Energia progowa podana Energia fotonu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia progowa = Energia fotonu-Energia kinetyczna
W = Ephoton-KE
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Energia progowa - (Mierzone w Dżul) - Energia progowa lub funkcja pracy cząstki to minimalna energia kinetyczna, jaką musi posiadać para poruszających się cząstek, kiedy się zderzają.
Energia fotonu - (Mierzone w Dżul) - Energia fotonu to energia niesiona przez pojedynczy foton. Jest oznaczony przez E.
Energia kinetyczna - (Mierzone w Dżul) - Energię kinetyczną definiuje się jako pracę potrzebną do przyspieszenia ciała o danej masie od spoczynku do określonej prędkości. Uzyskawszy tę energię podczas przyspieszania, ciało utrzymuje tę energię kinetyczną, dopóki nie zmieni się jego prędkość.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia fotonu: 6000 Dżul --> 6000 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Energia kinetyczna: 75 Dżul --> 75 Dżul Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
W = Ephoton-KE --> 6000-75
Ocenianie ... ...
W = 5925
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5925 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5925 Dżul <-- Energia progowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Pragati Jaju
Wyższa Szkoła Inżynierska (COEP), Pune
Pragati Jaju zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

7 Efekt fotoelektryczny Kalkulatory

Energia kinetyczna podana długość fali progowej
Iść Energia kinetyczna = [hP]*[c]*(Długość fali progowej-Długość fali)/(Długość fali*Długość fali progowej)
Energia kinetyczna fotoelektronów
Iść Energia kinetyczna fotonu = [hP]*(Częstotliwość fotonu-Częstotliwość progowa)
Intensywność światła w efekcie fotoelektrycznym
Iść Intensywność światła = Liczba fotonów/(Obszar*Czas na efekt fotoelektryczny)
Energia fotonu w efekcie fotoelektrycznym
Iść Energia fotonu EEF = Energia progowa+Energia kinetyczna
Energia kinetyczna fotoelektronów przy danej energii progowej
Iść Energia kinetyczna = Energia fotonu-Energia progowa
Energia progowa podana Energia fotonu
Iść Energia progowa = Energia fotonu-Energia kinetyczna
Częstotliwość progowa podana Energia progowa
Iść Częstotliwość progowa = Energia progowa/[hP]

Energia progowa podana Energia fotonu Formułę

Energia progowa = Energia fotonu-Energia kinetyczna
W = Ephoton-KE

Co to jest energia progowa?

Energia progowa to minimalna energia kinetyczna, jaką muszą mieć cząsteczki, aby spowodować efektywne zderzenia między dwiema cząsteczkami reagentów, które są uważane za kulki, powodując w ten sposób reakcję chemiczną między dwoma reagentami.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!