Prędkość ścinania podana Średnia prędkość Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość ścinania 1 = Średnia prędkość*sqrt(Stopień tarcia/8)
Vshear = V*sqrt(f/8)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Prędkość ścinania 1 - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość ścinania 1, zwana także prędkością tarcia, jest formą, za pomocą której naprężenie ścinające można przepisać w jednostkach prędkości.
Średnia prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość jest definiowana jako średnia prędkość płynu w punkcie i w dowolnym czasie T.
Stopień tarcia - Wykres współczynnika tarcia lub wykres Moody'ego to wykres względnej chropowatości (e/D) rury w funkcji liczby Reynoldsa.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnia prędkość: 2 Metr na sekundę --> 2 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Stopień tarcia: 0.16 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vshear = V*sqrt(f/8) --> 2*sqrt(0.16/8)
Ocenianie ... ...
Vshear = 0.282842712474619
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.282842712474619 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.282842712474619 0.282843 Metr na sekundę <-- Prędkość ścinania 1
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shareef Alex
Velagapudi ramakrishna siddhartha kolegium inżynierskie (vr siddhartha szkoła inżynierska), widźajawada
Shareef Alex utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

18 Przepływ burzliwy Kalkulatory

Średnia wysokość nieregularności dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Nieregularności średniego wzrostu = (Lepkość kinematyczna*Liczba Reynoldsa chropowatości)/Prędkość ścinania
Chropowatość Liczba Reynoldsa dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Liczba Reynoldsa chropowatości = (Nieregularności średniego wzrostu*Prędkość ścinania)/Lepkość kinematyczna
Utrata ciśnienia spowodowana tarciem przy danej mocy wymaganej w przepływie turbulentnym
Iść Utrata głowy z powodu tarcia = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Wypisać)
Rozładowanie przez rurę przy utracie ciśnienia w przepływie turbulentnym
Iść Wypisać = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Utrata głowy z powodu tarcia)
Moc wymagana do utrzymania przepływu turbulentnego
Iść Moc = Gęstość płynu*[g]*Wypisać*Utrata głowy z powodu tarcia
Średnia prędkość podana prędkość linii środkowej
Iść Średnia prędkość = Prędkość linii środkowej/(1.43*sqrt(1+Stopień tarcia))
Prędkość linii środkowej
Iść Prędkość linii środkowej = 1.43*Średnia prędkość*sqrt(1+Stopień tarcia)
Naprężenie ścinające w przepływie turbulentnym
Iść Naprężenie ścinające = (Gęstość płynu*Stopień tarcia*Prędkość^2)/2
Prędkość ścinania podana Średnia prędkość
Iść Prędkość ścinania 1 = Średnia prędkość*sqrt(Stopień tarcia/8)
Prędkość ścinania dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Prędkość ścinania = sqrt(Naprężenie ścinające/Gęstość płynu)
Grubość warstwy granicznej podwarstwy laminarnej
Iść Grubość warstwy granicznej = (11.6*Lepkość kinematyczna)/(Prędkość ścinania)
Prędkość ścinania przy danej prędkości linii środkowej
Iść Prędkość ścinania 1 = (Prędkość linii środkowej-Średnia prędkość)/3.75
Prędkość w linii środkowej przy danym ścinaniu i średniej prędkości
Iść Prędkość linii środkowej = 3.75*Prędkość ścinania+Średnia prędkość
Średnia prędkość podana prędkość ścinania
Iść Średnia prędkość = 3.75*Prędkość ścinania-Prędkość linii środkowej
Naprężenie ścinające opracowane dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Naprężenie ścinające = Gęstość płynu*Prędkość ścinania^2
Naprężenie ścinające spowodowane lepkością
Iść Naprężenie ścinające = Lepkość*Zmiana prędkości
Współczynnik tarcia przy danej liczbie Reynoldsa
Iść Stopień tarcia = 0.0032+0.221/(Liczba Reynoldsa chropowatości^0.237)
Równanie Blasiusa
Iść Stopień tarcia = (0.316)/(Liczba Reynoldsa chropowatości^(1/4))

Prędkość ścinania podana Średnia prędkość Formułę

Prędkość ścinania 1 = Średnia prędkość*sqrt(Stopień tarcia/8)
Vshear = V*sqrt(f/8)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!