Stała szybkości reakcji według równania Eryinga Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała stawki = ([BoltZ]*Temperatura*exp(Entropia aktywacji/[Molar-g])*exp(-Entalpia aktywacji/[Molar-g]*Temperatura))/[hP]
k = ([BoltZ]*T*exp(SActivation/[Molar-g])*exp(-HActivation/[Molar-g]*T))/[hP]
Ta formuła używa 3 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
[Molar-g] - Molar gas constant Wartość przyjęta jako 8.3145 Joule/Kelvin Mole
[BoltZ] - Boltzmann constant Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23 Joule/Kelvin
[hP] - Planck constant Wartość przyjęta jako 6.626070040E-34 Kilogram Meter² / Second
Używane funkcje
exp - Exponential function, exp(Number)
Używane zmienne
Stała stawki - (Mierzone w 1 na sekundę) - Stała szybkości lub współczynnik szybkości reakcji „k” określa ilościowo szybkość i kierunek reakcji chemicznej. Ma różne jednostki dla różnych rzędów reakcji chemicznych.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Entropia aktywacji - (Mierzone w Dżul na kelwin na mole) - Entropia aktywacji jest jednym z dwóch parametrów, które zwykle uzyskuje się z zależności stałej szybkości reakcji od temperatury za pomocą równania Eyringa z teorii stanu przejściowego.
Entalpia aktywacji - (Mierzone w Joule Per Mole) - Entalpia aktywacji jest w przybliżeniu równa energii aktywacji; konwersja jednego w drugi zależy od molekularności.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura: 85 kelwin --> 85 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Entropia aktywacji: 34 Dżul na kelwin na mole --> 34 Dżul na kelwin na mole Nie jest wymagana konwersja
Entalpia aktywacji: 24 Joule Per Mole --> 24 Joule Per Mole Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
k = ([BoltZ]*T*exp(SActivation/[Molar-g])*exp(-HActivation/[Molar-g]*T))/[hP] --> ([BoltZ]*85*exp(34/[Molar-g])*exp(-24/[Molar-g]*85))/[hP]
Ocenianie ... ...
k = 2.93815812796815E-93
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.93815812796815E-93 1 na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.93815812796815E-93 2.9E-93 1 na sekundę <-- Stała stawki
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

5 Teoria stanu przejściowego Kalkulatory

Stała szybkości reakcji według równania Eryinga
Iść Stała stawki = ([BoltZ]*Temperatura*exp(Entropia aktywacji/[Molar-g])*exp(-Entalpia aktywacji/[Molar-g]*Temperatura))/[hP]
Entropia aktywacji
Iść Entropia aktywacji = ([Molar-g]*ln(Czynnik przedwykładniczy))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Temperatura)/[Avaga-no]*[hP]
Entalpia aktywacji
Iść Entalpia aktywacji = (Energia aktywacji-(Zmiana liczby moli gazu z Rct na AC*[Molar-g]*Temperatura))
Stała równowagi termodynamicznej
Iść Termodynamiczna stała równowagi = e^(Zmiana darmowej energii/([Molar-g]*Temperatura))
Entalpia aktywacji przy danym nachyleniu linii
Iść Entalpia aktywacji = -(Nachylenie linii B/w Ln K i 1/T*2.303*[Molar-g])

Stała szybkości reakcji według równania Eryinga Formułę

Stała stawki = ([BoltZ]*Temperatura*exp(Entropia aktywacji/[Molar-g])*exp(-Entalpia aktywacji/[Molar-g]*Temperatura))/[hP]
k = ([BoltZ]*T*exp(SActivation/[Molar-g])*exp(-HActivation/[Molar-g]*T))/[hP]
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!