Kalkulatory Utworzone Przez Team Softusvista

Softusvista Office (Pune), Indie
https://www.softusvista.com/
613
Formuły Utworzony
1065
Formuły Zweryfikowano
463
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Team Softusvista

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Team Softusvista. Team Softusvista utworzył 613 i zweryfikował 1065 kalkulatory w 463 różnych kategoriach do daty.
Zweryfikowano Cena katalogowa
Utworzony Kapitał własny przyznany kapitał zakładowy, zysk zatrzymany i akcje własne
Utworzony Kapitał własny z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań ogółem
Utworzony Operating Cash Flow
Utworzony Opłata za utratę wartości na jednostkę
Utworzony Rabat procentowy
Utworzony Rabat Zagubiona
Utworzony Roczna stopa procentowa
Utworzony Wartość rezydualna
Utworzony Wydatki na wyczerpanie
Zweryfikowano Zniżka udzielona cena katalogowa i cena zapłacona
Zweryfikowano Zniżka udzielona Stawka rabatowa i cena katalogowa
11 Więcej kalkulatorów Rachunkowość finansowa
Zweryfikowano Prąd obciążenia w silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Prąd pola przy użyciu prądu obciążenia w silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Prąd twornika podana moc w silniku indukcyjnym
Utworzony Prąd wirnika w silniku indukcyjnym przy danym napięciu stojana
1 Więcej kalkulatorów Aktualny
Zweryfikowano Prąd pola silnika bocznikowego prądu stałego
3 Więcej kalkulatorów Aktualny
Zweryfikowano Prąd pola generatora bocznikowego prądu stałego przy danym prądzie obciążenia
Zweryfikowano Prąd twornika dla generatora bocznikowego prądu stałego
1 Więcej kalkulatorów Aktualny
Zweryfikowano Prąd elektryczny wykorzystujący moc bierną
Zweryfikowano Prąd elektryczny wykorzystujący moc rzeczywistą
Zweryfikowano Prąd przy użyciu złożonej mocy
Zweryfikowano Prąd RMS przy użyciu mocy biernej
Zweryfikowano Prąd RMS przy użyciu mocy rzeczywistej
Zweryfikowano Prąd wykorzystujący współczynnik mocy
Biznes (19)
Utworzony Całkowity koszt zapasów
Utworzony Dni w magazynie
Utworzony Dywidendy na akcję
Utworzony Inventory cel inwestycyjny
Utworzony Margines wkładu za Jednostkę
Utworzony Preferowany czas
Utworzony Procent off
Utworzony Przewidywane Zarobki
Utworzony Punkt Break-Even
Utworzony Rozwodniony zysk na jedną akcję
Utworzony Średni ważony koszt kapitału
Utworzony Szacowanie po zakończeniu
Utworzony Wskaźnik kosztów operacyjnych
Utworzony Wskaźnik pokrycia zadłużenia
Utworzony Współczynnik retencji
Utworzony Współczynnik testu kwasowego
Utworzony Współczynnik wypłacalności
Utworzony Zamówienie ekonomiczny Ilość
Utworzony Zwrot z zaangażowanego kapitału
3 Więcej kalkulatorów Biznes
Utworzony Marża zysku brutto biorąc pod uwagę zysk brutto i sprzedaż
Utworzony Marża zysku brutto firmy podana zysk brutto i sprzedaż
Utworzony Marża zysku brutto firmy podany przychód i koszt sprzedanych towarów
Utworzony Marża zysku brutto przychodu i kosztu sprzedanych towarów
Zweryfikowano Boczna powierzchnia sześcianu
Zweryfikowano Pole powierzchni bocznej sześcianu o danym obwodzie
Zweryfikowano Powierzchnia boczna sześcianu o podanej przekątnej ściany
12 Więcej kalkulatorów Boczna powierzchnia sześcianu
Utworzony Boczne pole powierzchni cylindra
11 Więcej kalkulatorów Boczne pole powierzchni cylindra
Utworzony Strona A trójkąta
Utworzony Strona B trójkąta
Utworzony Strona C trójkąta
6 Więcej kalkulatorów Bok Trójkąta
Zweryfikowano Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego
3 Więcej kalkulatorów Boki trójkąta pod kątem prostym
Utworzony Aktualny Bond Yield
Utworzony Wartość obligacji zerokuponowych
Utworzony Wydajność do dojrzałości
Utworzony Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność
6 Więcej kalkulatorów Bond Yield
Utworzony Dyskontowane Payback Period
Utworzony Począwszy Inventory
Utworzony Wartość bieżąca netto (NPV) dla nawet przepływów pieniężnych
15 Więcej kalkulatorów Budżetowanie kapitałowe
Utworzony Całkowita powierzchnia cylindra
12 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia cylindra
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia czworościanu
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia czworościanu podana objętość
6 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia czworościanu
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia dwudziestościanu
Utworzony Całkowita powierzchnia dwudziestościanu podana objętość
Utworzony Całkowita powierzchnia dwudziestościanu przy danym promieniu okręgu
9 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia dwudziestościanu
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia dwunastościanu
11 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia dwunastościanu
Utworzony Powierzchnia kapsułki
2 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia kapsułki
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia ośmiościanu
6 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia ośmiościanu
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia prostopadłościanu
12 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia prostopadłościanu
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia pustego cylindra
6 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia pustego cylindra
Utworzony Całkowita powierzchnia stożka przy danym polu podstawowym
Zweryfikowano Całkowite pole powierzchni stożka, biorąc pod uwagę pole powierzchni bocznej i pole podstawy
12 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia stożka
Zweryfikowano Całkowite pole powierzchni sześcianu o danym obwodzie
Zweryfikowano Całkowite pole powierzchni sześcianu podane pole powierzchni
13 Więcej kalkulatorów Całkowita powierzchnia sześcianu
Zweryfikowano Całkowita zakrzywiona powierzchnia pustego cylindra
5 Więcej kalkulatorów Całkowita zakrzywiona powierzchnia pustego cylindra
Utworzony TDEE kobiet dla ekstremalnie aktywnego stylu życia
Utworzony TDEE kobiet dla lekko aktywnego stylu życia
Utworzony TDEE kobiet dla siedzącego trybu życia
Utworzony TDEE kobiet dla umiarkowanie aktywnego stylu życia
Utworzony TDEE kobiet za bardzo aktywny tryb życia
Utworzony TDEE mężczyzn dla umiarkowanie aktywnego stylu życia
Utworzony TDEE mężczyzn do siedzącego trybu życia
Utworzony TDEE mężczyzny dla bardzo aktywnego stylu życia
Utworzony TDEE mężczyzny dla ekstremalnie aktywnego stylu życia
Utworzony TDEE mężczyzny dla lekko aktywnego stylu życia
Utworzony Koncentracja wady Schottky'ego
Zweryfikowano Krytyczna długość włókna
Zweryfikowano Moduł Younga kompozytu w kierunku podłużnym
Zweryfikowano Moduł Younga kompozytu w kierunku poprzecznym
Utworzony Moduł Younga porowatego materiału
Zweryfikowano Moduł Younga z modułu sprężystości ścinania
Utworzony Procent znaku jonowego
Zweryfikowano Wytrzymałość wzdłużna kompozytu
Zweryfikowano Wytrzymałość wzdłużna nieciągłego kompozytu wzmocnionego włóknami
Zweryfikowano Wytrzymałość wzdłużna nieciągłego kompozytu wzmocnionego włóknami (mniej niż długość krytyczna)
Zweryfikowano Napięcie równoważne temperatury
Zweryfikowano Napięcie Zenera
Zweryfikowano Odpowiedzialność
Zweryfikowano Prąd odprowadzania nasycenia
Zweryfikowano Prąd Zenera
11 Więcej kalkulatorów Charakterystyka diody
Zweryfikowano Back EMF generatora prądu stałego przy danym strumieniu
Zweryfikowano EMF dla generatora prądu stałego do uzwojenia fali
Zweryfikowano Napięcie wyjściowe w generatorze prądu stałego przy użyciu przekształconej mocy
Zweryfikowano Prąd twornika generatora prądu stałego przy danej mocy
Zweryfikowano Przekształcona moc w generatorze prądu stałego
Zweryfikowano Spadek mocy w szczotkowym generatorze prądu stałego
Zweryfikowano Utrata miedzi w polu w generatorze prądu stałego
10 Więcej kalkulatorów Charakterystyka generatora prądu stałego
Zweryfikowano Back EMF generatora prądu stałego
Zweryfikowano EMF generowany w maszynie prądu stałego z uzwojeniem okrążenia
Zweryfikowano Skok tylny dla maszyny prądu stałego
Utworzony Sprawność mechaniczna przy indukowanym napięciu i prądzie twornika
Zweryfikowano Stała konstrukcyjna maszyny prądu stałego
11 Więcej kalkulatorów Charakterystyka maszyny prądu stałego
Utworzony Całkowita moc fali AM
Zweryfikowano Czułość amplitudowa modulatora
Utworzony Przepustowość fali AM
Zweryfikowano Średnia całkowita moc fali AM
Utworzony Wielkość sygnału modulującego
13 Więcej kalkulatorów Charakterystyka modulacji amplitudy
Zweryfikowano Długość rozproszenia otworu
Zweryfikowano Gęstość prądu spowodowana elektronami
Zweryfikowano Gęstość prądu spowodowana otworami
Zweryfikowano Koncentracja nośnika samoistnego w warunkach nierównowagowych
Zweryfikowano Napięcie termiczne
Zweryfikowano Okres czasu elektronu
Zweryfikowano Prędkość elektronu
Zweryfikowano Prędkość elektronu w polach siłowych
Zweryfikowano Przewodnictwo w metalach
Zweryfikowano Stała dyfuzji elektronów
6 Więcej kalkulatorów Charakterystyka nośnika ładunku
Zweryfikowano Długość dyfuzji elektronów
Zweryfikowano Koncentracja większości nośników w półprzewodnikach dla typu p
Zweryfikowano Napięcie nasycenia za pomocą napięcia progowego
Zweryfikowano Pasmo energetyczne
Utworzony Poziom Fermiego samoistnych półprzewodników
Zweryfikowano Przewodnictwo w półprzewodnikach
Zweryfikowano Przewodność zewnętrznych półprzewodników typu N
6 Więcej kalkulatorów Charakterystyka półprzewodników
Zweryfikowano Moc mechaniczna rozwijana w silniku prądu stałego przy danej mocy wejściowej
Zweryfikowano Podana częstotliwość silnika prądu stałego Prędkość
Zweryfikowano Strumień magnetyczny silnika prądu stałego
23 Więcej kalkulatorów Charakterystyka silnika prądu stałego
Zweryfikowano Głębokość skóry w przewodniku
Zweryfikowano Złożona moc podana prąd
13 Więcej kalkulatorów Charakterystyka wydajności linii
Utworzony Bond Order
Utworzony Ciśnienie pary
Utworzony Formuła molekularna
Utworzony Objętość molowa
Utworzony Procent wagi
Utworzony Punkt wrzenia
Utworzony Specyficzna pojemność cieplna
Utworzony Uczucie ciepła
Utworzony Ułamek molowy
Utworzony Współczynnik podziału
Utworzony Wydajność teoretyczna
Utworzony Zmiana stanu wrzenia rozpuszczalnika
15 Więcej kalkulatorów Chemia podstawowa
Zweryfikowano Cykl lodówki Carnota
Zweryfikowano Lodówka działa
Zweryfikowano Prawdziwa lodówka
Zweryfikowano Współczynnik wydajności lodówki
Zweryfikowano Współczynnik wydajności lodówki przy danej pracy i cieple w zimnym zbiorniku
Zweryfikowano Współczynnik wydajności lodówki przy przekazywaniu ciepła w zimnym i gorącym zbiorniku
Zweryfikowano Całkowity koszt minimalny
Utworzony Dodatek na zginanie
Zweryfikowano Kąt ścinania
Zweryfikowano Maksymalna stopa zysku
Zweryfikowano Maksymalna szybkość produkcji
Zweryfikowano Normalna siła
Zweryfikowano Obróbka elektroerozyjna
Zweryfikowano Od szczytu do wysokości doliny
Utworzony Odkształcenie przy ścinaniu
Utworzony Odkształcenie ścinające przy przesunięciu stycznym i pierwotnej długości
Zweryfikowano Prędkość skrawania przy danej prędkości kątowej
Zweryfikowano Siła plastyczności
Zweryfikowano Siła ścinająca
Zweryfikowano Specyficzne zużycie energii
Zweryfikowano Szybkość usuwania masowego
Zweryfikowano Szybkość usuwania wolumetrycznego
Zweryfikowano Wysokość od szczytu do doliny przy danym posuwie i promieniu
Utworzony Wytłaczanie i ciągnienie drutu
2 Więcej kalkulatorów Cięcie metalu
Zweryfikowano Czas lotu
Zweryfikowano Maksymalna pionowa wysokość profilu strumienia
Zweryfikowano Odmiana y z x w swobodnym strumieniu cieczy
Zweryfikowano Prędkość tarcia
Utworzony Zasięg poziomy Jet
7 Więcej kalkulatorów Ciecz Jet
Zweryfikowano Circumradius of Square
Utworzony Promień okręgu kwadratu o danym obwodzie
Zweryfikowano Promień okręgu kwadratu o podanym promieniu
Zweryfikowano Promień okręgu kwadratu z daną przekątną
Zweryfikowano Promień okręgu kwadratu z daną średnicą okręgu
Zweryfikowano Promień okręgu kwadratu, biorąc pod uwagę średnicę okręgu opisanego
Zweryfikowano Promień okręgu podanego obszaru kwadratu
Utworzony Circumradius trapezów równoramiennych
2 Więcej kalkulatorów Circumradius trapezów równoramiennych
Utworzony Promień okręgu trójkąta południowego o danych bokach i polu
5 Więcej kalkulatorów Circumradius Trójkąta Skalnego
