Promień bezwładności w danym momencie bezwładności i powierzchni Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Promień bezwładności = sqrt(Bezwładność obrotowa/Pole przekroju)
kG = sqrt(Ir/A)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Promień bezwładności - (Mierzone w Metr) - Promień bezwładności lub gyradius definiuje się jako promieniową odległość do punktu, który miałby moment bezwładności taki sam jak rzeczywisty rozkład masy ciała.
Bezwładność obrotowa - (Mierzone w Miernik ^ 4) - Bezwładność obrotowa to właściwość fizyczna obiektu, która określa ilościowo jego opór wobec ruchu obrotowego wokół określonej osi.
Pole przekroju - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego to zamknięte pole powierzchni, iloczyn długości i szerokości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Bezwładność obrotowa: 981 Miernik ^ 4 --> 981 Miernik ^ 4 Nie jest wymagana konwersja
Pole przekroju: 50 Metr Kwadratowy --> 50 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
kG = sqrt(Ir/A) --> sqrt(981/50)
Ocenianie ... ...
kG = 4.42944691807002
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.42944691807002 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.42944691807002 4.429447 Metr <-- Promień bezwładności
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

14 Mechanika i statystyka materiałów Kalkulatory

Nachylenie wypadkowej dwóch sił działających na cząstkę
Iść Nachylenie sił wypadkowych = atan((Druga siła*sin(Kąt))/(Pierwsza siła+Druga siła*cos(Kąt)))
Wypadkowa dwóch sił działających na cząstkę pod kątem
Iść Równoległa siła wypadkowa = sqrt(Pierwsza siła^2+2*Pierwsza siła*Druga siła*cos(Kąt)+Druga siła^2)
Promień bezwładności w danym momencie bezwładności i powierzchni
Iść Promień bezwładności = sqrt(Bezwładność obrotowa/Pole przekroju)
Wynik dwóch sił działających na cząstkę pod kątem 90 stopni
Iść Siła wypadkowa = sqrt(Pierwsza siła^2+Druga siła^2)
Rozdzielczość siły z kątem wzdłuż kierunku poziomego
Iść Pozioma składowa siły = Siła pod kątem*cos(Kąt)
Rozdzielczość siły z kątem wzdłuż kierunku pionowego
Iść Składowa pionowa siły = Siła pod kątem*sin(Kąt)
Moment siły
Iść Moment siły = Siła*Prostopadła odległość między siłą a punktem
Moment pary
Iść Chwila pary = Siła*Prostopadła odległość między dwiema siłami
Moment bezwładności przy danym promieniu bezwładności
Iść Bezwładność obrotowa = Pole przekroju*Promień bezwładności^2
Wynik dwóch sił działających na cząstkę pod kątem 0 stopni
Iść Równoległa siła wypadkowa = Pierwsza siła+Druga siła
Wynik dwóch podobnych sił równoległych
Iść Równoległa siła wypadkowa = Pierwsza siła+Druga siła
Moment bezwładności okręgu względem osi średnicy
Iść Bezwładność obrotowa = (pi*Średnica koła^4)/64
Wynik dwóch sił działających na cząstkę pod kątem 180 stopni
Iść Siła wypadkowa = Pierwsza siła-Druga siła
Wynik dwóch różnych równoległych sił o różnej wielkości
Iść Siła wypadkowa = Pierwsza siła-Druga siła

Promień bezwładności w danym momencie bezwładności i powierzchni Formułę

Promień bezwładności = sqrt(Bezwładność obrotowa/Pole przekroju)
kG = sqrt(Ir/A)

Jaki jest promień bezwładności?

Promień bezwładności to odległość od osi, przy której można przyjąć, że skupiona jest masa ciała i przy której moment bezwładności będzie równy momentowi bezwładności rzeczywistej masy wokół osi.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!