Prędkość obiektu w ruchu kołowym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szybkość poruszania się obiektu po okręgu = 2*pi*Promień*Częstotliwość
V = 2*pi*r*f
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Szybkość poruszania się obiektu po okręgu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość obiektu poruszającego się po okręgu definiuje się jako odległość pokonaną po obwodzie koła podzieloną przez czas potrzebny do pokonania wymaganej odległości.
Promień - (Mierzone w Metr) - Promień to linia promienista od ogniska do dowolnego punktu krzywej.
Częstotliwość - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość odnosi się do liczby wystąpień zdarzenia okresowego w czasie i jest mierzona w cyklach na sekundę.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Promień: 5 Metr --> 5 Metr Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość: 90 Herc --> 90 Herc Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = 2*pi*r*f --> 2*pi*5*90
Ocenianie ... ...
V = 2827.43338823081
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2827.43338823081 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2827.43338823081 2827.433 Metr na sekundę <-- Szybkość poruszania się obiektu po okręgu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Sakshi Priya
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Roorkee
Sakshi Priya utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

3 Prędkość Kalkulatory

Prędkość obiektu w ruchu kołowym
Iść Szybkość poruszania się obiektu po okręgu = 2*pi*Promień*Częstotliwość
Średnia prędkość
Iść Średnia prędkość = Całkowita odległość podróży/Całkowity zajęty czas
Prędkość kątowa
Iść Prędkość kątowa = Odległość objęta rewolucją/Całkowity zajęty czas

Prędkość obiektu w ruchu kołowym Formułę

Szybkość poruszania się obiektu po okręgu = 2*pi*Promień*Częstotliwość
V = 2*pi*r*f

Co to jest częstotliwość?

Częstotliwość to liczba obrotów wykonanych przez obiekt w ciągu jednej sekundy.

Jaka jest zależność między okresem, T i częstotliwością, f?

Okres to liczba sekund potrzebna do wykonania jednego obrotu. T = 1 / f

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!