Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w równowadze według równania BET Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Całkowita równowaga objętości gazu = (Jednowarstwowa objętość gazu*Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))/((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Vtotal = (Vmono*C*(Pv/P0))/((Pv-(Pv/P0))*(1+(C*(Pv/P0)))-(Pv/P0))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Całkowita równowaga objętości gazu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Całkowita równowagowa objętość gazu to ilość gazu zaadsorbowanego na jednostkę masy adsorbentu przy ciśnieniu P i stałej temperaturze.
Jednowarstwowa objętość gazu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość jednowarstwowa gazu to objętość wymagana do pokrycia jednostkowej masy adsorbentu warstwą jednocząsteczkową.
Stała adsorbentu - Stała adsorbentu jest stałą dla danego adsorbentu i jest inna dla każdego adsorbentu.
Ciśnienie pary - (Mierzone w Pascal) - Prężność par jest miarą tendencji materiału do przejścia w stan gazowy lub parowy i wzrasta wraz z temperaturą.
Ciśnienie pary nasyconej gazu - (Mierzone w Pascal) - Prężność par nasyconych gazu to standardowa prężność par w określonej temperaturze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Jednowarstwowa objętość gazu: 15192 Litr --> 15.192 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Stała adsorbentu: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie pary: 6 Pascal --> 6 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie pary nasyconej gazu: 21 Pascal --> 21 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vtotal = (Vmono*C*(Pv/P0))/((Pv-(Pv/P0))*(1+(C*(Pv/P0)))-(Pv/P0)) --> (15.192*2*(6/21))/((6-(6/21))*(1+(2*(6/21)))-(6/21))
Ocenianie ... ...
Vtotal = 0.998535211267606
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.998535211267606 Sześcienny Metr -->998.535211267606 Litr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
998.535211267606 998.5352 Litr <-- Całkowita równowaga objętości gazu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

3 Izoterma adsorpcji BET Kalkulatory

Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w równowadze według równania BET
Iść Całkowita równowaga objętości gazu = (Jednowarstwowa objętość gazu*Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))/((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Objętość gazu jednowarstwowego według równania BET
Iść Jednowarstwowa objętość gazu = ((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)*Całkowita równowaga objętości gazu)/(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Energia interakcji Van der Waalsa
Iść Energia interakcji Van der Waalsa = -(Współczynnik Hamakera)/(12*pi*(Separacja powierzchni)^2)

11 Ważne wzory izotermy adsorpcji Kalkulatory

Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w równowadze według równania BET
Iść Całkowita równowaga objętości gazu = (Jednowarstwowa objętość gazu*Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))/((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Objętość gazu jednowarstwowego według równania BET
Iść Jednowarstwowa objętość gazu = ((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)*Całkowita równowaga objętości gazu)/(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Masa zaadsorbowanego gazu w gramach dla adsorpcji Langmuira
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = (Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira
Iść Masa adsorbentu do adsorpcji Langmuira = (Masa zaadsorbowanego gazu*(1+Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)
Ciśnienie równowagi gazowego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Ciśnienie równowagowe gazowego adsorbatu = ((Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji))^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Iść Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu = (Masa adsorbatu/(Masa adsorbentu*Stała adsorpcji)^Stała adsorpcji Freundlicha)
Stała adsorpcji k przy użyciu stałej adsorpcji Freundlicha
Iść Stała adsorpcji = Masa zaadsorbowanego gazu/(Masa adsorbentu*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa adsorbentu przy użyciu izotermy adsorpcji Freundlicha
Iść Masa adsorbentu = Masa zaadsorbowanego gazu/(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha))
Masa zaadsorbowanego gazu
Iść Masa zaadsorbowanego gazu = Masa adsorbentu*Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu^(1/Stała adsorpcji Freundlicha)
Powierzchnia pokrytego adsorbentu
Iść Powierzchnia pokryta adsorbentem = (Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu)/(1+(Stała adsorpcji*Ciśnienie gazu))
Energia interakcji Van der Waalsa
Iść Energia interakcji Van der Waalsa = -(Współczynnik Hamakera)/(12*pi*(Separacja powierzchni)^2)

Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w równowadze według równania BET Formułę

Całkowita równowaga objętości gazu = (Jednowarstwowa objętość gazu*Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))/((Ciśnienie pary-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))*(1+(Stała adsorbentu*(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu)))-(Ciśnienie pary/Ciśnienie pary nasyconej gazu))
Vtotal = (Vmono*C*(Pv/P0))/((Pv-(Pv/P0))*(1+(C*(Pv/P0)))-(Pv/P0))

Co to jest teoria BET?

Teoria BET (w skrócie z teorii Brunnera-Emmetta-Tellera) służy do pomiaru pola powierzchni materiałów stałych lub porowatych. Dostarcza ważnych informacji na temat ich fizycznej struktury, ponieważ obszar powierzchni materiału wpływa na to, jak ta bryła będzie oddziaływać z otoczeniem. Wiele właściwości, takich jak szybkość rozpuszczania, aktywność katalityczna, zatrzymywanie wilgoci i okres trwałości, jest często skorelowanych z polem powierzchni materiału. Analiza pola powierzchni, mająca krytyczne znaczenie dla projektowania i wytwarzania ciał stałych, jest jedną z najczęściej stosowanych metod charakteryzacji materiałów. W artykule przedstawiono procedurę analizy powierzchni BET i jej zastosowanie w przemyśle.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!