Kalkulatory Utworzone Przez Urvi Rathod

Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
https://www.linkedin.com/in/urvi-rathod-a3b634177
1539
Formuły Utworzony
1943
Formuły Zweryfikowano
458
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Urvi Rathod

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Urvi Rathod. Urvi Rathod utworzył 1539 i zweryfikował 1943 kalkulatory w 458 różnych kategoriach do daty.
Zweryfikowano Długość wspornika przy danym naprężeniu zginającym w płycie o bardzo pełnej długości
Zweryfikowano Długość wspornika przy danym ugięciu w punkcie obciążenia skrzydeł o stopniowanej długości
Zweryfikowano Długość wspornika przy naprężeniu zginającym na liściach o stopniowanej długości
Zweryfikowano Długość wspornika przy naprężeniu zginającym w płycie
Zweryfikowano Całkowita liczba zwojów przy danej długości pełnej sprężyny
Zweryfikowano Indeks Sprężyny podany Naprężenie ścinające na wiosnę
Zweryfikowano Indeks wiosny
Zweryfikowano Średnia średnica cewki sprężyny
Zweryfikowano Średnia średnica zwoju podana indeksem sprężyny
Zweryfikowano Średnica drutu sprężynowego podana indeks sprężyny
Zweryfikowano Średnica drutu sprężynowego z równania naprężenia obciążenia
Zweryfikowano Średnica wewnętrzna cewki sprężyny podana średnia średnica cewki
Zweryfikowano Średnica zewnętrzna sprężyny podana średnia średnica cewki
Zweryfikowano Łączna sztywność 2 sprężyn przy połączeniu równoległym
Zweryfikowano Łączna sztywność 3 sprężyn przy połączeniu równoległym
Zweryfikowano Połączona sztywność dwóch sprężyn połączonych szeregowo
Zweryfikowano Połączona sztywność trzech sprężyn połączonych szeregowo
Zweryfikowano Amplituda naprężeń skrętnych na wiosnę
Zweryfikowano Amplituda siły na sprężynie przy danej amplitudzie naprężenia skręcającego
Zweryfikowano Amplituda siły sprężyny
Zweryfikowano Indeks Sprężyny podany Średnie Naprężenie na sprężynie
Zweryfikowano Indeks sprężystości przy danej amplitudzie naprężenia skręcającego
Zweryfikowano Maksymalna siła na sprężynie podana średnia siła
Zweryfikowano Maksymalna siła na sprężynie przy danej amplitudzie siły
Zweryfikowano Minimalna siła na sprężynie podana średnia siła
Zweryfikowano Minimalna siła na sprężynie przy danej amplitudzie siły
Zweryfikowano Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie opatentowanych i ciągnionych na zimno drutów stalowych
Zweryfikowano Ostateczne naprężenie rozciągające drutów stalowych hartowanych Ol hartowanych
Zweryfikowano Średni stres na wiosnę
Zweryfikowano Średnia siła na sprężynie przy średnim naprężeniu
Zweryfikowano Średnia siła na wiosnę
Zweryfikowano Średnia średnica cewki sprężyny przy danej amplitudzie naprężenia skręcającego
Zweryfikowano Średnia średnica zwoju sprężyny podana średnie naprężenie na sprężynie
Zweryfikowano Średnica drutu sprężynowego przy danej amplitudzie naprężenia skręcającego
Zweryfikowano Średnica drutu sprężynowego przy podanym średnim naprężeniu sprężyny
Zweryfikowano Współczynnik korygujący naprężenie ścinające dla sprężyny przy danym naprężeniu średnim
Zweryfikowano Współczynnik naprężenia ścinającego dla sprężyny przy danej amplitudzie naprężenia skręcającego
Zweryfikowano Wytrzymałość na ścinanie hartowanych w oleju drutów stalowych hartowanych
Zweryfikowano Wytrzymałość na ścinanie opatentowanych i ciągnionych na zimno drutów stalowych
Zweryfikowano Siła przyjęta przez Ekstra Pełna długość liści podana Liczba liści
