Stopa inflacji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stopa inflacji = (Kończąc wskaźnik cen konsumpcyjnych-Początkowy indeks cen konsumpcyjnych)/Początkowy indeks cen konsumpcyjnych
R = (Ending CPI-Initial CPI)/Initial CPI
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Stopa inflacji - Stopa inflacji mierzy procentową zmianę siły nabywczej danej waluty. Wraz ze wzrostem cen spada siła nabywcza waluty.
Kończąc wskaźnik cen konsumpcyjnych - Końcowy indeks cen konsumpcyjnych to miara, która bada końcową średnią ważoną cen koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, takich jak transport, żywność i opieka medyczna.
Początkowy indeks cen konsumpcyjnych - Początkowy indeks cen konsumpcyjnych to miara, która bada początkową średnią ważoną cen koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, takich jak transport, żywność i opieka medyczna.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kończąc wskaźnik cen konsumpcyjnych: 106 --> Nie jest wymagana konwersja
Początkowy indeks cen konsumpcyjnych: 100 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
R = (Ending CPI-Initial CPI)/Initial CPI --> (106-100)/100
Ocenianie ... ...
R = 0.06
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.06 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.06 <-- Stopa inflacji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj -

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

4 Gospodarka Kalkulatory

Produkt krajowy brutto
Iść Produkt krajowy brutto (PKB) = Prywatna konsumpcja+Inwestycje brutto+Konsumpcja rządu+Eksport netto towarów i usług
Stopa inflacji
Iść Stopa inflacji = (Kończąc wskaźnik cen konsumpcyjnych-Początkowy indeks cen konsumpcyjnych)/Początkowy indeks cen konsumpcyjnych
Cenowa elastyczność popytu
Iść Cenowa elastyczność popytu = Procentowa zmiana QD/Procentowa zmiana ceny
Eksport netto towarów i usług
Iść Eksport netto towarów i usług = Eksport-Przywóz

Stopa inflacji Formułę

Stopa inflacji = (Kończąc wskaźnik cen konsumpcyjnych-Początkowy indeks cen konsumpcyjnych)/Początkowy indeks cen konsumpcyjnych
R = (Ending CPI-Initial CPI)/Initial CPI
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!