Prawdopodobieństwo wystąpienia wzajemnie wykluczających się zdarzeń A lub B Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B
P(A∪B) = P(A)+P(B)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B - Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub B.
Prawdopodobieństwo zdarzenia A - Prawdopodobieństwo zdarzenia A to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A.
Prawdopodobieństwo zdarzenia B - Prawdopodobieństwo zdarzenia B to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia B.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prawdopodobieństwo zdarzenia A: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Prawdopodobieństwo zdarzenia B: 0.2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P(A∪B) = P(A)+P(B) --> 0.5+0.2
Ocenianie ... ...
P(A∪B) = 0.7
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.7 <-- Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

9 Prawdopodobieństwo dwóch zdarzeń Kalkulatory

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A Wystąpienie danego zdarzenia B wynika z twierdzenia Baye’a
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A dane zdarzenie B = (Prawdopodobieństwo zdarzenia B przy założeniu wystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia A)/Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub B
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub B, ale nie łącznie
Iść Prawdopodobieństwo zdarzenia A lub B, ale nie razem = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B-(2*Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B)
Prawdopodobieństwo wystąpienia żadnego ze zdarzeń A lub B
Iść Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A i B = 1-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B)
Prawdopodobieństwo wystąpienia zależnych zdarzeń A i B razem
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B przy założeniu wystąpienia zdarzenia A
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A Zaistnienie danego zdarzenia B
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A dane zdarzenie B = Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B/Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia wzajemnie wykluczających się zdarzeń A lub B
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia niezależnych zdarzeń A i B razem
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo, że zdarzenie A nie wystąpi
Iść Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A = 1-Prawdopodobieństwo zdarzenia A

15 Prawdopodobieństwo dwóch lub więcej zdarzeń Kalkulatory

Prawdopodobieństwo żadnego ze zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo niewystąpienia dowolnego zdarzenia = 1-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B+Prawdopodobieństwo zdarzenia C-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B)-(Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)-(Prawdopodobieństwo zdarzenia C*Prawdopodobieństwo zdarzenia A)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C))
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie jednego zdarzenia
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie jednego zdarzenia = (Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia dokładnie dwóch zdarzeń = (Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B+Prawdopodobieństwo zdarzenia C-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia B i zdarzenia C-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia C+Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich trzech zdarzeń
Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej dwóch zdarzeń = (Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B)+(Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)+(Prawdopodobieństwo zdarzenia A *Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C)
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A Wystąpienie danego zdarzenia B wynika z twierdzenia Baye’a
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A dane zdarzenie B = (Prawdopodobieństwo zdarzenia B przy założeniu wystąpienia zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia A)/Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub B
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub B, ale nie łącznie
Iść Prawdopodobieństwo zdarzenia A lub B, ale nie razem = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B-(2*Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B)
Prawdopodobieństwo wystąpienia żadnego ze zdarzeń A lub B
Iść Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A i B = 1-(Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B-Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B)
Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich niezależnych zdarzeń
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich trzech zdarzeń = Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B*Prawdopodobieństwo zdarzenia C
Prawdopodobieństwo wystąpienia zależnych zdarzeń A i B razem
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B przy założeniu wystąpienia zdarzenia A
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A Zaistnienie danego zdarzenia B
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A dane zdarzenie B = Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B/Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia wzajemnie wykluczających się zdarzeń A lub B
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo wystąpienia niezależnych zdarzeń A i B razem
Iść Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A i zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A*Prawdopodobieństwo zdarzenia B
Prawdopodobieństwo, że zdarzenie A nie wystąpi
Iść Prawdopodobieństwo niewystąpienia zdarzenia A = 1-Prawdopodobieństwo zdarzenia A

Prawdopodobieństwo wystąpienia wzajemnie wykluczających się zdarzeń A lub B Formułę

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub zdarzenia B = Prawdopodobieństwo zdarzenia A+Prawdopodobieństwo zdarzenia B
P(A∪B) = P(A)+P(B)

Co to jest prawdopodobieństwo?

W matematyce teoria prawdopodobieństwa zajmuje się badaniem szans. W prawdziwym życiu przewidujemy szanse w zależności od sytuacji. Jednak teoria prawdopodobieństwa zapewnia matematyczne podstawy koncepcji prawdopodobieństwa. Na przykład, jeśli w pudełku znajduje się 10 kul, w tym 7 czarnych i 3 czerwone, oraz losowo wybrana jedna kula. Wtedy prawdopodobieństwo otrzymania czerwonej kuli wynosi 3/10, a prawdopodobieństwo otrzymania czarnej kuli wynosi 7/10. Jeśli chodzi o statystyki, prawdopodobieństwo jest jak kręgosłup statystyki. Ma szerokie zastosowanie w podejmowaniu decyzji, nauce danych, badaniach trendów biznesowych itp.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!