząsteczki gazu o podanej sile
Utworzony Masa cząsteczki gazu w 1D przy danym ciśnieniu
Zweryfikowano Masa każdej cząsteczki gazu w pudełku 2D przy danym ciśnieniu
Utworzony Masa każdej cząsteczki gazu w pudełku 3D przy danym ciśnieniu
Utworzony Objętość pudła z cząsteczką gazu przy danym ciśnieniu
Utworzony Prędkość cząsteczki gazu przy danej sile
Utworzony Prędkość cząsteczki gazu w 1D przy danym ciśnieniu
Utworzony Prędkość cząstek w pudełku 3D
Utworzony Siła przez cząsteczkę gazu na ścianie pudełka
Zweryfikowano Przenikanie ciepła przez płaską ścianę lub powierzchnię
12 Więcej kalkulatorów Podstawy trybów wymiany ciepła
Zweryfikowano Ciepło z wykorzystaniem pierwszej zasady termodynamiki
Zweryfikowano Energia wewnętrzna z wykorzystaniem pierwszej zasady termodynamiki
Zweryfikowano Praca z wykorzystaniem Pierwszej Zasady Termodynamiki
13 Więcej kalkulatorów Prawa termodynamiki, ich zastosowania i inne podstawowe pojęcia
Utworzony Ostateczna liczba moli gazu według prawa Avogadro
Utworzony Ostateczna objętość gazu według prawa Avogadro
Utworzony Początkowa liczba moli gazu według prawa Avogadro
Utworzony Początkowa objętość gazu według prawa Avogadro
2 Więcej kalkulatorów Prawo Avogadro
Zweryfikowano Absorbancja z użyciem prawa Beera-Lamberta
Zweryfikowano Grubość komórki
Zweryfikowano Grubość komórki podane nachylenie
Zweryfikowano Grubość komórki przy danym natężeniu promieniowania
Zweryfikowano Intensywność promieniowania padającego przy danym stężeniu roztworu
Zweryfikowano Intensywność transmitowanego promieniowania przy danym stężeniu roztworu
Zweryfikowano Koncentracja roztworu
Zweryfikowano Molowy współczynnik ekstynkcji
Zweryfikowano Molowy współczynnik ekstynkcji przy danym nachyleniu wykresu
Zweryfikowano Nachylenie absorpcji a wykres stężenia
Zweryfikowano Stężenie roztworu przy danych natężeniach promieniowania
4 Więcej kalkulatorów Prawo Beer-Lambert
Utworzony Ciśnienie końcowe gazu według prawa Boyle'a
Utworzony Ostateczna objętość gazu z prawa Boyle'a
Utworzony Początkowa objętość gazu według prawa Boyle'a
Utworzony Początkowe ciśnienie gazu według prawa Boylesa
Utworzony Całkowite ciśnienie gazu w celu określenia stężenia opartego na objętości zgodnie z prawem Daltona
Utworzony Całkowite ciśnienie gazu według prawa Daltona
Utworzony Ciśnienie cząstkowe gazu w celu określenia stężenia opartego na objętości według prawa Daltona
Utworzony Ciśnienie cząstkowe gazu według prawa Daltona
Utworzony Stężenie objętościowe według prawa Daltona przy użyciu stężenia gazu
Utworzony Ułamek molowy gazu według prawa Daltona
Utworzony Ciśnienie gazu podane Masa cząsteczkowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej gęstości według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ciśnienie końcowe gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ciśnienie początkowe gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ciśnienie według prawa gazu doskonałego
Utworzony Gęstość gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Gęstość końcowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Gęstość początkowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Ilość gazu pobrana przez Ideal Gas Law
Utworzony Końcowa temperatura gazu podana gęstość
Utworzony Końcowe ciśnienie gazu podana Gęstość
Utworzony Liczba moli gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Masa cząsteczkowa gazu podana gęstość według prawa gazu doskonałego
Utworzony Masa cząsteczkowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Objętość gazu podana Masa cząsteczkowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Objętość gazu z prawa gazu doskonałego
Utworzony Ostateczna objętość gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Początkowa objętość gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Początkowe ciśnienie gazu podana gęstość
Utworzony Temperatura gazu podana gęstość zgodnie z prawem gazu doskonałego
Utworzony Temperatura gazu podana Masa cząsteczkowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Temperatura gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Temperatura końcowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Temperatura początkowa gazu podana gęstość
Utworzony Temperatura początkowa gazu według prawa gazu doskonałego
Utworzony Presja końcowa według prawa Gaya Lussaca
Utworzony Temperatura końcowa według prawa Gaya Lussaca
Utworzony Temperatura początkowa według prawa Gaya Lussaca
Utworzony Wstępna presja według prawa Gaya Lussaca
Utworzony Gęstość drugiego gazu według prawa Grahama
Utworzony Gęstość pierwszego gazu według prawa Grahama
Utworzony Masa molowa drugiego gazu według prawa Grahama
Utworzony Masa molowa pierwszego gazu według prawa Grahama
Utworzony Szybkość efuzji dla drugiego gazu przy danych gęstościach zgodnie z prawem Grahama
Utworzony Szybkość efuzji dla drugiego gazu według prawa Grahama
Utworzony Szybkość efuzji dla pierwszego gazu przy danych gęstościach zgodnie z prawem Grahama
Utworzony Szybkość efuzji dla pierwszego gazu według prawa Grahama
Utworzony Objętość w temperaturze 0 stopni Celsjusza z prawa Charlesa
Utworzony Objętość w temperaturze t stopniach Celsjusza według prawa Charlesa
Utworzony Ostateczna objętość gazu według prawa Karola
Utworzony Temperatura końcowa według prawa Charlesa
Utworzony Temperatura początkowa według prawa Charlesa
Utworzony Temperatura w stopniach Celsjusza według prawa Charlesa
Utworzony Tom początkowy według prawa Karola
Utworzony Początkowe stężenie enzymu określone w ustawie o ochronie enzymów
Utworzony Początkowe stężenie enzymu w obecności inhibitora zgodnie z prawem zachowania enzymu