Utworzony Ciśnienie podane Gęstość i Wysokość
Utworzony Ciśnienie podane Siła i Powierzchnia
Zweryfikowano Specyficzna pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu
Utworzony STP
19 Więcej kalkulatorów Ciśnienie gazu
Zweryfikowano Ciśnienie wewnątrz bańki mydlanej
Zweryfikowano Ciśnienie wewnątrz kropli cieczy
Utworzony Zapewnij ciśnienie przekraczające ciśnienie atmosferyczne
2 Więcej kalkulatorów Ciśnienie wewnętrzne
Zweryfikowano Podana częstotliwość Liczba biegunów w silniku indukcyjnym
2 Więcej kalkulatorów Częstotliwość
Zweryfikowano Częstotliwość odcięcia dla obwodu RC
Zweryfikowano Częstotliwość przy użyciu okresu czasu
1 Więcej kalkulatorów Częstotliwość
Zweryfikowano Częstotliwość kątowa podana prędkość
Zweryfikowano Częstotliwość kątowa przy użyciu częstotliwości
Zweryfikowano Częstotliwość kątowa przy użyciu okresu czasu
Zweryfikowano Częstotliwość kątowa za pomocą liczby fali
Zweryfikowano Częstotliwość 1. harmonicznej zamkniętej piszczałki organowej
Zweryfikowano Częstotliwość 3. harmonicznej zamkniętej piszczałki organowej
Zweryfikowano Częstotliwość czwartej harmonicznej otwartej piszczałki organowej
Zweryfikowano Częstotliwość drugiej harmonicznej otwartej piszczałki organowej
Zweryfikowano Częstotliwość otwartej piszczałki organowej dla N-tego alikwotu
Zweryfikowano Częstotliwość zamkniętych organów piszczałkowych
1 Więcej kalkulatorów Częstotliwość organów piszczałkowych
Zweryfikowano Jednostka generowana rocznie
Zweryfikowano Średnie obciążenie dla krzywej obciążenia
Utworzony Współczynnik obciążenia przy średnim obciążeniu i maksymalnym zapotrzebowaniu
12 Więcej kalkulatorów Czynniki operacyjne elektrowni
Utworzony Pojedyncze wygładzanie wykładnicze
12 Więcej kalkulatorów Czynniki operacyjne i finansowe
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość
Zweryfikowano Równanie Van der Waalsa
Utworzony Specyficzna stała gazowa
Zweryfikowano Średnia prędkość gazów
Zweryfikowano Szybkość RMS
Utworzony wilgotność bezwzględna
Zweryfikowano Zmiana pędu
6 Więcej kalkulatorów Czynniki termodynamiki
Utworzony Bikarb Vd dla Kobiet
Utworzony Bikarb Vd dla mężczyzn
Utworzony Wodorowęglan sodu Deficyt dla Kobiet
Utworzony Wodorowęglan sodu Deficyt dla Mężczyzn
Utworzony Maksymalna fluktuacja energii
Zweryfikowano Maksymalna siła ścinająca wymagana do wykrawania
Utworzony Naprężenie odśrodkowe lub naprężenie obwodowe
Utworzony Naprężenie rozciągające lub naprężenie obręczy w kole zamachowym
Utworzony Praca wykonana dla dziurkowania
Zweryfikowano Średnia prędkość kątowa
Zweryfikowano Średnia prędkość liniowa
Zweryfikowano Średnia prędkość w obr./min
Utworzony Uderzenie ciosu
Zweryfikowano Współczynnik stabilności podany Współczynnik fluktuacji prędkości
Zweryfikowano Współczynnik stałości
Zweryfikowano Zwiększanie momentu obrotowego na obracających się częściach silnika
Zweryfikowano Długa krawędź równoległoboku
Zweryfikowano Długa krawędź równoległoboku z podanymi przekątnymi i kątem ostrym między przekątnymi
Zweryfikowano Długa krawędź równoległoboku z podanymi przekątnymi i krótką krawędzią
Zweryfikowano Długa krawędź równoległoboku z uwzględnieniem wysokości do krótszej krawędzi i kąta ostrego między bokami
1 Więcej kalkulatorów Długa krawędź równoległoboku
Utworzony Długa przekątna równoległoboku
3 Więcej kalkulatorów Długa przekątna równoległoboku
Utworzony Długa przekątna trapezu
9 Więcej kalkulatorów Długa przekątna trapezu
Utworzony Długi bok latawca z uwzględnieniem obszaru, promienia i krótkiego boku
2 Więcej kalkulatorów Długi bok latawca
Zweryfikowano Długość łuku kontaktu
Zweryfikowano Długość ścieżki kontaktu
Zweryfikowano Długość ścieżki podejścia
Zweryfikowano Długość ścieżki wnęki
Zweryfikowano Maksymalna długość łuku podejścia
Zweryfikowano Maksymalna długość ścieżki kontaktu
Zweryfikowano Maksymalna długość ścieżki podejścia
Zweryfikowano Maksymalna długość ścieżki wnęki
1 Więcej kalkulatorów Długość
Utworzony Długość cięciwy okręgu
Utworzony Długość cięciwy okręgu podana długość prostopadła
Zweryfikowano Długość cięciwy okręgu przy danej średnicy i kącie środkowym
Zweryfikowano Długość cięciwy okręgu przy danym kącie wpisanym
1 Więcej kalkulatorów Długość cięciwy koła
Utworzony Długość dwusiecznej kąta trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Długość dwusiecznej kąta trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Długość fali fali za pomocą prędkości
Zweryfikowano Długość fali podana Częstotliwość
Zweryfikowano Efektywna długość fali, gdy źródło oddala się od obserwatora
Zweryfikowano Efektywna długość fali, gdy źródło porusza się w kierunku obserwatora
Zweryfikowano Zmiana długości fali podana częstotliwość
Utworzony Zmiana długości fali przy danej częstotliwości kątowej
Zweryfikowano Zmiana długości fali spowodowana ruchem źródła
Utworzony Długość krawędzi bocznej prawego ostrosłupa kwadratowego
Utworzony Długość krawędzi bocznej prawego ostrosłupa kwadratowego przy danej objętości
Utworzony Długość krawędzi bocznej prawego ostrosłupa kwadratowego przy danej wysokości nachylenia
Utworzony Długość krawędzi dwunastościanu przy danej objętości
Utworzony Długość krawędzi dwunastościanu przy danym promieniu okręgu
Utworzony Długość krawędzi dwunastościanu przy podanym całkowitym polu powierzchni
9 Więcej kalkulatorów Długość krawędzi dwunastościanu
Utworzony Długość krawędzi podstawy prawego ostrosłupa kwadratowego przy danej wysokości nachylenia
Utworzony Długość krawędzi podstawy prawej kwadratowej piramidy przy danej objętości
Utworzony Długość krawędzi regularnego wielokąta danego obszaru
Zweryfikowano Długość krawędzi regularnego wielokąta o promieniu okręgu
Utworzony Długość krawędzi regularnego wielokąta z danym obwodem
1 Więcej kalkulatorów Długość krawędzi regularnego wielokąta
Utworzony Długość łuku łuku kołowego
2 Więcej kalkulatorów Długość łuku łuku kołowego
Zweryfikowano Długość cięciwy oktagramu o danym obszarze
Zweryfikowano Długość cięciwy oktagramu przy danej długości kolca
Zweryfikowano Ośmiokątna krawędź Długość oktagramu dana przekątna oktagramu
4 Więcej kalkulatorów Długość oktagramu
Zweryfikowano Długość prostokąta o podanej powierzchni i szerokości
Zweryfikowano Długość prostokąta o podanej przekątnej i szerokości
Zweryfikowano Długość prostokąta o podanym kącie między szerokością a przekątną
Zweryfikowano Długość prostokąta o podanym obwodzie i szerokości
29 Więcej kalkulatorów Długość prostokąta
Zweryfikowano Dokładna waga
9 Więcej kalkulatorów Dokładna waga
Utworzony Moc podana Różnica potencjałów elektrycznych i prąd elektryczny
10 Więcej kalkulatorów Doprowadzanie ciepła podczas spawania
Utworzony Ekscentryczność elipsy
Utworzony Mimośród elipsy z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i półosi małej
Utworzony Mimośród elipsy z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i półosi wielkiej
5 Więcej kalkulatorów Ekscentryczność elipsy
Zweryfikowano Ekscentryczność hiperboli
Zweryfikowano Mimośrodowość hiperboli z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i osi półpoprzecznej
5 Więcej kalkulatorów Ekscentryczność hiperboli
Utworzony Ekscentryczność liniowa hiperboli
5 Więcej kalkulatorów Ekscentryczność liniowa hiperboli
Zweryfikowano Odległość od środka do źródła światła dla konstruktywnej interferencji w YDSE
Zweryfikowano Szerokość grzywki
Zweryfikowano Wynikowa intensywność na ekranie eksperymentu Younga z podwójną szczeliną
Zweryfikowano Wynikowa intensywność na ekranie YDSE, gdy intensywności są różne
Zweryfikowano Wypadkowa intensywność źródeł niespójnych
1 Więcej kalkulatorów Eksperyment Younga z podwójną szczeliną (YDSE)
Utworzony Masa atomowa
15 Więcej kalkulatorów Elektrony
Utworzony Elektrostatyczna energia potencjalna ładunku punktowego lub układu ładunków
Zweryfikowano Elektryczny moment dipolowy
Zweryfikowano Intensywność pola elektrycznego
Zweryfikowano Pole elektryczne
Zweryfikowano Pole elektryczne dla równomiernie naładowanego pierścienia
Utworzony Pole elektryczne między dwoma przeciwnie naładowanymi równoległymi płytami
Zweryfikowano Pole elektryczne spowodowane nieskończonym arkuszem
Zweryfikowano Pole elektryczne wywołane ładunkiem punktowym
Zweryfikowano Potencjał elektrostatyczny spowodowany ładunkiem punktowym
Zweryfikowano Potencjał elektryczny dipola
Utworzony Prąd elektryczny przy danej prędkości dryfu
2 Więcej kalkulatorów Elektrostatyka
Elipsa (4)
Zweryfikowano Circumpromień elipsy
Zweryfikowano Ogniskowy parametr elipsy
Zweryfikowano Promień elipsy
Utworzony Spłaszczenie elipsy
Utworzony Energia kinetyczna
Utworzony Energia potencjalna
Zweryfikowano Ciepło wytwarzane przez opór
Zweryfikowano Energia cieplna dana różnica potencjałów elektrycznych i prąd elektryczny
Zweryfikowano Energia cieplna podana różnica potencjału elektrycznego i rezystancja
3 Więcej kalkulatorów Energia i Moc
Zweryfikowano Energia odkształcenia podana Przyłożone obciążenie rozciągające
Zweryfikowano Energia odkształcenia podana wartość momentu skręcającego
Zweryfikowano Gęstość energii odkształcenia
Zweryfikowano Odcedź energię dzięki czystemu ścinaniu
Zweryfikowano Odkształcenie Energia podana Moment Wartość
3 Więcej kalkulatorów Energia odkształcenia
Zweryfikowano Częstotliwość długości fali za pomocą prędkości
Zweryfikowano Częstotliwość fali progresywnej
Zweryfikowano Częstotliwość fali przy użyciu okresu czasu
Zweryfikowano Długość otwartych organów
Zweryfikowano Długość zamkniętej piszczałki organowej
Zweryfikowano Głośność
Zweryfikowano Intensywność dźwięku
Zweryfikowano Liczba fal przy użyciu częstotliwości kątowej
Utworzony Masa na jednostkę długości sznurka
Zweryfikowano Napięcie w strunie
Zweryfikowano Numer fali
Zweryfikowano Okres czasu podanej prędkości
Zweryfikowano Okres czasu przy użyciu częstotliwości
Zweryfikowano Okres czasu przy użyciu częstotliwości kątowej
Zweryfikowano Prędkość dźwięku w ciałach stałych
Utworzony Prędkość dźwięku w cieczy
Zweryfikowano Odpowiedź wielkości sieci STC dla filtra dolnoprzepustowego
3 Więcej kalkulatorów Filtr STC
Utworzony Liczba funkcji z zestawu A do zestawu B
3 Więcej kalkulatorów Funkcje
Zweryfikowano Entalpia systemu
Zweryfikowano Indeks adiabatyczny
Zweryfikowano Praca wykonana w procesie adiabatycznym z wykorzystaniem właściwej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Praca wykonana w procesie izotermicznym (przy użyciu objętości)
Zweryfikowano Praca wykonana w procesie izotermicznym (z wykorzystaniem ciśnienia)
Utworzony Prawo gazu doskonałego do obliczania ciśnienia
Utworzony Prawo gazu doskonałego do obliczania objętości
Zweryfikowano Przenoszenie ciepła w procesie izotermicznym (przy użyciu ciśnienia)
Zweryfikowano Przenoszenie ciepła w procesie izotermicznym (przy użyciu objętości)
Zweryfikowano Specyficzna pojemność cieplna przy stałej objętości
Zweryfikowano Temperatura końcowa w procesie adiabatycznym (przy użyciu objętości)
Zweryfikowano Temperatura końcowa w procesie adiabatycznym (z wykorzystaniem ciśnienia)
Utworzony Wilgotność względna
Zweryfikowano Wymiana ciepła w procesie izobarycznym
Zweryfikowano Wymiana ciepła w procesie izochorycznym
Zweryfikowano Zmiana wewnętrznej energii systemu
4 Więcej kalkulatorów Gaz doskonały
Zweryfikowano Molowa energia wewnętrzna gazu doskonałego
Zweryfikowano Molowa energia wewnętrzna gazu doskonałego podana stała Boltzmanna
6 Więcej kalkulatorów Gaz doskonały
Zweryfikowano Energia swobodna Helmholtza
Zweryfikowano Nieodwracalność
Zweryfikowano Równanie równowagi entropii
Zweryfikowano Specyficzna entropia
Zweryfikowano Zmiana entropii przy stałej objętości
Zweryfikowano Zmiana entropii przy stałym ciśnieniu
Zweryfikowano Zmiana entropii Zmienne ciepło właściwe
9 Więcej kalkulatorów Generowanie entropii
Utworzony Energia zmagazynowana w kondensatorze podana pojemność i napięcie
Utworzony Energia zmagazynowana w kondensatorze przy danym naładowaniu i napięciu
Utworzony Energia zmagazynowana w kondensatorze przy danym naładowaniu i pojemności
Zweryfikowano Siła między równoległymi kondensatorami płytowymi
3 Więcej kalkulatorów Gęstość energii i zmagazynowana energia
Zweryfikowano Współczynnik N.
