Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(Objętość gazu dla 1D i 2D)
PCMS_V_2D = (Mmolar*(Cmp)^2)/(Vg)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu, biorąc pod uwagę CMS i V w 2Dis, siłę, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
Masa cząsteczkowa - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Masa molowa to masa danej substancji podzielona przez ilość substancji.
Najbardziej prawdopodobna prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Najbardziej prawdopodobna prędkość to prędkość, jaką ma maksymalna frakcja cząsteczek w tej samej temperaturze.
Objętość gazu dla 1D i 2D - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość gazu dla 1D i 2D to ilość zajmowanej przestrzeni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa cząsteczkowa: 44.01 Gram na mole --> 0.04401 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję tutaj)
Najbardziej prawdopodobna prędkość: 20 Metr na sekundę --> 20 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Objętość gazu dla 1D i 2D: 22.45 Litr --> 0.02245 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
PCMS_V_2D = (Mmolar*(Cmp)^2)/(Vg) --> (0.04401*(20)^2)/(0.02245)
Ocenianie ... ...
PCMS_V_2D = 784.142538975501
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
784.142538975501 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
784.142538975501 784.1425 Pascal <-- Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

20 Ciśnienie gazu Kalkulatory

Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*pi*((Średnia prędkość gazu)^2))/(8*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 2D
Iść Ciśnienie gazu = (1/2)*((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Objętość gazu)
Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 3D
Iść Ciśnienie gazu = (1/3)*((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Objętość gazu)
Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 1D
Iść Ciśnienie gazu = ((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Objętość gazu)
STP
Iść Wolumen w STP = Tom*(Temperatura w STP/Temperatura)*(Nacisk/Ciśnienie w STP)
Ciśnienie gazu przy danym współczynniku ściśliwości
Iść Ciśnienie gazu = (Współczynnik ściśliwości*[R]*Temperatura gazu)/Molowa objętość gazu rzeczywistego
Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(Objętość gazu dla 1D i 2D)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(2*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(2*Objętość gazu)
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości
Iść Ciśnienie gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(3*Objętość gazu)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/pi
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*pi*((Średnia prędkość gazu)^2))/8
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości w 1D
Iść Ciśnienie gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(Objętość gazu)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))/2
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu = (1/2)*(Gęstość gazu*((Prędkość średnia kwadratowa)^2))
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości
Iść Ciśnienie gazu = (1/3)*(Gęstość gazu*((Prędkość średnia kwadratowa)^2))
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości w 1D
Iść Ciśnienie gazu = (Gęstość gazu*((Prędkość średnia kwadratowa)^2))
Ciśnienie gazu przy danej energii kinetycznej
Iść Ciśnienie gazu = (2/3)*(Energia kinetyczna/Objętość gazu)

12 Ważne formuły w 2D Kalkulatory

Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i V = sqrt((Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/Masa cząsteczkowa)
Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
Iść Średnia kwadratowa prędkość 2D = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki)
Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(Objętość gazu dla 1D i 2D)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość dana T = sqrt(([R]*Temperatura gazu)/Masa cząsteczkowa)
Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości w 2D
Iść Masa molowa 2D = (pi*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(2*((Średnia prędkość gazu)^2))
Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Masa molowa podana dla S i V = (2*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość, biorąc pod uwagę P i D = sqrt((Ciśnienie gazu)/Gęstość gazu)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/pi
Masa molowa podana najbardziej prawdopodobną prędkość i temperaturę w 2D
Iść Masa molowa w 2D = ([R]*Temperatura gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))
Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana prędkość RMS w 2D
Iść Najbardziej prawdopodobna prędkość przy danej wartości RMS = (0.7071*Prędkość średnia kwadratowa)

Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D Formułę

Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(Objętość gazu dla 1D i 2D)
PCMS_V_2D = (Mmolar*(Cmp)^2)/(Vg)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!