Gęstość zawieszenia przy danej gęstości ciała stałego i zatrzymaniu objętościowym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Gęstość zawieszenia = Stała gęstość*Podtrzymanie wolumetryczne
mT = ρC*φT
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Gęstość zawieszenia - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość zawiesiny odnosi się do stężenia lub gęstości kryształów zawieszonych w cieczy podczas procesu krystalizacji.
Stała gęstość - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość ciała stałego odnosi się do gęstości stałych kryształów wytwarzanych w procesie krystalizacji.
Podtrzymanie wolumetryczne - Zatrzymanie objętościowe reprezentuje część przestrzeni w systemie krystalizacji wypełnioną kryształami i otaczającą fazą ciekłą.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała gęstość: 1.872 Kilogram na metr sześcienny --> 1.872 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Podtrzymanie wolumetryczne: 0.32 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
mT = ρCT --> 1.872*0.32
Ocenianie ... ...
mT = 0.59904
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.59904 Kilogram na metr sześcienny --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.59904 Kilogram na metr sześcienny <-- Gęstość zawieszenia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Rishi Vadodaria
Malviya Narodowy Instytut Technologii (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vaibhav Mishra
Wyższa Szkoła Inżynierska DJ Sanghvi (DJSCE), Bombaj
Vaibhav Mishra zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

23 Krystalizacja Kalkulatory

Przesycenie oparte na aktywności gatunków A i B
Iść Współczynnik przesycenia = ((Aktywność gatunku A^Wartość stechiometryczna dla A)*((Aktywność gatunku B^Wartość stechiometryczna dla B))/Produkt rozpuszczalności dla aktywności)^(1/(Wartość stechiometryczna dla A+Wartość stechiometryczna dla B))
Przesycenie w oparciu o stężenie gatunków A i B wraz z produktem rozpuszczalności
Iść Współczynnik przesycenia = ((Stężenie gatunku A^Wartość stechiometryczna dla A)*((Koncentracja gatunku B^Wartość stechiometryczna dla B))/Produkt rozpuszczalności)^(1/(Wartość stechiometryczna dla A+Wartość stechiometryczna dla B))
Rozpuszczalność Dany produkt Współczynnik aktywności i ułamek molowy gatunków A i B
Iść Produkt rozpuszczalności dla aktywności = ((Współczynnik aktywności A*Frakcja molowa A)^Wartość stechiometryczna dla A)*((Współczynnik aktywności B*Frakcja molowa B)^Wartość stechiometryczna dla B)
Ogólny nadmiar darmowej energii dla sferycznego ciała krystalicznego
Iść Ogólny nadmiar energii = 4*pi*(Promień kryształu^2)*Napięcie międzyfazowe+(4*pi/3)*(Promień kryształu^3)*Bezpłatna zmiana energii na objętość
Rozpuszczalność Produkt określony Aktywność gatunków A i B
Iść Produkt rozpuszczalności dla aktywności = (Aktywność gatunku A^Wartość stechiometryczna dla A)*(Aktywność gatunku B^Wartość stechiometryczna dla B)
Stała szybkości reakcji w krystalizacji, przy danej gęstości strumienia masowego i kolejności reakcji
Iść Stała szybkości reakcji = Gęstość masowa powierzchni kryształu/((Stężenie międzyfazowe-Wartość nasycenia równowagi)^Kolejność reakcji całkowania)
Masowa gęstość strumienia przy danej stałej szybkości reakcji i kolejności reakcji całkowania
Iść Gęstość masowa powierzchni kryształu = Stała szybkości reakcji*(Stężenie międzyfazowe-Wartość nasycenia równowagi)^Kolejność reakcji całkowania
Rozpuszczalność Produkt podany Stężenie gatunków A i B
Iść Produkt rozpuszczalności = ((Stężenie gatunku A)^Wartość stechiometryczna dla A)*(Koncentracja gatunku B)^Wartość stechiometryczna dla B
Gęstość strumienia masowego przy danym współczynniku przenikania masy i gradiencie stężenia
Iść Gęstość masowa powierzchni kryształu = Współczynnik przenoszenia masy*(Stężenie roztworu zbiorczego-Stężenie interfejsu)
Współczynnik przenikania masy przy danej gęstości strumienia masowego i gradiencie stężenia
Iść Współczynnik przenoszenia masy = Gęstość masowa powierzchni kryształu/(Stężenie roztworu zbiorczego-Stężenie interfejsu)
Współczynnik przesycenia przy danym ciśnieniu cząstkowym dla stanu gazu doskonałego
Iść Współczynnik przesycenia = Ciśnienie cząstkowe przy stężeniu roztworu/Ciśnienie cząstkowe przy stężeniu nasycenia
Liczba cząstek przy danej szybkości zarodkowania oraz objętości i czasie przesycenia
Iść Liczba cząstek = Szybkość zarodkowania*(Objętość przesycenia*Czas przesycenia)
Czas przesycenia, biorąc pod uwagę szybkość zarodkowania i objętość przesycenia
Iść Czas przesycenia = Liczba cząstek/(Szybkość zarodkowania*Objętość przesycenia)
Szybkość zarodkowania dla danej liczby cząstek i objętości stałego przesycenia
Iść Szybkość zarodkowania = Liczba cząstek/(Objętość przesycenia*Czas przesycenia)
Objętość przesycenia, podana szybkość zarodkowania i czas przesycenia
Iść Objętość przesycenia = Liczba cząstek/(Szybkość zarodkowania*Czas przesycenia)
Kinetyczna siła napędowa w krystalizacji, biorąc pod uwagę potencjał chemiczny płynu i kryształu
Iść Kinetyczna siła napędowa = Potencjał chemiczny płynu-Potencjał chemiczny kryształu
Współczynnik przesycenia przy danym stężeniu roztworu i równowagowej wartości nasycenia
Iść Współczynnik przesycenia = Stężenie roztworu/Wartość nasycenia równowagi
Równowagowa wartość nasycenia, biorąc pod uwagę względne przesycenie i stopień nasycenia
Iść Wartość nasycenia równowagi = Stopień przesycenia/Względne przesycenie
Względne przesycenie przy danym stopniu nasycenia i równowagowej wartości nasycenia
Iść Względne przesycenie = Stopień przesycenia/Wartość nasycenia równowagi
Stopień przesycenia przy danym stężeniu roztworu i równowagowej wartości nasycenia
Iść Stopień przesycenia = Stężenie roztworu-Wartość nasycenia równowagi
Stężenie roztworu, podany stopień przesycenia i równowaga wartości nasycenia
Iść Stężenie roztworu = Stopień przesycenia+Wartość nasycenia równowagi
Gęstość zawieszenia przy danej gęstości ciała stałego i zatrzymaniu objętościowym
Iść Gęstość zawieszenia = Stała gęstość*Podtrzymanie wolumetryczne
Względne przesycenie dla danego współczynnika przesycenia
Iść Względne przesycenie = Współczynnik przesycenia-1

Gęstość zawieszenia przy danej gęstości ciała stałego i zatrzymaniu objętościowym Formułę

Gęstość zawieszenia = Stała gęstość*Podtrzymanie wolumetryczne
mT = ρC*φT
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!