Utworzony Stężenie katalizatora enzymatycznego w obecności inhibitora zgodnie z prawem zachowania enzymów
Utworzony Stężenie katalizatora enzymatycznego zgodnie z ustawą o ochronie enzymów
Utworzony Stężenie kompleksu inhibitorów enzymów zgodnie z ustawą o ochronie enzymów
Utworzony Stężenie kompleksu substratów enzymatycznych w obecności inhibitora zgodnie z prawem zachowania enzymów
Utworzony Stężenie kompleksu substratów enzymatycznych zgodnie z ustawą o ochronie enzymów
Utworzony Ładuj liczbę gatunków jonowych przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela
Utworzony Prawo ograniczające Debeya-Huckela
Zweryfikowano Częstotliwość podana energia reakcji
Zweryfikowano Długość fali podana energia reakcji
Zweryfikowano Energia na kwant pochłoniętego promieniowania
Zweryfikowano Energia na kwant podana intensywność
Zweryfikowano Energia na kwant warunków promieniowania długości fali
Zweryfikowano Energia reakcji fotochemicznej
Zweryfikowano Energia reakcji fotochemicznej warunki długości fali
Zweryfikowano Intensywność w J na sekundę podana Intensywność fotonów
Zweryfikowano Terminy intensywności Liczba fotonów pochłoniętych w ciągu 1 sekundy
9 Więcej kalkulatorów Prawo Starka-Einsteina
Zweryfikowano Prędkość RMS podana ciśnienie i gęstość w 2D
Utworzony Prędkość RMS podana najbardziej prawdopodobną prędkością
Utworzony Prędkość RMS podana Średnia Prędkość
Zweryfikowano Prędkość RMS podana Średnia Prędkość w 2D
Utworzony Prędkość RMS podana temperatura i masa molowa
Zweryfikowano Prędkość RMS podana temperatura i masa molowa w 1D
Utworzony Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i gęstości
Utworzony Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i objętości gazu
5 Więcej kalkulatorów Prędkość RMS
Utworzony Objętość molowa roztworu przy danej przewodności molowej
Utworzony Odległość między elektrodą o danej przewodności i przewodności
Utworzony Ograniczenie przewodnictwa molowego przy danym stopniu dysocjacji
Utworzony Pole przekroju elektrody przy danej przewodności i przewodności
Utworzony Przewodność molowa przy danej przewodności i objętości
Utworzony Przewodność podana Przewodność
Utworzony Przewodność podana Przewodność
Utworzony Przewodność podana stała komórki
Utworzony Przewodność podana stała komórki
Utworzony Przewodność przy danej objętości molowej roztworu
Utworzony Specyficzna przewodność podana Molarity
Utworzony Stała komórki przy danej przewodności i przewodności
8 Więcej kalkulatorów Przewodność i przewodność
Utworzony Czas realizacji dla różnych produktów dla reakcji drugiego zamówienia
Utworzony Czas realizacji dla tego samego produktu dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Czas ukończenia dla tego samego produktu metodą miareczkowania dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Energia aktywacji dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Ogólny porządek reakcji dwucząsteczkowej
Utworzony Rząd reakcji bimolekularnej względem reagenta A
Utworzony Rząd reakcji bimolekularnej względem reagenta B
Utworzony Stała Arrheniusa dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Stała stawki dla różnych produktów dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Stała stawki dla tego samego produktu dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Stała szybkości dla tego samego produktu metodą miareczkowania dla reakcji drugiego rzędu
Utworzony Stała szybkości reakcji drugiego rzędu z równania Arrheniusa
Utworzony Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji drugiego rzędu
2 Więcej kalkulatorów Reakcja drugiego rzędu
Utworzony Czas na zakończenie reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Czas realizacji dla pierwszego zamówienia ze stałą stawką i stężeniem początkowym
Utworzony Czas ukończenia metodą miareczkowania dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Energia aktywacji dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Graficzne przedstawienie czasu na ukończenie
Utworzony Połowa czasu na ukończenie, biorąc pod uwagę średni czas
Utworzony Średni czas realizacji dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Średni czas ukończenia w połowie meczu
Utworzony Stała Arrheniusa dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Stała stawka w pierwszej połowie dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Stała szybkości przy średnim czasie
Utworzony Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu przy użyciu logarytmu do podstawy 10
Utworzony Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu z równania Arrheniusa
Utworzony Stała szybkości według metody miareczkowania dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Zakończenie połowy reakcji pierwszego rzędu
2 Więcej kalkulatorów Reakcja pierwszego rzędu
Utworzony Czas na zakończenie reakcji na zamówienie zerowe w połowie meczu
Utworzony Czas na zakończenie reakcji zerowego zamówienia
Utworzony Czas ukończenia metodą miareczkowania dla reakcji rzędu zerowego
Utworzony Energia aktywacji dla reakcji rzędu zerowego
Utworzony Koncentracja czasu reakcji rzędu zerowego
Utworzony Koncentracja czasu w przerwie dla reakcji rzędu zerowego
Utworzony Koncentracja początkowa przy czasie do zakończenia meczu w połowie
Utworzony Początkowe stężenie reakcji rzędu zerowego
Utworzony Początkowe stężenie reakcji rzędu zerowego w połowie meczu
Utworzony Stała Arrheniusa dla reakcji rzędu zerowego
Utworzony Stała szybkość przy stałym ciśnieniu i temperaturze dla reakcji zerowego rzędu
Utworzony Stała szybkości dla reakcji rzędu zerowego z równania Arrheniusa
