Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń = (Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)
P(Exactly Two) = (P(A')*P(B)*P(C))+(P(A)*P(B')*P(C))+(P(A)*P(B) *P(C'))
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń - Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń to prawdopodobieństwo, że wystąpią dokładnie dwa z trzech zdarzeń A, B i C, przy zapewnieniu, że wystąpią nie więcej lub mniej niż dwa zdarzenia.
Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A - Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A to prawdopodobieństwo, że zdarzenie A nie nastąpi lub prawdopodobieństwo wystąpienia uzupełnienia zdarzenia A.
Prawdopodobieństwo zdarzenia B - Prawdopodobieństwo zdarzenia B to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia B.
Prawdopodobieństwo zdarzenia C - Prawdopodobieństwo zdarzenia C to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia C.
Prawdopodobieństwo zdarzenia A - Prawdopodobieństwo zdarzenia A to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A.
Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B - Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B to prawdopodobieństwo, że zdarzenie B nie nastąpi lub prawdopodobieństwo wystąpienia uzupełnienia zdarzenia B.
Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C - Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C to prawdopodobieństwo, że zdarzenie C nie nastąpi lub prawdopodobieństwo wystąpienia uzupełnienia zdarzenia C.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Prawdopodobieństwo zdarzenia B: 0.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Prawdopodobieństwo zdarzenia C: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Prawdopodobieństwo zdarzenia A: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C: 0.2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P(Exactly Two) = (P(A')*P(B)*P(C))+(P(A)*P(B')*P(C))+(P(A)*P(B) *P(C')) --> (0.5*0.2*0.8)+(0.5*0.8*0.8)+(0.5*0.2 *0.2)
Ocenianie ... ...
P(Exactly Two) = 0.42
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.42 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.42 <-- Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikita Kumari
Narodowy Instytut Inżynierii (NIE), Mysuru
Nikita Kumari zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

10+ Prawdopodobieństwo trzech zdarzeń Kalkulatory

Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia przy danym prawdopodobieństwie zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B+Prawdopodobieństwo zdarzenia C-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B)-(Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)-(Prawdopodobieństwo zdarzenia C*Prawdopodobieństwo zdarzenia A)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo żadnego ze zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo niewystąpienia dowolnego zdarzenia = 1-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B+Prawdopodobieństwo zdarzenia C-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B)-(Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)-(Prawdopodobieństwo zdarzenia C*Prawdopodobieństwo zdarzenia A)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C))
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie jednego zdarzenia
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie jednego zdarzenia = (Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń = (Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie jednego zdarzenia przy danym prawdopodobieństwie zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie jednego zdarzenia = (Prawdopodobieństwo zdarzenia A*(1-Prawdopodobieństwo zdarzenia B) *(1-Prawdopodobieństwo zdarzenia C))+((1-Prawdopodobieństwo zdarzenia A)*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*(1-Prawdopodobieństwo zdarzenia C))+((1-Prawdopodobieństwo zdarzenia A)*(1-Prawdopodobieństwo zdarzenia B)*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń przy danym prawdopodobieństwie zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń = ((1-Prawdopodobieństwo zdarzenia A)*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*(1-Prawdopodobieństwo zdarzenia B)*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*(1-Prawdopodobieństwo zdarzenia C))
Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B+Prawdopodobieństwo zdarzenia C-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia B i zdarzenia C-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia C+Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich trzech zdarzeń
Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch zdarzeń = (Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B)+(Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch zdarzeń przy danym prawdopodobieństwie zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch zdarzeń = (Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B)+((1-Prawdopodobieństwo zdarzenia A)*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*(1-Prawdopodobieństwo zdarzenia B)*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich niezależnych zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich trzech zdarzeń = Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C

15 Prawdopodobieństwo dwóch lub więcej zdarzeń Kalkulatory

Prawdopodobieństwo żadnego ze zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo niewystąpienia dowolnego zdarzenia = 1-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B+Prawdopodobieństwo zdarzenia C-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B)-(Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)-(Prawdopodobieństwo zdarzenia C*Prawdopodobieństwo zdarzenia A)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C))
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie jednego zdarzenia
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie jednego zdarzenia = (Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń = (Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B+Prawdopodobieństwo zdarzenia C-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia B i zdarzenia C-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia C+Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich trzech zdarzeń
Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch zdarzeń = (Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B)+(Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A Wystąpienie danego zdarzenia B wynika z twierdzenia Baye’a
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A dane zdarzenie B = (Prawdopodobieństwo zdarzenia B przy założeniu wystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia A)/Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub B
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub B, ale nie łącznie
Iść Prawdopodobieństwo zdarzenia A lub B, ale nie razem = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B-(2*Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B)
Prawdopodobieństwo wystąpienia żadnego ze zdarzeń A lub B
Iść Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A i B = 1-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B)
Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich niezależnych zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich trzech zdarzeń = Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C
Prawdopodobieństwo wystąpienia zależnych zdarzeń A i B razem
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B przy założeniu wystąpienia zdarzenia A
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A Zaistnienie danego zdarzenia B
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A dane zdarzenie B = Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B/Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia wzajemnie wykluczających się zdarzeń A lub B
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia niezależnych zdarzeń A i B razem
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo, że zdarzenie A nie wystąpi
Iść Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A = 1-Prawdopodobieństwo zdarzenia A

Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń Formułę

Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń = (Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)
P(Exactly Two) = (P(A')*P(B)*P(C))+(P(A)*P(B')*P(C))+(P(A)*P(B) *P(C'))

Co to jest prawdopodobieństwo?

W matematyce teoria prawdopodobieństwa zajmuje się badaniem szans. W prawdziwym życiu przewidujemy szanse w zależności od sytuacji. Jednak teoria prawdopodobieństwa zapewnia matematyczne podstawy koncepcji prawdopodobieństwa. Na przykład, jeśli w pudełku znajduje się 10 kul, w tym 7 czarnych i 3 czerwone, oraz losowo wybrana jedna kula. Wtedy prawdopodobieństwo otrzymania czerwonej kuli wynosi 3/10, a prawdopodobieństwo otrzymania czarnej kuli wynosi 7/10. Jeśli chodzi o statystyki, prawdopodobieństwo jest jak kręgosłup statystyki. Ma szerokie zastosowanie w podejmowaniu decyzji, nauce danych, badaniach trendów biznesowych itp.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!