16 Więcej kalkulatorów Gęstość gazów
Utworzony Gęstość gazu podana objętość i ilość substancji gazowej
Utworzony Gęstość gazu przy danym ciśnieniu i temperaturze gazu
Utworzony Gęstość prądu podana Przewodność
2 Więcej kalkulatorów Gęstość prądu
Utworzony Górny obszar ściętego stożka
2 Więcej kalkulatorów Górny obszar ściętego stożka
Zweryfikowano Grawitacyjna energia potencjalna
Zweryfikowano Intensywność pola grawitacyjnego
Zweryfikowano Natężenie pola grawitacyjnego spowodowane masą punktową
Zweryfikowano Okres czasu satelity
Zweryfikowano Uniwersalne prawo grawitacji
Zweryfikowano Kąt nachylenia ramienia do pionu dla gubernatora Portera
Zweryfikowano Prędkość piłki dla Gubernatora Portera przy danej długości ramion jest równa długości ogniw
Zweryfikowano Wysokość gubernatora dla gubernatora Porter
Zweryfikowano Wysokość gubernatora dla gubernatora Portera, gdy stosunek długości ogniwa do długości ramienia wynosi 1
11 Więcej kalkulatorów Gubernator Portera
Zweryfikowano HCF o dwóch liczbach, biorąc pod uwagę LCM i produkt
Zweryfikowano LCM dwóch liczb, biorąc pod uwagę HCF i produkt
Utworzony Miesięczne płatności hipoteczne
Utworzony Wskaźnik zadłużenia
22 Więcej kalkulatorów Hipotecznych i nieruchomości
Zweryfikowano Impedancja przy użyciu współczynnika mocy
Zweryfikowano Impedancja przy złożonej mocy i napięciu
Zweryfikowano Impedancja przy złożonej mocy i prądzie
Zweryfikowano Odporność za pomocą stałej czasowej
Zweryfikowano Rezystancja dla obwodu serii RLC przy danym współczynniku Q
Zweryfikowano Rezystancja przy użyciu współczynnika mocy
1 Więcej kalkulatorów Impedancja
Zweryfikowano Dana reaktancja Poślizg przy maksymalnym momencie obrotowym
Zweryfikowano Odporność na poślizg przy maksymalnym momencie obrotowym
2 Więcej kalkulatorów Impedancja
Zweryfikowano Indukcyjność dla obwodu serii RLC przy danym współczynniku Q
Zweryfikowano Indukcyjność za pomocą stałej czasowej
1 Więcej kalkulatorów Indukcyjność
Utworzony Liczba przekątnych regularnego wielokąta
1 Więcej kalkulatorów Inne formuły regularnego wielokąta
Inni (1)
Zweryfikowano Współczynnik tarcia
4 Więcej kalkulatorów Inni
Zweryfikowano Promień rombu o danym polu i boku
Zweryfikowano Promień rombu o danym polu powierzchni i kącie ostrym
8 Więcej kalkulatorów Inpromień Rhombus
Utworzony Promień trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Inpromień trójkąta równobocznego
Utworzony Promień Insfery dwudziestościanu
Utworzony Promień Insfery dwudziestościanu przy podanym całkowitym polu powierzchni
9 Więcej kalkulatorów Insphere promień dwudziestościanu
Utworzony Promień Insfery Dwunastościanu
11 Więcej kalkulatorów Insphere promień dwunastościanu
Zweryfikowano Insphere Promień sześcianu o danym obwodzie
Utworzony Promień Insfery sześcianu
12 Więcej kalkulatorów Insphere promień sześcianu
Zweryfikowano Cienkowarstwowa destrukcyjna interferencja w świetle odbitym
Zweryfikowano Cienkowarstwowa destrukcyjna interferencja w świetle przechodzącym
Zweryfikowano Cienkowarstwowa konstruktywna interferencja w świetle odbitym
Zweryfikowano Konstruktywna interferencja cienkowarstwowa w świetle przechodzącym
Zweryfikowano Intensywność konstruktywnej interferencji
Zweryfikowano Intensywność niszczącej interferencji
1 Więcej kalkulatorów Interferencja fal o dwóch natężeniach
Utworzony Alpha Jensena
Utworzony Amortyzacja linii prostej
Utworzony Całkowity zwrot z akcji
Utworzony Certyfikat Depozytowy
Utworzony Metoda aktuarialna niespłacony kredyt odsetkowy
Utworzony Odsetki złożone
Utworzony Płatność renty
Utworzony Premia ryzyka
Utworzony Realna stopa zwrotu
Utworzony Sharpe Ratio
Utworzony Stopa zwrotu
Utworzony Wskaźnik rentowności
Utworzony Zyski kapitałowe Wydajność
9 Więcej kalkulatorów Inwestycja
Jądro (3)
Zweryfikowano Promień jądrowy
Zweryfikowano Wada masowa
Zweryfikowano Zmiana masy w reakcji jądrowej
8 Więcej kalkulatorów Jądro
Utworzony Nominalna stopa procentowa
Utworzony Roczna stopa procentowa
Utworzony Karboplatyną AUC Dawka dla Kobiet
Utworzony Karboplatyną AUC Dawka dla Mężczyzn
Utworzony Kąt łuku kołowego przy danej długości łuku
3 Więcej kalkulatorów Kąt łuku kołowego
Zweryfikowano Kąt między przekątną a długością prostokąta
13 Więcej kalkulatorów Kąt między przekątną a długością prostokąta
Zweryfikowano Kąt nachylenia graniastosłupa ukośnego
Zweryfikowano Kąt nachylenia ukośnego pryzmatu przy danej objętości
Zweryfikowano Ostry kąt między przekątnymi prostokąta
13 Więcej kalkulatorów Kąt ostry między przekątnymi prostokąta
Zweryfikowano Kąty dwusiecznej trójkąta równoramiennego w wierzchołku
3 Więcej kalkulatorów Kąt trójkąta równoramiennego
Zweryfikowano Kąt D czworoboku, biorąc pod uwagę inne trzy kąty
3 Więcej kalkulatorów Kąty czworoboku
Zweryfikowano Suma kątów zewnętrznych N-gon
3 Więcej kalkulatorów Kąty N-gon
Zweryfikowano Kąt wewnętrzny regularnego wielokąta
Utworzony Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego z daną sumą kątów wewnętrznych
Utworzony Kąt zewnętrzny regularnego wielokąta
Zweryfikowano Suma kątów wewnętrznych regularnego wielokąta
Utworzony Trzeci kąt trójkąta przy danych dwóch kątach
3 Więcej kalkulatorów Kąty trójkąta
Zweryfikowano Kąt nachylenia wypadkowego przyspieszenia z przyspieszeniem stycznym
Zweryfikowano Kąt wyznaczony w N-tej sekundzie (przyspieszony ruch obrotowy)
Zweryfikowano Kątowe przemieszczenie ciała dla danej początkowej i końcowej prędkości kątowej
Zweryfikowano Końcowa prędkość ciała
Zweryfikowano Końcowa prędkość kątowa podana Początkowa prędkość kątowa Przyspieszenie kątowe i czas
Zweryfikowano Normalne przyspieszenie
Zweryfikowano Odległość przebyta w N-tej sekundzie (przyspieszony ruch postępowy)
Zweryfikowano Prędkość kątowa dana Prędkość styczna
Zweryfikowano Prędkość końcowa ciała swobodnie spadającego z wysokości, gdy dotknie ziemi
Zweryfikowano Przemieszczenie ciała przy danej prędkości początkowej i prędkości końcowej
Zweryfikowano Przemieszczenie ciała przy danej prędkości początkowej Prędkość końcowa i przyspieszenie
Zweryfikowano Przemieszczenie ciała przy danej prędkości początkowej, przyspieszeniu i czasie
Zweryfikowano Przemieszczenie kątowe przy danej początkowej prędkości kątowej Końcowa prędkość kątowa i czas
Zweryfikowano Przemieszczenie kątowe przy danej początkowej prędkości kątowej Przyspieszenie kątowe i czas
Zweryfikowano Przyspieszenie styczne
Zweryfikowano Średnia prędkość ciała przy danej prędkości początkowej i końcowej
Zweryfikowano Wynikowe przyspieszenie
1 Więcej kalkulatorów Kinematyka
Utworzony Opór powietrza Siła
16 Więcej kalkulatorów Kinematyka przepływu
Zweryfikowano Całkowita energia kinetyczna układu przekładniowego
Zweryfikowano Energia kinetyczna układu po zderzeniu niesprężystym
Zweryfikowano Impuls
Zweryfikowano Ogólna wydajność od szybu A do X
Zweryfikowano Prędkość kątowa podana Prędkość w obrotach na minutę
Zweryfikowano Prędkość końcowa ciał A i B po zderzeniu niesprężystym
Zweryfikowano Prędkość rolki prowadzącej
Zweryfikowano Przełożenie przekładni, gdy dwa wały A i B są ze sobą połączone
Zweryfikowano Przyspieszenie kątowe wału B przy danym przełożeniu i przyspieszenie kątowe wału A
Zweryfikowano Równoważny masowy moment bezwładności układu przekładni z wałem A i wałem B
Zweryfikowano Siła dośrodkowa lub siła odśrodkowa dla danej prędkości kątowej i promienia krzywizny
Zweryfikowano Siła impulsowa
Zweryfikowano Utrata energii kinetycznej podczas niedoskonałego uderzenia sprężystego
Zweryfikowano Utrata energii kinetycznej podczas zderzenia doskonale niesprężystego
Zweryfikowano Utrata mocy
Zweryfikowano Współczynnik restytucji
Zweryfikowano Wydajność maszyny
Utworzony Całkowita zmiana energii swobodnej podczas krzepnięcia
Zweryfikowano Czas potrzebny do zakończenia reakcji w X procentach
Zweryfikowano Energia fotonu
Zweryfikowano Krytyczna energia swobodna do zarodkowania
Utworzony Krytyczna energia swobodna do zarodkowania (z energii swobodnej objętości)
Zweryfikowano Krytyczny promień jądra
Utworzony Krytyczny promień jądra (od wolnej energii objętości)
Zweryfikowano Okres półtrwania reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Równanie Avramiego
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu
Utworzony Wolna energia objętościowa
Utworzony Liczba akordów utworzonych przez połączenie N punktów na okręgu
7 Więcej kalkulatorów Kombinatoryka geometryczna
Zweryfikowano Przekątna ośmiościanu przy danym promieniu Insphere
Zweryfikowano Przekątna ośmiościanu przy danym promieniu środkowej kuli
5 Więcej kalkulatorów Kosmiczna przekątna ośmiościanu
Utworzony Kosmiczna przekątna sześcianu
13 Więcej kalkulatorów Kosmiczna przekątna sześcianu
Zweryfikowano Krótka krawędź równoległoboku
Zweryfikowano Krótka krawędź równoległoboku z podanymi przekątnymi i długą krawędzią
Zweryfikowano Krótka krawędź równoległoboku z uwzględnieniem wysokości do długiej krawędzi i kąta ostrego między bokami
2 Więcej kalkulatorów Krótka krawędź równoległoboku
Utworzony Krótka przekątna równoległoboku
3 Więcej kalkulatorów Krótka przekątna równoległoboku
Utworzony Krótka przekątna trapezu
9 Więcej kalkulatorów Krótka przekątna trapezu
Utworzony Krótka strona latawca z podanym obszarem, promieniem i długim bokiem
2 Więcej kalkulatorów Krótki bok latawca
Zweryfikowano Procentowy współczynnik upakowania atomowego
1 Więcej kalkulatorów Krystalografia
Zweryfikowano Krytyczny promień izolacji pustej kuli
2 Więcej kalkulatorów Krytyczna grubość izolacji
Zweryfikowano Kulistość cylindrycznej cząstki
Zweryfikowano Kulistość cząstek
Zweryfikowano Sferyczność cząstek prostopadłościennych
2 Więcej kalkulatorów Kulistość cząstek
Utworzony Latus Rectum elipsy
Utworzony Latus Rectum elipsy z uwzględnieniem głównych i mniejszych osi
Zweryfikowano Latus Rectum z Elipsy podany Semi Latus Rectum
Utworzony Semi Latus Rectum elipsy
Utworzony Semi Latus Rectum elipsy z uwzględnieniem głównych i mniejszych osi
5 Więcej kalkulatorów Latus Rectum elipsy
Zweryfikowano Latus Rectum hiperboli
Utworzony Semi Latus Rectum hiperboli
10 Więcej kalkulatorów Latus Rectum hiperboli
Utworzony Normalność
Zweryfikowano Normalność przy użyciu siły objętościowej nadtlenku wodoru
Zweryfikowano Siła objętości przy użyciu normalności
20 Więcej kalkulatorów Liczba ekwiwalentów i normalność
Zweryfikowano Bezwzględna liczba retikulocytów
Zweryfikowano Liczba retikulocytów
Zweryfikowano Retikulocyty
Liczby (6)
Utworzony N-ta potęga liczby
Utworzony N-ty pierwiastek liczby
Utworzony Pierwiastek kwadratowy z liczby
Utworzony Silnia liczby
Utworzony Sześcienny pierwiastek liczby
Utworzony Wspólny logarytm liczby
Zweryfikowano Liczba Reynoldsa
10 Więcej kalkulatorów Liczby bezwymiarowe
Zweryfikowano Granica rozdzielczości mikroskopu
Zweryfikowano Granica rozdzielczości teleskopu
Zweryfikowano Zdolność rozdzielcza mikroskopu
