Prędkość wału podana średnica wału i prędkość powierzchniowa wału Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość wału = Prędkość powierzchniowa wału/(pi*Średnica wału)
N = U/(pi*D)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Prędkość wału - (Mierzone w Herc) - Prędkość Wału to prędkość obrotowa Wału.
Prędkość powierzchniowa wału - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość powierzchniowa wału jest zdefiniowana jako prędkość punktu na powierzchni wału.
Średnica wału - (Mierzone w Metr) - Średnica wału jest zdefiniowana jako średnica otworu w żelaznych warstwach, w których znajduje się wał.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość powierzchniowa wału: 6.6 Metr na sekundę --> 6.6 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Średnica wału: 3.6 Metr --> 3.6 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
N = U/(pi*D) --> 6.6/(pi*3.6)
Ocenianie ... ...
N = 0.583568124670283
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.583568124670283 Herc -->0.583568124670283 Rewolucja na sekundę (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.583568124670283 0.583568 Rewolucja na sekundę <-- Prędkość wału
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Peri Kryszna Karthik
Narodowy Instytut Technologiczny Calicut (NIT Calicut), Calicut, Kerala
Peri Kryszna Karthik utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

9 Pionowy wał obracający się w łożysku prowadzącym Kalkulatory

Współczynnik mimośrodowości przy danym prześwicie promieniowym i grubości filmu w dowolnej pozycji
Iść Współczynnik mimośrodowości = (Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ/Prześwit promieniowy-1)/cos(Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego)
Prześwit promieniowy przy danym współczynniku mimośrodowości i grubości filmu w dowolnej pozycji
Iść Prześwit promieniowy = Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ/(1+Współczynnik mimośrodowości*cos(Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego))
Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji w łożysku czopowym
Iść Grubość filmu olejowego w dowolnej pozycji θ = Prześwit promieniowy*(1+Współczynnik mimośrodowości*cos(Kąt mierzony od punktu minimalnego filmu olejowego))
Średnica wału przy danej prędkości wału i prędkości powierzchniowej wału
Iść Średnica wału = Prędkość powierzchniowa wału/(pi*Prędkość wału)
Prędkość wału podana średnica wału i prędkość powierzchniowa wału
Iść Prędkość wału = Prędkość powierzchniowa wału/(pi*Średnica wału)
Prędkość powierzchniowa wału przy danej prędkości i średnicy wału
Iść Prędkość powierzchniowa wału = pi*Średnica wału*Prędkość wału
Średnica czopu podana długość kątowa łożyska i długość łożyska w kierunku ruchu
Iść Średnica wału = (2*Długość łożyska w kierunku ruchu)/(Kątowa lub obwodowa długość łożyska)
Kątowa długość łożyska dana długość łożyska w kierunku ruchu
Iść Kątowa lub obwodowa długość łożyska = (2*Długość łożyska w kierunku ruchu)/(Średnica wału)
Długość łożyska w kierunku ruchu
Iść Długość łożyska w kierunku ruchu = (Średnica wału*Kątowa lub obwodowa długość łożyska)/2

Prędkość wału podana średnica wału i prędkość powierzchniowa wału Formułę

Prędkość wału = Prędkość powierzchniowa wału/(pi*Średnica wału)
N = U/(pi*D)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!