Moc teoretyczna przy przemieszczeniu wolumetrycznym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moc teoretyczna = (2*pi*Prędkość kątowa elementu napędowego*Teoretyczne przemieszczenie wolumetryczne*Ciśnienie cieczy wpływającej do silnika)/60
Pth = (2*pi*N*VD*p)/60
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Moc teoretyczna - (Mierzone w Wat) - Moc teoretyczna odnosi się do obliczonej lub przewidywanej mocy wyjściowej systemu lub urządzenia w oparciu o idealne warunki, modele teoretyczne lub obliczenia teoretyczne.
Prędkość kątowa elementu napędowego - (Mierzone w Obrotów na minutę) - Prędkość kątowa członu napędowego w RPM to szybkość zmiany położenia kątowego członu napędowego lub wejściowego.
Teoretyczne przemieszczenie wolumetryczne - (Mierzone w Metr sześcienny na obrót) - Teoretyczne przemieszczenie objętościowe to ilość cieczy przemieszczonej na obrót.
Ciśnienie cieczy wpływającej do silnika - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie cieczy wchodzącej Siła silnika na jednostkę powierzchni wywierana przez ciecz, gdy wpływa ona do silnika lub układu pompy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość kątowa elementu napędowego: 1400 Obrotów na minutę --> 1400 Obrotów na minutę Nie jest wymagana konwersja
Teoretyczne przemieszczenie wolumetryczne: 0.02 Metr sześcienny na obrót --> 0.02 Metr sześcienny na obrót Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie cieczy wpływającej do silnika: 800 Pascal --> 800 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pth = (2*pi*N*VD*p)/60 --> (2*pi*1400*0.02*800)/60
Ocenianie ... ...
Pth = 2345.72251468038
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2345.72251468038 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2345.72251468038 2345.723 Wat <-- Moc teoretyczna
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vaibhav Malani
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

12 Silniki hydrauliczne Kalkulatory

Moc teoretyczna przy przemieszczeniu wolumetrycznym
Iść Moc teoretyczna = (2*pi*Prędkość kątowa elementu napędowego*Teoretyczne przemieszczenie wolumetryczne*Ciśnienie cieczy wpływającej do silnika)/60
Moc teoretyczna
Iść Moc teoretyczna = (2*pi*Prędkość kątowa elementu napędowego*Teoretyczny moment obrotowy)/60
Rzeczywisty dostarczany moment obrotowy
Iść Rzeczywisty moment obrotowy = Rzeczywista dostarczona moc/(2*pi*Prędkość kątowa)
Teoretyczne przemieszczenie objętościowe przy danym momencie obrotowym i ciśnieniu
Iść Teoretyczne przemieszczenie wolumetryczne = Teoretyczny moment obrotowy/Ciśnienie cieczy wpływającej do silnika
Ciśnienie cieczy wpływającej do silnika
Iść Ciśnienie cieczy wpływającej do silnika = Teoretyczny moment obrotowy/Teoretyczne przemieszczenie wolumetryczne
Opracowany teoretyczny moment obrotowy
Iść Teoretyczny moment obrotowy = Teoretyczne przemieszczenie wolumetryczne*Ciśnienie cieczy wpływającej do silnika
Sprawność wolumetryczna silnika przy teoretycznym i rzeczywistym rozładowaniu
Iść Sprawność objętościowa silnika = Wyładowanie teoretyczne/Rzeczywiste rozładowanie*100
Teoretyczne rozładowanie silników hydraulicznych
Iść Wyładowanie teoretyczne = Teoretyczne przemieszczenie wolumetryczne*Prędkość kątowa
Sprawność mechaniczna
Iść Sprawność mechaniczna = Rzeczywisty moment obrotowy/Teoretyczny moment obrotowy*100
Teoretyczne rozładowanie przy danej wydajności objętościowej
Iść Wyładowanie teoretyczne = Sprawność objętościowa/100*Rzeczywiste rozładowanie
Rzeczywiste rozładowanie przy danej wydajności objętościowej
Iść Rzeczywiste rozładowanie = Wyładowanie teoretyczne/Sprawność objętościowa*100
Ogólny procent wydajności
Iść Ogólna wydajność = (Sprawność objętościowa silnika*Sprawność mechaniczna)/100

Moc teoretyczna przy przemieszczeniu wolumetrycznym Formułę

Moc teoretyczna = (2*pi*Prędkość kątowa elementu napędowego*Teoretyczne przemieszczenie wolumetryczne*Ciśnienie cieczy wpływającej do silnika)/60
Pth = (2*pi*N*VD*p)/60

Jaka jest maksymalna prędkość silnika?

Maksymalna prędkość silnika to prędkość przy określonym ciśnieniu wlotowym, którą silnik może wytrzymać przez ograniczony czas bez uszkodzeń.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!