Zweryfikowano Zdolność rozdzielcza teleskopu
Zweryfikowano Całkowite obciążenie pionowe przenoszone na stożkowe łożysko obrotowe przy równomiernym ciśnieniu
Zweryfikowano Całkowity moment tarcia na łożysku przegubu stożkowego ściętego z uwzględnieniem równomiernego zużycia
Zweryfikowano Całkowity moment tarcia na płaskim łożysku sworznia z uwzględnieniem równomiernego zużycia
Zweryfikowano Całkowity moment tarcia na stożkowym łożysku czopowym z uwzględnieniem równomiernego nacisku
Zweryfikowano Całkowity moment tarcia na stożkowym łożysku czopowym z uwzględnieniem równomiernego zużycia przy nachylonej wysokości stożka
Zweryfikowano Moment obrotowy wymagany do pokonania tarcia na kołnierzu
Zweryfikowano Moment tarcia na łożysku z przegubem stożkowym ściętym przy równomiernym ciśnieniu
Zweryfikowano Moment tarcia na płaskim łożysku przegubowym przy równomiernym ciśnieniu
Zweryfikowano Moment tarcia na stożkowym łożysku przegubu przy równomiernym ciśnieniu
Zweryfikowano Moment tarcia na stożkowym łożysku przegubu przy równomiernym zużyciu
Zweryfikowano Nacisk na powierzchnię łożyska płaskiego łożyska obrotowego
Zweryfikowano Średni promień kołnierza
Utworzony Współczynnik bezpieczeństwa przy ostatecznym naprężeniu i naprężeniu roboczym
16 Więcej kalkulatorów Maksymalne naprężenie ścinające i teoria naprężenia głównego
Utworzony Mała oś elipsy
Utworzony Mała oś elipsy z danym obszarem i większa oś
Utworzony Półoś mała elipsy
Utworzony Półoś mała elipsy z uwzględnieniem ekscentryczności liniowej i półoś wielka
7 Więcej kalkulatorów Mała oś elipsy
Utworzony Mediana trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Mediana trójkąta równobocznego
Utworzony Moduł Younga
11 Więcej kalkulatorów Metoda równowagi
Utworzony Współczynnik konwersji strony
7 Więcej kalkulatorów Metryki marketingowe
Utworzony Cenowa elastyczność popytu
Utworzony Eksport netto towarów i usług
Utworzony Produkt krajowy brutto
Utworzony Stopa inflacji
8 Więcej kalkulatorów Mikroekonomia
Zweryfikowano Długość mikroskopu złożonego
Utworzony Długość mikroskopu złożonego, gdy obraz tworzy się w nieskończoności
Zweryfikowano Powiększająca moc mikroskopu złożonego
Zweryfikowano Powiększająca moc mikroskopu złożonego w nieskończoności
Zweryfikowano Powiększenie okularu, gdy obraz powstaje w najmniejszej odległości wyraźnego widzenia
Zweryfikowano Powiększenie soczewki obiektywu, gdy obraz powstaje w najmniejszej odległości wyraźnego widzenia
Utworzony Mimośród liniowy elipsy
Zweryfikowano Mimośrodowość liniowa elipsy z danym obszarem, mimośrodowość i półoś mała
Zweryfikowano Mimośrodowość liniowa elipsy z uwzględnieniem mimośrodowości i półosi wielkiej
3 Więcej kalkulatorów Mimośród liniowy elipsy
Zweryfikowano Minimalna liczba zębów na kole, aby uniknąć kolizji, jeśli zębnik i koło mają równe zęby
Zweryfikowano Minimalna liczba zębów na zębniku zębatki ewolwentowej, aby uniknąć zakłóceń
Zweryfikowano Minimalna liczba zębów na zębniku, aby uniknąć kolizji, biorąc pod uwagę, że zębnik i koło mają równe zęby
Zweryfikowano Minimalna liczba zębów na zębniku, aby uniknąć kolizji, zgodnie z Dodatkiem dotyczącym zębnika
Zweryfikowano Minimalna liczba zębów na zębniku, aby uniknąć zakłóceń
Zweryfikowano Minimalna liczba zębów na zębniku, aby uniknąć zakłóceń, biorąc pod uwagę dodatek dotyczący kół
Moc (2)
Utworzony Moc mechaniczna brutto w silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Moc przekształcona w silniku indukcyjnym
3 Więcej kalkulatorów Moc
Moc (1)
Zweryfikowano Moc generowana przy danym prądzie twornika w generatorze bocznikowym prądu stałego
1 Więcej kalkulatorów Moc
Moc (12)
Zweryfikowano Moc bierna przy użyciu napięcia i prądu RMS
Zweryfikowano Moc bierna przy użyciu prądu między linią a zerem
Zweryfikowano Moc rzeczywista przy użyciu napięcia i prądu RMS
Zweryfikowano Moc rzeczywista przy użyciu napięcia między linią a zerem
Zweryfikowano Reaktywna moc
Zweryfikowano Rzeczywista moc w obwodzie prądu przemiennego
Zweryfikowano Zasilanie w jednofazowych obwodach prądu przemiennego
Zweryfikowano Zasilanie w jednofazowych obwodach prądu przemiennego przy użyciu napięcia
Zweryfikowano Zasilanie w jednofazowych obwodach prądu przemiennego przy użyciu prądu
Zweryfikowano Zasilanie w trójfazowych obwodach prądu przemiennego z wykorzystaniem prądu fazowego
Zweryfikowano Złożona moc
Zweryfikowano Złożony współczynnik mocy przy danym współczynniku mocy
Zweryfikowano Całkowity koszt optymalny dla modelu produkcyjnego
Zweryfikowano Całkowity koszt optymalny dla modelu zakupu
Utworzony Całkowity koszt zakupu modelu nie brakuje
Utworzony Liczba zamówień na zakup modeli nie brakuje
Zweryfikowano Maksymalny model zakupu zapasów
Utworzony Maksymalny model zakupu zapasów
Utworzony Model produkcji EOQ nie brakuje
Utworzony Model zakupu EOQ nie brakuje
Utworzony Model zakupu EOQ z niedoborem
3 Więcej kalkulatorów Model produkcji i zakupu
Zweryfikowano Moc transmitowana SSB przy danym wskaźniku modulacji
Zweryfikowano Przenoszona moc DSB-SC
Zweryfikowano Przepustowość VSB
Zweryfikowano Przepustowość w DSB-SC
Zweryfikowano Przesyłana moc DSB-SC w odniesieniu do wskaźnika modulacji
1 Więcej kalkulatorów Modulacja DSBSC
Zweryfikowano Dolna moc pasma bocznego w stosunku do mocy nośnej
Zweryfikowano Moc dolnego paska bocznego
Zweryfikowano Moc górnego pasma bocznego w odniesieniu do mocy nośnej
Utworzony Moc górnej wstęgi bocznej
17 Więcej kalkulatorów Modulacja pasma bocznego i częstotliwości
Utworzony Molalność
4 Więcej kalkulatorów Molalność
Zweryfikowano Maksymalny moment obrotowy
Zweryfikowano Moment obrotowy brutto opracowany na fazę
Zweryfikowano Moment obrotowy silnika indukcyjnego w warunkach pracy
Zweryfikowano Moment rozruchowy silnika indukcyjnego
Utworzony Sprawność wirnika w silniku indukcyjnym
1 Więcej kalkulatorów Moment obrotowy
Zweryfikowano Całkowity moment obrotowy przyłożony do wału A w celu przyspieszenia układu przekładniowego
Zweryfikowano Całkowity moment obrotowy zastosowany do przyspieszenia systemu przekładniowego przy danych Ta i Tab
Zweryfikowano Impulsywny moment obrotowy
Utworzony Moment obrotowy na wale A w celu przyspieszenia wału B przy danej sprawności przekładni
Utworzony Moment obrotowy na wale B w celu przyspieszenia samego siebie przy danym przełożeniu
Utworzony Moment obrotowy na wale B w celu przyspieszenia samego siebie przy zawale serca i przyspieszeniu kątowym
Utworzony Moment obrotowy wymagany na wale A w celu przyspieszenia wału B, jeśli podano MI z B, przełożenie i przyspieszenie kątowe wału A
Zweryfikowano Moment obrotowy wymagany na wale A, aby przyspieszyć, biorąc pod uwagę MI z A i przyspieszenie kątowe wału A
Zweryfikowano Całkowity procentowy poślizg w pasie
Zweryfikowano Długość napędu pasa poprzecznego
Zweryfikowano Długość otwartego napędu pasowego
Zweryfikowano Kąt kontaktu dla napędu pasa poprzecznego
Zweryfikowano Kąt kontaktu dla otwartego napędu pasowego
Zweryfikowano Kąt utworzony przez pas z osią pionową dla napędu pasa poprzecznego
Zweryfikowano Kąt utworzony przez pas z osią pionową dla otwartego napędu pasowego
Zweryfikowano Maksymalne napięcie paska
Zweryfikowano Maksymalne napięcie przy przenoszeniu maksymalnej mocy przez pas
Zweryfikowano Moc przenoszona przez pas
Zweryfikowano Moment obrotowy wywierany na koło napędowe
Zweryfikowano Moment obrotowy wywierany na napędzane koło pasowe
Zweryfikowano Napięcie odśrodkowe w pasie
Zweryfikowano Napięcie początkowe w pasie
Zweryfikowano Normalna reakcja między paskiem a bokami rowka
Zweryfikowano Prędkość przenoszenia maksymalnej mocy przez pas
Zweryfikowano Siła tarcia w napędzie paska klinowego
Zweryfikowano Zależność między podziałką a średnicą koła podziałowego napędu łańcuchowego
2 Więcej kalkulatorów Napęd pasowy
Zweryfikowano Napięcie na zaciskach generatora bocznikowego prądu stałego
1 Więcej kalkulatorów Napięcie
Zweryfikowano Napięcie po ciasnej stronie napędu linowego
Zweryfikowano Napięcie po napiętej stronie pasa
Zweryfikowano Napięcie w ciasnej stronie do przenoszenia maksymalnej mocy przez pas
Zweryfikowano Naprężenie po ciasnej stronie przy naprężeniu odśrodkowym i naprężeniu po luźnej stronie
Zweryfikowano Naprężenie po napiętej stronie napędu pasowego klinowego
Zweryfikowano Naprężenie po stronie ciasnej przy uwzględnieniu naprężenia odśrodkowego
Zweryfikowano Naprężenie po stronie luźnej przy uwzględnieniu naprężenia odśrodkowego
Zweryfikowano Napięcie między linią a neutralnym przy użyciu mocy biernej
Zweryfikowano Napięcie między linią a neutralnym przy użyciu mocy rzeczywistej
Zweryfikowano Napięcie przy użyciu mocy rzeczywistej
Zweryfikowano Napięcie przy użyciu złożonej mocy
Zweryfikowano Napięcie skuteczne przy użyciu mocy biernej
Zweryfikowano Napięcie skuteczne przy użyciu mocy rzeczywistej
Zweryfikowano Napięcie za pomocą mocy biernej
Zweryfikowano Napięcie za pomocą współczynnika mocy
Zweryfikowano Napięcie indukowane podana moc
1 Więcej kalkulatorów Napięcie
Utworzony Aktualna wartość zapasów przy stałym wzroście
Utworzony Aktualna wartość zapasów przy zerowym wzroście
Utworzony Bieżąca wartość przyszłej sumy podana całkowita liczba okresów
Utworzony Bieżąca wartość przyszłej sumy podana liczba okresów
Utworzony PV perpetuity
Utworzony Wartość bieżąca przyszłej sumy w określonych okresach kapitalizacji
Utworzony Wartość bieżąca renty
12 Więcej kalkulatorów Obecna wartość
Utworzony Objętość cylindra
11 Więcej kalkulatorów Objętość cylindra
Zweryfikowano Objętość czworościanu
Zweryfikowano Objętość czworościanu przy danym polu powierzchni całkowitej
6 Więcej kalkulatorów Objętość czworościanu
Utworzony Objętość dwudziestościanu
Zweryfikowano Objętość dwudziestościanu o promieniu okręgu
Utworzony Objętość dwudziestościanu podana całkowita powierzchnia
8 Więcej kalkulatorów Objętość dwudziestościanu
Zweryfikowano Objętość dwunastościanu
11 Więcej kalkulatorów Objętość dwunastościanu
Utworzony Objętość kapsułki
2 Więcej kalkulatorów Objętość kapsułki
Zweryfikowano Objętość kostki
13 Więcej kalkulatorów Objętość kostki
Utworzony Objętość kuli
Zweryfikowano Objętość kuli przy danym stosunku powierzchni do objętości
3 Więcej kalkulatorów Objętość kuli
Zweryfikowano Objętość ośmiościanu
6 Więcej kalkulatorów Objętość ośmiościanu
Utworzony Objętość półkuli
5 Więcej kalkulatorów Objętość półkuli
Utworzony Objętość ostrosłupa prawego kwadratu przy danej wysokości skośnej
Zweryfikowano Objętość prawej piramidy kwadratowej
Zweryfikowano Objętość prostopadłościanu
12 Więcej kalkulatorów Objętość prostopadłościanu
Zweryfikowano Objętość pustego cylindra
6 Więcej kalkulatorów Objętość pustego cylindra
Zweryfikowano Objętość stożka przy danym obwodzie podstawy
12 Więcej kalkulatorów Objętość stożka
Utworzony Objętość stożka ściętego
19 Więcej kalkulatorów Objętość stożka ściętego
