Czas na dyfuzję przy danym odchyleniu standardowym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Czas dyfuzji = ((Odchylenie standardowe)^2)/(2*Współczynnik dyfuzji)
tD = ((σ)^2)/(2*D)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Czas dyfuzji - (Mierzone w Drugi) - Czas dyfuzji to czas potrzebny do tego, aby substancja przemieściła się losowo z obszaru o wysokim stężeniu do obszaru o niskim stężeniu.
Odchylenie standardowe - Odchylenie standardowe jest miarą tego, jak rozłożone są liczby.
Współczynnik dyfuzji - (Mierzone w Metr kwadratowy na sekundę) - Współczynnik dyfuzji jest współczynnikiem proporcjonalności D w prawie Ficka.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odchylenie standardowe: 1.33 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik dyfuzji: 800 Metr kwadratowy na sekundę --> 800 Metr kwadratowy na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
tD = ((σ)^2)/(2*D) --> ((1.33)^2)/(2*800)
Ocenianie ... ...
tD = 0.0011055625
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0011055625 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0011055625 0.001106 Drugi <-- Czas dyfuzji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

4 Odchylenie standardowe Kalkulatory

Odchylenie standardowe dla czasu retencji i liczby płytek teoretycznych
Iść Odchylenie standardowe przy danych RT i NP = (Czas retencji)/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Odchylenie standardowe rozproszenia pasma dyfuzyjnego
Iść Odchylenie standardowe = sqrt(2*Współczynnik dyfuzji*Czas na rozpowszechnienie)
Współczynnik dyfuzji przy odchyleniu standardowym
Iść Współczynnik dyfuzji = ((Odchylenie standardowe)^2)/(2*Czas na rozpowszechnienie)
Czas na dyfuzję przy danym odchyleniu standardowym
Iść Czas dyfuzji = ((Odchylenie standardowe)^2)/(2*Współczynnik dyfuzji)

10+ Ważne wzory dotyczące zatrzymania i odchylenia Kalkulatory

Promień pierwszej kolumny zgodnie z równaniem skalowania
Iść Promień 1. kolumny = (sqrt(Masa pierwszego analitu/Masa drugiego analitu))*Promień drugiej kolumny
Masa drugiego analitu zgodnie z równaniem skalującym
Iść Masa analitu 2 = ((Promień drugiej kolumny/Promień pierwszej kolumny)^2)*Masa pierwszego analitu
Odchylenie standardowe dla czasu retencji i liczby płytek teoretycznych
Iść Odchylenie standardowe przy danych RT i NP = (Czas retencji)/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Czas retencji podany współczynnik pojemności
Iść Czas retencji podany CF = Niezatrzymany czas podróży Solute*(Współczynnik wydajności dla celów analitycznych+1)
Szerokość piku podana liczba płyt teoretycznych i czas retencji
Iść Szerokość piku NP i RT = (4*Czas retencji)/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Skorygowany czas retencji podany czas retencji
Iść Skorygowany czas retencji w temperaturze pokojowej = (Czas retencji-Niezatrzymany czas podróży Solute)
Współczynnik retencji
Iść Rzeczywisty współczynnik retencji = Odległość rozpuszczona/Odległość rozpuszczalnika
Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie objętości retencji
Iść Średnia szerokość pików przy danym RV = (Zmiana wielkości retencji/Rozkład)
Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie czasu retencji
Iść Średnia szerokość pików przy danej RT = (Zmiana czasu retencji/Rozkład)
Czas na dyfuzję przy danym odchyleniu standardowym
Iść Czas dyfuzji = ((Odchylenie standardowe)^2)/(2*Współczynnik dyfuzji)

Czas na dyfuzję przy danym odchyleniu standardowym Formułę

Czas dyfuzji = ((Odchylenie standardowe)^2)/(2*Współczynnik dyfuzji)
tD = ((σ)^2)/(2*D)

Co to jest chromatografia?

Proces separacji oparty na różnych współczynnikach podziału różnych substancji rozpuszczonych między dwiema fazami. Obejmująca interakcję substancji rozpuszczonej i dwóch faz Faza ruchoma: gaz lub ciecz, która przemieszcza się przez kolumnę. Faza stacjonarna: ciało stałe lub ciecz, które pozostaje na miejscu.

Jakie są rodzaje chromatografii?

1) Chromatografia adsorpcyjna 2) Chromatografia jonowymienna 3) Chromatografia z podziałem 4) Chromatografia z wykluczaniem wielkości cząsteczek 5) Chromatografia powinowactwa

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!