Napięcie termiczne podana temperatura i ładunek elektryczny elementarny Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Napięcie termiczne = ([BoltZ]*Temperatura)/Opłata podstawowa
Vt = ([BoltZ]*T)/e
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[BoltZ] - Boltzmann constant Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23 Joule/Kelvin
Używane zmienne
Napięcie termiczne - (Mierzone w Wolt) - Napięcie termiczne to napięcie wytwarzane w złączu pn.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła występującego w substancji lub przedmiocie.
Opłata podstawowa - (Mierzone w Kulomb) - Ładunek elementarny to ładunek elektryczny przenoszony przez pojedynczy proton lub pojedynczy elektron.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura: 298 kelwin --> 298 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Opłata podstawowa: 1.602E-19 Kulomb --> 1.602E-19 Kulomb Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vt = ([BoltZ]*T)/e --> ([BoltZ]*298)/1.602E-19
Ocenianie ... ...
Vt = 0.0256824755905119
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0256824755905119 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0256824755905119 0.025682 Wolt <-- Napięcie termiczne
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

16 Nachylenie Tafel Kalkulatory

Nachylenie Tafela przy danej temperaturze i współczynniku przenoszenia ładunku
Iść Zbocze Tafel = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatura)/(Opłata podstawowa*Współczynnik przenoszenia ładunku)
Współczynnik transferu ładunku przy danym nachyleniu Tafel
Iść Współczynnik przenoszenia ładunku = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatura)/(Zbocze Tafel*Opłata podstawowa)
Elektryczny ładunek elementarny przy nachyleniu Tafel
Iść Opłata podstawowa = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatura)/(Zbocze Tafel*Współczynnik przenoszenia ładunku)
Nadpotencjał dla reakcji anodowej z równania Tafela
Iść Nadpotencjał = +(Zbocze Tafel)*(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Nadpotencjał reakcji katodowej z równania Tafela
Iść Nadpotencjał = -(Zbocze Tafel)*(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Nachylenie Tafela dla reakcji katodowej z równania Tafela
Iść Zbocze Tafel = -Nadpotencjał/(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Nachylenie Tafela dla reakcji anodowej z równania Tafela
Iść Zbocze Tafel = +Nadpotencjał/(log10(Gęstość prądu elektrycznego/Wymień gęstość prądu))
Zamień gęstość prądu na reakcję katodową z równania Tafela
Iść Wymień gęstość prądu = Gęstość prądu elektrycznego/(10^(Nadpotencjał/-Zbocze Tafel))
Zamień gęstość prądu na reakcję anodową z równania Tafela
Iść Wymień gęstość prądu = Gęstość prądu elektrycznego/(10^(Nadpotencjał/+Zbocze Tafel))
Gęstość prądu dla reakcji katodowej z równania Tafela
Iść Gęstość prądu elektrycznego = (10^(Nadpotencjał/-Zbocze Tafel))*Wymień gęstość prądu
Gęstość prądu dla reakcji anodowej z równania Tafela
Iść Gęstość prądu elektrycznego = (10^(Nadpotencjał/Zbocze Tafel))*Wymień gęstość prądu
Napięcie termiczne podane nachylenie Tafel
Iść Napięcie termiczne = (Zbocze Tafel*Współczynnik przenoszenia ładunku)/(ln(10))
Współczynnik przenoszenia ładunku przy danym napięciu termicznym
Iść Współczynnik przenoszenia ładunku = (ln(10)*Napięcie termiczne)/Zbocze Tafel
Nachylenie Tafel przy danym napięciu termicznym
Iść Zbocze Tafel = (ln(10)*Napięcie termiczne)/Współczynnik przenoszenia ładunku
Napięcie termiczne podana temperatura i ładunek elektryczny elementarny
Iść Napięcie termiczne = ([BoltZ]*Temperatura)/Opłata podstawowa
Elektryczny ładunek elementarny przy podanym napięciu termicznym
Iść Opłata podstawowa = ([BoltZ]*Temperatura)/Napięcie termiczne

Napięcie termiczne podana temperatura i ładunek elektryczny elementarny Formułę

Napięcie termiczne = ([BoltZ]*Temperatura)/Opłata podstawowa
Vt = ([BoltZ]*T)/e

Co to jest równanie Tafela?

Równanie Tafela jest równaniem z kinetyki elektrochemicznej, wiążącym szybkość reakcji elektrochemicznej z nadpotencjałem. Równanie Tafela zostało po raz pierwszy wyprowadzone eksperymentalnie, a później okazało się, że ma teoretyczne uzasadnienie. Równanie zostało nazwane na cześć szwajcarskiego chemika Juliusa Tafela. „Opisuje, w jaki sposób prąd elektryczny przepływający przez elektrodę zależy od różnicy napięć między elektrodą a elektrolitem w masie w prostej, jednocząsteczkowej reakcji redoks”.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!