Nachylenie Tafel przy danym napięciu termicznym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zbocze Tafel = (ln(10)*Napięcie termiczne)/Współczynnik przenoszenia ładunku
Aslope = (ln(10)*Vt)/α
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
ln - Natural logarithm function (base e), ln(Number)
Używane zmienne
Zbocze Tafel - (Mierzone w Wolt) - Nachylenie Tafela opisuje, w jaki sposób prąd elektryczny płynący przez elektrodę zależy od różnicy napięcia między elektrodą a elektrolitem w masie. Nachylenie Tafela mierzy się eksperymentalnie.
Napięcie termiczne - (Mierzone w Wolt) - Napięcie termiczne to napięcie wytwarzane w złączu pn.
Współczynnik przenoszenia ładunku - Współczynnik przeniesienia ładunku stosowany w opisie kinetyki reakcji elektrochemicznej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Napięcie termiczne: 0.0257 Wolt --> 0.0257 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik przenoszenia ładunku: 0.6 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Aslope = (ln(10)*Vt)/α --> (ln(10)*0.0257)/0.6
Ocenianie ... ...
Aslope = 0.0986273948165783
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0986273948165783 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0986273948165783 0.098627 Wolt <-- Zbocze Tafel
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

16 Nachylenie Tafel Kalkulatory

Nachylenie Tafela przy danej temperaturze i współczynniku przenoszenia ładunku
Iść Zbocze Tafel = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatura)/(Opłata podstawowa*Współczynnik przenoszenia ładunku)
Współczynnik transferu ładunku przy danym nachyleniu Tafel
Iść Współczynnik przenoszenia ładunku = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatura)/(Zbocze Tafel*Opłata podstawowa)
Elektryczny ładunek elementarny przy nachyleniu Tafel
Iść Opłata podstawowa = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatura)/(Zbocze Tafel*Współczynnik przenoszenia ładunku)
Nadpotencjał dla reakcji anodowej z równania Tafela
Iść Nadpotencjał = +(Zbocze Tafel)*(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Nadpotencjał reakcji katodowej z równania Tafela
Iść Nadpotencjał = -(Zbocze Tafel)*(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Nachylenie Tafela dla reakcji katodowej z równania Tafela
Iść Zbocze Tafel = -Nadpotencjał/(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Nachylenie Tafela dla reakcji anodowej z równania Tafela
Iść Zbocze Tafel = +Nadpotencjał/(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Zamień gęstość prądu na reakcję katodową z równania Tafela
Iść Wymień gęstość prądu = Gęstość prądu elektrycznego/(10^(Nadpotencjał/-Zbocze Tafel))
Zamień gęstość prądu na reakcję anodową z równania Tafela
Iść Wymień gęstość prądu = Gęstość prądu elektrycznego/(10^(Nadpotencjał/+Zbocze Tafel))
Gęstość prądu dla reakcji katodowej z równania Tafela
Iść Gęstość prądu elektrycznego = (10^(Nadpotencjał/-Zbocze Tafel))*Wymień gęstość prądu
Gęstość prądu dla reakcji anodowej z równania Tafela
Iść Gęstość prądu elektrycznego = (10^(Nadpotencjał/Zbocze Tafel))*Wymień gęstość prądu
Napięcie termiczne podane nachylenie Tafel
Iść Napięcie termiczne = (Zbocze Tafel*Współczynnik przenoszenia ładunku)/(ln(10))
Współczynnik przenoszenia ładunku przy danym napięciu termicznym
Iść Współczynnik przenoszenia ładunku = (ln(10)*Napięcie termiczne)/Zbocze Tafel
Nachylenie Tafel przy danym napięciu termicznym
Iść Zbocze Tafel = (ln(10)*Napięcie termiczne)/Współczynnik przenoszenia ładunku
Napięcie termiczne podana temperatura i ładunek elektryczny elementarny
Iść Napięcie termiczne = ([BoltZ]*Temperatura)/Opłata podstawowa
Elektryczny ładunek elementarny przy podanym napięciu termicznym
Iść Opłata podstawowa = ([BoltZ]*Temperatura)/Napięcie termiczne

Nachylenie Tafel przy danym napięciu termicznym Formułę

Zbocze Tafel = (ln(10)*Napięcie termiczne)/Współczynnik przenoszenia ładunku
Aslope = (ln(10)*Vt)/α

Co to jest równanie Tafela?

Równanie Tafela jest równaniem z kinetyki elektrochemicznej, wiążącym szybkość reakcji elektrochemicznej z nadpotencjałem. Równanie Tafela zostało po raz pierwszy wyprowadzone eksperymentalnie, a później okazało się, że ma teoretyczne uzasadnienie. Równanie zostało nazwane na cześć szwajcarskiego chemika Juliusa Tafela. „Opisuje, w jaki sposób prąd elektryczny przepływający przez elektrodę zależy od różnicy napięć między elektrodą a elektrolitem w masie w prostej, jednocząsteczkowej reakcji redoks”.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!