Utworzony Objętość graniastosłupa trójkątnego
Utworzony Objętość graniastosłupa trójkątnego przy danych dwóch bokach i trzecim kącie
Utworzony Objętość graniastosłupa trójkątnego przy danych dwóch kątach i trzecim boku
Zweryfikowano Objętość graniastosłupa trójkątnego przy danym boku i wysokości
Utworzony Objętość graniastosłupa trójkątnego przy danym polu podstawy
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator i źródło oddalają się od siebie
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator i źródło zbliżają się do siebie
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator oddala się od źródła
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator oddala się od źródła przy użyciu długości fali
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator porusza się w kierunku źródła
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator porusza się w kierunku źródła za pomocą długości fali
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator porusza się w kierunku źródła, a źródło się oddala
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy źródło oddala się od obserwatora
Zweryfikowano Obserwowana częstotliwość, gdy źródło porusza się w kierunku obserwatora
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy źródło zbliża się do obserwatora, a obserwator się oddala
Utworzony Pole ćwiartki okręgu o danym promieniu
Utworzony Pole ćwiartki okręgu o podanej średnicy koła
3 Więcej kalkulatorów Obszar ćwiartki koła
Utworzony Pole elipsy przy danych głównych i mniejszych osiach
5 Więcej kalkulatorów Obszar elipsy
Utworzony Obszar koła
Utworzony Pole koła o danym obwodzie
Utworzony Pole koła o podanej średnicy
1 Więcej kalkulatorów Obszar koła
Utworzony Powierzchnia latawca o danych bokach i kącie symetrii
Utworzony Powierzchnia latawca podana w promieniu
1 Więcej kalkulatorów Obszar latawca
Zweryfikowano Pole oktagramu, biorąc pod uwagę długość krawędzi ośmiokątnej
Zweryfikowano Powierzchnia oktagramu przy danej długości kolca
1 Więcej kalkulatorów Obszar oktagramu
Utworzony Obszar Oktagonu
10 Więcej kalkulatorów Obszar ośmiokąta
Zweryfikowano Obszar okrągłego pierścienia
6 Więcej kalkulatorów Obszar pierścienia kołowego
Utworzony Obszar półkola dany obszar koła
Utworzony Pole półkola podane Średnica półkola
3 Więcej kalkulatorów Obszar półkola
Utworzony Obszar prostokąta
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanej długości i promieniu promienia
Utworzony Obszar prostokąta o podanej długości i przekątnej
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanej długości i średnicy okręgu
Utworzony Obszar prostokąta o podanej szerokości i przekątnej
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanej szerokości i średnicy okręgu
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanym kącie przekątnej i ostrej między przekątnymi
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanym kącie przekątnej i rozwartej między przekątnymi
Utworzony Obszar prostokąta o podanym obwodzie i długości
Utworzony Obszar prostokąta o podanym obwodzie i przekątnej
Zweryfikowano Obszar prostokąta o podanym obwodzie i szerokości
Zweryfikowano Pole prostokąta o podanej szerokości i promieniu promienia
22 Więcej kalkulatorów Obszar prostokąta
Utworzony Obszar regularnego wielokąta
Zweryfikowano Pole wielokąta foremnego o danym obwodzie i promieniu
Zweryfikowano Pole wielokąta foremnego o danym obwodzie i promieniu okręgu
Utworzony Pole wielokąta foremnego o podanym promieniu
Utworzony Pole wielokąta foremnego o promieniu okręgu
Zweryfikowano Pole rombu o podanej wysokości
Zweryfikowano Pole rombu o podanym promieniu
Utworzony Pole rombu przy danych obu przekątnych
3 Więcej kalkulatorów Obszar Rombu
Utworzony Obszar sektora cyrkularnego
Zweryfikowano Pole sektora kołowego przy danej długości łuku
1 Więcej kalkulatorów Obszar sektora cyrkularnego
Utworzony Obszar sześciokąta
8 Więcej kalkulatorów Obszar sześciokąta
Utworzony Obszar trapezu
Utworzony Pole trapezu przy danej środkowej środkowej
Utworzony Pole trapezu, dany obwód i obie nogi
Utworzony Pole trójkąta o podanej podstawie i wysokości
Utworzony Pole trójkąta według wzoru Herona
9 Więcej kalkulatorów Obszar Trójkąta
Utworzony Obszar trójkąta równoramiennego
Utworzony Pole trójkąta równoramiennego o podanej wysokości i podstawie
1 Więcej kalkulatorów Obszar trójkąta równoramiennego
Zweryfikowano Całkowite pole powierzchni graniastosłupa trójkątnego przy danym polu podstawowym
Utworzony Górny obszar graniastosłupa trójkątnego o danej objętości i wysokości
Utworzony Górny obszar graniastosłupa trójkątnego o danych bokach
Utworzony Pole podstawy graniastosłupa trójkątnego
Utworzony Pole podstawy graniastosłupa trójkątnego o określonej objętości
Utworzony Pole podstawy graniastosłupa trójkątnego z danym bokiem i wysokością
Utworzony Pole powierzchni bocznej graniastosłupa trójkątnego
1 Więcej kalkulatorów Obszar trójkątnego pryzmatu
Zweryfikowano Powierzchnia ściany czworościanu przy danym promieniu Insphere
7 Więcej kalkulatorów Obszar twarzy czworościanu
Utworzony Obwód ćwiartki koła
Utworzony Obwód ćwiartki okręgu przy danej średnicy okręgu
3 Więcej kalkulatorów Obwód ćwiartki koła
Utworzony Obwód Trójkąta
Utworzony Półobwód trójkąta
1 Więcej kalkulatorów Obwód i półobwód trójkąta
Utworzony Obwód koła
Zweryfikowano Obwód koła o danym obszarze
3 Więcej kalkulatorów Obwód koła
Utworzony Obwód kwadratu
Zweryfikowano Obwód kwadratu o danym promieniu
Utworzony Obwód kwadratu o podanym obszarze
Zweryfikowano Obwód kwadratu o podanym promieniu okręgu
Utworzony Obwód kwadratu podany Diagonal
Zweryfikowano Obwód kwadratu podany Średnica okręgu
Zweryfikowano Obwód kwadratu podany Średnica okręgu
Utworzony Obwód latawca
Utworzony Obwód latawca podany w promieniu
Zweryfikowano Prąd padający przy użyciu prądu przesyłanego (obciążenie SC)
3 Więcej kalkulatorów Obwód obciążenia jest zwarty
Zweryfikowano Obwód okrągłego pierścienia
8 Więcej kalkulatorów Obwód okrągłego pierścienia
Zweryfikowano Obwód podstawy stożka przy danej objętości
6 Więcej kalkulatorów Obwód podstawy stożka
Utworzony Obwód półkola o podanej średnicy
4 Więcej kalkulatorów Obwód półkola
Utworzony Obwód prostokąta
Zweryfikowano Obwód prostokąta o podanej długości i promieniu promienia
Zweryfikowano Obwód prostokąta o podanej długości i średnicy okręgu
Zweryfikowano Obwód prostokąta o podanej powierzchni i długości
Utworzony Obwód prostokąta o podanej przekątnej i długości
Utworzony Obwód prostokąta o podanej przekątnej i szerokości
Zweryfikowano Obwód prostokąta o podanej szerokości i promieniu promienia
Zweryfikowano Obwód prostokąta o podanej szerokości i średnicy okręgu
28 Więcej kalkulatorów Obwód prostokąta
Zweryfikowano Obwód regularnego wielokąta
Utworzony Obwód regularnego wielokąta o danym promieniu okręgu i polu
Utworzony Obwód regularnego wielokąta o podanym promieniu i polu
Utworzony Obwód regularnego wielokąta z daną liczbą boków i promieniem okręgu
Utworzony Obwód regularnego wielokąta, biorąc pod uwagę liczbę boków i promień
Utworzony Obwód Rombu
8 Więcej kalkulatorów Obwód rombu
Utworzony Obwód równoległoboku
Utworzony Obwód równoległoboku przy danych przekątnych i dłuższej krawędzi
Utworzony Obwód równoległościanu
6 Więcej kalkulatorów Obwód równoległościanu
Utworzony Obwód trójkąta prostokątnego równoramiennego
Utworzony Obwód trójkąta prostokątnego równoramiennego, biorąc pod uwagę linię środkową na nogach
4 Więcej kalkulatorów Obwód równoramiennego trójkąta prostokątnego
Zweryfikowano Obwód odcinka kołowego przy danym kącie środkowym
1 Więcej kalkulatorów Obwód segmentu kołowego
Zweryfikowano Obwód sektora cyrkularnego
Utworzony Obwód sektora kołowego o podanej długości łuku
Utworzony Obwód sektora kołowego przy danym obwodzie koła
Utworzony Obwód sześcianu
13 Więcej kalkulatorów Obwód sześcianu
Utworzony Obwód trapezu
1 Więcej kalkulatorów Obwód trapezu
Utworzony Obwód trójkąta prostokątnego
2 Więcej kalkulatorów Obwód trójkąta prostokątnego
Utworzony Obwód trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Obwód trójkąta równobocznego
Utworzony Obwód trójkąta równoramiennego
Utworzony Półobwód trójkąta równoramiennego
Zweryfikowano Napięcie w obwodzie prądu stałego
16 Więcej kalkulatorów Obwody prądu stałego
Utworzony Moduł masowy
Zweryfikowano Naciąg boczny
Utworzony Naprężenie rozciągające
Zweryfikowano Odkształcenie wolumetryczne
3 Więcej kalkulatorów Odkształcenie mechaniczne
Zweryfikowano Współczynnik Poissona
2 Więcej kalkulatorów Odkształcenie podłużne i boczne
Zweryfikowano Odległość obiektu w lustrze wklęsłym z obrazem wirtualnym
Zweryfikowano Odległość obiektu w lustrze wklęsłym z rzeczywistym obrazem
Zweryfikowano Odległość obiektu w lustrze wypukłym
Zweryfikowano Odległość obiektu w soczewce wklęsłej
Zweryfikowano Odległość obiektu w soczewce wypukłej
Zweryfikowano Odległość obrazu wklęsłego lustra z obrazem wirtualnym
Zweryfikowano Odległość obrazu wypukłego lustra
Odlew (6)
Zweryfikowano Bramkowanie pionowe
Zweryfikowano Czas krzepnięcia
Zweryfikowano Dolne bramkowanie
Zweryfikowano Efekt aspiracji
Zweryfikowano Formuła Caine'a
Zweryfikowano Współczynnik kształtu
Zweryfikowano Odpowiadająca waga
Zweryfikowano Waga molekularna
13 Więcej kalkulatorów Odpowiadająca waga
Zweryfikowano Ogniskowa wklęsłego lustra z obrazem wirtualnym
Zweryfikowano Ogniskowa wklęsłego lustra z rzeczywistym obrazem
Zweryfikowano Ogniskowa wypukłego lustra
Zweryfikowano Ogniskowa zwierciadła wklęsłego
Zweryfikowano Ogniskowa zwierciadła wypukłego przy danym promieniu
Zweryfikowano Ogniskowa przy użyciu wzoru na odległość
Zweryfikowano Ogniskowa soczewki wklęsłej przy danym obrazie i odległości obiektu
Zweryfikowano Ogniskowa soczewki wklęsłej przy danym promieniu
Zweryfikowano Ogniskowa soczewki wypukłej przy danym obiekcie i odległości obrazu
Zweryfikowano Ogniskowa soczewki wypukłej przy danym promieniu
1 Więcej kalkulatorów Ogniskowa obiektywu
Zweryfikowano Ogniskowy parametr hiperboli
7 Więcej kalkulatorów Ogniskowy parametr hiperboli
Zweryfikowano Obszar Okrągłego Kwadrantu
Zweryfikowano Obwód kwadrantu kołowego
Utworzony Powierzchnia kołowego kwadrantu przy danym polu koła
1 Więcej kalkulatorów Okrągły kwadrant
Utworzony Model produkcyjny z okresu t2 nie brakuje
Zweryfikowano Model zakupów w okresie t2 z niedoborem
Utworzony Okres t1 Zakup z niedoborem
Utworzony Produkcja okresu t1 nie brakuje
4 Więcej kalkulatorów Okres produkcji
Opór (5)
Zweryfikowano Odporność
Zweryfikowano Rezystancja wewnętrzna za pomocą potencjometru
Zweryfikowano Rezystywność materiału
Zweryfikowano Równoważna rezystancja w szeregu
Zweryfikowano Równoważny opór w połączeniu równoległym
3 Więcej kalkulatorów Opór
Zweryfikowano Oś poprzeczna hiperboli
12 Więcej kalkulatorów Oś poprzeczna hiperboli
Utworzony Czas potrzebny na zakup modelu bez braków
