Pociąg Wartość przekładni złożonej Pociąg przy danej prędkości przekładni napędzanej i kierowcy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wartość pociągu = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
Tv = Nn/Nd1
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Wartość pociągu - Wartość pociągu to stosunek prędkości jadącego pojazdu lub osoby śledzącej do prędkości maszynisty.
Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego - (Mierzone w Herc) - Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego to liczba obrotów obiektu podzielona przez czas, wyrażona jako obroty na minutę (rpm), cykle na sekundę (cps), radiany na sekundę (rad/s) itp.
Prędkość pierwszego kierowcy - (Mierzone w Herc) - Prędkość pierwszego kierowcy to liczba obrotów obiektu podzielona przez czas, wyrażona jako obroty na minutę (rpm), cykle na sekundę (cps), radiany na sekundę (rad/s) itp.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego: 22 Obrotów na minutę --> 0.366666666666667 Herc (Sprawdź konwersję tutaj)
Prędkość pierwszego kierowcy: 28 Obrotów na minutę --> 0.466666666666667 Herc (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Tv = Nn/Nd1 --> 0.366666666666667/0.466666666666667
Ocenianie ... ...
Tv = 0.785714285714286
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.785714285714286 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.785714285714286 0.785714 <-- Wartość pociągu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

13 Pociągi zębate Kalkulatory

Wyjściowy moment obrotowy na napędzanym elemencie przy danej prędkości kątowej napędzanego i kierowcy
Iść Wyjściowy moment obrotowy lub moment obciążenia na elemencie napędzanym = Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*Prędkość kątowa elementu napędowego w obr./min/Prędkość kątowa elementu napędzanego w obr./min
Wyjściowy moment obrotowy lub moment oporu lub moment obciążenia na elemencie napędzanym
Iść Wyjściowy moment obrotowy lub moment obciążenia na elemencie napędzanym = -Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*Prędkość kątowa elementu napędowego/Prędkość kątowa elementu napędzanego
Trzymanie lub hamowanie lub mocowanie momentu obrotowego na elemencie stałym
Iść Całkowity moment obrotowy = Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*(Prędkość kątowa elementu napędowego w obr./min/Prędkość kątowa elementu napędzanego w obr./min-1)
Moment hamujący lub trzymający na stałym elemencie podanym wejściowym momentem obrotowym
Iść Całkowity moment obrotowy = Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym*(Prędkość kątowa elementu napędowego/Prędkość kątowa elementu napędzanego-1)
Moment trzymający lub hamujący lub ustalający na stałym elemencie podanym wejściowym i wyjściowym momentem obrotowym
Iść Całkowity moment obrotowy = -(Wprowadź moment obrotowy na elemencie napędowym+Wyjściowy moment obrotowy lub moment obciążenia na elemencie napędzanym)
Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego
Iść Współczynnik prędkości = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
Przełożenie prędkości złożonej przekładni zębatej
Iść Współczynnik prędkości = Iloczyn liczby zębów napędzanych/Iloczyn liczby zębów na sterownikach
Pociąg Wartość przekładni złożonej Pociąg przy danej prędkości przekładni napędzanej i kierowcy
Iść Wartość pociągu = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
Wartość pociągu koła zębatego złożonego Pociąg danego iloczynu zębów koła napędzanego i napędzającego
Iść Wartość pociągu = Iloczyn liczby zębów na sterownikach/Iloczyn liczby zębów napędzanych
Współczynnik prędkości złożonego napędu pasowego dla danego produktu średnicy napędzanego
Iść Współczynnik prędkości = Iloczyn średnic sterowników/Iloczyn średnic napędów
Współczynnik prędkości
Iść Współczynnik prędkości = Liczba zębów napędzanych/Liczba zębów na sterowniku
Pociąg Podana wartość Liczba zębów
Iść Wartość pociągu = Liczba zębów na sterowniku/Liczba zębów napędzanych
Pociąg Wartość podana Prędkość podążającego i kierowcy
Iść Wartość pociągu = Prędkość obserwującego/Prędkość kierowcy

Pociąg Wartość przekładni złożonej Pociąg przy danej prędkości przekładni napędzanej i kierowcy Formułę

Wartość pociągu = Prędkość ostatniego napędzanego koła pasowego/Prędkość pierwszego kierowcy
Tv = Nn/Nd1

Co to jest wartość pociągu?

Wartość pociągu jest odwrotnością stosunku prędkości. Stosunek prędkości (lub stosunek prędkości) przekładni zębatej jest stosunkiem prędkości kierowcy do prędkości napędzanego lub popychacza(lub) stosunek prędkości dowolnej pary kół zębatych w zazębieniu jest odwrotnością ich liczby zęby.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!