Funkcja strumienia w punkcie w połączonym przepływie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Funkcja strumienia = (Jednolita prędkość przepływu*Odległość od końca A*sin(Kąt A))+((Siła Źródła/(2*pi))*Kąt A)
ψ = (U*a'*sin(∠A))+((q/(2*pi))*∠A)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sin - Trigonometric sine function, sin(Angle)
Używane zmienne
Funkcja strumienia - (Mierzone w Metr kwadratowy na sekundę) - Funkcję strumienia definiuje się jako ilość płynu przemieszczającego się po jakiejś wygodnej, wyimaginowanej linii.
Jednolita prędkość przepływu - (Mierzone w Metr na sekundę) - Rozważana jest równomierna prędkość przepływu w przepływie przez połowę ciała.
Odległość od końca A - (Mierzone w Metr) - Odległość od końca A to odległość skupionego ładunku od końca A.
Kąt A - (Mierzone w Radian) - Kąt A przestrzeń pomiędzy dwiema przecinającymi się liniami lub powierzchniami w punkcie ich styku lub w jego pobliżu.
Siła Źródła - (Mierzone w Metr kwadratowy na sekundę) - Siłę źródła q definiuje się jako objętościowe natężenie przepływu na jednostkę głębokości płynu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Jednolita prędkość przepływu: 9 Metr na sekundę --> 9 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Odległość od końca A: 0.5 Metr --> 0.5 Metr Nie jest wymagana konwersja
Kąt A: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Siła Źródła: 1.5 Metr kwadratowy na sekundę --> 1.5 Metr kwadratowy na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ψ = (U*a'*sin(∠A))+((q/(2*pi))*∠A) --> (9*0.5*sin(0.5235987755982))+((1.5/(2*pi))*0.5235987755982)
Ocenianie ... ...
ψ = 2.37499999999998
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.37499999999998 Metr kwadratowy na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.37499999999998 2.375 Metr kwadratowy na sekundę <-- Funkcja strumienia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vinay Mishra
Indyjski Instytut Inżynierii Lotniczej i Technologii Informacyjnych (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

23 Charakterystyka przepływu nieściśliwego Kalkulatory

Jednolita prędkość przepływu dla funkcji strumienia w punkcie w przepływie łączonym
Iść Jednolita prędkość przepływu = (Funkcja strumienia-(Siła Źródła/(2*pi*Kąt A)))/(Odległość od końca A*sin(Kąt A))
Funkcja strumienia w punkcie w połączonym przepływie
Iść Funkcja strumienia = (Jednolita prędkość przepływu*Odległość od końca A*sin(Kąt A))+((Siła Źródła/(2*pi))*Kąt A)
Lokalizacja punktu stagnacji na osi X.
Iść Odległość punktu stagnacji = Odległość od końca A*sqrt((1+(Siła Źródła/(pi*Odległość od końca A*Jednolita prędkość przepływu))))
Tempo upływu temperatury podana stała gazu
Iść Szybkość zmiany temperatury = (-Przyspieszenie spowodowane grawitacją/Uniwersalna stała gazowa)*((Specyficzna stała-1)/(Specyficzna stała))
Funkcja strumienia w punkcie
Iść Funkcja strumienia = -(Siła Dubletu/(2*pi))*(Długość y/((Długość X^2)+(Długość y^2)))
Siła dubletu dla funkcji strumieniowej
Iść Siła Dubletu = -(Funkcja strumienia*2*pi*((Długość X^2)+(Długość y^2)))/Długość y
Podana gęstość ciśnienia
Iść Głowica ciśnieniowa = Ciśnienie wyższe od ciśnienia atmosferycznego/(Gęstość płynu*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)
Jednolita prędkość przepływu dla pół korpusu Rankine'a
Iść Jednolita prędkość przepływu = (Siła Źródła/(2*Długość y))*(1-(Kąt A/pi))
Wymiary pół-ciała Rankine'a
Iść Długość y = (Siła Źródła/(2*Jednolita prędkość przepływu))*(1-(Kąt A/pi))
Siła źródła pół ciała Rankine'a
Iść Siła Źródła = (Długość y*2*Jednolita prędkość przepływu)/(1-(Kąt A/pi))
Promień okręgu Rankine'a
Iść Promień = sqrt(Siła Dubletu/(2*pi*Jednolita prędkość przepływu))
Ciśnienie w punkcie piezometru przy danej masie i objętości
Iść Ciśnienie = (Masa wody*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*Wysokość wody powyżej dna ściany)
Wysokość cieczy w piezometrze
Iść Wysokość cieczy = Ciśnienie wody/(Gęstość wody*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)
Ciśnienie w dowolnym punkcie cieczy
Iść Ciśnienie = Gęstość*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*Głowica ciśnieniowa
Odległość punktu stagnacji S od źródła w przepływie za połową ciała
Iść Odległość promieniowa = Siła Źródła/(2*pi*Jednolita prędkość przepływu)
Funkcja strumienia w przepływie zlewu dla kąta
Iść Funkcja strumienia = (Siła Źródła/(2*pi))*(Kąt A)
Promień w dowolnym punkcie, biorąc pod uwagę prędkość radialną
Iść Promień 1 = Siła Źródła/(2*pi*Prędkość radialna)
Prędkość radialna przy dowolnym promieniu
Iść Prędkość radialna = Siła Źródła/(2*pi*Promień 1)
Siła źródła dla prędkości radialnej i dla dowolnego promienia
Iść Siła Źródła = Prędkość radialna*2*pi*Promień 1
Prawo hydrostatyczne
Iść Gęstość wagi = Gęstość płynu*Przyspieszenie spowodowane grawitacją
Ciśnienie bezwzględne podane Ciśnienie manometryczne
Iść Ciśnienie absolutne = Wskaźnik ciśnienia+Ciśnienie atmosferyczne
Siła na tłoku o podanej intensywności
Iść Siła działająca na tłok = Intensywność ciśnienia*Obszar tłoka
Obszar tłoka
Iść Obszar tłoka = Siła działająca na tłok/Intensywność ciśnienia

Funkcja strumienia w punkcie w połączonym przepływie Formułę

Funkcja strumienia = (Jednolita prędkość przepływu*Odległość od końca A*sin(Kąt A))+((Siła Źródła/(2*pi))*Kąt A)
ψ = (U*a'*sin(∠A))+((q/(2*pi))*∠A)

Co to jest funkcja strumienia?

Rodzina krzywych ψ = stała reprezentuje „linie prądu”, stąd funkcja strumienia pozostaje stała wzdłuż linii prądu. Funkcja strumienia reprezentuje szczególny przypadek wektora potencjału prędkości, powiązany z prędkością przez równość.

Co to jest przepływ przez pół ciała?

W dziedzinie dynamiki płynów pół-ciało Rankine'a jest cechą przepływu płynu odkrytą przez szkockiego fizyka i inżyniera Williama Rankine'a, która powstaje, gdy źródło płynu jest dodawane do płynu podlegającego potencjalnemu przepływowi. Nałożenie jednolitego przepływu i przepływu źródłowego daje przepływ w połowie ciała Rankine'a.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!