Utworzony Stała szybkości reakcji rzędu zerowego
Utworzony Stała szybkości w połowie czasu reakcji zerowego zamówienia
Utworzony Stała szybkości według metody miareczkowania dla reakcji rzędu zerowego
Zweryfikowano Stężenie reagenta Reakcja rzędu zerowego
Utworzony Temperatura w równaniu Arrheniusa dla reakcji rzędu zerowego
2 Więcej kalkulatorów Reakcja zerowego rzędu
Utworzony Skorygowana retencja drugiego składnika przy uwzględnieniu retencji względnej
Utworzony Skorygowana retencja pierwszego składnika przy uwzględnieniu retencji względnej
Utworzony Współczynnik podziału substancji rozpuszczonej 1 przy danej względnej retencji
Utworzony Współczynnik podziału substancji rozpuszczonej 2 przy danej względnej retencji
Utworzony Względna retencja podana Skorygowane czasy retencji
Utworzony Względna retencja przy danym współczynniku podziału dwóch składników
Utworzony Względna retencja przy danym współczynniku pojemności dwóch składników
Utworzony Rozdzielczość dwóch pików przy danej połowie średniej szerokości pików
Utworzony Rozdzielczość dwóch pików przy zmianie czasu retencji
Utworzony Rozdzielczość dwóch pików przy zmianie objętości retencji
Utworzony Rozdzielczość podana Liczba płyt teoretycznych i współczynnik separacji
Zweryfikowano Ciśnienie atmosferyczne wody w temperaturze wrzenia przy użyciu równania Antoine
Zweryfikowano Temperatura wrzenia wody dla ciśnienia atmosferycznego przy użyciu równania Antoine
4 Więcej kalkulatorów Równanie Antoine
Utworzony Czynnik modyfikujący enzym w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Czynnik modyfikujący kompleksu substratów enzymatycznych w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Forward Rate Constant dana Michaelis Constant
Utworzony Katalityczna stała szybkości podana stała Michaelisa
Utworzony Maksymalna dawka, jeśli stężenie substratu jest wyższe niż stała Michaelisa
Utworzony Maksymalna stawka podana pozorna wartość stałej Michaelisa Mentena
Utworzony Maksymalna stawka przy danym współczynniku modyfikującym w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Maksymalna szybkość układu z równania Michaelisa Mentena Kinetics
Utworzony Michaelis Constant przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Początkowa szybkość reakcji podanego enzymu Czynnik modyfikujący w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Początkowe stężenie enzymu, jeśli stężenie substratu jest wyższe niż stała Michaelisa
Utworzony Podana stawka początkowa Wartość pozorna Stała Michaelisa Mentena
Utworzony Stała dysocjacji inhibitora podana stała Michaelisa Mentena
Utworzony Stała Michaelisa dla maksymalnej dawki przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Stała Michaelisa Mentena podana Pozorna stała Michaelisa Mentena
Utworzony Stała Michaelisa podana stała szybkości katalitycznej i początkowe stężenie enzymu
Utworzony Stała Michaelisa przy danych stałych szybkości postępowej, odwrotnej i katalitycznej
Utworzony Stała Michaelisa z podanym współczynnikiem modyfikującym w równaniu Michaelisa Mentena
Utworzony Stała Michaelisa z równania kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Stała szybkości dysocjacji z równania kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Stała szybkości katalitycznej z równania kinetyki Michaelisa Mentena
Utworzony Stała szybkości katalitycznej, jeśli stężenie substratu jest wyższe niż stała Michaelisa
Utworzony Stężenie enzymu z równania Michaelisa Mentena Kinetics
Utworzony Stężenie inhibitora podane Pozorna stała Michaelis Menten
Utworzony Stężenie substratu z równania kinetycznego Michaelisa Mentena
Utworzony Dyfuzja Eddy'ego z równaniem Van Deemtera
Utworzony Dyfuzja wzdłużna zadana równaniem Van Deemtera
Utworzony Odporność na przenoszenie masy na podstawie równania Van Deemtera
Utworzony Teoretyczna wysokość płyty z równania Van Deemtera
Utworzony Współczynnik prawa dystrybucji Nernsta
Zweryfikowano Objętość krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu objętości rzeczywistej i zmniejszonej
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu objętości krytycznej i zmniejszonej
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa b, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Clausiusa c, parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla a oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla a oraz parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla b oraz parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla c oraz parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu objętości krytycznej i zmniejszonej
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Rzeczywista objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa a, parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa a, parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa a, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b, parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c, parametry zredukowane i krytyczne
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy podanym parametrze Clausiusa b, parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy podanym parametrze Clausiusa c, parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu temperatury krytycznej i obniżonej
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla a oraz parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla a oraz parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla b oraz parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy podanym parametrze Wohla c oraz parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy podanym parametrze Wohla c oraz zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy ciśnieniu krytycznym i obniżonym
