Rezystywność materiału Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Oporność = (2*[Mass-e])/(Liczba swobodnie naładowanych cząstek na jednostkę objętości*[Charge-e]^2*Czas relaksu)
ρ = (2*[Mass-e])/(n*[Charge-e]^2*𝛕)
Ta formuła używa 2 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[Charge-e] - Charge of electron Wartość przyjęta jako 1.60217662E-19 Coulomb
[Mass-e] - Mass of electron Wartość przyjęta jako 9.10938356E-31 Kilogram
Używane zmienne
Oporność - (Mierzone w Om Metr) - Rezystywność jest miarą tego, jak silnie materiał przeciwstawia się przepływowi prądu przez nie.
Liczba swobodnie naładowanych cząstek na jednostkę objętości - Liczba cząstek ładunku swobodnego na jednostkę objętości to ilość ładunków swobodnych poruszających się w przewodniku, gdy na jednostkę objętości przyłożony jest prąd.
Czas relaksu - (Mierzone w Drugi) - Czas relaksacji to czas, w którym cząsteczka nie zderza się z żadną inną cząsteczką.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba swobodnie naładowanych cząstek na jednostkę objętości: 7 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas relaksu: 0.05 Drugi --> 0.05 Drugi Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ρ = (2*[Mass-e])/(n*[Charge-e]^2*𝛕) --> (2*[Mass-e])/(7*[Charge-e]^2*0.05)
Ocenianie ... ...
ρ = 202782354.025008
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
202782354.025008 Om Metr -->202782354025.008 Om Milimetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
202782354025.008 2E+11 Om Milimetr <-- Oporność
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

8 Opór Kalkulatory

Rezystywność materiału
Iść Oporność = (2*[Mass-e])/(Liczba swobodnie naładowanych cząstek na jednostkę objętości*[Charge-e]^2*Czas relaksu)
Zależność rezystancji od temperatury
Iść Opór = Odporność w temperaturze odniesienia*(1+Współczynnik temperaturowy rezystancji*Zmiana temperatury)
Rezystancja wewnętrzna za pomocą potencjometru
Iść Opór = (Długość-Długość końcowa)/Długość końcowa*Ostateczny opór
Odporność
Iść Opór = (Oporność*Długość przewodu)/Powierzchnia przekroju
Odporność na rozciąganie drutu
Iść Opór = (Ostateczny opór*Długość^2)/((Długość końcowa)^2)
Odporność drutu
Iść Opór = Oporność*Długość/Powierzchnia przekroju
Równoważny opór w połączeniu równoległym
Iść Równoważny opór = (1/Opór+1/Ostateczny opór)^(-1)
Równoważna rezystancja w szeregu
Iść Równoważny opór = Opór+Ostateczny opór

Rezystywność materiału Formułę

Oporność = (2*[Mass-e])/(Liczba swobodnie naładowanych cząstek na jednostkę objętości*[Charge-e]^2*Czas relaksu)
ρ = (2*[Mass-e])/(n*[Charge-e]^2*𝛕)

Jak obliczana jest rezystywność elektryczna?

Opór właściwy jest charakterystyczną właściwością każdego materiału. Oblicza się go ze wzoru ρ = 2m / ne

Co to jest przewodnictwo?

Odwrotność rezystywności elektrycznej nazywana jest przewodnością. Jego jednostką SI jest siemens.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!