Ciśnienie powierzchniowe Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = Napięcie powierzchniowe powierzchni czystej wody-Napięcie powierzchniowe płynu
Π = γo-γ
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie powierzchniowe cienkiej warstwy to różnica napięcia międzyfazowego pomiędzy czystą powierzchnią a powierzchnią w obecności emulgatora.
Napięcie powierzchniowe powierzchni czystej wody - (Mierzone w Newton na metr) - Napięcie powierzchniowe czystej wody Powierzchnia to energia lub praca wymagana do zwiększenia pola powierzchni czystej wody w wyniku sił międzycząsteczkowych.
Napięcie powierzchniowe płynu - (Mierzone w Newton na metr) - Napięcie powierzchniowe płynu to energia lub praca wymagana do zwiększenia pola powierzchni płynu w wyniku sił międzycząsteczkowych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Napięcie powierzchniowe powierzchni czystej wody: 74 Millinewton na metr --> 0.074 Newton na metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Napięcie powierzchniowe płynu: 73 Millinewton na metr --> 0.073 Newton na metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Π = γo-γ --> 0.074-0.073
Ocenianie ... ...
Π = 0.001
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.001 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.001 Pascal <-- Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy
(Obliczenie zakończone za 00.019 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

3 Nacisk powierzchniowy Kalkulatory

Ciśnienie powierzchniowe przy użyciu Co-Area
Iść Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = ([BoltZ]*Temperatura)/(Obszar idealnego filmu-Współobszar filmu idealnego)
Ciśnienie powierzchniowe
Iść Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = Napięcie powierzchniowe powierzchni czystej wody-Napięcie powierzchniowe płynu
Ciśnienie powierzchniowe dla idealnej folii gazowej
Iść Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = ([BoltZ]*Temperatura)/Obszar cienkiej folii

17 Ważne wzory na napięcie powierzchniowe Kalkulatory

Siła przyłożona Napięcie powierzchniowe przy użyciu metody Wilhelmy-Plate
Iść Siła = (Gęstość płyty*[g]*(Długość płyty*Szerokość pełnowymiarowej płyty łożyskowej*Grubość płyty))+(2*Napięcie powierzchniowe płynu*(Grubość płyty+Szerokość pełnowymiarowej płyty łożyskowej)*(cos(Kąt kontaktu)))-(Gęstość płynu*[g]*Grubość płyty*Szerokość pełnowymiarowej płyty łożyskowej*Głębokość płyty)
Napięcie powierzchniowe przy podanym kącie zwilżania
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (2*Promień krzywizny*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)*(1/cos(Kąt kontaktu))
Napięcie powierzchniowe o podanej masie cząsteczkowej
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = [EOTVOS_C]*(Krytyczna temperatura-Temperatura-6)/(Waga molekularna/Gęstość cieczy)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe w temperaturze krytycznej
Iść Napięcie powierzchniowe płynu przy danej temperaturze krytycznej = Stała dla każdej cieczy*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(Czynnik empiryczny)
Napięcie powierzchniowe czystej wody
Iść Napięcie powierzchniowe czystej wody = 235.8*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))^(1.256)*(1-(0.625*(1-(Temperatura/Krytyczna temperatura))))
Napięcie powierzchniowe przy danej objętości molowej
Iść Napięcie powierzchniowe płynu przy danej objętości molowej = [EOTVOS_C]*(Krytyczna temperatura-Temperatura)/(Objętość molowa)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe przy danym współczynniku korygującym
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (Upuść wagę*[g])/(2*pi*Promień kapilarny*Współczynnik korygujący)
Wysokość wielkości wzrostu kapilarnego
Iść Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych = Napięcie powierzchniowe płynu/((1/2)*(Promień rury*Gęstość płynu*[g]))
Siła napięcia powierzchniowego przy danej gęstości płynu
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = (1/2)*(Promień rury*Gęstość płynu*[g]*Wysokość wznoszenia/opadania naczyń włosowatych)
Całkowita waga pierścienia przy użyciu metody odłączania pierścienia
Iść Całkowita masa stałej powierzchni = Waga Pierścienia+(4*pi*Promień pierścienia*Napięcie powierzchniowe płynu)
Spadochroniarz, biorąc pod uwagę napięcie powierzchniowe
Iść Spadochron = (Masa cząsteczkowa/(Gęstość cieczy-Gęstość pary))*(Napięcie powierzchniowe płynu)^(1/4)
Całkowita waga płytki przy użyciu metody płytki Wilhelmy'ego
Iść Całkowita masa stałej powierzchni = Waga talerza+Napięcie powierzchniowe płynu*(Obwód)-Dryf w górę
Nacisk powierzchniowy przy użyciu metody Wilhelmy-Plate
Iść Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = -(Zmiana siły/(2* (Grubość płyty+Waga talerza)))
Ciśnienie powierzchniowe
Iść Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = Napięcie powierzchniowe powierzchni czystej wody-Napięcie powierzchniowe płynu
Napięcie powierzchniowe w danej temperaturze
Iść Napięcie powierzchniowe płynu w danej temperaturze = 75.69-(0.1413*Temperatura)-(0.0002985*(Temperatura)^2)
Praca spójności przy danym napięciu powierzchniowym
Iść Dzieło spójności = 2*Napięcie powierzchniowe płynu*[Avaga-no]^(1/3)*(Objętość molowa)^(2/3)
Napięcie powierzchniowe dla bardzo cienkich płyt metodą Wilhelmy’ego
Iść Napięcie powierzchniowe płynu = Siła na bardzo cienkiej płycie/(2*Waga talerza)

Ciśnienie powierzchniowe Formułę

Nacisk powierzchniowy cienkiej warstwy = Napięcie powierzchniowe powierzchni czystej wody-Napięcie powierzchniowe płynu
Π = γo-γ
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!