Ilość ładunków podana ekwiwalentna masa i masa substancji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód = (Masa jonów*96485)/Równoważna masa substancji
Ctran = (mion*96485)/E
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód - (Mierzone w Kulomb) - Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód to ilość ładunku, która jest przekazywana po przyłożeniu potencjału.
Masa jonów - (Mierzone w Kilogram) - Masa jonów to masa jonów, które przereagowały lub powstały podczas elektrolizy.
Równoważna masa substancji - (Mierzone w Kilogram) - Waga ekwiwalentna substancji to stosunek masy cząsteczkowej do ładunku lub wartościowości substancji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa jonów: 5.6 Gram --> 0.0056 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Równoważna masa substancji: 55 Gram --> 0.055 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ctran = (mion*96485)/E --> (0.0056*96485)/0.055
Ocenianie ... ...
Ctran = 9823.92727272727
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
9823.92727272727 Kulomb --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9823.92727272727 9823.927 Kulomb <-- Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

18 Odpowiadająca waga Kalkulatory

Waga równoważna pierwszego pierwiastka według drugiego prawa elektrolizy Faradaya
Iść Równoważna waga substancji 1 = Waga ekwiwalentna substancji 2*(Masa jonów 1/Masa jonów 2)
Waga równoważna drugiego elementu według drugiego prawa elektrolizy Faradaya
Iść Waga ekwiwalentna substancji 2 = Równoważna waga substancji 1*(Masa jonów 2/Masa jonów 1)
Waga pierwszego jonu według drugiego prawa elektrolizy Faradaya
Iść Masa jonów 1 = (Równoważna waga substancji 1/Waga ekwiwalentna substancji 2)*Masa jonów 2
Waga drugiego jonu według drugiego prawa elektrolizy Faradaya
Iść Masa jonów 2 = Masa jonów 1*(Waga ekwiwalentna substancji 2/Równoważna waga substancji 1)
Masa substancji poddawanej elektrolizie przy danym prądzie i czasie
Iść Masa jonów = Elektrochemiczny odpowiednik pierwiastka*Aktualny*Całkowity czas poświęcony
Czas wymagany do przepływu prądu o danej masie i równoważniku
Iść Całkowity czas poświęcony = (Masa jonów*96485)/(Równoważna masa substancji*Aktualny)
Prąd płynący przy danej masie i równoważniku masy substancji
Iść Aktualny = (Masa jonów*96485)/(Równoważna masa substancji*Całkowity czas poświęcony)
Waga równoważna podana masa i przepływający prąd
Iść Równoważna masa substancji = (Masa jonów*96485)/(Aktualny*Całkowity czas poświęcony)
Masa substancji poddawanej elektrolizie przy danym prądzie i masie równoważnej
Iść Masa jonów = (Równoważna masa substancji*Aktualny*Całkowity czas poświęcony)/96485
Mole elektronu przeniesione w wyniku pracy elektrochemicznej
Iść Przenoszenie moli elektronów = (Robota skończona/([Faraday]*Potencjał komórki))
Masa substancji poddawanej elektrolizie pod wpływem ładunku
Iść Masa jonów = Elektrochemiczny odpowiednik pierwiastka*Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód
Ilość ładunków podana ekwiwalentna masa i masa substancji
Iść Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód = (Masa jonów*96485)/Równoważna masa substancji
Waga równoważna podana masa i opłata
Iść Równoważna masa substancji = (Masa jonów*96485)/Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód
Masa teoretyczna przy danej wydajności prądowej i rzeczywistej masie
Iść Zdeponowana masa teoretyczna = ((Faktycznie zdeponowana masa/Aktualna wydajność)*100)
Masa produktu pierwotnego utworzonego na elektrodzie
Iść Masa = Równoważnik elektrochemiczny*Aktualny*Czas
Masa substancji poddawanej elektrolizie przy danych ładunkach i masie równoważnej
Iść Masa jonów = (Równoważna masa substancji*Opłata)/96485
Równoważnik elektrochemiczny o podanym ciężarze równoważnikowym
Iść Elektrochemiczny odpowiednik pierwiastka = (Równoważna masa substancji/96485)
Waga równoważna podana Równoważnik elektrochemiczny
Iść Odpowiadająca waga = (Elektrochemiczny odpowiednik pierwiastka*96485)

Ilość ładunków podana ekwiwalentna masa i masa substancji Formułę

Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód = (Masa jonów*96485)/Równoważna masa substancji
Ctran = (mion*96485)/E

Jakie jest pierwsze prawo elektrolizy Faradaya?

Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya mówi, że wielkość zachodzącej reakcji wyrażona w postaci masy jonów utworzonych lub wyładowanych z elektrolitu jest proporcjonalna do ilości przepływającego prądu elektrycznego. Ponieważ prąd elektryczny (amper) to liczba kulombów (Q) przepływających w ciągu jednej sekundy.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!