Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 2D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciśnienie gazu = (1/2)*((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Objętość gazu)
Pgas = (1/2)*((Nmolecules*m*(CRMS)^2)/Vgas)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
Liczba cząsteczek - Liczba cząsteczek to całkowita liczba cząstek obecnych w konkretnym pojemniku.
Masa każdej cząsteczki - (Mierzone w Kilogram) - Masa każdej cząsteczki to stosunek masy molowej do liczby Avagadro.
Prędkość średnia kwadratowa - (Mierzone w Metr na sekundę) - Pierwiastkowa prędkość średniokwadratowa to wartość pierwiastka kwadratowego z sumy kwadratów wartości prędkości układania podzielona przez liczbę wartości.
Objętość gazu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość gazu to ilość zajmowanej przez niego przestrzeni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba cząsteczek: 100 --> Nie jest wymagana konwersja
Masa każdej cząsteczki: 0.1 Gram --> 0.0001 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Prędkość średnia kwadratowa: 10 Metr na sekundę --> 10 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Objętość gazu: 22.4 Litr --> 0.0224 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pgas = (1/2)*((Nmolecules*m*(CRMS)^2)/Vgas) --> (1/2)*((100*0.0001*(10)^2)/0.0224)
Ocenianie ... ...
Pgas = 22.3214285714286
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
22.3214285714286 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
22.3214285714286 22.32143 Pascal <-- Ciśnienie gazu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

20 Ciśnienie gazu Kalkulatory

Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/(pi*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i V = (Masa cząsteczkowa*pi*((Średnia prędkość gazu)^2))/(8*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 2D
Iść Ciśnienie gazu = (1/2)*((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Objętość gazu)
Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 3D
Iść Ciśnienie gazu = (1/3)*((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Objętość gazu)
Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 1D
Iść Ciśnienie gazu = ((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Objętość gazu)
STP
Iść Wolumen w STP = Tom*(Temperatura w STP/Temperatura)*(Nacisk/Ciśnienie w STP)
Ciśnienie gazu przy danym współczynniku ściśliwości
Iść Ciśnienie gazu = (Współczynnik ściśliwości*[R]*Temperatura gazu)/Molowa objętość gazu rzeczywistego
Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V w 2D = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(Objętość gazu dla 1D i 2D)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i V = (Masa cząsteczkowa*(Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)/(2*Objętość gazu dla 1D i 2D)
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości w 2D
Iść Ciśnienie gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(2*Objętość gazu)
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości
Iść Ciśnienie gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(3*Objętość gazu)
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*2*((Średnia prędkość gazu)^2))/pi
Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości
Iść Ciśnienie gazu przy danych AV i D = (Gęstość gazu*pi*((Średnia prędkość gazu)^2))/8
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości w 1D
Iść Ciśnienie gazu = ((Prędkość średnia kwadratowa)^2)*Masa cząsteczkowa/(Objętość gazu)
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))/2
Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu podane w CMS i D = (Gęstość gazu*((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2))
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości w 2D
Iść Ciśnienie gazu = (1/2)*(Gęstość gazu*((Prędkość średnia kwadratowa)^2))
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości
Iść Ciśnienie gazu = (1/3)*(Gęstość gazu*((Prędkość średnia kwadratowa)^2))
Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości w 1D
Iść Ciśnienie gazu = (Gęstość gazu*((Prędkość średnia kwadratowa)^2))
Ciśnienie gazu przy danej energii kinetycznej
Iść Ciśnienie gazu = (2/3)*(Energia kinetyczna/Objętość gazu)

Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 2D Formułę

Ciśnienie gazu = (1/2)*((Liczba cząsteczek*Masa każdej cząsteczki*(Prędkość średnia kwadratowa)^2)/Objętość gazu)
Pgas = (1/2)*((Nmolecules*m*(CRMS)^2)/Vgas)

Jakie są postulaty kinetycznej molekularnej teorii gazu?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!