Naprężenie ścinające w płaszczyźnie pochyłej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Naprężenie ścinające na płaszczyźnie pochyłej = -Obciążenie rozciągające*sin(Teta)*cos(Teta)/Powierzchnia nachylonej płaszczyzny
ζi = -Pt*sin(θ)*cos(θ)/Ai
Ta formuła używa 2 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sin - Trigonometric sine function, sin(Angle)
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
Używane zmienne
Naprężenie ścinające na płaszczyźnie pochyłej - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie ścinające na nachylonej płaszczyźnie to stan naprężenia w punktach położonych na nachylonych przekrojach lub płaszczyznach pod obciążeniem ścinającym.
Obciążenie rozciągające - (Mierzone w Newton) - Obciążenie rozciągające to obciążenie, które działa na ciało wzdłużnie.
Teta - (Mierzone w Radian) - Theta to kąt, który można zdefiniować jako figurę utworzoną przez dwa promienie spotykające się we wspólnym punkcie końcowym.
Powierzchnia nachylonej płaszczyzny - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia pochyłej płaszczyzny to pole przekroju poprzecznego ciała.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obciążenie rozciągające: 60 Kiloniuton --> 60000 Newton (Sprawdź konwersję tutaj)
Teta: 35 Stopień --> 0.610865238197901 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Powierzchnia nachylonej płaszczyzny: 800 Milimetr Kwadratowy --> 0.0008 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ζi = -Pt*sin(θ)*cos(θ)/Ai --> -60000*sin(0.610865238197901)*cos(0.610865238197901)/0.0008
Ocenianie ... ...
ζi = -35238473.2794686
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-35238473.2794686 Pascal -->-35.2384732794686 Megapaskal (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-35.2384732794686 -35.238473 Megapaskal <-- Naprężenie ścinające na płaszczyźnie pochyłej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Santoshk
SZKOŁA INŻYNIERSKA BMS (BMSCE), BANGALORE
Santoshk utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

6 Analiza naprężeń Kalkulatory

Maksymalne naprężenie główne
Iść Maksymalne naprężenie główne = (Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x+Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2+sqrt( ((Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x-Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2)^2+Naprężenie ścinające działające w płaszczyźnie xy^2)
Minimalne naprężenie główne
Iść Minimalne naprężenie główne = (Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x+Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2-sqrt( ((Naprężenie normalne wzdłuż kierunku x-Naprężenie normalne wzdłuż kierunku y)/2)^2+Naprężenie ścinające działające w płaszczyźnie xy^2)
Naprężenie ścinające w płaszczyźnie pochyłej
Iść Naprężenie ścinające na płaszczyźnie pochyłej = -Obciążenie rozciągające*sin(Teta)*cos(Teta)/Powierzchnia nachylonej płaszczyzny
Powierzchnia nachylonej płaszczyzny poddanej naprężeniu
Iść Powierzchnia nachylonej płaszczyzny = (Obciążenie rozciągające*(cos(Teta))^2)/Naprężenie na pochyłej płaszczyźnie
Obciążenie nachylonej płaszczyzny przy danym naprężeniu
Iść Obciążenie rozciągające = (Naprężenie na pochyłej płaszczyźnie*Powierzchnia nachylonej płaszczyzny)/(cos(Teta))^2
Naprężenie na pochyłej płaszczyźnie
Iść Naprężenie na pochyłej płaszczyźnie = (Obciążenie rozciągające*(cos(Teta))^2)/Powierzchnia nachylonej płaszczyzny

Naprężenie ścinające w płaszczyźnie pochyłej Formułę

Naprężenie ścinające na płaszczyźnie pochyłej = -Obciążenie rozciągające*sin(Teta)*cos(Teta)/Powierzchnia nachylonej płaszczyzny
ζi = -Pt*sin(θ)*cos(θ)/Ai
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!