Zweryfikowano Siła przyjęta przez Liście o pełnej długości dana Siła pod koniec wiosny
Zweryfikowano Siła przyjęta przez liście o pełnej długości przy naprężeniu zginającym w płycie o bardzo pełnej długości
Zweryfikowano Siła przyjęta przez liście o stopniowanej długości przy danej sile przyłożonej na końcu sprężyny
Zweryfikowano Siła przyjęta przez Stopniowane długości liści podane Naprężenie zginające w płycie
Zweryfikowano Siła przyjęta przez Stopniowane długości liści podane ugięcie w punkcie obciążenia
Zweryfikowano Siła przyłożona na końcu sprężyny przy naprężeniu zginającym na skrzydłach o stopniowanej długości
Zweryfikowano Siła przyłożona pod koniec wiosny określona Siła przyjęta przez Stopniowaną długość Liście
3 Więcej kalkulatorów Siła przejęta przez liście
Zweryfikowano Granica plastyczności ścinania według teorii maksymalnego naprężenia ścinającego
2 Więcej kalkulatorów Teoria maksymalnego naprężenia ścinającego
Zweryfikowano Kąt spirali śruby napędowej podany moment obrotowy wymagany przy obciążeniu obniżającym za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Kąt spirali śruby napędowej podany moment obrotowy wymagany przy podnoszeniu ładunku za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Kąt spirali śruby napędowej przy danym obciążeniu i współczynniku tarcia
Zweryfikowano Kąt spirali śruby napędowej z podanym wysiłkiem wymaganym przy podnoszeniu ładunku za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Moment obrotowy wymagany przy opuszczaniu ładunku za pomocą gwintowanej śruby napędowej Acme
Zweryfikowano Obciążenie na śrubie napędowej podany Moment obrotowy wymagany do obniżenia obciążenia za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Obciążenie na śrubie napędowej podany Moment obrotowy wymagany przy podnoszeniu ładunku za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Obciążenie na śrubie napędowej podany Wysiłek wymagany do obniżenia ładunku za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Obciążenie na śrubie napędowej podany Wysiłek wymagany przy podnoszeniu ładunku za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Średnia średnica śruby napędowej podany moment obrotowy wymagany przy obciążeniu obniżającym za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Współczynnik tarcia śruby napędowej przy danym momencie obrotowym wymaganym przy obciążeniu obniżającym z gwintem Acme
Zweryfikowano Współczynnik tarcia śruby napędowej przy danym momencie obrotowym wymaganym przy podnoszeniu ładunku za pomocą gwintu Acme
Zweryfikowano Współczynnik tarcia śruby napędowej przy nakładzie siły przy obciążeniu ruchomym za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Współczynnik tarcia śruby napędowej przy wysiłku obniżania obciążenia za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Wydajność gwintowanej śruby napędowej Acme
Zweryfikowano Wysiłek wymagany przy opuszczaniu ładunku za pomocą śruby gwintowanej Acme
Zweryfikowano Wysiłek wymagany przy podnoszeniu ładunku za pomocą śruby gwintowanej Acme
1 Więcej kalkulatorów Wątek Acme
Zweryfikowano Kąt spirali śruby napędowej przy danym wysiłku wymaganym przy opuszczaniu obciążenia
Zweryfikowano Moment obrotowy wymagany do obniżania obciążenia na śrubie napędowej
Zweryfikowano Obciążenie na mocy Podana śruba Moment obrotowy Wymagany przy obciążeniu obniżającym
Zweryfikowano Obciążenie na mocy Śruba podana Wysiłek wymagany do obniżenia obciążenia
