Przywracanie siły dwuatomowej cząsteczki wibracyjnej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przywracanie siły wibrującej cząsteczki dwuatomowej = -(Stała siły wibrującej cząsteczki*Przemieszczenie wibrujących atomów)
F = -(k*x)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Przywracanie siły wibrującej cząsteczki dwuatomowej - (Mierzone w Newton) - Siła przywracająca wibrującej cząsteczki dwuatomowej to siła przywracająca, która jest proporcjonalna do przemieszczenia od długości równowagi.
Stała siły wibrującej cząsteczki - (Mierzone w Newton na metr) - Stała siły wibrującej cząsteczki odzwierciedla sztywność lub sztywność wiązania pomiędzy wibrującymi atomami.
Przemieszczenie wibrujących atomów - (Mierzone w Metr) - Przemieszczenie wibrujących atomów to odległość, jaką przebywa atom podczas drgań od jego średniego położenia do innego ekstremum.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała siły wibrującej cząsteczki: 100 Newton na metr --> 100 Newton na metr Nie jest wymagana konwersja
Przemieszczenie wibrujących atomów: 0.1 Metr --> 0.1 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
F = -(k*x) --> -(100*0.1)
Ocenianie ... ...
F = -10
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-10 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-10 Newton <-- Przywracanie siły wibrującej cząsteczki dwuatomowej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Ritacheta Sen
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Ritacheta Sen utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

8 Prosty oscylator harmoniczny Kalkulatory

Wartości własne energii dla 3D SHO
Iść Wartości własne energii 3D SHO = (Poziomy energii oscylatora 3D wzdłuż osi X+Poziomy energii oscylatora 3D wzdłuż osi Y+Poziomy energii oscylatora 3D wzdłuż osi Z+1.5)*[h-]*Częstotliwość kątowa oscylatora
Wartości własne energii dla 2D SHO
Iść Wartości własne energii 2D SHO = (Poziomy energii oscylatora 2D wzdłuż osi X+Poziomy energii oscylatora 2D wzdłuż osi Y+1)*[h-]*Częstotliwość kątowa oscylatora
Wartości własne energii dla 1D SHO
Iść Wartości własne energii 1D SHO = (Poziomy energii oscylatora 1D+0.5)*([h-])*(Częstotliwość kątowa oscylatora)
Przywracanie siły dwuatomowej cząsteczki wibracyjnej
Iść Przywracanie siły wibrującej cząsteczki dwuatomowej = -(Stała siły wibrującej cząsteczki*Przemieszczenie wibrujących atomów)
Energia potencjalna wibrującego atomu
Iść Energia potencjalna wibrującego atomu = 0.5*(Stała siły wibrującej cząsteczki*(Przemieszczenie wibrujących atomów)^2)
Energia punktu zerowego cząstek w 2D SHO
Iść Energia punktu zerowego cząstek w 2D SHO = [h-]*Częstotliwość kątowa oscylatora
Energia punktu zerowego cząstek w 1D SHO
Iść Energia punktu zerowego 1D SHO = 0.5*[h-]*Częstotliwość kątowa oscylatora
Energia punktu zerowego cząstek w 3D SHO
Iść Energia punktu zerowego 3D SHO = 1.5*[h-]*Częstotliwość kątowa oscylatora

Przywracanie siły dwuatomowej cząsteczki wibracyjnej Formułę

Przywracanie siły wibrującej cząsteczki dwuatomowej = -(Stała siły wibrującej cząsteczki*Przemieszczenie wibrujących atomów)
F = -(k*x)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!