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Clausius c, parametry rzeczywiste i krytyczne
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Clausiusa b, parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa a, parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa a, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b, parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c, parametry zredukowane i krytyczne
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla a oraz parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla a oraz parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Wohla przy danych rzeczywistych i krytycznych parametrach
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Wohla przy danych zredukowanych i krytycznych parametrach
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów krytycznych i zredukowanych
Zweryfikowano Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego Wohla przy użyciu innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Izentropowa ściśliwość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Izentropowa ściśliwość przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cp
Zweryfikowano Izentropowa ściśliwość przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cv
Zweryfikowano Ściśliwość izentropowa
Zweryfikowano Ściśliwość izentropowa przy danym molowym stosunku pojemności cieplnej
3 Więcej kalkulatorów Ściśliwość izentropowa
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna przy danym molowym stosunku pojemności cieplnej
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cp
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cv
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna z uwzględnieniem molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna ze względu na względną wielkość fluktuacji gęstości cząstek
2 Więcej kalkulatorów Ściśliwość izotermiczna
Utworzony Siła jonowa bi-trójwartościowego elektrolitu
Utworzony Siła jonowa dla elektrolitu bi-biwalentnego
Utworzony Siła jonowa dla elektrolitu dwuwartościowego, jeśli molowość kationów i anionów jest taka sama
Utworzony Siła jonowa dla jednowartościowego elektrolitu
Utworzony Siła jonowa dwuwartościowego elektrolitu, jeśli molowość kationu i anionu jest taka sama
Utworzony Siła jonowa jedno-biwalentnego elektrolitu
Utworzony Siła jonowa jedno-biwalentnego elektrolitu, jeśli molowość kationów i anionów jest taka sama
Utworzony Siła jonowa przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela
Utworzony Masa drugiego analitu zgodnie z równaniem skalującym
Utworzony Masa pierwszego analitu zgodnie z równaniem skalującym
Utworzony Promień drugiej kolumny zgodnie z równaniem skalowania
Utworzony Promień pierwszej kolumny zgodnie z równaniem skalowania
Zweryfikowano Indeks adiabatyczny gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Izotermiczna ściśliwość gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
Zweryfikowano Określona objętość gazu rzeczywistego podana Różnica między Cp i Cv
Zweryfikowano Określona objętość gazu rzeczywistego przy danej pojemności cieplnej
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy danych pojemnościach cieplnych
Zweryfikowano Temperatura rzeczywistego gazu podana Różnica między Cp i Cv
Zweryfikowano Wskaźnik adiabatyczny gazu rzeczywistego przy danej pojemności cieplnej przy stałej objętości
Zweryfikowano Wskaźnik adiabatyczny gazu rzeczywistego przy danej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu
Zweryfikowano Współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
5 Więcej kalkulatorów Specyficzna pojemność cieplna
Utworzony Częstotliwość incydentów podana częstotliwość Stokesa
Utworzony Częstotliwość incydentów przy podanej częstotliwości antystokesowskiej
Utworzony Częstotliwość rozpraszania przeciw Stokesowi
Utworzony Częstotliwość rozpraszania Stokesa
Utworzony Częstotliwość wibracji podana częstotliwość Stokesa
Utworzony Częstotliwość wibracji przy podanej częstotliwości Anti Stokes
Utworzony Częstotliwość związana z przejściem
Utworzony Energia 1 poziomu wibracji
Utworzony Energia 2 poziomu wibracji
Utworzony Molekularny moment dipolowy
Utworzony Polaryzowalność
Utworzony Pole elektryczne ze względu na polaryzację
1 Więcej kalkulatorów Spektroskopia Ramana
Zweryfikowano Całkowity stopień swobody dla cząsteczek liniowych
Zweryfikowano Całkowity stopień swobody dla cząsteczek nieliniowych
Zweryfikowano Częstotliwość wibracji przy danej częstotliwości podstawowej
Zweryfikowano Podstawowa częstotliwość przejść wibracyjnych
Zweryfikowano Stała anharmoniczności przy danej częstotliwości podstawowej
17 Więcej kalkulatorów Spektroskopia wibracyjna
Utworzony Średni współczynnik aktywności dla elektrolitu dwutrójwartościowego
Utworzony Średni współczynnik aktywności dla jednowartościowego elektrolitu
Utworzony Średni współczynnik aktywności dla jednowartościowego elektrolitu
Utworzony Średni współczynnik aktywności dla jednowartościowego elektrolitu
Utworzony Średni współczynnik aktywności przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela
Utworzony Średnia aktywność jonowa dla elektrolitu dwutrójwartościowego
Utworzony Średnia aktywność jonowa dla jedno-biwalentnego elektrolitu
Utworzony Średnia aktywność jonowa dla jednowartościowego elektrolitu
Utworzony Średnia aktywność jonowa dla jednowartościowego elektrolitu
Utworzony Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu
Zweryfikowano Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 1D
