Prędkość ścinania dla przepływu turbulentnego w rurach Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość ścinania = sqrt(Naprężenie ścinające/Gęstość płynu)
V' = sqrt(𝜏/ρfluid)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Prędkość ścinania - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość ścinania, zwana także prędkością tarcia, jest formą, za pomocą której naprężenie ścinające można przepisać w jednostkach prędkości.
Naprężenie ścinające - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie ścinające to siła, która powoduje odkształcenie materiału poprzez poślizg wzdłuż płaszczyzny lub płaszczyzn równoległych do nałożonego naprężenia.
Gęstość płynu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość płynu definiuje się jako masę płynu na jednostkę objętości wspomnianego płynu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Naprężenie ścinające: 93.1 Pascal --> 93.1 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Gęstość płynu: 1.225 Kilogram na metr sześcienny --> 1.225 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V' = sqrt(𝜏/ρfluid) --> sqrt(93.1/1.225)
Ocenianie ... ...
V' = 8.71779788708135
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
8.71779788708135 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
8.71779788708135 8.717798 Metr na sekundę <-- Prędkość ścinania
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

18 Przepływ burzliwy Kalkulatory

Średnia wysokość nieregularności dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Nieregularności średniego wzrostu = (Lepkość kinematyczna*Liczba Reynoldsa chropowatości)/Prędkość ścinania
Chropowatość Liczba Reynoldsa dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Liczba Reynoldsa chropowatości = (Nieregularności średniego wzrostu*Prędkość ścinania)/Lepkość kinematyczna
Utrata ciśnienia spowodowana tarciem przy danej mocy wymaganej w przepływie turbulentnym
Iść Utrata głowy z powodu tarcia = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Wypisać)
Rozładowanie przez rurę przy utracie ciśnienia w przepływie turbulentnym
Iść Wypisać = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Utrata głowy z powodu tarcia)
Moc wymagana do utrzymania przepływu turbulentnego
Iść Moc = Gęstość płynu*[g]*Wypisać*Utrata głowy z powodu tarcia
Średnia prędkość podana prędkość linii środkowej
Iść Średnia prędkość = Prędkość linii środkowej/(1.43*sqrt(1+Stopień tarcia))
Prędkość linii środkowej
Iść Prędkość linii środkowej = 1.43*Średnia prędkość*sqrt(1+Stopień tarcia)
Naprężenie ścinające w przepływie turbulentnym
Iść Naprężenie ścinające = (Gęstość płynu*Stopień tarcia*Prędkość^2)/2
Prędkość ścinania podana Średnia prędkość
Iść Prędkość ścinania 1 = Średnia prędkość*sqrt(Stopień tarcia/8)
Prędkość ścinania dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Prędkość ścinania = sqrt(Naprężenie ścinające/Gęstość płynu)
Grubość warstwy granicznej podwarstwy laminarnej
Iść Grubość warstwy granicznej = (11.6*Lepkość kinematyczna)/(Prędkość ścinania)
Prędkość ścinania przy danej prędkości linii środkowej
Iść Prędkość ścinania 1 = (Prędkość linii środkowej-Średnia prędkość)/3.75
Prędkość w linii środkowej przy danym ścinaniu i średniej prędkości
Iść Prędkość linii środkowej = 3.75*Prędkość ścinania+Średnia prędkość
Średnia prędkość podana prędkość ścinania
Iść Średnia prędkość = 3.75*Prędkość ścinania-Prędkość linii środkowej
Naprężenie ścinające opracowane dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Naprężenie ścinające = Gęstość płynu*Prędkość ścinania^2
Naprężenie ścinające spowodowane lepkością
Iść Naprężenie ścinające = Lepkość*Zmiana prędkości
Współczynnik tarcia przy danej liczbie Reynoldsa
Iść Stopień tarcia = 0.0032+0.221/(Liczba Reynoldsa chropowatości^0.237)
Równanie Blasiusa
Iść Stopień tarcia = (0.316)/(Liczba Reynoldsa chropowatości^(1/4))

Prędkość ścinania dla przepływu turbulentnego w rurach Formułę

Prędkość ścinania = sqrt(Naprężenie ścinające/Gęstość płynu)
V' = sqrt(𝜏/ρfluid)

Co to jest przepływ turbulentny?

Turbulencja lub przepływ turbulentny to ruch płynu charakteryzujący się chaotycznymi zmianami ciśnienia i prędkości przepływu. Kontrastuje to z przepływem laminarnym, który występuje, gdy płyn przepływa równoległymi warstwami, bez przerw między tymi warstwami.

Jaka jest różnica między przepływem laminarnym a turbulentnym?

Przepływ laminarny lub przepływ opływowy w rurach (lub rurach) występuje, gdy płyn przepływa równoległymi warstwami bez przerw między warstwami. Przepływ burzliwy to reżim przepływu charakteryzujący się chaotycznymi zmianami właściwości. Obejmuje to szybką zmianę ciśnienia i prędkości przepływu w przestrzeni i czasie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!