Czułość przetwornika fotorezystywnego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Czułość fotorezystywnego przetwornika Op = Zmiana napromieniowania 1/Zmiana oporu
ΔSop = ΔH/ΔR
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Czułość fotorezystywnego przetwornika Op - Czułość przetwornika fotorezystywnego Op definiuje się jako minimalną energię, która jest wymagana do wygenerowania dobrze zdefiniowanej cechy fotorezystu na podłożu.
Zmiana napromieniowania 1 - Zmiana napromieniowania 1 jest definiowana jako strumień promieniowania (moc) otrzymywany przez powierzchnię na jednostkę powierzchni.
Zmiana oporu - Zmiana oporu jest definiowana jako różnica między oporem początkowym a oporem końcowym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zmiana napromieniowania 1: 11.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmiana oporu: 13.09524 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔSop = ΔH/ΔR --> 11.2/13.09524
Ocenianie ... ...
ΔSop = 0.85527260286944
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.85527260286944 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.85527260286944 0.855273 <-- Czułość fotorezystywnego przetwornika Op
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

11 Przetworniki Kalkulatory

Pojemność generatora prądu
Iść Aktualna pojemność generatora generatora Op = Pojemność przetwornika+Pojemność wzmacniacza+Pojemność kabla
Pojemność przetwornika
Iść Pojemność przetwornika Op = Aktualna pojemność generatora-(Pojemność wzmacniacza+Pojemność kabla)
Pojemność kabla
Iść Pojemność kabla Op = Aktualna pojemność generatora-(Pojemność przetwornika+Pojemność wzmacniacza)
Zmiana w napromieniowaniu
Iść Zmiana czułości na promieniowanie = Zmiana oporu*Czułość przetwornika fotorezystywnego
Zmiana w oporze
Iść Zmiana w ruchu oporu = Zmiana w napromieniowaniu/Czułość przetwornika fotorezystywnego
Czułość przetwornika fotorezystywnego
Iść Czułość fotorezystywnego przetwornika Op = Zmiana napromieniowania 1/Zmiana oporu
Wykrywalność przetwornika
Iść Wykrywalność przetwornika = S/N sygnału wyjściowego/Rozmiar sygnału wyjściowego
Sygnał wyjściowy przetwornika
Iść Sygnał wyjściowy przetwornika = Sygnał wejściowy 1*Czułość przetwornika 1
Sygnał wejściowy przetwornika
Iść Sygnał wejściowy przetwornika = Sygnał wyjściowy/Czułość przetwornika 1
Sprawność przetwornika
Iść Sprawność przetwornika = Różnica temperatur/Wzrost temperatury
Czułość przetwornika
Iść Czułość przetwornika = Sygnał wyjściowy/Sygnał wejściowy 2

Czułość przetwornika fotorezystywnego Formułę

Czułość fotorezystywnego przetwornika Op = Zmiana napromieniowania 1/Zmiana oporu
ΔSop = ΔH/ΔR

Co wpływa na przyczepność fotorezystu?

To tworzenie się złuszczania jest spowodowane głównie trzema czynnikami: niską energią adhezji fotorezystu do metalu, energią naprężenia fotorezystu wytwarzaną z gazowego azotu oraz przenoszeniem energii napromieniowania światłem UV na folię fotorezystu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!