Zweryfikowano Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
Utworzony Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i gęstość
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i gęstość w 2D
Utworzony Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i objętość
Utworzony Średnia prędkość gazu podana średnia kwadratowa prędkość
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu podana średnia kwadratowa prędkość w 2D
Utworzony Średnia prędkość gazu podana temperatura
3 Więcej kalkulatorów Średnia prędkość gazu
Utworzony Stała dysocjacji kwasu 1 ze względu na stopień dysocjacji obu kwasów
Utworzony Stała dysocjacji kwasu 2 ze względu na stopień dysocjacji obu kwasów
Utworzony Stała dysocjacji podany stopień dysocjacji słabego elektrolitu
Utworzony Stała dysocjacji podstawy 1 ze względu na stopień dysocjacji obu zasad
Utworzony Stała dysocjacji podstawy 2 ze względu na stopień dysocjacji obu zasad
Utworzony Eliminacja półtrwania leku
Utworzony Okres półtrwania eliminacji przy danej objętości oczyszczonej plazmy
Utworzony Stała szybkości eliminacji leku
Utworzony Stała szybkości eliminacji podana powierzchnia pod krzywą
Utworzony Stała szybkości eliminacji przy danej objętości oczyszczonej plazmy
1 Więcej kalkulatorów Stała szybkość eliminacji
Utworzony Forward Rate Constant w mechanizmie reakcji enzymatycznej
Utworzony Forward Rate Stała dana Stała dysocjacji
Utworzony Forward Rate Stała przy danej Reverse i Catalytic Rate Constant
Utworzony Reverse Rate Stała przy danych Forward i Catalytic Rate Constant
Utworzony Stała odwróconej szybkości przy danej stałej Michaelisa
Utworzony Stała szybkość katalityczna przy niskim stężeniu substratu
Utworzony Stała szybkość przy podanej szybkości początkowej i stężeniu kompleksu substratu enzymatycznego
Utworzony Stała szybkości dysocjacji przy danej stałej szybkości katalitycznej
Utworzony Stała szybkości dysocjacji w enzymatycznym mechanizmie reakcji
Utworzony Stała szybkości katalitycznej przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stała szybkości katalitycznej przy danej stałej szybkości w tył i w przód
Utworzony Stała szybkości odwrotnej przy danej stałej szybkości dysocjacji
Utworzony Stała szybkości odwrotnej w enzymatycznym mechanizmie reakcji
Utworzony Stała szybkości przy danej szybkości maksymalnej i początkowego stężenia enzymu
Utworzony Szybkość dysocjacji Stała przy danym stężeniu enzymu i substratu
Utworzony Szybkość reakcji chemicznej
Utworzony Molalność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Molalność elektrolitu bi-trójwartościowego przy danej sile jonowej
Utworzony Molalność elektrolitu dwutrójwartościowego przy średniej aktywności jonowej
Utworzony Molalność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Molalność jedno-biwalentnego elektrolitu przy średniej aktywności jonowej
Utworzony Molalność jednowartościowego elektrolitu przy średniej aktywności jonowej
Utworzony Molalność podana aktywność jonowa i współczynnik aktywności
Utworzony Molalność trójwartościowego elektrolitu przy średniej aktywności jonowej
Utworzony Molarność elektrolitu dwuwartościowego przy danej sile jonowej
Utworzony Molarność jednowartościowego elektrolitu przy danej sile jonowej
Utworzony Molarność roztworu przy danej przewodności molowej
Utworzony Stężenie elektrolitu anodowego ogniwa do koncentracji bez przeniesienia
Utworzony Stężenie elektrolitu anodowego ogniwa o stężeniu rozcieńczonym bez przenoszenia
Utworzony Stężenie elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Utworzony Stężenie elektrolitu katodowego rozcieńczonej kuwety o stężeniu bez przenoszenia
Utworzony Stężenie elektrolitu podanego fugacity
Utworzony Stężenie molowe przy danej stałej dysocjacji słabego elektrolitu
Utworzony Stopień dysocjacji bazy 2 przy danej stałej dysocjacji obu baz
Utworzony Stopień dysocjacji kwasu 1 podany Stała dysocjacji obu kwasów
Utworzony Stopień dysocjacji kwasu 2 przy podanej stałej dysocjacji obu kwasów
Utworzony Stopień dysocjacji podstawy 1 przy danej stałej dysocjacji obu zasad
Utworzony Stopień dysocjacji przy danym stężeniu i stała dysocjacji słabego elektrolitu
2 Więcej kalkulatorów Stopień dysocjacji
Zweryfikowano Stopień swobody przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałej objętości i ciśnieniu
Zweryfikowano Stopień swobody w cząsteczce liniowej
Zweryfikowano Stopień swobody w cząsteczkach nieliniowych
3 Więcej kalkulatorów Stopień wolności
Zweryfikowano Stosunek molowej pojemności cieplnej dla danego stopnia swobody
Zweryfikowano Stosunek molowej pojemności cieplnej do danej molowej pojemności cieplnej przy stałej objętości
Zweryfikowano Stosunek molowej pojemności cieplnej do danej molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu
Zweryfikowano Stosunek molowej pojemności cieplnej przy danej ściśliwości
Zweryfikowano Stosunek pojemności cieplnej molowej
Zweryfikowano Stosunek pojemności cieplnej molowej cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Stosunek pojemności cieplnej molowej cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Temperatura podana wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Temperatura podana wewnętrzna energia molowa cząsteczki nieliniowej
6 Więcej kalkulatorów Temperatura
Utworzony Temperatura Gazu 1 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Utworzony Temperatura Gazu 2 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Utworzony Temperatura gazu podana energia kinetyczna
Utworzony Temperatura gazu podana średnia kwadratowa prędkość i masa molowa
Zweryfikowano Temperatura gazu podana średnia kwadratowa prędkość i masa molowa w 2D
