Specyficzna odporność peletu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Specyficzna odporność = Opór*(Obszar pelletu/Grubość peletu)
ρ = R*(a/t)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Specyficzna odporność - (Mierzone w Om Metr) - Opór właściwy definiuje się jako opór oferowany na jednostkę długości i pola przekroju poprzecznego, gdy przyłożona jest znana wartość napięcia.
Opór - (Mierzone w Om) - Rezystancja jest miarą sprzeciwu wobec przepływu prądu w obwodzie elektrycznym. Jego jednostką SI jest om.
Obszar pelletu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia peletu jest definiowana jako przestrzeń zajmowana przez powierzchnię peletu.
Grubość peletu - (Mierzone w Metr) - Grubość peletu definiuje się jako miarę odległości pomiędzy dwiema powierzchniami peletu (szerokość peletu).
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Opór: 10.1 Om --> 10.1 Om Nie jest wymagana konwersja
Obszar pelletu: 5 Metr Kwadratowy --> 5 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Grubość peletu: 2 Metr --> 2 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ρ = R*(a/t) --> 10.1*(5/2)
Ocenianie ... ...
ρ = 25.25
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
25.25 Om Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
25.25 Om Metr <-- Specyficzna odporność
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

14 Polimeryzacja krokowa Kalkulatory

Czas orientacji polimeru
Iść Czas orientacji = Czynnik przedwykładniczy*(exp(Energia aktywacji/([R]*Temperatura)))
Parametr interakcji Flory-Huggins
Iść Parametr interakcji Flory'ego-Hugginsa = (Numer koordynacyjny sieci*Zmiana entalpii)/([R]*Temperatura)
Waga Średni stopień polimeryzacji
Iść Średni wagowo stopień polimeryzacji = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Waga Średnia masa cząsteczkowa w witrynie sieciowanej
Zmiana entropii podczas topnienia
Iść Zmiana entropii podczas topnienia = Zmiana entalpii podczas topnienia/Temperatura topnienia polimeru
Zmiana entalpii podczas topnienia
Iść Zmiana entalpii podczas topnienia = Zmiana entropii podczas topnienia*Temperatura topnienia polimeru
Temperatura topnienia polimeru
Iść Temperatura topnienia polimeru = Zmiana entalpii podczas topnienia/Zmiana entropii podczas topnienia
Wolna objętość w systemie polimerowym
Iść Wolny wolumen = Całkowita objętość próbki polimeru-Objętość zajmowana przez cząsteczki polimeru
Całkowita objętość próbki polimeru
Iść Całkowita objętość próbki polimeru = Objętość zajmowana przez cząsteczki polimeru+Wolny wolumen
Objętość zajmowana przez polimer
Iść Objętość zajmowana przez cząsteczki polimeru = Całkowita objętość próbki polimeru-Wolny wolumen
Specyficzna odporność peletu
Iść Specyficzna odporność = Opór*(Obszar pelletu/Grubość peletu)
Powierzchnia próbki podana rezystywność
Iść Obszar próbki = Specyficzna odporność*(Grubość próbki/Opór)
Parametr rozpuszczalności podany Ciepło parowania dla rozpuszczalników niepolarnych
Iść Parametr rozpuszczalności = sqrt(Ciepło parowania/Tom)
Ciepło parowania przy danym parametrze rozpuszczalności
Iść Ciepło parowania = (Parametr rozpuszczalności)^2*Tom
Objętość podana Parametr rozpuszczalności
Iść Tom = Ciepło parowania/(Parametr rozpuszczalności)^2

Specyficzna odporność peletu Formułę

Specyficzna odporność = Opór*(Obszar pelletu/Grubość peletu)
ρ = R*(a/t)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!