Stosunek wagowy wody do cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stosunek wag wody i cieczy = (Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody)/(Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B)
WW:B = (Powater*Mwater)/(PB°*MB)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Stosunek wag wody i cieczy - Stosunek mas wody i cieczy tworzących niemieszającą się ciecz w mieszaninie.
Ciśnienie cząstkowe czystej wody - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie cząstkowe czystej wody to ciśnienie wywierane przez parę wodną przed dodaniem jej do roztworu.
Masa cząsteczkowa wody - (Mierzone w Kilogram) - Masa cząsteczkowa wody jest równa 18 g na mol.
Prężność par czystego składnika B - (Mierzone w Pascal) - Prężność pary czystego składnika B to ciśnienie wywierane przez ciekłe lub stałe cząsteczki samego B w układzie zamkniętym, w którym są one w równowadze z fazą gazową.
Masa cząsteczkowa cieczy B - (Mierzone w Kilogram) - Masa cząsteczkowa cieczy B w mieszaninie niemieszających się cieczy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie cząstkowe czystej wody: 0.53 Pascal --> 0.53 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Masa cząsteczkowa wody: 18 Gram --> 0.018 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Prężność par czystego składnika B: 0.25 Pascal --> 0.25 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Masa cząsteczkowa cieczy B: 31.8 Gram --> 0.0318 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
WW:B = (Powater*Mwater)/(PB°*MB) --> (0.53*0.018)/(0.25*0.0318)
Ocenianie ... ...
WW:B = 1.2
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.2 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.2 <-- Stosunek wag wody i cieczy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

19 Niemieszalne płyny Kalkulatory

Całkowite ciśnienie mieszaniny wody z cieczą przy podanym ciśnieniu pary
Iść Całkowite ciśnienie mieszaniny cieczy z wodą = Prężność par czystego składnika B+((Masa wody w mieszance niemieszającej się*Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B)/(Masa cieczy B*Masa cząsteczkowa wody))
Całkowite ciśnienie mieszaniny cieczy z wodą podane Ciśnienie pary wodnej
Iść Całkowite ciśnienie mieszaniny cieczy z wodą = Ciśnienie cząstkowe czystej wody+((Masa cieczy B*Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody)/(Masa wody w mieszance niemieszającej się*Masa cząsteczkowa cieczy B))
Całkowite ciśnienie pary mieszaniny o danym ciśnieniu cząstkowym jednej cieczy
Iść Całkowite ciśnienie mieszaniny niemieszających się cieczy = Prężność par czystego składnika B+((Prężność par czystego składnika B*Masa cieczy A*Masa cząsteczkowa cieczy B)/(Masa cieczy B*Masa cząsteczkowa cieczy A))
Waga wody wymagana do utworzenia niemieszalnej mieszaniny z cieczą podana Waga
Iść Masa wody w mieszance niemieszającej się = (Masa cieczy B*Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody)/(Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B)
Masa cieczy wymaganej do utworzenia niemieszalnej mieszaniny z wodą
Iść Masa cieczy B = (Masa wody w mieszance niemieszającej się*Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B)/(Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody)
Masa cząsteczkowa cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę z wodą
Iść Masa cząsteczkowa cieczy B = (Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody*Masa cieczy B)/(Prężność par czystego składnika B*Masa wody w mieszance niemieszającej się)
Ciśnienie pary wodnej tworzącej niemieszalną mieszaninę z cieczą
Iść Ciśnienie cząstkowe czystej wody = (Masa wody w mieszance niemieszającej się*Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B)/(Masa cieczy B*Masa cząsteczkowa wody)
Ciśnienie pary cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę z wodą
Iść Prężność par czystego składnika B = (Masa cieczy B*Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody)/(Masa wody w mieszance niemieszającej się*Masa cząsteczkowa cieczy B)
Masa cząsteczkowa cieczy w mieszaninie dwóch niemieszających się cieczy podana masa cieczy
Iść Masa cząsteczkowa cieczy A = (Masa cieczy A*Masa cząsteczkowa cieczy B*Prężność par czystego składnika B)/(Prężność par czystego składnika A*Masa cieczy B)
Ciśnienie cząstkowe par niemieszalnej cieczy podane Ciśnienie cząstkowe innej cieczy
Iść Prężność par czystego składnika A = (Masa cieczy A*Masa cząsteczkowa cieczy B*Prężność par czystego składnika B)/(Masa cząsteczkowa cieczy A*Masa cieczy B)
Waga cieczy w mieszaninie 2 podanych niemieszających się cieczy Waga innej cieczy
Iść Masa cieczy A = (Prężność par czystego składnika A*Masa cząsteczkowa cieczy A*Masa cieczy B)/(Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B)
Stosunek mas cząsteczkowych wody do cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę
Iść Stosunek mas cząsteczkowych 2 niemieszających się cieczy = (Masa wody w mieszance niemieszającej się*Prężność par czystego składnika B)/(Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cieczy B)
Stosunek mas 2 niemieszających się cieczy tworzących mieszaninę
Iść Stosunek wag 2 niemieszających się cieczy = (Prężność par czystego składnika A*Masa cząsteczkowa cieczy A)/(Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B)
Stosunek masy cząsteczkowej 2 niemieszających się cieczy
Iść Stosunek mas cząsteczkowych 2 niemieszających się cieczy = (Prężność par czystego składnika B*Masa cieczy A)/(Prężność par czystego składnika A*Masa cieczy B)
Stosunek częściowych ciśnień par wody z cieczą tworzącą niemieszalną mieszaninę
Iść Stosunek ciśnień cząstkowych wody i cieczy = (Masa wody w mieszance niemieszającej się*Masa cząsteczkowa cieczy B)/(Masa cząsteczkowa wody*Masa cieczy B)
Stosunek wagowy wody do cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę
Iść Stosunek wag wody i cieczy = (Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody)/(Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B)
Stosunek cząstkowych ciśnień par 2 niemieszalnych cieczy do podanej masy i masy cząsteczkowej
Iść Stosunek ciśnień cząstkowych 2 niemieszających się cieczy = (Masa cieczy A*Masa cząsteczkowa cieczy B)/(Masa cieczy B*Masa cząsteczkowa cieczy A)
Całkowite ciśnienie mieszaniny dwóch niemieszalnych cieczy
Iść Całkowite ciśnienie mieszaniny niemieszających się cieczy = Prężność par czystego składnika A+Prężność par czystego składnika B
Stosunek ciśnienia cząstkowego 2 niemieszających się cieczy przy danej liczbie moli
Iść Stosunek ciśnień cząstkowych 2 niemieszających się cieczy = Liczba moli cieczy A/Liczba moli cieczy B

Stosunek wagowy wody do cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę Formułę

Stosunek wag wody i cieczy = (Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody)/(Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B)
WW:B = (Powater*Mwater)/(PB°*MB)

W jaki sposób obie ciecze wpływają na ciśnienie mieszaniny 2 niemieszających się cieczy?

Oczywiście, jeśli masz dwie niemieszające się ciecze w zamkniętej kolbie i trzymasz wszystko w bezruchu, mierzona prężność pary będzie po prostu ciśnieniem pary unoszącej się na górze. Nie ma możliwości, aby dolna ciecz zamieniła się w parę. Górna uszczelnia ją. Na potrzeby dalszej części tego tematu zawsze zakładamy, że mieszanina jest mieszana lub wstrząsana w taki sposób, że oba płyny rozpadają się na krople. W dowolnym momencie na powierzchni będą znajdować się krople obu cieczy. Oznacza to, że oba z nich przyczyniają się do ogólnej prężności par mieszaniny.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!