Utworzony Temperatura gazu podana Współczynnik ściśliwości
Zweryfikowano Temperatura gazu przy danej prędkości średniej kwadratowej i masie molowej w 1D
Utworzony Temperatura gazu przy średniej prędkości
Utworzony Temperatura jednej cząsteczki gazu przy danej stałej Boltzmanna
Utworzony Temperatura podana najbardziej prawdopodobną prędkością i masą molową
2 Więcej kalkulatorów Temperatura gazu
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla dla parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Wohla
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla dla parametrów zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura gazu rzeczywistego za pomocą równania Wohla
Utworzony Temperatura Boyle'a podana Temperatura Inwersji
Utworzony Temperatura inwersji podana temperatura Boyle'a
Utworzony Temperatura inwersji podana temperatura krytyczna
Utworzony Temperatura inwersji przy danych stałych Van der Waalsa
Utworzony Temperatura inwersji przy danych stałych Van der Waalsa i stałej Boltzmanna
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla oraz inne parametry rzeczywiste i zredukowane
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu parametru Wohla c oraz innych parametrów rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danym parametrze Wohla a
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danym parametrze Wohla b
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego przy użyciu równania Wohla przy danym parametrze Wohla c
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego Wohla przy innych parametrach krytycznych
Zweryfikowano Temperatura krytyczna gazu rzeczywistego Wohla przy innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Utworzony Temperatura celi koncentracyjnej bez przeniesienia danych czynności
Utworzony Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności
Utworzony Temperatura celi koncentracyjnej z przenoszeniem danych czynności
Utworzony Temperatura celi stężeniowej bez przeniesienia dla rozcieńczonego roztworu o danym stężeniu
Utworzony Temperatura komórki zagęszczającej z przeniesieniem danej liczby transportowej anionu
Utworzony Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach
Utworzony Temperatura kuwety stężeniowej z przeniesieniem danych wartościowości
Utworzony Temperatura podana energia swobodna Gibbsa i entropia swobodna Gibbsa
Utworzony Temperatura podana energia swobodna Helmholtza i entropia swobodna Helmholtza
Utworzony Temperatura podana entropia swobodna Gibbsa
Utworzony Temperatura podana nachylenie Tafel
Utworzony Temperatura podana napięcie termiczne i ładunek elektryczny elementarny
Utworzony Temperatura przy danej energii wewnętrznej i swobodnej entropii Helmholtza
Utworzony Temperatura przy swobodnej entropii Gibbsa i Helmholtza
Utworzony Energia swobodna Gibbsa dana swobodna entropia Gibbsa
Utworzony Energia swobodna Helmholtza podana entropia swobodna Helmholtza i temperatura
Utworzony Entropia przy danej energii wewnętrznej i swobodnej entropii Helmholtza
Utworzony Gibbs Free Entropia przyznana Helmholtzowi Free Entropy
Utworzony Klasyczna część swobodnej entropii Gibbsa podana część elektryczna
Utworzony Klasyczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część elektryczna
Utworzony Objętość podana Gibbsowi i Helmholtzowi Free Entropy
Utworzony Potencjał komórki przy zmianie swobodnej energii Gibbsa
Utworzony Wolna entropia Gibbsa
Utworzony Wolna entropia Helmholtza
Utworzony Wolna entropia Helmholtza przy swobodnej energii Helmholtza
3 Więcej kalkulatorów Termodynamika chemiczna
Zweryfikowano Energia swobodna Gibbsa przy danej stałej równowagi
Zweryfikowano Energia swobodna Gibbsa przy standardowej entalpii
Zweryfikowano Stała równowagi przy swobodnej energii Gibbsa
Zweryfikowano Standardowa entalpia reakcji przy swobodnej energii Gibbsa
Zweryfikowano Temperatura reakcji przy danej entalpii standardowej i zmianie entropii
Zweryfikowano Temperatura reakcji przy danej stałej równowagi i energii Gibbsa
Zweryfikowano Zmiana standardowej entropii przy swobodnej energii Gibbsa
18 Więcej kalkulatorów Termodynamika w równowadze chemicznej
Zweryfikowano Elektroujemność Paulinga biorąc pod uwagę elektroujemność Mullikena
Zweryfikowano Energia jonizacji przy elektroujemności
Zweryfikowano Energia jonizacji w molach KJ
Zweryfikowano Objętość atomowa
Zweryfikowano Odległość między dwoma atomami różnych cząsteczek
Zweryfikowano Odległość między dwoma kowalencyjnie związanymi atomami
Zweryfikowano Powinowactwo elektronowe w molach KJ
Zweryfikowano Promień atomowy przy danej objętości atomowej
Zweryfikowano Promień kowalencyjny
Zweryfikowano Promień Vandera Waala
Zweryfikowano Zależność między elektroujemnością Mullikena i Paulinga
8 Więcej kalkulatorów Układ okresowy i okresowość
Utworzony Ciśnienie krytyczne bez użycia stałych Van der Waalsa
Utworzony Ciśnienie krytyczne przy danych stałych Van der Waalsa
Utworzony Objętość krytyczna bez użycia stałej Van der Waals
Utworzony Objętość krytyczna podana stała Van der Waalsa b
Utworzony Stała van der Waalsa b przy danej temperaturze inwersji i stałej Boltzmanna
Utworzony Stała Van der Waalsa przy danej temperaturze Boyle'a
Utworzony Stała Van der Waalsa przy danej temperaturze inwersji
Utworzony Stała Van der Waalsa przy danej temperaturze inwersji i stałej Boltzmanna
Utworzony Temperatura Boyle'a przy danych stałych Vandera Waala
Utworzony Temperatura krytyczna bez użycia stałej Van der Waalsa
Utworzony Temperatura krytyczna przy danych stałych Van der Waalsa
Utworzony Van der Waals Stała b przy danej objętości krytycznej
