Stała stabilności kompleksów trójskładnikowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała stabilności dla kompleksu trójskładnikowego = (Koncentracja kompleksu trójskładnikowego)/(Stężenie jonów binarnych*Stężenie liganda w kompleksie)
KMAB = (MAB)/(MA*L)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Stała stabilności dla kompleksu trójskładnikowego - Stała stabilności dla kompleksu trójskładnikowego to rodzaj stałej równowagi używanej do tworzenia kompleksów metali w roztworze.
Koncentracja kompleksu trójskładnikowego - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Koncentracja kompleksu trójskładnikowego to stężenie cząsteczki utworzonej w reakcji kompleksu binarnego i ligandu.
Stężenie jonów binarnych - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie jonu binarnego to stężenie cząsteczki utworzonej przez metal i ligand.
Stężenie liganda w kompleksie - Stężenie ligandu w kompleksie to stężenie ligandu, które łączy się z kompleksem binarnym, tworząc kompleks trójskładnikowy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Koncentracja kompleksu trójskładnikowego: 0.006 mole/litr --> 6 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Stężenie jonów binarnych: 0.6 mole/litr --> 600 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Stężenie liganda w kompleksie: 0.55 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
KMAB = (MAB)/(MA*L) --> (6)/(600*0.55)
Ocenianie ... ...
KMAB = 0.0181818181818182
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0181818181818182 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0181818181818182 0.018182 <-- Stała stabilności dla kompleksu trójskładnikowego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

12 Równowagi złożone Kalkulatory

Druga stała stabilności
Iść Druga stała stabilności = (Czynnik formujący dla kompleksowania*(Współczynnik formacji dla drugiego rzędu-1)*Pierwsza stała stabilności*Stężenie liganda w kompleksie)/(Stężenie liganda w kompleksie*Stężenie liganda w kompleksie*(2-Czynnik formujący dla kompleksowania)*Pierwsza stała stabilności)
Zmiana stałej stabilności
Iść Zmiana stałej stateczności kompleksu = 10^(log10(Stała stabilności dla kompleksu trójskładnikowego)-(log10(Stała stabilności dla kompleksu binarnego MA)+log10(Stała stabilności dla kompleksu binarnego MB)))
Związek między pierwszą i drugą stałą stabilności
Iść Druga stała stabilności = 10^((2*pH Ligandu)+log10(Czynnik formujący dla kompleksowania/((2-Czynnik formujący dla kompleksowania)*Pierwsza stała stabilności)))
Pierwsza stała stabilności
Iść Pierwsza stała stabilności = 10^(log10(Czynnik formujący dla kompleksowania/(1-Czynnik formujący dla kompleksowania))+pH Ligandu)
Stała stabilności kompleksów trójskładnikowych
Iść Stała stabilności dla kompleksu trójskładnikowego = (Koncentracja kompleksu trójskładnikowego)/(Stężenie jonów binarnych*Stężenie liganda w kompleksie)
Stężenie niezwiązanego liganda
Iść Stężenie niezwiązanego liganda = Całkowity związany ligand kompleksu-(Czynnik formujący dla kompleksowania*Całkowite stężenie metali w kompleksie)
Współczynnik formacji
Iść Czynnik formujący dla kompleksowania = (Całkowity związany ligand kompleksu-Stężenie niezwiązanego liganda)/Całkowite stężenie metali w kompleksie
Stała stabilności kompleksów binarnych
Iść Stała stabilności dla kompleksu binarnego = (Stężenie jonów binarnych)/(Stężenie metalu w kompleksie*Stężenie liganda w kompleksie)
Całkowite stężenie metalicznego liganda
Iść Całkowite stężenie kompleksu metalicznego liganda = Całkowite stężenie metali w kompleksie+Całkowity związany ligand kompleksu
Stechiometria liganda w równowadze złożonej
Iść Współczynnik stechiometryczny podstawy Lewisa = Maksimum krzywej pL/(1-Maksimum krzywej pL)
pH Ligandu
Iść pH Ligandu = -log10(Stężenie liganda w kompleksie)
Stała stabilności złożonego związku
Iść Stała stabilności kompleksu = 1/Stała dysocjacji kompleksu

Stała stabilności kompleksów trójskładnikowych Formułę

Stała stabilności dla kompleksu trójskładnikowego = (Koncentracja kompleksu trójskładnikowego)/(Stężenie jonów binarnych*Stężenie liganda w kompleksie)
KMAB = (MAB)/(MA*L)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!