Reakcja windy podczas ruchu w górę Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Reakcja podnoszenia w kierunku do góry = Masa*(Przyśpieszenie+[g])
Rup = mo*(a+[g])
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[g] - Gravitational acceleration on Earth Wartość przyjęta jako 9.80665 Meter/Second²
Używane zmienne
Reakcja podnoszenia w kierunku do góry - (Mierzone w Newton) - Reakcja podnośnika w kierunku do góry to napięcie liny, które podtrzymuje podnośnik podczas jego ruchu.
Masa - (Mierzone w Kilogram) - Masa to ilość materii w ciele, niezależnie od jego objętości i działających na nie sił.
Przyśpieszenie - (Mierzone w Metr/Sekunda Kwadratowy) - Przyspieszenie to stosunek zmiany prędkości do zmiany czasu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Masa: 35.45 Kilogram --> 35.45 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Przyśpieszenie: 1.36 Metr/Sekunda Kwadratowy --> 1.36 Metr/Sekunda Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Rup = mo*(a+[g]) --> 35.45*(1.36+[g])
Ocenianie ... ...
Rup = 395.8577425
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
395.8577425 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
395.8577425 395.8577 Newton <-- Reakcja podnoszenia w kierunku do góry
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

14 Prawa ruchu Kalkulatory

Naprężenie liny, gdy winda porusza się w górę z masą
Iść Napięcie w kablu = (Masa siły nośnej+Masa przenoszona przez windę)*[g]*Przyśpieszenie
Szybkość zmiany pędu przy danych prędkościach początkowych i końcowych
Iść Szybkość zmiany pędu = Masa*(Prędkość końcowa masy-Początkowa prędkość masy)/Czas
Normalna reakcja na pochyłej płaszczyźnie ze względu na masę ciała
Iść Normalna reakcja = Masa*[g]*cos(Kąt nachylenia)
Reakcja windy podczas ruchu w górę
Iść Reakcja podnoszenia w kierunku do góry = Masa*(Przyśpieszenie+[g])
Reakcja windy podczas ruchu w dół
Iść Reakcja podnoszenia w kierunku w dół = Masa*([g]-Przyśpieszenie)
Siła wywierana przez masę przenoszoną przez windę na podłodze, gdy winda porusza się w górę
Iść Siła w górę = Masa przenoszona przez windę*([g]+Przyśpieszenie)
Siła netto skierowana w dół, gdy podnośnik porusza się w dół
Iść Siła skierowana w dół = Masa*[g]-Reakcja windy
Siła netto skierowana w górę na podnośniku, gdy podnośnik porusza się w górę
Iść Siła w górę = Winda-Masa*[g]
Ostateczny moment
Iść Ostateczny moment = Masa*Prędkość końcowa masy
Początkowy pęd
Iść Początkowy pęd = Masa*Początkowa prędkość masy
Szybkość zmiany pędu przy danym przyspieszeniu i masie
Iść Szybkość zmiany pędu = Masa*Przyśpieszenie
Siła skierowana w dół spowodowana masą siły nośnej, gdy winda porusza się w górę
Iść Siła skierowana w dół = Masa*[g]
Prędkość ciała przy danym pędzie
Iść Prędkość = Pęd/Masa
Pęd
Iść Pęd = Masa*Prędkość

Reakcja windy podczas ruchu w górę Formułę

Reakcja podnoszenia w kierunku do góry = Masa*(Przyśpieszenie+[g])
Rup = mo*(a+[g])

Co to jest siła?

W fizyce siła to każda interakcja, która bez sprzeciwu zmieni ruch obiektu. Siła może spowodować zmianę prędkości obiektu o masie, czyli przyspieszenie. Siłę można również intuicyjnie opisać jako pchanie lub ciągnięcie. Siła ma zarówno wielkość, jak i kierunek, co czyni ją wielkością wektorową.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!