Temperatura stagnacji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Temperatura stagnacji = Temperatura statyczna+(Prędkość przepływu za dźwiękiem^2)/(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)
T0 = Ts+(u2^2)/(2*Cp)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Temperatura stagnacji - (Mierzone w kelwin) - Temperaturę stagnacji definiuje się jako temperaturę, która istniałaby, gdyby przepływ został spowolniony izentropowo do prędkości zerowej.
Temperatura statyczna - (Mierzone w kelwin) - Temperaturę statyczną definiuje się jako temperaturę mierzoną za pomocą termometru umieszczonego w płynie, bez wpływu na prędkość i ciśnienie płynu.
Prędkość przepływu za dźwiękiem - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość przepływu za dźwiękiem reprezentuje prędkość przepływu płynu lub powietrza pod wpływem fali dźwiękowej.
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu oznacza ilość ciepła potrzebną do podniesienia temperatury jednostkowej masy gazu o 1 stopień przy stałym ciśnieniu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura statyczna: 296 kelwin --> 296 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Prędkość przepływu za dźwiękiem: 45 Metr na sekundę --> 45 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu: 1005 Dżul na kilogram na K --> 1005 Dżul na kilogram na K Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
T0 = Ts+(u2^2)/(2*Cp) --> 296+(45^2)/(2*1005)
Ocenianie ... ...
T0 = 297.007462686567
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
297.007462686567 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
297.007462686567 297.0075 kelwin <-- Temperatura stagnacji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Vinay Mishra
Indyjski Instytut Inżynierii Lotniczej i Technologii Informacyjnych (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

19 Termodynamika i równania rządzące Kalkulatory

Maksymalna wydajność pracy w cyklu Brayton
Iść Maksymalna praca wykonana w cyklu Braytona = (1005*1/Wydajność sprężarki)*Temperatura na wlocie sprężarki w Brayton*(sqrt(Temperatura na wlocie do turbiny w cyklu Braytona/Temperatura na wlocie sprężarki w Brayton*Wydajność sprężarki*Sprawność turbiny)-1)^2
Zdławione masowe natężenie przepływu przy określonym współczynniku ciepła
Iść Zdławione natężenie przepływu masowego = (Stosunek pojemności cieplnej/(sqrt(Stosunek pojemności cieplnej-1)))*((Stosunek pojemności cieplnej+1)/2)^(-((Stosunek pojemności cieplnej+1)/(2*Stosunek pojemności cieplnej-2)))
Zdławione natężenie przepływu masowego
Iść Zdławione natężenie przepływu masowego = (Masowe natężenie przepływu*sqrt(Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura))/(Obszar gardła dyszy*Ciśnienie w gardle)
Ciepło właściwe wymieszanego gazu
Iść Ciepło właściwe mieszaniny gazów = (Ciepło właściwe gazu rdzeniowego+Współczynnik obejścia*Ciepło właściwe powietrza obejściowego)/(1+Współczynnik obejścia)
Prędkość stagnacji dźwięku przy danym cieple właściwym przy stałym ciśnieniu
Iść Stagnacyjna prędkość dźwięku = sqrt((Stosunek pojemności cieplnej-1)*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura stagnacji)
Prędkość stagnacji dźwięku
Iść Stagnacyjna prędkość dźwięku = sqrt(Stosunek pojemności cieplnej*[R]*Temperatura stagnacji)
Temperatura stagnacji
Iść Temperatura stagnacji = Temperatura statyczna+(Prędkość przepływu za dźwiękiem^2)/(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)
Prędkość dźwięku
Iść Prędkość dźwięku = sqrt(Specyficzny współczynnik ciepła*[R-Dry-Air]*Temperatura statyczna)
Prędkość stagnacji dźwięku przy danej entalpii stagnacji
Iść Stagnacyjna prędkość dźwięku = sqrt((Stosunek pojemności cieplnej-1)*Entalpia stagnacji)
Współczynnik pojemności cieplnej
Iść Stosunek pojemności cieplnej = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu/Ciepło właściwe przy stałej objętości
Wydajność cyklu
Iść Wydajność cyklu = (Praca turbiny-Praca kompresora)/Ciepło
Energia wewnętrzna gazu doskonałego w danej temperaturze
Iść Energia wewnętrzna = Ciepło właściwe przy stałej objętości*Temperatura
Entalpia gazu doskonałego w danej temperaturze
Iść Entalpia = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Temperatura
Entalpia stagnacji
Iść Entalpia stagnacji = Entalpia+(Prędkość przepływu płynu^2)/2
Stosunek ciśnień
Iść Stosunek ciśnień = Końcowe ciśnienie/Ciśnienie początkowe
Wydajność cyklu Joule'a
Iść Efektywność cyklu Joule'a = Wynik pracy netto/Ciepło
Wskaźnik pracy w cyklu praktycznym
Iść Stosunek pracy = 1-(Praca kompresora/Praca turbiny)
Liczba Macha
Iść Liczba Macha = Prędkość obiektu/Prędkość dźwięku
Kąt Macha
Iść Kąt Macha = asin(1/Liczba Macha)