Utworzony Czas potrzebny na zakup modelu z niedoborem
14 Więcej kalkulatorów Oszacowanie czasu
Zweryfikowano Gęstość dwóch cieczy
Zweryfikowano Gęstość względna
Utworzony Jakość par
Zweryfikowano obniżenie punktu rosy
Zweryfikowano Specyficzna wilgotność
Zweryfikowano stopień nasycenia
Zweryfikowano Wiosenna praca
4 Więcej kalkulatorów Parametry chłodnicze
Zweryfikowano Czułość ugięcia magnetycznego
Zweryfikowano Długość ścieżki cząstki w płaszczyźnie cykloidalnej
Zweryfikowano Pojemność przejściowa
Zweryfikowano Prędkość kątowa elektronu w polu magnetycznym
Zweryfikowano Promień elektronu na ścieżce kołowej
Zweryfikowano Przyspieszenie cząstek
Zweryfikowano Średnica cykloidy
Zweryfikowano Wrażliwość na ugięcie elektrostatyczne
6 Więcej kalkulatorów Parametry elektrostatyczne
Zweryfikowano Regulacja napięcia w linii przesyłowej
4 Więcej kalkulatorów Parametry linii
Zweryfikowano Liczba poziomów kwantyzacji
Zweryfikowano Liczba przykładów
Zweryfikowano Rozmiar kroku kwantyzacji
Zweryfikowano Stosunek sygnału do szumu
Zweryfikowano Szybkość transmisji
Zweryfikowano Szybkość transmisji przy użyciu czasu trwania bitu
5 Więcej kalkulatorów Parametry modulacji
Zweryfikowano Bieżący współczynnik wzmocnienia
Zweryfikowano Bieżący współczynnik wzmocnienia przy użyciu podstawowego współczynnika transportu
Zweryfikowano Podstawowy współczynnik transportu
Zweryfikowano Prąd bazowy przy użyciu współczynnika wzmocnienia prądu
Zweryfikowano Prąd emitera
Zweryfikowano Prąd kolektora przy użyciu podstawowego współczynnika transportu
Zweryfikowano Prąd kolektora przy użyciu współczynnika wzmocnienia prądu
Zweryfikowano Prąd spustowy
Zweryfikowano Prąd upływu kolektora do emitera
Zweryfikowano Wspólne wzmocnienie prądu kolektora
Zweryfikowano Wydajność emitera
2 Więcej kalkulatorów Parametry pracy tranzystora
Zweryfikowano Draw Ratio
Zweryfikowano Metoda modułu
Zweryfikowano Naprężenie przepływu
Zweryfikowano Punch Load
Zweryfikowano Tolerancja
Zweryfikowano Wysokość bryłki
Utworzony Błąd prognozowania
11 Więcej kalkulatorów Parametry przemysłowe
Zweryfikowano Ciepło właściwe
Utworzony Ciepło właściwe mieszaniny gazów
Utworzony Entalpia właściwa dla mieszaniny nasyconej
Zweryfikowano jawny współczynnik ciepła
Zweryfikowano Stosunek ciepła właściwego
Zweryfikowano Współczynnik ciepła właściwego
Zweryfikowano Zmiana energii kinetycznej
Zweryfikowano Zmiana energii potencjalnej
9 Więcej kalkulatorów Parametry termiczne
Utworzony Bezwzględna liczba neutrofilów
Utworzony Boczna powierzchnia piramidy
Utworzony Całkowita powierzchnia piramidy
Utworzony Objętość piramidy
Utworzony Obszar podstawy piramidy
Zweryfikowano Obszar podstawy pięciokątnej piramidy
3 Więcej kalkulatorów Piramida pięciokątna
Zweryfikowano Obszar podstawy sześciokątnej piramidy
3 Więcej kalkulatorów Piramida sześciokątna
Utworzony Całkowite pole powierzchni równobocznej piramidy kwadratowej
Utworzony Objętość piramidy równobocznej kwadratowej
Utworzony Wysokość równobocznej piramidy kwadratowej
Utworzony Siła wyporu
Utworzony Zasada Archimedesa
9 Więcej kalkulatorów Pławność
Zweryfikowano Eksperymentalne wyznaczanie wysokości metacentrycznej
Zweryfikowano Metacenter
Zweryfikowano Napięcie powierzchniowe przy danej energii powierzchniowej i powierzchni
Zweryfikowano Prędkość teoretyczna dla rurki Pitota
Zweryfikowano Siła wyporu
Zweryfikowano Środek ciężkości
Zweryfikowano Środek wyporu
Utworzony Wysokość metacentryczna
Zweryfikowano Wysokość metacentryczna przy danym momencie bezwładności
11 Więcej kalkulatorów Płyn hydrostatyczny
Zweryfikowano Wysokość nachylenia stożka przy danej objętości
12 Więcej kalkulatorów Pochylona wysokość stożka
Zweryfikowano Moment hamujący lub trzymający na stałym elemencie podanym wejściowym momentem obrotowym
Zweryfikowano Moment trzymający lub hamujący lub ustalający na stałym elemencie podanym wejściowym i wyjściowym momentem obrotowym
Zweryfikowano Pociąg Podana wartość Liczba zębów
Zweryfikowano Pociąg Wartość podana Prędkość podążającego i kierowcy
Zweryfikowano Pociąg Wartość przekładni złożonej Pociąg przy danej prędkości przekładni napędzanej i kierowcy
Zweryfikowano Przełożenie prędkości złożonej przekładni zębatej
Zweryfikowano Trzymanie lub hamowanie lub mocowanie momentu obrotowego na elemencie stałym
Zweryfikowano Wartość pociągu koła zębatego złożonego Pociąg danego iloczynu zębów koła napędzanego i napędzającego
Zweryfikowano Współczynnik prędkości
Zweryfikowano Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego
Zweryfikowano Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego dla danego produktu średnicy napędzanego
Zweryfikowano Wyjściowy moment obrotowy lub moment oporu lub moment obciążenia na elemencie napędzanym
Zweryfikowano Wyjściowy moment obrotowy na napędzanym elemencie przy danej prędkości kątowej napędzanego i kierowcy
Utworzony Całkowity podatek od sprzedaży
Utworzony Kwota podatku od sprzedaży
Utworzony Podatek równoważny Wydajność
3 Więcej kalkulatorów Podatek
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia cząstek
Zweryfikowano Energia wymagana do kruszenia gruboziarnistych materiałów zgodnie z prawem Bonda
Zweryfikowano Liczba cząstek
6 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Zweryfikowano Dyfuzyjność pędu
Zweryfikowano Siła hydrostatyczna na zakrzywionej zanurzonej powierzchni
Zweryfikowano Siła hydrostatyczna na zanurzonej powierzchni w płaszczyźnie poziomej
Zweryfikowano Utrata głowy z powodu tarcia
Zweryfikowano Współczynnik tarcia wachlującego z wykorzystaniem współczynnika tarcia Darcy'ego
Zweryfikowano Wysokość wznoszenia lub opadania naczyń włosowatych
3 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Zweryfikowano Prędkość w przestrzeni reaktora
Zweryfikowano Przepływ molowy nieprzereagowanego reagenta przy użyciu konwersji reagentów
Zweryfikowano Reaktor Przestrzeń Czas
5 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Utworzony Iloraz dwóch liczb
Utworzony Produkt dwóch liczb
Utworzony Różnica między dwiema liczbami
Utworzony Suma dwóch liczb
Zweryfikowano Częstotliwość pasma podana współczynnik tłumienia
Zweryfikowano Częstotliwość rezonansowa
Utworzony Funkcja transferu dla systemu z zamkniętą i otwartą pętlą
Zweryfikowano Kąt asymptoty
Zweryfikowano Liczba asymptot
Zweryfikowano Szczyt rezonansowy
Zweryfikowano Tłumiona częstotliwość drgań własnych
Zweryfikowano Współczynnik tłumienia lub współczynnik tłumienia
11 Więcej kalkulatorów Podstawowe parametry
Zweryfikowano Częstotliwość oscylacji dla SHM
Zweryfikowano Okresowy czas dla SHM
2 Więcej kalkulatorów Podstawy
Zweryfikowano Aktywność optyczna
Zweryfikowano Kątowa szerokość środkowego maksima
Zweryfikowano Prawo Malusa
Zweryfikowano Różnica faz destrukcyjnej interferencji
Zweryfikowano Różnica faz konstruktywnej interferencji
Zweryfikowano Różnica ścieżki dwóch fali progresywnej
Zweryfikowano Różnica w fazach
Utworzony Amplituda
Utworzony Magnetyczny strumień
Utworzony Moment obrotowy
Utworzony Momentum kątowe
Utworzony Odcedzić
Zweryfikowano Pojemność
Utworzony Pracować
Utworzony Przebyty dystans
Utworzony Przemieszczenie kątowe
Utworzony Przyśpieszenie
Utworzony Stres
Utworzony Szybkość cieplna
Utworzony Współczynnik załamania światła
2 Więcej kalkulatorów Podstawy fizyki
Zweryfikowano Stosunek długości ramienia do długości ogniwa
Zweryfikowano Wzrost gubernatora Watta
11 Więcej kalkulatorów Podstawy gubernatora
Zweryfikowano Strumień ciepła
5 Więcej kalkulatorów Podstawy HMT
Zweryfikowano Formuła Poiseuille'a
Utworzony Moc wymagana do pokonania oporu tarcia w przepływie laminarnym
7 Więcej kalkulatorów Podstawy hydrodynamiki
Zweryfikowano Konwersja reagentów przy użyciu liczby moli podawanego reagenta
Zweryfikowano Konwersja reagentów przy użyciu molowej szybkości podawania reagenta
Zweryfikowano Molowa szybkość podawania reagenta
Zweryfikowano Przepływ objętościowy reagenta
Zweryfikowano Stężenie reagenta paszowego
6 Więcej kalkulatorów Podstawy inżynierii reakcji chemicznych
Utworzony Amplituda sygnału nośnego
Zweryfikowano Carrier Power
Utworzony Indeks modulacji
Zweryfikowano Maksymalna amplituda
Zweryfikowano Minimalna amplituda
Utworzony Sprawność transmisji w odniesieniu do wskaźnika modulacji
Zweryfikowano Wskaźnik modulacji w odniesieniu do czułości amplitudy
Zweryfikowano Wskaźnik modulacji w odniesieniu do maksymalnej i minimalnej amplitudy
Utworzony Współczynnik szczytu
15 Więcej kalkulatorów Podstawy komunikacji analogowej
Zweryfikowano Czułość manometru pochylonego
Utworzony Lepkość kinematyczna
Utworzony Liczba kawitacji
Zweryfikowano Moduł objętościowy przy naprężeniu objętościowym i odkształceniu
Zweryfikowano Niestabilna równowaga ciała pływającego
Utworzony Numer Knudsena
Zweryfikowano Określona objętość
Utworzony Równanie płynów nieściśliwych w ciągłości
Utworzony Równanie płynów ściśliwych w ciągłości
Zweryfikowano Turbulencja
Zweryfikowano Waga
Zweryfikowano Wirowość
Zweryfikowano Wysokość ciśnienia stagnacyjnego
1 Więcej kalkulatorów Podstawy mechaniki płynów
Zweryfikowano Kąt odchylenia
Zweryfikowano Kąt odchylenia w rozproszeniu
Zweryfikowano Kąt padania
Zweryfikowano Kąt pryzmatu
Zweryfikowano Kąt wschodu
Zweryfikowano Moc obiektywu
Zweryfikowano Moc soczewki przy użyciu zasady odległości
1 Więcej kalkulatorów Podstawy optyki
Zweryfikowano Siła elektromotoryczna podczas ładowania akumulatora
Zweryfikowano Siła elektromotoryczna podczas rozładowywania akumulatora
7 Więcej kalkulatorów Podstawy prądu elektrycznego
Zweryfikowano Całkowita moc emisyjna ciała promieniującego
Zweryfikowano Promieniowe ciepło przepływające przez cylinder
Zweryfikowano Radiacyjny transfer ciepła
10 Więcej kalkulatorów Podstawy trybów wymiany ciepła
Zweryfikowano Logarytmiczna różnica średnich temperatur dla przepływu prądu stałego
Zweryfikowano Rejestrowanie średniej różnicy temperatur dla przepływu przeciwprądowego
15 Więcej kalkulatorów Podstawy wymiany ciepła
Utworzony Liczba nieparzystych podzbiorów zbioru A
Utworzony Liczba podzbiorów zbioru A
3 Więcej kalkulatorów podzbiory
Utworzony Pojemność kondensatora cylindrycznego
Utworzony Pojemność kondensatora sferycznego
Utworzony Pojemność równoległego kondensatora płytowego
3 Więcej kalkulatorów Pojemność
Zweryfikowano Pojemność dla obwodu serii RLC przy danym współczynniku Q
Zweryfikowano Pojemność przy użyciu stałej czasowej
2 Więcej kalkulatorów Pojemność
Zweryfikowano Pole grawitacyjne cienkiego okrągłego dysku
Zweryfikowano Pole grawitacyjne pierścienia
Zweryfikowano Pole grawitacyjne pierścienia przy danym kącie w dowolnym punkcie na zewnątrz pierścienia
Zweryfikowano Pole grawitacyjne, gdy punkt znajduje się poza nieprzewodzącą kulą stałą
Zweryfikowano Pole grawitacyjne, gdy punkt znajduje się poza przewodzącą stałą kulą
Zweryfikowano Pole grawitacyjne, gdy punkt znajduje się wewnątrz nieprzewodzącej kuli
