Współczynnik sedymentacji cząstek Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/Zastosowane przyspieszenie
s = vt/a
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik sedymentacji - (Mierzone w Drugi) - Współczynnik sedymentacji definiuje się jako stosunek prędkości sedymentacji cząstki do przyłożonego przyspieszenia powodującego sedymentację.
Szybkość sedymentacji - (Mierzone w Metr na sekundę) - Szybkość sedymentacji to szybkość, z jaką cząsteczka tonie lub osadza się w niejednorodnej mieszaninie.
Zastosowane przyspieszenie - (Mierzone w Metr/Sekunda Kwadratowy) - Przyspieszenie stosowane definiuje się jako stosunek zmiany prędkości cząstki do zmiany w czasie. Może to być albo przyspieszenie grawitacyjne, albo częściej przyspieszenie odśrodkowe.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Szybkość sedymentacji: 4.1 Milimetr/Sekunda --> 0.0041 Metr na sekundę (Sprawdź konwersję tutaj)
Zastosowane przyspieszenie: 1.7E-14 Metr/Sekunda Kwadratowy --> 1.7E-14 Metr/Sekunda Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
s = vt/a --> 0.0041/1.7E-14
Ocenianie ... ...
s = 241176470588.235
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
241176470588.235 Drugi -->0.0241176470588235 Svedberg (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0241176470588235 0.024118 Svedberg <-- Współczynnik sedymentacji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

15 Polimery Kalkulatory

Współczynnik sedymentacji dla lepkości dynamicznej
Iść Współczynnik sedymentacji = Masa cząstek/(6*pi*Lepkość dynamiczna*Promień kulistej cząstki)
Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Iść Liczbowo średnia masa cząsteczkowa = Masa cząsteczkowa powtarzającej się jednostki/(1-Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Liczba lepkości
Iść Liczba lepkości = (Czas przepływu roztworu polimeru/(Czas przepływu rozpuszczalnika-1))/Koncentracja polimeru
Wagowo-średnia masa cząsteczkowa w ogólnej polimeryzacji reakcyjnej
Iść Wagowo średnia masa cząsteczkowa = Liczbowo średnia masa cząsteczkowa*(1+Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Współczynnik sedymentacji przy danym promieniu cząstki
Iść Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/((Promień kulistej cząstki)*(Prędkość kątowa)^2)
Średni współczynnik funkcjonalności
Iść Średni współczynnik funkcjonalny = (Mole każdego reagenta*Funkcjonalność)/Całkowita liczba moli
Liczbowo średni stopień polimeryzacji
Iść Liczbowo średni stopień polimeryzacji = Liczba oryginalnych cząsteczek/Liczba cząsteczek w określonym czasie
Szybkość polikondensacji
Iść Szybkość polikondensacji = Stała stawki*(Stężenie dikwasu)^2*Stężenie diolu
Wytrzymałość materiału na ściskanie
Iść Wytrzymałość na ściskanie materiału = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo
Iść Indeks polidyspersyjności = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Wytrzymałość na rozciąganie podana powierzchnia przekroju
Iść Wytrzymałość na rozciąganie = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Energia aktywacji do propagacji
Iść Energia aktywacji do propagacji = Ciepło polimeryzacji+Energia aktywacji depolimeryzacji
Współczynnik sedymentacji cząstek
Iść Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/Zastosowane przyspieszenie
Długość konturu makrocząsteczki
Iść Długość konturu = Liczba monomerów*Długość jednostki monomeru
Numer Debory
Iść Numer Debory = Czas relaksu/Czas obserwacji

11 Ważne wzory polimerów Kalkulatory

Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Iść Liczbowo średnia masa cząsteczkowa = Masa cząsteczkowa powtarzającej się jednostki/(1-Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Liczba lepkości
Iść Liczba lepkości = (Czas przepływu roztworu polimeru/(Czas przepływu rozpuszczalnika-1))/Koncentracja polimeru
Wagowo-średnia masa cząsteczkowa w ogólnej polimeryzacji reakcyjnej
Iść Wagowo średnia masa cząsteczkowa = Liczbowo średnia masa cząsteczkowa*(1+Prawdopodobieństwo znalezienia powtarzającej się jednostki AB)
Średni współczynnik funkcjonalności
Iść Średni współczynnik funkcjonalny = (Mole każdego reagenta*Funkcjonalność)/Całkowita liczba moli
Liczbowo średni stopień polimeryzacji
Iść Liczbowo średni stopień polimeryzacji = Liczba oryginalnych cząsteczek/Liczba cząsteczek w określonym czasie
Szybkość polikondensacji
Iść Szybkość polikondensacji = Stała stawki*(Stężenie dikwasu)^2*Stężenie diolu
Wytrzymałość materiału na ściskanie
Iść Wytrzymałość na ściskanie materiału = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo
Iść Indeks polidyspersyjności = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Wytrzymałość na rozciąganie podana powierzchnia przekroju
Iść Wytrzymałość na rozciąganie = Siła przyłożona do materiału/Pole przekroju poprzecznego polimeru
Współczynnik sedymentacji cząstek
Iść Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/Zastosowane przyspieszenie
Długość konturu makrocząsteczki
Iść Długość konturu = Liczba monomerów*Długość jednostki monomeru

Współczynnik sedymentacji cząstek Formułę

Współczynnik sedymentacji = Szybkość sedymentacji/Zastosowane przyspieszenie
s = vt/a
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!