Szybkość polikondensacji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szybkość polikondensacji = Stała stawki*(Stężenie dikwasu)^2*Stężenie diolu
Rp = k*(A)^2*D
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Szybkość polikondensacji - Szybkość polikondensacji to szybkość reakcji zachodzącej między monomerami zawierającymi dwie lub więcej reaktywnych grup funkcyjnych (np. hydroksyl, karboksyl i amino) kondensujących ze sobą.
Stała stawki - (Mierzone w 1 na sekundę) - Stała szybkości lub współczynnik szybkości reakcji „k” określa ilościowo szybkość i kierunek reakcji chemicznej. Ma różne jednostki dla różnych rzędów reakcji chemicznych.
Stężenie dikwasu - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie dikwasu jest miarą ilości dikwasu rozpuszczonego w danym roztworze.
Stężenie diolu - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie diolu jest miarą ilości diolu rozpuszczonego w danym roztworze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała stawki: 0.1 1 na sekundę --> 0.1 1 na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Stężenie dikwasu: 7 Mol na metr sześcienny --> 7 Mol na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Stężenie diolu: 6 Mol na metr sześcienny --> 6 Mol na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Rp = k*(A)^2*D --> 0.1*(7)^2*6
Ocenianie ... ...
Rp = 29.4
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
29.4 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
29.4 <-- Szybkość polikondensacji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

15 Polimery Kalkulatory

Współczynnik sedymentacji dla lepkości dynamicznej
Iść Współczynnik sedymentacji = Masa cząstek/(6*pi*Lepkość dynamiczna*Promień kulistej cząstki)
Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Iść Liczbowo średnia masa cząsteczkowa = Masa cząsteczkowa powtarzającej się jednostki/(1-Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Liczba lepkości
Iść Liczba lepkości = (Czas przepływu roztworu polimeru/(Czas przepływu rozpuszczalnika-1))/Koncentracja polimeru
Wagowo-średnia masa cząsteczkowa w ogólnej polimeryzacji reakcyjnej
Iść Wagowo średnia masa cząsteczkowa = Liczbowo średnia masa cząsteczkowa*(1+Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Współczynnik sedymentacji przy danym promieniu cząstki
Iść Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/((Promień kulistej cząstki)*(Prędkość kątowa)^2)
Średni współczynnik funkcjonalności
Iść Średni współczynnik funkcjonalny = (Mole każdego reagenta*Funkcjonalność)/Całkowita liczba moli
Liczbowo średni stopień polimeryzacji
Iść Liczbowo średni stopień polimeryzacji = Liczba oryginalnych cząsteczek/Liczba cząsteczek w określonym czasie
Szybkość polikondensacji
Iść Szybkość polikondensacji = Stała stawki*(Stężenie dikwasu)^2*Stężenie diolu
Wytrzymałość materiału na ściskanie
Iść Wytrzymałość na ściskanie materiału = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo
Iść Indeks polidyspersyjności = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Wytrzymałość na rozciąganie podana powierzchnia przekroju
Iść Wytrzymałość na rozciąganie = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Energia aktywacji do propagacji
Iść Energia aktywacji do propagacji = Ciepło polimeryzacji+Energia aktywacji depolimeryzacji
Współczynnik sedymentacji cząstek
Iść Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/Zastosowane przyspieszenie
Długość konturu makrocząsteczki
Iść Długość konturu = Liczba monomerów*Długość jednostki monomeru
Numer Debory
Iść Numer Debory = Czas relaksu/Czas obserwacji

11 Ważne wzory polimerów Kalkulatory

Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Iść Liczbowo średnia masa cząsteczkowa = Masa cząsteczkowa powtarzającej się jednostki/(1-Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Liczba lepkości
Iść Liczba lepkości = (Czas przepływu roztworu polimeru/(Czas przepływu rozpuszczalnika-1))/Koncentracja polimeru
Wagowo-średnia masa cząsteczkowa w ogólnej polimeryzacji reakcyjnej
Iść Wagowo średnia masa cząsteczkowa = Liczbowo średnia masa cząsteczkowa*(1+Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Średni współczynnik funkcjonalności
Iść Średni współczynnik funkcjonalny = (Mole każdego reagenta*Funkcjonalność)/Całkowita liczba moli
Liczbowo średni stopień polimeryzacji
Iść Liczbowo średni stopień polimeryzacji = Liczba oryginalnych cząsteczek/Liczba cząsteczek w określonym czasie
Szybkość polikondensacji
Iść Szybkość polikondensacji = Stała stawki*(Stężenie dikwasu)^2*Stężenie diolu
Wytrzymałość materiału na ściskanie
Iść Wytrzymałość na ściskanie materiału = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo
Iść Indeks polidyspersyjności = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Wytrzymałość na rozciąganie podana powierzchnia przekroju
Iść Wytrzymałość na rozciąganie = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Współczynnik sedymentacji cząstek
Iść Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/Zastosowane przyspieszenie
Długość konturu makrocząsteczki
Iść Długość konturu = Liczba monomerów*Długość jednostki monomeru

Szybkość polikondensacji Formułę

Szybkość polikondensacji = Stała stawki*(Stężenie dikwasu)^2*Stężenie diolu
Rp = k*(A)^2*D
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!