Zweryfikowano Powierzchnia bazowa graniastosłupa ukośnego, podana długość krawędzi bocznej
1 Więcej kalkulatorów Pole podstawy graniastosłupa ukośnego
Utworzony Pole podstawy stożka ściętego
2 Więcej kalkulatorów Pole podstawy stożka ściętego
Zweryfikowano Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu
12 Więcej kalkulatorów Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu
Zweryfikowano Pole powierzchni kuli przy danym stosunku powierzchni do objętości
4 Więcej kalkulatorów Pole powierzchni kuli
Zweryfikowano Obszar podstawy kwadratowej piramidy
7 Więcej kalkulatorów Pole powierzchni kwadratowej piramidy
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia prawej kwadratowej piramidy
Utworzony Całkowite pole powierzchni prawego ostrosłupa kwadratowego przy danej wysokości nachylenia
Zweryfikowano Obszar podstawy prawej kwadratowej piramidy
Utworzony Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawego kwadratu przy danej wysokości nachylenia
Zweryfikowano Pole powierzchni bocznej prawej kwadratowej piramidy
Utworzony Pole równoramiennego trójkąta prostokątnego
4 Więcej kalkulatorów Pole równoramiennego trójkąta prostokątnego
Utworzony Pole trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Pole trójkąta równobocznego
Utworzony Półobwód trójkąta równobocznego
Utworzony Półobwód trójkąta równobocznego podany Circumradius
7 Więcej kalkulatorów Półobwód trójkąta równobocznego
Zweryfikowano Dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie dla podwójnego poprzecznego złącza pachwinowego
15 Więcej kalkulatorów Poprzeczna spoina pachwinowa
Zweryfikowano Awaria poślizgu silnika indukcyjnego
Zweryfikowano Poślizg podana wydajność w silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Poślizg podanej częstotliwości w silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Poślizg przy momencie wyciągania
Zweryfikowano Poślizg silnika w silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Potencjał grawitacyjny
Zweryfikowano Potencjał grawitacyjny cienkiego dysku kołowego
Zweryfikowano Potencjał grawitacyjny pierścienia
Zweryfikowano Potencjał grawitacyjny, gdy punkt znajduje się poza nieprzewodzącą kulą stałą
Zweryfikowano Potencjał grawitacyjny, gdy punkt znajduje się poza przewodzącą stałą kulą
Zweryfikowano Potencjał grawitacyjny, gdy punkt znajduje się wewnątrz nieprzewodzącej kuli stałej
Zweryfikowano Potencjał grawitacyjny, gdy punkt znajduje się wewnątrz przewodzącej stałej kuli
Zweryfikowano Całkowite powiększenie
Zweryfikowano Powiększenie lustra wklęsłego z obrazem wirtualnym
Zweryfikowano Powiększenie soczewki wklęsłej
Zweryfikowano Powiększenie wklęsłego lustra z rzeczywistym obrazem
Zweryfikowano Powiększenie wklęsłego lustra z wirtualnym obrazem przy użyciu wysokości
Zweryfikowano Powiększenie wypukłego lustra
Zweryfikowano Powiększenie wypukłego lustra za pomocą wysokości
Zweryfikowano Powiększenie wypukłej soczewki
Zweryfikowano Podana powierzchnia kwadratu Średnica okręgu opisanego
Utworzony Pole kwadratu o danym obwodzie
Utworzony Pole kwadratu o podanej przekątnej
Zweryfikowano Pole kwadratu o podanym promieniu
Zweryfikowano Pole kwadratu o promieniu okręgu
Zweryfikowano Powierzchnia kwadratu o podanej średnicy okręgu
Utworzony Powierzchnia placu
Utworzony Powierzchnia podstawy cylindra
6 Więcej kalkulatorów Powierzchnia podstawy cylindra
Utworzony Pole równoległoboku podane przekątne i kąt rozwarty między przekątnymi
Utworzony Pole równoległoboku przy danych wysokościach i kącie ostrym
Utworzony Pole równoległoboku przy danych wysokościach i kącie rozwartym
6 Więcej kalkulatorów Powierzchnia równoległoboku
Utworzony Powierzchnia odcinka kołowego przy danej długości cięciwy
Zweryfikowano Powierzchnia segmentu kołowego
Zweryfikowano Pole powierzchni sześcianu o danym obwodzie
14 Więcej kalkulatorów Powierzchnia sześcianu
Utworzony Cukrzyca Poziom insuliny typu 2 dla mężczyzn
Utworzony Poziom dawki insuliny dla kobiet
Utworzony EMI kredytu samochodowego
Utworzony Kwota pożyczki
Utworzony Pożyczka EMI
1 Więcej kalkulatorów Pożyczka
Zweryfikowano Praca izotermiczna przy użyciu stosunku objętości
Zweryfikowano Praca izotermiczna wykonana przez gaz
Zweryfikowano Praca izotermiczna z wykorzystaniem temperatury
Zweryfikowano Praca izotermiczna z wykorzystaniem współczynnika ciśnienia
Zweryfikowano Praca politropowa
Utworzony Wykonana praca izobaryczna
3 Więcej kalkulatorów Praca w systemie zamkniętym
Zweryfikowano Całkowity moment obrotowy wymagany do pokonania tarcia w obracającej się śrubie
Zweryfikowano Współczynnik tarcia przy użyciu sił
1 Więcej kalkulatorów Prawa tarcia
Utworzony Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia A lub B
8 Więcej kalkulatorów Prawdopodobieństwo dwóch zdarzeń
Utworzony Prędkość kątowa
Zweryfikowano Prędkość obiektu w ruchu kołowym
Utworzony Średnia prędkość
Zweryfikowano Prędkość silnika podana Prędkość synchroniczna
Zweryfikowano Prędkość silnika podana Wydajność w silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Prędkość silnika w silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Prędkość synchroniczna podana prędkość silnika
Zweryfikowano Prędkość synchroniczna przy danej mocy mechanicznej
Utworzony Prędkość synchroniczna w silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Synchroniczna prędkość silnika indukcyjnego przy danej wydajności
1 Więcej kalkulatorów Prędkość
Zweryfikowano Prędkość fali podana numer fali
Zweryfikowano Prędkość fali progresywnej
Zweryfikowano Prędkość fali progresywnej przy danej częstotliwości kątowej
Zweryfikowano Prędkość fali progresywnej przy użyciu częstotliwości
Zweryfikowano Prędkość fali w strunie
Utworzony Liczba Z to jaki procent liczby Y
Utworzony Liczba Z to X procent czego
Utworzony X Procent liczby Y
4 Więcej kalkulatorów Procent liczb
Utworzony Ciśnienie izentropowe w punkcie 1
Utworzony Ciśnienie izentropowe w punkcie 2
Utworzony Izentropowa temperatura 2 przy danej objętości właściwej
Utworzony Izentropowa temperatura 2 przy danym stosunku ciśnień
Utworzony Stosunek ciśnień proces izentropowy
Utworzony Stosunek temperatur podana Izentropowa objętość właściwa
Utworzony Stosunek temperatur przy ciśnieniu izentropowym
Utworzony Temperatura izentropowa 1 przy danej objętości właściwej
Utworzony Temperatura izentropowa 1 przy danym stosunku ciśnień
Zweryfikowano cykl Carnota pompy ciepła
Zweryfikowano Praca pompy ciepła
Zweryfikowano prawdziwa pompa ciepła
Zweryfikowano prawdziwy silnik cieplny
Zweryfikowano ranking efektywności cyklu
Zweryfikowano Sprawność cieplna silnika Carnota
Zweryfikowano sprawność cieplna silnika cieplnego
Zweryfikowano Współczynnik wydajności pompy ciepła wykorzystującej ciepło w zbiorniku zimnym i gorącym
Zweryfikowano Współczynnik wydajności pompy ciepła wykorzystującej pracę i ciepło w zbiorniku zimnym
Zweryfikowano Wydajność cyklu Carnota silnika cieplnego przy użyciu temperatury źródła i zlewu
Utworzony wydajność cyklu otto
Zweryfikowano Wydajność pompy ciepła
1 Więcej kalkulatorów Produkcja energii z ciepła
Zweryfikowano Prąd z linii do neutralnego przy użyciu mocy rzeczywistej
Zweryfikowano Prąd z linii do przewodu neutralnego przy użyciu mocy biernej
43 Więcej kalkulatorów Projekt obwodu prądu przemiennego
Utworzony Promień Insfery Czworościanu
Zweryfikowano Promień Insphere czworościanu przy danym polu powierzchni
6 Więcej kalkulatorów Promień Insphere czworościanu
Utworzony Promień Insfery Oktaedronu
Zweryfikowano Promień Insphere ośmiościanu przy danej objętości
Zweryfikowano Promień Insphere ośmiościanu przy danej przekątnej przestrzeni
Zweryfikowano Promień Insphere ośmiościanu przy danym polu powierzchni całkowitej
Zweryfikowano Promień Insphere ośmiościanu przy danym promieniu Midsphere
Zweryfikowano Promień kuli ośmiościanu przy danym promieniu kuli okręgu
1 Więcej kalkulatorów Promień Insphere ośmiościanu
Zweryfikowano Inpromień kwadratu danego obszaru
Zweryfikowano Inpromień kwadratu z daną średnicą okręgu
Zweryfikowano Inpromień kwadratu z daną średnicą okręgu
Zweryfikowano Promień kwadratu
Zweryfikowano Promień kwadratu o danym obwodzie
Utworzony Promień kwadratu o podanej przekątnej
Utworzony Promień kwadratu przy danym promieniu okręgu
Utworzony Promień koła danego obszaru
Utworzony Promień okręgu o danym obwodzie
Utworzony Promień okręgu o podanej średnicy
Utworzony Promień okręgu przy danej długości łuku
Utworzony Promień okręgu czworościanu
Utworzony Promień okręgu czworościanu przy danej wysokości
6 Więcej kalkulatorów Promień okręgu czworościanu
Utworzony Promień okręgu dwudziestościanu
10 Więcej kalkulatorów Promień okręgu dwudziestościanu
Utworzony Promień okręgu dwunastościanu
11 Więcej kalkulatorów Promień okręgu dwunastościanu
Utworzony Promień okręgu ośmiościanu
6 Więcej kalkulatorów Promień okręgu ośmiościanu
Zweryfikowano Circumradius of Rectangle o podanej średnicy Circumcircle
Zweryfikowano Circumradius of Rectangle o podanym obwodzie i długości
Zweryfikowano Circumradius of Rectangle o podanym obwodzie i szerokości
Zweryfikowano Promień okręgu prostokąta
Zweryfikowano Promień okręgu prostokąta o podanej długości i kącie rozwartym między przekątnymi
19 Więcej kalkulatorów Promień okręgu prostokąta
Zweryfikowano Circumpromień regularnego wielokąta
Utworzony Promień okręgu regularnego wielokąta o podanym promieniu
2 Więcej kalkulatorów Promień okręgu regularnego wielokąta
Utworzony Promień okręgu trójkąta równobocznego
8 Więcej kalkulatorów Promień okręgu trójkąta równobocznego
Utworzony Promień półkola o podanej średnicy
Utworzony Promień półkola o podanym obwodzie
3 Więcej kalkulatorów Promień półkola
Utworzony Promień regularnego wielokąta
Utworzony Promień wielokąta foremnego o promieniu okręgu
2 Więcej kalkulatorów Promień regularnego wielokąta
Zweryfikowano Promień kuli o podanej średnicy
4 Więcej kalkulatorów Promień sfery
Zweryfikowano Środkowy promień sześcianu o danym obwodzie
13 Więcej kalkulatorów Promień środkowej kuli sześcianu
Utworzony Promień torusa przy danym promieniu otworu i stosunku powierzchni do objętości
3 Więcej kalkulatorów Promień torusa
Utworzony Promień okręgu trójkąta równoramiennego z podanymi nogami i wysokością
Utworzony Promień trójkąta równoramiennego
4 Więcej kalkulatorów Promień trójkąta równoramiennego
Zweryfikowano Promień wybrzuszenia
3 Więcej kalkulatorów Promień wypukłości
Utworzony Okresowy czas jednego uderzenia SHM
Zweryfikowano Przywracanie momentu obrotowego dla wahadła prostego
4 Więcej kalkulatorów Proste wahadło
Utworzony Całkowita powierzchnia graniastosłupa prostokątnego
Utworzony Objętość pryzmatu prostokątnego
Utworzony Pole podstawy graniastosłupa prostokątnego
1 Więcej kalkulatorów Prostopadłościan
Utworzony Całkowita liczba środków chwilowych w mechanizmie
