Tempo upływu temperatury podana stała gazu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szybkość zmiany temperatury = (-Przyspieszenie spowodowane grawitacją/Uniwersalna stała gazowa)*((Specyficzna stała-1)/(Specyficzna stała))
λ = (-g/R)*((K-1)/(K))
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Szybkość zmiany temperatury - Tempo upływu temperatury to szybkość, z jaką zmienna atmosferyczna, zwykle temperatura w atmosferze ziemskiej, spada wraz z wysokością.
Przyspieszenie spowodowane grawitacją - (Mierzone w Metr/Sekunda Kwadratowy) - Przyspieszenie grawitacyjne to przyspieszenie, jakie uzyskuje obiekt pod wpływem siły grawitacji.
Uniwersalna stała gazowa - Uniwersalna stała gazu to stała fizyczna pojawiająca się w równaniu określającym zachowanie gazu w teoretycznie idealnych warunkach. Jego jednostką jest dżul*kelwin−1*mol−1.
Specyficzna stała - Stała specyficzna jest stałą standardową.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przyspieszenie spowodowane grawitacją: 9.8 Metr/Sekunda Kwadratowy --> 9.8 Metr/Sekunda Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Uniwersalna stała gazowa: 8.314 --> Nie jest wymagana konwersja
Specyficzna stała: 0.85 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
λ = (-g/R)*((K-1)/(K)) --> (-9.8/8.314)*((0.85-1)/(0.85))
Ocenianie ... ...
λ = 0.208011999603787
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.208011999603787 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.208011999603787 0.208012 <-- Szybkość zmiany temperatury
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shareef Alex
Velagapudi ramakrishna siddhartha kolegium inżynierskie (vr siddhartha szkoła inżynierska), widźajawada
Shareef Alex utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

23 Charakterystyka przepływu nieściśliwego Kalkulatory

Jednolita prędkość przepływu dla funkcji strumienia w punkcie w przepływie łączonym
Iść Jednolita prędkość przepływu = (Funkcja strumienia-(Siła Źródła/(2*pi*Kąt A)))/(Odległość od końca A*sin(Kąt A))
Funkcja strumienia w punkcie w połączonym przepływie
Iść Funkcja strumienia = (Jednolita prędkość przepływu*Odległość od końca A*sin(Kąt A))+((Siła Źródła/(2*pi))*Kąt A)
Lokalizacja punktu stagnacji na osi X.
Iść Odległość punktu stagnacji = Odległość od końca A*sqrt((1+(Siła Źródła/(pi*Odległość od końca A*Jednolita prędkość przepływu))))
Tempo upływu temperatury podana stała gazu
Iść Szybkość zmiany temperatury = (-Przyspieszenie spowodowane grawitacją/Uniwersalna stała gazowa)*((Specyficzna stała-1)/(Specyficzna stała))
Funkcja strumienia w punkcie
Iść Funkcja strumienia = -(Siła Dubletu/(2*pi))*(Długość y/((Długość X^2)+(Długość y^2)))
Siła dubletu dla funkcji strumieniowej
Iść Siła Dubletu = -(Funkcja strumienia*2*pi*((Długość X^2)+(Długość y^2)))/Długość y
Podana gęstość ciśnienia
Iść Głowica ciśnieniowa = Ciśnienie wyższe od ciśnienia atmosferycznego/(Gęstość płynu*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)
Jednolita prędkość przepływu dla pół korpusu Rankine'a
Iść Jednolita prędkość przepływu = (Siła Źródła/(2*Długość y))*(1-(Kąt A/pi))
Wymiary pół-ciała Rankine'a
Iść Długość y = (Siła Źródła/(2*Jednolita prędkość przepływu))*(1-(Kąt A/pi))
Siła źródła pół ciała Rankine'a
Iść Siła Źródła = (Długość y*2*Jednolita prędkość przepływu)/(1-(Kąt A/pi))
Promień okręgu Rankine'a
Iść Promień = sqrt(Siła Dubletu/(2*pi*Jednolita prędkość przepływu))
Ciśnienie w punkcie piezometru przy danej masie i objętości
Iść Ciśnienie = (Masa wody*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*Wysokość wody powyżej dna ściany)
Wysokość cieczy w piezometrze
Iść Wysokość cieczy = Ciśnienie wody/(Gęstość wody*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)
Ciśnienie w dowolnym punkcie cieczy
Iść Ciśnienie = Gęstość*Przyspieszenie spowodowane grawitacją*Głowica ciśnieniowa
Odległość punktu stagnacji S od źródła w przepływie za połową ciała
Iść Odległość promieniowa = Siła Źródła/(2*pi*Jednolita prędkość przepływu)
Funkcja strumienia w przepływie zlewu dla kąta
Iść Funkcja strumienia = (Siła Źródła/(2*pi))*(Kąt A)
Promień w dowolnym punkcie, biorąc pod uwagę prędkość radialną
Iść Promień 1 = Siła Źródła/(2*pi*Prędkość radialna)
Prędkość radialna przy dowolnym promieniu
Iść Prędkość radialna = Siła Źródła/(2*pi*Promień 1)
Siła źródła dla prędkości radialnej i dla dowolnego promienia
Iść Siła Źródła = Prędkość radialna*2*pi*Promień 1
Prawo hydrostatyczne
Iść Gęstość wagi = Gęstość płynu*Przyspieszenie spowodowane grawitacją
Ciśnienie bezwzględne podane Ciśnienie manometryczne
Iść Ciśnienie absolutne = Wskaźnik ciśnienia+Ciśnienie atmosferyczne
Siła na tłoku o podanej intensywności
Iść Siła działająca na tłok = Intensywność ciśnienia*Obszar tłoka
Obszar tłoka
Iść Obszar tłoka = Siła działająca na tłok/Intensywność ciśnienia

Tempo upływu temperatury podana stała gazu Formułę

Szybkość zmiany temperatury = (-Przyspieszenie spowodowane grawitacją/Uniwersalna stała gazowa)*((Specyficzna stała-1)/(Specyficzna stała))
λ = (-g/R)*((K-1)/(K))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!