Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2
rmax12ratio = (T1/T2)^1/2
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej - Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej jest zdefiniowany jako stosunek dwóch stałych szybkości, który jest wprost proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z temperatury.
Temperatura 1 - (Mierzone w kelwin) - Temperatura 1 jest zdefiniowana jako niższa temperatura, w której zachodzi reakcja chemiczna.
Temperatura 2 - (Mierzone w kelwin) - Temperatura 2 to wyższa temperatura, w której zachodzi reakcja w kinetyce chemicznej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura 1: 350 kelwin --> 350 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura 2: 450 kelwin --> 450 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
rmax12ratio = (T1/T2)^1/2 --> (350/450)^1/2
Ocenianie ... ...
rmax12ratio = 0.388888888888889
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.388888888888889 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.388888888888889 0.388889 <-- Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

4 Teoria kolizji Kalkulatory

Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
Iść Liczba kolizji między A i B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2))
Stosunek czynnika przedwykładniczego
Iść Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
Iść Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2) *Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
Iść Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2

8 Teoria zderzeń i reakcje łańcuchowe Kalkulatory

Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym nonCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(-Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(Liczba utworzonych rodników-1)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Stężenie rodników powstałych podczas etapu propagacji łańcucha, podane kw i kg
Iść Stężenie rodników przy danym CP = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Koncentracja rodników powstałych w reakcji łańcuchowej
Iść Stężenie rodników przy danym CR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+Stała szybkości reakcji dla etapu zakończenia)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
Iść Liczba kolizji między A i B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2))
Stosunek czynnika przedwykładniczego
Iść Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym SCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
Iść Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2) *Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
Iść Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2

Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej Formułę

Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2
rmax12ratio = (T1/T2)^1/2
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!