Cienkowarstwowa destrukcyjna interferencja w świetle odbitym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Niszczące zakłócenia = Numer rz*Długość fali
Id = n*λ
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Niszczące zakłócenia - Destrukcyjna interferencja występuje, gdy maksima dwóch fal są przesunięte w fazie o 180 stopni: dodatnie przemieszczenie jednej fali jest anulowane dokładnie przez ujemne przemieszczenie drugiej fali.
Numer rz - Liczba n będzie zawierała wartość liczbową dla A.
Długość fali - (Mierzone w Metr) - Długość fali można zdefiniować jako odległość między dwoma kolejnymi grzbietami lub dolinami fali.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Numer rz: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
Długość fali: 26.8 Centymetr --> 0.268 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Id = n*λ --> 5*0.268
Ocenianie ... ...
Id = 1.34
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.34 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.34 <-- Niszczące zakłócenia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Payal Priya
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Payal Priya utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

4 Interferencja cienkowarstwowa Kalkulatory

Cienkowarstwowa konstruktywna interferencja w świetle odbitym
Iść Konstruktywna ingerencja = (Numer rz+1/2)*Długość fali
Cienkowarstwowa destrukcyjna interferencja w świetle przechodzącym
Iść Niszczące zakłócenia = (Numer rz+1/2)*Długość fali
Konstruktywna interferencja cienkowarstwowa w świetle przechodzącym
Iść Konstruktywna ingerencja = Numer rz*Długość fali
Cienkowarstwowa destrukcyjna interferencja w świetle odbitym
Iść Niszczące zakłócenia = Numer rz*Długość fali

Cienkowarstwowa destrukcyjna interferencja w świetle odbitym Formułę

Niszczące zakłócenia = Numer rz*Długość fali
Id = n*λ

Co to jest interferencja cienkowarstwowa?

Interferencja cienkowarstwowa jest zjawiskiem będącym wynikiem odbicia fali świetlnej od dwóch powierzchni znajdujących się w odległości porównywalnej z długością fali. Kiedy fale świetlne odbijające się od górnej i dolnej powierzchni kolidują ze sobą, widzimy różne kolorowe wzory. W tym czasie światło dociera do granicy między dwoma mediami i część jest odbijana, a część transmitowana. Gdy drugi ośrodek jest cienką warstwą, dwa odbicia występują blisko siebie na górnej i dolnej powierzchni granicznej cienkiej folii. Tak więc z cienkiej warstwy wyłaniają się dwie fale - jedna odbija się od górnej powierzchni folii, a druga od dolnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!