Prawdopodobieństwo niepowodzenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prawdopodobieństwo niepowodzenia = Liczba strat/(Liczba zwycięstw+Liczba strat)
q = nL/(nW+nL)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Prawdopodobieństwo niepowodzenia - Prawdopodobieństwo niepowodzenia to prawdopodobieństwo przegranej zdarzenia.
Liczba strat - Liczba strat to całkowita liczba niekorzystnych wyników zdarzenia.
Liczba zwycięstw - Liczba zwycięstw to łączna liczba korzystnych wyników wydarzenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba strat: 8 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba zwycięstw: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
q = nL/(nW+nL) --> 8/(12+8)
Ocenianie ... ...
q = 0.4
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.4 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.4 <-- Prawdopodobieństwo niepowodzenia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikita Kumari
Narodowy Instytut Inżynierii (NIE), Mysuru
Nikita Kumari zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

18 Prawdopodobieństwo Kalkulatory

Prawdopodobieństwo sukcesu
Iść Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym = Liczba zwycięstw/(Liczba zwycięstw+Liczba strat)
Kursy na korzyść, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo sukcesu
Iść Szanse na korzyść = Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym/(1-Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym)
Szanse w stosunku do danego prawdopodobieństwa sukcesu
Iść Szanse przeciw = (1-Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym)/Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym
Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Iść Prawdopodobieństwo niepowodzenia = Liczba strat/(Liczba zwycięstw+Liczba strat)
Szanse na korzyść, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo sukcesu i porażki
Iść Szanse na korzyść = Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym/Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Szanse w stosunku do danego prawdopodobieństwa sukcesu i porażki
Iść Szanse przeciw = Prawdopodobieństwo niepowodzenia/Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym
Prawdopodobieństwo sukcesu, biorąc pod uwagę szanse na korzyść
Iść Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym = Szanse na korzyść/(Szanse na korzyść+1)
Kursy na korzyść, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo niepowodzenia
Iść Szanse na korzyść = (1-Prawdopodobieństwo niepowodzenia)/Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Szanse w stosunku do danego prawdopodobieństwa niepowodzenia
Iść Szanse przeciw = Prawdopodobieństwo niepowodzenia/(1-Prawdopodobieństwo niepowodzenia)
Prawdopodobieństwo niepowodzenia przy danym kursie
Iść Prawdopodobieństwo niepowodzenia = Szanse przeciw/(Szanse przeciw+1)
Prawdopodobieństwo sukcesu przy danym prawdopodobieństwie niepowodzenia
Iść Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym = 1-Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Prawdopodobieństwo niepowodzenia przy danym prawdopodobieństwie sukcesu
Iść Prawdopodobieństwo niepowodzenia = 1-Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym
Szanse na korzyść
Iść Szanse na korzyść = Liczba zwycięstw/Liczba strat
Szanse przeciw
Iść Szanse przeciw = Liczba strat/Liczba zwycięstw
Prawdopodobieństwo sukcesu przy danym kursie
Iść Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym = 1/(Szanse przeciw+1)
Prawdopodobieństwo niepowodzenia, biorąc pod uwagę szanse na korzyść
Iść Prawdopodobieństwo niepowodzenia = 1/(Szanse na korzyść+1)
Kursy na korzyść podane kursy przeciw
Iść Szanse na korzyść = 1/Szanse przeciw
Kursy względem podanych kursów na korzyść
Iść Szanse przeciw = 1/Szanse na korzyść

6 Ważne wzory na prawdopodobieństwo Kalkulatory

Prawdopodobieństwo sukcesu
Iść Prawdopodobieństwo sukcesu w rozkładzie dwumianowym = Liczba zwycięstw/(Liczba zwycięstw+Liczba strat)
Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Iść Prawdopodobieństwo niepowodzenia = Liczba strat/(Liczba zwycięstw+Liczba strat)
Prawdopodobieństwo zdarzenia
Iść Prawdopodobieństwo zdarzenia = Liczba korzystnych wyników/Całkowita liczba wyników
Empiryczne prawdopodobieństwo
Iść Prawdopodobieństwo empiryczne = Liczba wystąpień zdarzenia/Całkowita liczba prób
Szanse na korzyść
Iść Szanse na korzyść = Liczba zwycięstw/Liczba strat
Szanse przeciw
Iść Szanse przeciw = Liczba strat/Liczba zwycięstw

Prawdopodobieństwo niepowodzenia Formułę

Prawdopodobieństwo niepowodzenia = Liczba strat/(Liczba zwycięstw+Liczba strat)
q = nL/(nW+nL)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!