Utworzony Van der Waals Stała b przy danej temperaturze Boyle'a
Utworzony Van der Waals Stała b przy danej temperaturze inwersji
Utworzony Van der Waals Stała przy ciśnieniu krytycznym
Utworzony Van der Waals Stała przy danej temperaturze krytycznej
Utworzony Van der Waalsa Stała b przy danej temperaturze krytycznej
Utworzony Van der Waalsa Stała b przy danym ciśnieniu krytycznym
Zweryfikowano Energia interakcji Van der Waalsa między dwoma ciałami sferycznymi
Zweryfikowano Energia potencjalna w granicy najbliższego podejścia
Zweryfikowano Gęstość masy podana Gęstość liczbowa
Zweryfikowano Masa molowa podana liczba i gęstość masy
Zweryfikowano Masa pojedynczego atomu
Zweryfikowano Odległość między powierzchniami podana energia potencjalna w granicy bliskiego podejścia
Zweryfikowano Odległość między powierzchniami podana odległość od środka do środka
Zweryfikowano Odległość między powierzchniami przy danej sile Van Der Waalsa między dwiema kulami
Zweryfikowano Odległość między powierzchniami przy podanym potencjale pary Van der Waalsa
Zweryfikowano Odległość od środka do środka
Zweryfikowano Potencjał pary Van Der Waals
Zweryfikowano Promień ciała kulistego 1 przy danej energii potencjalnej w granicy najbliższego podejścia
Zweryfikowano Promień ciała kulistego 2 przy danej energii potencjalnej w granicy najbliższego podejścia
Zweryfikowano Promień ciała sferycznego 1 przy danej odległości od środka do środka
Zweryfikowano Promień ciała sferycznego 1 przy danych siłach Van der Waalsa między dwiema sferami
Zweryfikowano Promień ciała sferycznego 2 przy danej odległości od środka do środka
Zweryfikowano Promień ciała sferycznego 2 przy danych siłach Van Der Waalsa między dwiema sferami
Zweryfikowano Siła Van der Waalsa między dwiema sferami
Zweryfikowano Stężenie podane Gęstość liczb
Zweryfikowano Współczynnik interakcji między parą cząstek i cząstek
Zweryfikowano Współczynnik interakcji par cząstka-cząstka przy danym potencjale pary Van der Waalsa
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D
14 Więcej kalkulatorów Ważne formuły w 1D
Utworzony Energia wewnętrzna przy swobodnej entropii Gibbsa
Utworzony Potencjał komórki standardowej przy zmianie standardowej energii swobodnej Gibbsa
Utworzony Standardowa zmiana energii swobodnej Gibbsa przy standardowym potencjale komórki
Utworzony Objętość molowa gazu rzeczywistego przy danym współczynniku ściśliwości
Zweryfikowano Temperatura podana Współczynnik rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cp
Zweryfikowano Temperatura podana Współczynnik rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cv
Zweryfikowano Temperatura podana Względna wielkość fluktuacji gęstości cząstek
Zweryfikowano Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej przy danych współczynnikach ściśliwości i Cp
Zweryfikowano Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej przy danych współczynnikach ściśliwości i Cv
Utworzony Współczynnik ściśliwości przy danej objętości molowej gazów
6 Więcej kalkulatorów Ważny kalkulator ściśliwości
Zweryfikowano Ładunek jonów o podanym potencjale jonowym
Zweryfikowano Promień jonów o podanym potencjale jonowym
1 Więcej kalkulatorów Wiązanie jonowe
Utworzony Objętość dystrybucji leku przemieszczającego się do tkanki ciała w stosunku do krwi
Utworzony Objętość dystrybucji podana objętość oczyszczonej osocza
Utworzony Objętość dystrybucji podana Okres półtrwania eliminacji
Utworzony Objętość dystrybucji podana powierzchnia pod krzywą
1 Więcej kalkulatorów Wielkość dystrybucji
Utworzony Niezatrzymana objętość podana Współczynnik wydajności
Utworzony Objętość retencji podana Współczynnik pojemności
Utworzony Objętość retencji przy danym natężeniu przepływu
Utworzony Połowa średniej szerokości pików przy danej rozdzielczości i zmianie objętości retencji
Utworzony Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie objętości retencji
Utworzony Szybkość przepływu podana objętość i czas retencji
1 Więcej kalkulatorów Wielkość retencji
Utworzony Ciśnienie przy swobodnej entropii Gibbsa
Utworzony Elektryczna część swobodnej entropii Gibbsa, biorąc pod uwagę część klasyczną
Utworzony Entropia dana Gibbsowi Free Entropy
Utworzony Gibbs Free Entropy biorąc pod uwagę część klasyczną i elektryczną
Utworzony Gibbs Free Entropy przy Gibbs Free Energy
Utworzony Moli elektronów przeniesionych przy zmianie energii swobodnej Gibbsa
Utworzony Moli elektronów przeniesionych przy zmianie standardowej energii swobodnej Gibbsa
Utworzony Objętość podana Gibbsowi Free Entropia
Utworzony Wolna entropia Helmholtza przyznana Gibbsowi Wolna entropia
Utworzony Zmiana energii swobodnej Gibbsa przy danym potencjale komórki
Utworzony Zmiana energii swobodnej Gibbsa przy pracy elektrochemicznej
4 Więcej kalkulatorów Wolna energia Gibbsa i swobodna entropia Gibbsa
Utworzony Współczynnik dystrybucji
Utworzony Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej A dany czynnik separacji
Utworzony Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej B przy danym współczynniku separacji
Utworzony Współczynnik separacji dwóch substancji rozpuszczonych A i B
1 Więcej kalkulatorów Współczynnik dystrybucji
Zweryfikowano Współczynnik Hamakera
Zweryfikowano Współczynnik Hamakera wykorzystujący energię potencjalną w granicy najbliższego podejścia
Zweryfikowano Współczynnik Hamakera wykorzystujący siły Van der Waalsa między obiektami
Zweryfikowano Współczynnik Hamakera z wykorzystaniem energii interakcji Van der Waalsa
Utworzony Idealne ciśnienie przy danym współczynniku osmotycznym
Utworzony Nadciśnienie przy danym współczynniku osmotycznym
