Stała Rydberga przy danej długości fali Compton Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Rydberg Constant = (Stała struktury precyzyjnej)^2/(2*Compton Długość fali)
R = (α)^2/(2*λc)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Rydberg Constant - (Mierzone w 1 na metr) - Stała Rydberga jest liczbą falową charakterystyczną dla widma atomowego każdego pierwiastka, równą stałemu współczynnikowi we wzorze na liczbę falową dla wszystkich serii widmowych pierwiastków.
Stała struktury precyzyjnej - Stała struktury drobnej jest podstawową stałą fizyczną, która określa ilościowo siłę oddziaływania elektromagnetycznego między naładowanymi cząstkami elementarnymi.
Compton Długość fali - (Mierzone w Metr) - Długość fali Comptona jest kwantową właściwością mechaniczną cząstki.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała struktury precyzyjnej: 0.007297 --> Nie jest wymagana konwersja
Compton Długość fali: 2.42 Metr --> 2.42 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
R = (α)^2/(2*λc) --> (0.007297)^2/(2*2.42)
Ocenianie ... ...
R = 1.10012828512397E-05
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.10012828512397E-05 1 na metr -->1.10012828512397E-07 1 / centymetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.10012828512397E-07 1 / centymetr <-- Rydberg Constant
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

7 Spektroskopia elektroniczna Kalkulatory

Wartość własna energii przy danej liczbie kwantowej pędu kątowego
Iść Wartość własna energii = (Liczba kwantowa pędu kątowego*(Liczba kwantowa pędu kątowego+1)*([hP])^2)/(2*Moment bezwładności)
Energia wiązania fotoelektronu
Iść Energia wiązania fotoelektronu = ([hP]*Częstotliwość fotonów)-Energia kinetyczna fotoelektronu-Funkcja pracy
Częstotliwość pochłanianego promieniowania
Iść Częstotliwość pochłanianego promieniowania = (Energia Państwa Wyższego-Energia niższego stanu)/[hP]
Stała Rydberga przy danej długości fali Compton
Iść Rydberg Constant = (Stała struktury precyzyjnej)^2/(2*Compton Długość fali)
Długość fali koherencji
Iść Długość koherencji = (Długość fali)^2/(2*Zakres długości fal)
Liczba fal kątowych
Iść Liczba fal kątowych = (2*pi)/Długość fali
Liczba fal spektroskopowych
Iść Spektroskopowa liczba falowa = 1/Długość fali fali świetlnej

Stała Rydberga przy danej długości fali Compton Formułę

Rydberg Constant = (Stała struktury precyzyjnej)^2/(2*Compton Długość fali)
R = (α)^2/(2*λc)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!