Utworzony Liczba ogniw w łańcuchu kinematycznym
Utworzony Liczba połączeń w łańcuchu kinematycznym
Utworzony Liczba połączeń w łańcuchu kinematycznym, gdy występuje również wyższa para
Utworzony Liczba stopni swobody w łańcuchu kinematycznym według kryterium Kutzbacha
Zweryfikowano Ogniskowa prostego mikroskopu, gdy obraz tworzy się w najmniejszej odległości wyraźnego widzenia
Zweryfikowano Powiększająca moc prostego mikroskopu podczas tworzenia obrazu w nieskończoności
Utworzony Powiększanie mocy prostego mikroskopu
Utworzony Objętość pięciokątnego pryzmatu
Utworzony Pole podstawy graniastosłupa pięciokątnego
Utworzony Pole powierzchni bocznej graniastosłupa pięciokątnego
1 Więcej kalkulatorów Pryzmat pięciokątny
Zweryfikowano Objętość pryzmatu
1 Więcej kalkulatorów Pryzmaty
Zweryfikowano Dyfuzyjność cieplna
12 Więcej kalkulatorów Przejściowe przewodzenie ciepła
Zweryfikowano Odbite napięcie (obciążenie SC)
38 Więcej kalkulatorów Przejściowy
Utworzony Przekątna cylindra
11 Więcej kalkulatorów Przekątna cylindra
Utworzony Przekątna kwadratu
Utworzony Przekątna kwadratu danego obszaru
Utworzony Przekątna kwadratu o danym obwodzie
Zweryfikowano Przekątna kwadratu o danym promieniu
Zweryfikowano Przekątna kwadratu o promieniu okręgu
2 Więcej kalkulatorów Przekątna kwadratu
Zweryfikowano Przekątna oktagramu przy danej długości cięciwy
1 Więcej kalkulatorów Przekątna Oktagramu
Zweryfikowano Diagonal of Rectangle o podanym kącie między szerokością a przekątną
Utworzony Przekątna prostokąta
Utworzony Przekątna prostokąta o podanej powierzchni i długości
Utworzony Przekątna prostokąta o podanej powierzchni i szerokości
Utworzony Przekątna prostokąta o podanym kącie między długością a przekątną
Utworzony Przekątna prostokąta o podanym obwodzie i długości
Utworzony Przekątna prostokąta o podanym obwodzie i szerokości
Zweryfikowano Przekątna prostokąta o podanym promieniu Circumradius
15 Więcej kalkulatorów Przekątna prostokąta
Utworzony Przekątna trapezu równoramiennego
10 Więcej kalkulatorów Przekątna trapezu równoramiennego
Zweryfikowano Przekątna twarzy sześcianu
13 Więcej kalkulatorów Przekątna twarzy sześcianu
Utworzony Przekątna w poprzek M boków N-gon
1 Więcej kalkulatorów Przekątne N-gon
Zweryfikowano Jednowymiarowy strumień ciepła
Zweryfikowano Opór cieplny w konwekcyjnym przenoszeniu ciepła
Zweryfikowano Prawo chłodzenia Newtona
Zweryfikowano Procesy konwekcyjne Współczynnik przenikania ciepła
Zweryfikowano Przenikanie ciepła
Utworzony Przenikanie ciepła zgodnie z prawem Fouriera
7 Więcej kalkulatorów Przenoszenie ciepła i masy
Utworzony Szybkość przepływu (lub) zrzut
7 Więcej kalkulatorów Przepływ
Zweryfikowano Bocznik w amperomierzu
Zweryfikowano EMF nieznanej komórki za pomocą potencjometru
Zweryfikowano Gradient potencjału przez potencjometr
Zweryfikowano Meter Bridge
Zweryfikowano Potencjalna różnica przez woltomierz
Zweryfikowano Prąd w potencjometrze
Zweryfikowano Prawo Ohma
Utworzony Przyszła wartość aktualnej sumy przy danych okresach skumulowanych
Utworzony Przyszła wartość aktualnej sumy przy podanej łącznej liczbie okresów
Utworzony Przyszła wartość obecnej sumy podana liczba okresów
Utworzony Przyszła wartość renty
10 Więcej kalkulatorów Przyszła wartość
Utworzony Liczba relacji ze zbioru A do zbioru B
10 Więcej kalkulatorów Relacje
Zweryfikowano Ciśnienie
Zweryfikowano Ciśnienie cząstkowe pary wodnej
Zweryfikowano Pseudo-zredukowana objętość właściwa
Zweryfikowano średnie ciśnienie efektywne
Zweryfikowano Współczynnik ściśliwości
3 Więcej kalkulatorów Relacje ciśnienia
Zweryfikowano Centrum Ciśnienia
Zweryfikowano Dynamiczne ciśnienie płynu
Zweryfikowano Manometr różnicowy ciśnienia różnicowego
Zweryfikowano Różnica ciśnień pomiędzy dwoma punktami
Zweryfikowano Rurka Pitota z ciśnieniem dynamicznym
Utworzony Środek nacisku na płaszczyźnie nachylonej
19 Więcej kalkulatorów Relacje ciśnienia
Zweryfikowano Siła bezwładności na jednostkę powierzchni
Zweryfikowano Siła naporu
Zweryfikowano Siła w kierunku uderzenia strumienia w nieruchomą płytę pionową
Zweryfikowano Stokes Force
Zweryfikowano Tempo pracy Body Force
1 Więcej kalkulatorów Równania sił dynamicznych
Utworzony Drugi pierwiastek równania kwadratowego
Utworzony Pierwszy pierwiastek równania kwadratowego
15 Więcej kalkulatorów Równanie kwadratowe
Zweryfikowano Zmniejszone ciśnienie
Zweryfikowano Zredukowana temperatura
19 Więcej kalkulatorów Równanie stanów
Zweryfikowano Naprężenie ścinające w podwójnej równoległej spoinie pachwinowej
Zweryfikowano Naprężenie ścinające w równoległym spoinie pachwinowej
13 Więcej kalkulatorów Równoległe spoiny pachwinowe
Utworzony Równoważna pojemność dla dwóch kondensatorów połączonych równolegle
Utworzony Równoważna pojemność dla dwóch kondensatorów połączonych szeregowo
1 Więcej kalkulatorów Równoważna pojemność
Utworzony Dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa
7 Więcej kalkulatorów Rozkład dwumianowy
Utworzony Napięcie powierzchniowe przy danej sile i długości
5 Więcej kalkulatorów Różne cechy
Zweryfikowano Różnica dróg optycznych podana Szerokość prążków
Zweryfikowano Różnica ścieżki optycznej
Zweryfikowano Różnica ścieżek w eksperymencie Younga z podwójną szczeliną
Zweryfikowano Różnica ścieżki dla konstruktywnej interferencji w YDSE
Zweryfikowano Różnica ścieżki dla Maxima w YDSE
Zweryfikowano Różnica ścieżki w YDSE przy danej odległości między spójnymi źródłami
2 Więcej kalkulatorów Różnica ścieżki w YDSE
Zweryfikowano Moment bezwładności dysku kołowego wokół osi prostopadłej przechodzącej przez jej środek
Zweryfikowano Moment bezwładności kuli stałej względem jej średnicy
Zweryfikowano Moment bezwładności pierścienia kołowego wokół osi prostopadłej przez jego środek
Zweryfikowano Moment bezwładności prawego okrągłego cylindra pustego względem jego osi
Zweryfikowano Moment bezwładności prawego walca kołowego względem jego osi symetrii
Zweryfikowano Moment bezwładności pręta względem osi prostopadłej przechodzącej przez jego środek
Zweryfikowano Moment bezwładności sferycznej powłoki względem jej średnicy
Utworzony Moment bezwładności wahadła Bob
Rury (5)
Zweryfikowano Naprężenie lepkie
Zweryfikowano Siła lepkości na jednostkę powierzchni
Zweryfikowano Strata ciepła spowodowana rurą
Zweryfikowano Utrata głowy spowodowana przepływem laminarnym
Zweryfikowano Współczynnik tarcia przepływu laminarnego
7 Więcej kalkulatorów Rury
Zweryfikowano Całkowita powierzchnia ściętej piramidy
Zweryfikowano Górny obszar ściętej piramidy
Zweryfikowano Pole powierzchni bocznej piramidy ściętej
Zweryfikowano Powierzchnia podstawy ściętej piramidy
Zweryfikowano Wysokość ściętej piramidy
1 Więcej kalkulatorów Ścięta Piramida
Zweryfikowano Kąt wpisany okręgu, dany obszar sektora
Utworzony Pole koła podane Pole sektora
2 Więcej kalkulatorów Sektor cyrkularny
Serce (3)
Utworzony Maksymalna częstość tętna
Utworzony Spalanie kalorii na podstawie tętna dla kobiet
Utworzony Spalanie kalorii na podstawie tętna u mężczyzn
Zweryfikowano Gęstość kryształów sześciennych
Zweryfikowano Liczba miejsc atomowych
Zweryfikowano Odstęp międzypłaszczyznowy kryształu
Zweryfikowano Odstęp międzypłaszczyznowy kryształu przy danym parametrze sieci
Zweryfikowano Parametr kraty BCC
Zweryfikowano Parametr kraty FCC
Zweryfikowano Ciśnienie cząstkowe przy użyciu prawa Raoulta
3 Więcej kalkulatorów Siła napędowa transferu masy
Zweryfikowano Stosunek powietrza do paliwa
7 Więcej kalkulatorów Silnik ciepła i pompa ciepła
Siły (2)
Utworzony Siła dośrodkowa
Utworzony Siła magnetyczna
1 Więcej kalkulatorów Siły
Zweryfikowano Atom procent do procentu masy
Utworzony Dyfuzja w stanie nieustalonym
Utworzony Entropia mieszania
Utworzony Koncentracja pustostanów w równowadze
Zweryfikowano Procent atomów
Zweryfikowano Procent masowy do procenta objętościowego
Zweryfikowano Procent objętościowy do procentu masowego
Zweryfikowano Strumień dyfuzyjny
Utworzony Współczynnik dyfuzji zależny od temperatury
Zweryfikowano Skośna wysokość stożka ściętego
15 Więcej kalkulatorów Skośna wysokość stożka ściętego
Smoła (5)
Zweryfikowano Diametral Pitch
Zweryfikowano Podziałka kołowa dla przekładni śrubowych
Zweryfikowano Podziałka średnicowa przy danym skoku kołowym
Zweryfikowano Skok kołowy podana liczba zębów na kole
Zweryfikowano Skok okrągły
Zweryfikowano Procent nieważności
Zweryfikowano Roztwór
Zweryfikowano Spawanie oporowe
Zweryfikowano Średnica samorodka
Zweryfikowano Zależność napięcia i długości łuku
4 Więcej kalkulatorów Spawalniczy
Zweryfikowano Liczba biegunów podana prędkość synchroniczna w silniku synchronicznym
4 Więcej kalkulatorów Specyfikacja mechaniczna
Zweryfikowano Ciąg w liniowym silniku indukcyjnym
Zweryfikowano Siła przez silnik indukcyjny liniowy
1 Więcej kalkulatorów Specyfikacje mechaniczne
Utworzony Liczba miesięcy
Utworzony Miesięczna płatność
1 Więcej kalkulatorów Spłata pożyczki
Utworzony Przywracanie siły dzięki sprężynie
Utworzony Ugięcie sprężyny, gdy jest do niej przymocowana masa m
4 Więcej kalkulatorów Sprężyna spiralna ściśle zwinięta
Utworzony Marża zysku
Utworzony Odsetek Markup Markdown
Utworzony Zysk brutto
Zweryfikowano Średnia objętość krwinki
Zweryfikowano Średnie stężenie hemoglobiny w krwiobiegu
Utworzony Średnica koła
Utworzony Średnica koła danego obszaru
Utworzony Średnica okręgu dany obwód
1 Więcej kalkulatorów Średnica koła
Utworzony Średnica kuli przy danej objętości
Utworzony Średnica kuli przy danym stosunku powierzchni do objętości
3 Więcej kalkulatorów Średnica kuli
Zweryfikowano Kąt helisy
Zweryfikowano Kąt pochylenia linii śrubowej dla śruby jednogwintowej
Zweryfikowano Kąt spirali dla śruby wielogwintowej
Zweryfikowano Lead of Screw
Zweryfikowano Moment obrotowy wymagany do pokonania tarcia między śrubą a nakrętką
Zweryfikowano Moment obrotowy wymagany do pokonania tarcia między śrubą a nakrętką podczas opuszczania ładunku
Zweryfikowano Moment wymagany do pokonania tarcia między śrubą a nakrętką podczas opuszczania ładunku
Zweryfikowano Siła na obwodzie śruby przy danym kącie linii śrubowej i współczynniku tarcia
Zweryfikowano Siła na obwodzie śruby przy danym kącie pochylenia linii śrubowej i kącie granicznym
Zweryfikowano Idealny wysiłek, aby podnieść obciążenie za pomocą podnośnika śrubowego
Zweryfikowano Maksymalna wydajność podnośnika śrubowego
Zweryfikowano Siła wymagana do opuszczenia ładunku za pomocą podnośnika śrubowego przy danej masie ładunku i kącie granicznym
Zweryfikowano Siła wymagana do opuszczenia ładunku za pomocą podnośnika śrubowego przy danym ciężarze ładunku
Zweryfikowano Wydajność podnośnika śrubowego przy uwzględnieniu tarcia śruby oraz tarcia kołnierza
Zweryfikowano Wydajność podnośnika śrubowego przy uwzględnieniu tylko tarcia śruby
Zweryfikowano Stała czasowa dla obwodu RC
Zweryfikowano Stała czasowa dla obwodu RL
1 Więcej kalkulatorów Stała czasowa