Prześwit promieniowy przy danym współczynniku mimośrodowości i grubości filmu w dowolnej pozycji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prześwit promieniowy = Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ/(1+Współczynnik mimośrodowości*cos(Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego))
c = h/(1+ε*cos(θ))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
Używane zmienne
Prześwit promieniowy - (Mierzone w Metr) - Luz promieniowy to zmierzona wartość całkowitego ruchu jednego pierścienia względem drugiego w płaszczyźnie prostopadłej do osi łożyska.
Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ - (Mierzone w Metr) - Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ jest grubością filmu w żądanym położeniu od położenia minimalnej grubości filmu.
Współczynnik mimośrodowości - Współczynnik mimośrodowości to stosunek mimośrodowości bieżni wewnętrznej łożyska do luzu promieniowego.
Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego - (Mierzone w Radian) - Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego do dowolnego interesującego punktu w kierunku obrotu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ: 0.5 Metr --> 0.5 Metr Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik mimośrodowości: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego: 0.52 Radian --> 0.52 Radian Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
c = h/(1+ε*cos(θ)) --> 0.5/(1+0.8*cos(0.52))
Ocenianie ... ...
c = 0.295114902158517
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.295114902158517 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.295114902158517 0.295115 Metr <-- Prześwit promieniowy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Peri Kryszna Karthik
Narodowy Instytut Technologiczny Calicut (NIT Calicut), Calicut, Kerala
Peri Kryszna Karthik utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

9 Pionowy wał obracający się w łożysku prowadzącym Kalkulatory

Współczynnik mimośrodowości przy danym prześwicie promieniowym i grubości filmu w dowolnej pozycji
Iść Współczynnik mimośrodowości = (Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ/Prześwit promieniowy-1)/cos(Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego)
Prześwit promieniowy przy danym współczynniku mimośrodowości i grubości filmu w dowolnej pozycji
Iść Prześwit promieniowy = Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ/(1+Współczynnik mimośrodowości*cos(Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego))
Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji w łożysku czopowym
Iść Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ = Prześwit promieniowy*(1+Współczynnik mimośrodowości*cos(Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego))
Średnica wału przy danej prędkości wału i prędkości powierzchniowej wału
Iść Średnica wału = Prędkość powierzchniowa wału/(pi*Prędkość wału)
Prędkość wału podana średnica wału i prędkość powierzchniowa wału
Iść Prędkość wału = Prędkość powierzchniowa wału/(pi*Średnica wału)
Prędkość powierzchniowa wału przy danej prędkości i średnicy wału
Iść Prędkość powierzchniowa wału = pi*Średnica wału*Prędkość wału
Średnica czopu podana długość kątowa łożyska i długość łożyska w kierunku ruchu
Iść Średnica wału = (2*Długość łożyska w kierunku ruchu)/(Kątowa lub obwodowa długość łożyska)
Kątowa długość łożyska dana długość łożyska w kierunku ruchu
Iść Kątowa lub obwodowa długość łożyska = (2*Długość łożyska w kierunku ruchu)/(Średnica wału)
Długość łożyska w kierunku ruchu
Iść Długość łożyska w kierunku ruchu = (Średnica wału*Kątowa lub obwodowa długość łożyska)/2

Prześwit promieniowy przy danym współczynniku mimośrodowości i grubości filmu w dowolnej pozycji Formułę

Prześwit promieniowy = Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ/(1+Współczynnik mimośrodowości*cos(Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego))
c = h/(1+ε*cos(θ))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!