Praca wału w maszynach ściśliwych przepływowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Praca wału = (Entalpia na wlocie sprężarki+Prędkość wlotowa sprężarki^2/2)-(Entalpia na wyjściu sprężarki+Prędkość wyjściowa sprężarki^2/2)
Ws = (h1+C1^2/2)-(h2+C2^2/2)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Praca wału - (Mierzone w Dżul) - Praca wału to energia mechaniczna wykorzystywana do napędzania mechanizmu, takiego jak pompa, sprężarka lub turbina.
Entalpia na wlocie sprężarki - (Mierzone w Dżul) - Entalpia na wlocie sprężarki to energia cieplna przepływu na wlocie sprężarki.
Prędkość wlotowa sprężarki - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość wlotowa sprężarki to prędkość gazów wchodzących do sprężarki.
Entalpia na wyjściu sprężarki - (Mierzone w Dżul) - Entalpia na wyjściu sprężarki to energia cieplna przepływu po sprężaniu.
Prędkość wyjściowa sprężarki - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość wyjściowa sprężarki to prędkość gazów opuszczających sprężarkę.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Entalpia na wlocie sprężarki: 387.6 Kilodżuli --> 387600 Dżul (Sprawdź konwersję tutaj)
Prędkość wlotowa sprężarki: 30.8 Metr na sekundę --> 30.8 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Entalpia na wyjściu sprężarki: 548.5 Kilodżuli --> 548500 Dżul (Sprawdź konwersję tutaj)
Prędkość wyjściowa sprężarki: 17 Metr na sekundę --> 17 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ws = (h1+C1^2/2)-(h2+C2^2/2) --> (387600+30.8^2/2)-(548500+17^2/2)
Ocenianie ... ...
Ws = -160570.18
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-160570.18 Dżul -->-160.57018 Kilodżuli (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-160.57018 Kilodżuli <-- Praca wału
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

14 Kompresor Kalkulatory

Minimalny stosunek temperatur
Iść Stosunek temperatur = (Stosunek ciśnień^((Stosunek pojemności cieplnej-1)/Stosunek pojemności cieplnej))/(Izentropowa wydajność sprężarki*Sprawność turbiny)
Sprawność sprężarki w rzeczywistym cyklu turbiny gazowej
Iść Izentropowa wydajność sprężarki = (Temperatura na wyjściu sprężarki-Temperatura na wlocie sprężarki)/(Rzeczywista temperatura na wyjściu sprężarki-Temperatura na wlocie sprężarki)
Wydajność sprężarki przy danej entalpii
Iść Izentropowa wydajność sprężarki = (Idealna entalpia po kompresji-Entalpia na wlocie sprężarki)/(Rzeczywista entalpia po ściskaniu-Entalpia na wlocie sprężarki)
Praca wymagana do napędzania sprężarki, łącznie ze stratami mechanicznymi
Iść Praca kompresora = (1/Wydajność mechaniczna)*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura na wyjściu sprężarki-Temperatura na wlocie sprężarki)
Praca wału w maszynach ściśliwych przepływowych
Iść Praca wału = (Entalpia na wlocie sprężarki+Prędkość wlotowa sprężarki^2/2)-(Entalpia na wyjściu sprężarki+Prędkość wyjściowa sprężarki^2/2)
Prędkość końcówki wirnika o podanej średnicy piasty
Iść Szybkość wskazówki = pi*obr./min/60*sqrt((Średnica końcówki wirnika^2+Średnica piasty wirnika^2)/2)
Prędkość końcówki wirnika przy danej średniej średnicy
Iść Szybkość wskazówki = pi*(2*Średnia średnica wirnika^2-Średnica piasty wirnika^2)^0.5*obr./min/60
Praca sprężarki w turbinie gazowej w zadanej temperaturze
Iść Praca kompresora = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*(Temperatura na wyjściu sprężarki-Temperatura na wlocie sprężarki)
Średnia średnica wirnika
Iść Średnia średnica wirnika = sqrt((Średnica końcówki wirnika^2+Średnica piasty wirnika^2)/2)
Średnica wylotu wirnika
Iść Średnica końcówki wirnika = (60*Szybkość wskazówki)/(pi*obr./min)
Izentropowa wydajność maszyny do kompresji
Iść Izentropowa wydajność sprężarki = Izentropowy wkład pracy/Rzeczywisty wkład pracy
Praca sprężarki
Iść Praca kompresora = Entalpia na wyjściu sprężarki-Entalpia na wlocie sprężarki
Praca wału w maszynach ściśliwych z pominięciem prędkości wlotu i wylotu
Iść Praca wału = Entalpia na wlocie sprężarki-Entalpia na wyjściu sprężarki
Stopień reakcji sprężarki
Iść Stopień reakcji = (Wzrost entalpii wirnika)/(Wzrost entalpii na etapie)

Praca wału w maszynach ściśliwych przepływowych Formułę

Praca wału = (Entalpia na wlocie sprężarki+Prędkość wlotowa sprężarki^2/2)-(Entalpia na wyjściu sprężarki+Prędkość wyjściowa sprężarki^2/2)
Ws = (h1+C1^2/2)-(h2+C2^2/2)

Co to jest praca wału?

Pracę wału definiuje się jako energię mechaniczną wykorzystywaną do napędzania mechanizmu, takiego jak pompa, sprężarka lub turbina.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!