18 Równania regulujące i fala dźwiękowa Kalkulatory

Prędkość dźwięku poniżej fali dźwiękowej
Iść Prędkość dźwięku w dół = sqrt((Specyficzny współczynnik ciepła-1)*((Prędkość przepływu przed dźwiękiem^2-Prędkość przepływu za dźwiękiem^2)/2+Prędkość dźwięku w górę strumienia^2/(Specyficzny współczynnik ciepła-1)))
Prędkość dźwięku przed falą dźwiękową
Iść Prędkość dźwięku w górę strumienia = sqrt((Specyficzny współczynnik ciepła-1)*((Prędkość przepływu za dźwiękiem^2-Prędkość przepływu przed dźwiękiem^2)/2+Prędkość dźwięku w dół^2/(Specyficzny współczynnik ciepła-1)))
Prędkość przepływu przed falą dźwiękową
Iść Prędkość przepływu przed dźwiękiem = sqrt(2*((Prędkość dźwięku w dół^2-Prędkość dźwięku w górę strumienia^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła-1)+Prędkość przepływu za dźwiękiem^2/2))
Prędkość przepływu za falą dźwiękową
Iść Prędkość przepływu za dźwiękiem = sqrt(2*((Prędkość dźwięku w górę strumienia^2-Prędkość dźwięku w dół^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła-1)+Prędkość przepływu przed dźwiękiem^2/2))
Stosunek stagnacji i ciśnienia statycznego
Iść Stagnacja do ciśnienia statycznego = (1+((Specyficzny współczynnik ciepła-1)/2)*Liczba Macha^2)^(Specyficzny współczynnik ciepła/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))
Krytyczne ciśnienie
Iść Krytyczne ciśnienie = (2/(Specyficzny współczynnik ciepła+1))^(Specyficzny współczynnik ciepła/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))*Ciśnienie stagnacji
Współczynnik stagnacji i gęstości statycznej
Iść Stagnacja do gęstości statycznej = (1+((Specyficzny współczynnik ciepła-1)/2)*Liczba Macha^2)^(1/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))
Temperatura stagnacji
Iść Temperatura stagnacji = Temperatura statyczna+(Prędkość przepływu za dźwiękiem^2)/(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)
Prędkość dźwięku
Iść Prędkość dźwięku = sqrt(Specyficzny współczynnik ciepła*[R-Dry-Air]*Temperatura statyczna)
Krytyczna gęstość
Iść Gęstość krytyczna = Gęstość stagnacji*(2/(Specyficzny współczynnik ciepła+1))^(1/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))
Formuła Mayera
Iść Specyficzna stała gazowa = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu-Ciepło właściwe przy stałej objętości
Stosunek stagnacji i statycznej temperatury
Iść Stagnacja do temperatury statycznej = 1+((Specyficzny współczynnik ciepła-1)/2)*Liczba Macha^2
Temperatura krytyczna
Iść Krytyczna temperatura = (2*Temperatura stagnacji)/(Specyficzny współczynnik ciepła+1)
Ściśliwość izentropowa dla danej gęstości i prędkości dźwięku
Iść Ściśliwość izentropowa = 1/(Gęstość*Prędkość dźwięku^2)
Liczba Macha
Iść Liczba Macha = Prędkość obiektu/Prędkość dźwięku
Prędkość dźwięku przy danej zmianie izentropowej
Iść Prędkość dźwięku = sqrt(Zmiana izentropowa)
Kąt Macha
Iść Kąt Macha = asin(1/Liczba Macha)
Zmiana izentropowa w całej fali dźwiękowej
Iść Zmiana izentropowa = Prędkość dźwięku^2

Temperatura stagnacji Formułę

Temperatura stagnacji = Temperatura statyczna+(Prędkość przepływu za dźwiękiem^2)/(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)
T0 = Ts+(u2^2)/(2*Cp)

Co to jest punkt stagnacji?

W dynamice płynów punkt stagnacji to punkt w polu przepływu, w którym lokalna prędkość płynu wynosi zero.

Dlaczego temperatura stagnacji jest ważna?

Temperatura stagnacji jest ważna, ponieważ jest to temperatura, która występuje w punkcie stagnacji obiektu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!