Przełożenie prędkości złożonej przekładni zębatej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik prędkości = Iloczyn liczby zębów napędzanych/Iloczyn liczby zębów na sterownikach
i = Pdriven/Pdriver
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik prędkości - Stosunek prędkości to odległość, na jaką porusza się dowolna część maszyny do tej, którą porusza się część napędowa w tym samym czasie.
Iloczyn liczby zębów napędzanych - Iloczyn liczby zębów napędzanych jest wartością otrzymaną przez pomnożenie liczby zębów napędzanych.
Iloczyn liczby zębów na sterownikach - Iloczyn liczby zębów na zabierakach jest wartością otrzymaną przez pomnożenie liczby zębów na zabierakach.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Iloczyn liczby zębów napędzanych: 16 --> Nie jest wymagana konwersja
Iloczyn liczby zębów na sterownikach: 27 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
i = Pdriven/Pdriver --> 16/27
Ocenianie ... ...
i = 0.592592592592593
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.592592592592593 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.592592592592593 0.592593 <-- Współczynnik prędkości
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

13 Pociągi zębate Kalkulatory

Wyjściowy moment obrotowy na napędzanym elemencie przy danej prędkości kątowej napędzanego i kierowcy
Iść Wyjściowy moment obrotowy lub moment obciążenia na elemencie napędzanym = Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*Prędkość kątowa elementu napędowego w obr./min/Prędkość kątowa elementu napędzanego w obr./min
Wyjściowy moment obrotowy lub moment oporu lub moment obciążenia na elemencie napędzanym
Iść Wyjściowy moment obrotowy lub moment obciążenia na elemencie napędzanym = -Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*Prędkość kątowa elementu napędowego/Prędkość kątowa elementu napędzanego
Trzymanie lub hamowanie lub mocowanie momentu obrotowego na elemencie stałym
Iść Całkowity moment obrotowy = Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*(Prędkość kątowa elementu napędowego w obr./min/Prędkość kątowa elementu napędzanego w obr./min-1)
Moment hamujący lub trzymający na stałym elemencie podanym wejściowym momentem obrotowym
Iść Całkowity moment obrotowy = Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*(Prędkość kątowa elementu napędowego/Prędkość kątowa elementu napędzanego-1)
Moment trzymający lub hamujący lub ustalający na stałym elemencie podanym wejściowym i wyjściowym momentem obrotowym
Iść Całkowity moment obrotowy = -(Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym+Wyjściowy moment obrotowy lub moment obciążenia na elemencie napędzanym)
Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego
Iść Współczynnik prędkości = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
Przełożenie prędkości złożonej przekładni zębatej
Iść Współczynnik prędkości = Iloczyn liczby zębów napędzanych/Iloczyn liczby zębów na sterownikach
Pociąg Wartość przekładni złożonej Pociąg przy danej prędkości przekładni napędzanej i kierowcy
Iść Wartość pociągu = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
Wartość pociągu koła zębatego złożonego Pociąg danego iloczynu zębów koła napędzanego i napędzającego
Iść Wartość pociągu = Iloczyn liczby zębów na sterownikach/Iloczyn liczby zębów napędzanych
Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego dla danego produktu średnicy napędzanego
Iść Współczynnik prędkości = Iloczyn średnic sterowników/Iloczyn średnic napędów
Współczynnik prędkości
Iść Współczynnik prędkości = Liczba zębów napędzanych/Liczba zębów na sterowniku
Pociąg Podana wartość Liczba zębów
Iść Wartość pociągu = Liczba zębów na sterowniku/Liczba zębów napędzanych
Pociąg Wartość podana Prędkość podążającego i kierowcy
Iść Wartość pociągu = Prędkość obserwującego/Prędkość kierowcy

Przełożenie prędkości złożonej przekładni zębatej Formułę

Współczynnik prędkości = Iloczyn liczby zębów napędzanych/Iloczyn liczby zębów na sterownikach
i = Pdriven/Pdriver

Co to jest współczynnik prędkości?

Stosunek prędkości (lub stosunek prędkości) przekładni zębatej jest stosunkiem prędkości kierowcy do prędkości napędzanego lub popychacza(lub) stosunek prędkości dowolnej pary kół zębatych w zazębieniu jest odwrotnością ich liczby zęby.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!