Utworzony Rzeczywista masa podana aktualna wydajność
Utworzony Współczynnik osmotyczny przy ciśnieniu idealnym i nadciśnieniu
5 Więcej kalkulatorów Współczynnik osmotyczny
Zweryfikowano Współczynnik upakowania atomowego w kategoriach promienia cząstek
Zweryfikowano Współczynnik upakowania atomowego wyrażony jako objętość cząstki i komórki elementarnej
6 Więcej kalkulatorów Współczynnik pakowania atomowego
Utworzony Współczynnik pojemności podana objętość retencji i objętość niezatrzymana
Utworzony Współczynnik pojemności substancji rozpuszczonej 1 dla względnej retencji
Utworzony Współczynnik pojemności substancji rozpuszczonej 2 dla względnej retencji
Utworzony Współczynnik pojemności ze względu na czas retencji i czas podróży fazy ruchomej
Utworzony Współczynnik przepustowości dla fazy stacjonarnej i fazy ruchomej
Utworzony Współczynnik przepustowości przy danym współczynniku podziału i objętości fazy ruchomej i stacjonarnej
Zweryfikowano Wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej przy danej atomowości
Zweryfikowano Wewnętrzna energia molowa cząsteczki nieliniowej przy danej atomowości
Zweryfikowano Wydajność cieplna podana Specyficzna wydajność cieplna
21 Więcej kalkulatorów Zasada podziału i pojemność cieplna
Utworzony Częstość podawania leku Podany odstęp między dawkami
Utworzony Czystość leku podana dawka administracyjna i dawka skuteczna
Utworzony Czystość leku podana Szybkość podawania i odstęp między dawkowaniem
Utworzony Frakcja leku niezwiązanego w tkance przy pozornej objętości tkanki
Utworzony Okres półtrwania wchłaniania leku
Utworzony Pozorna objętość dystrybucji leków
Utworzony Stężenie podanego leku Szybkość wlewu leku
Utworzony Szybkość podawania leku do organizmu
Utworzony Szybkość wlewu leku
Utworzony Względna biodostępność leku
16 Więcej kalkulatorów Zawartość leku
Utworzony Zmiana czasu retencji dla połowy średniej szerokości pików
Utworzony Zmiana czasu retencji przy danej rozdzielczości i średniej szerokości piku
Utworzony Zmiana objętości retencji przy danej rozdzielczości i średniej szerokości piku
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy parametrze Clausius c, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b i parametrach rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c i parametrach rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość gazu rzeczywistego przy użyciu objętości rzeczywistej i krytycznej
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych parametrach krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Zredukowana molowa objętość gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla b oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy danym parametrze Wohla c oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla a oraz parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla a oraz parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy parametrze Wohla b oraz parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu objętości rzeczywistej i krytycznej
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy innych rzeczywistych i krytycznych parametrach
Zweryfikowano Zmniejszona objętość molowa gazu rzeczywistego Wohla przy innych rzeczywistych i zredukowanych parametrach
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie przy parametrze b Peng Robinsona, inne parametry rzeczywiste i zredukowane
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie przy parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie ze względu na parametr b Peng Robinsona, inne parametry rzeczywiste i krytyczne
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie przy parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i krytycznych
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie za pomocą równania Peng Robinsona przy danych krytycznych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie za pomocą równania Peng Robinsona przy danych zredukowanych i krytycznych parametrach
Zweryfikowano Ciśnienie zredukowane gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa a, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b i parametrach rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa b, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c i parametrach rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa c, parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy parametrze Clausiusa i parametrach rzeczywistych
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Zweryfikowano Obniżone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy parametrach zredukowanych i krytycznych
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu równania Clausiusa przy danych parametrach krytycznych i rzeczywistych
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu rzeczywistego i krytycznego ciśnienia
Zweryfikowano Całkowita liczba moli w równowadze
Zweryfikowano Początkowa gęstość par przy użyciu gęstości par w stanie równowagi i liczby moli
Zweryfikowano Początkowa gęstość pary
Zweryfikowano Początkowa gęstość pary przy danym współczynniku Van't Hoffa
Zweryfikowano Początkowa liczba moli
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa przy użyciu gęstości pary
18 Więcej kalkulatorów Związek między gęstością pary a stopniem dysocjacji
Zweryfikowano Liczba moli zdysocjowanych przy danym stopniu dysocjacji
Zweryfikowano Początkowa liczba moli pobranych przy danym stopniu dysocjacji
Zweryfikowano Stopień dysocjacji reakcji
17 Więcej kalkulatorów Związek między stałą równowagi a stopniem dysocjacji
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!