Zweryfikowano Współczynnik tarcia gwintu przy danym obciążeniu
Zweryfikowano Wysiłek wymagany przy opuszczaniu ładunku
3 Więcej kalkulatorów Wymagany moment obrotowy przy opuszczaniu ładunku przy użyciu śrub z gwintem kwadratowym
Zweryfikowano Rezystancja wejściowa ze wzmacniaczem prądu sprzężenia zwrotnego
Zweryfikowano Rezystancja wyjściowa ze wzmacniaczem prądu sprzężenia zwrotnego
Utworzony Prąd pola silnika bocznikowego prądu stałego
Utworzony Prąd twornika bocznikowego silnika prądu stałego o podanym momencie obrotowym
Utworzony Prąd twornika bocznikowego silnika prądu stałego podane napięcie
Utworzony Prąd twornika bocznikowego silnika prądu stałego przy danej mocy wejściowej
Utworzony Prąd pola generatora bocznikowego prądu stałego
Utworzony Prąd pola generatora bocznikowego prądu stałego przy danym prądzie obciążenia
Utworzony Prąd twornika dla generatora bocznikowego prądu stałego
Utworzony Prąd elektryczny wykorzystujący moc bierną
Utworzony Prąd elektryczny wykorzystujący moc rzeczywistą
Utworzony Prąd przy użyciu złożonej mocy
Utworzony Prąd RMS przy użyciu mocy biernej
Utworzony Prąd RMS przy użyciu mocy rzeczywistej
Utworzony Prąd wykorzystujący współczynnik mocy
Utworzony Prąd obciążenia w silniku indukcyjnym
Utworzony Prąd pola przy użyciu prądu obciążenia w silniku indukcyjnym
Utworzony Prąd twornika podana moc w silniku indukcyjnym
Utworzony Prąd wirnika w silniku indukcyjnym
1 Więcej kalkulatorów Aktualny
Utworzony Prąd pierwotny przy danej pierwotnej reaktancji upływu
Utworzony Prąd pierwotny przy danym współczynniku transformacji napięcia
Utworzony Prąd pierwotny przy użyciu parametrów pierwotnych
Utworzony Prąd wtórny przy danym współczynniku transformacji napięcia
Utworzony Prąd wtórny przy reaktancji wtórnego przecieku
Utworzony Prąd wtórny przy użyciu parametrów wtórnych
Utworzony Prąd obciążenia generatora prądu stałego przy danej mocy wyjściowej
Utworzony Prąd obciążenia szeregowego generatora prądu stałego przy danej mocy obciążenia
Utworzony Prąd twornika szeregowego generatora prądu stałego o podanym momencie obrotowym
Utworzony Prąd twornika szeregowego generatora prądu stałego przy danej mocy wyjściowej
Utworzony Prąd twornika szeregowego generatora prądu stałego przy użyciu napięcia na zaciskach
Utworzony Prąd twornika silnika szeregowego prądu stałego
Utworzony Prąd twornika szeregowego silnika prądu stałego podana prędkość
Utworzony Prąd twornika szeregowego silnika prądu stałego przy podanej mocy wejściowej
Utworzony Prąd twornika szeregowego silnika prądu stałego przy użyciu napięcia
Utworzony Prąd obciążenia silnika synchronicznego przy 3-fazowej mocy mechanicznej
Utworzony Prąd obciążenia silnika synchronicznego przy użyciu 3-fazowego zasilania wejściowego
Utworzony Prąd twornika silnika synchronicznego przy 3-fazowej mocy mechanicznej
Utworzony Prąd twornika silnika synchronicznego przy podanej mocy mechanicznej
Utworzony Prąd twornika silnika synchronicznego przy podanej mocy wejściowej
Zweryfikowano Drugi prąd drenu tranzystora MOSFET przy pracy z dużymi sygnałami
Zweryfikowano Opróżnij prąd w linii ładunkowej
Zweryfikowano Pierwszy prąd drenu tranzystora MOSFET przy pracy z dużymi sygnałami
Zweryfikowano Pierwszy prąd drenu tranzystora MOSFET przy pracy z dużymi sygnałami przy napięciu przesterowania
Zweryfikowano Prąd nasycenia drenu tranzystora MOSFET
Zweryfikowano Prąd spustowy bez modulacji długości kanału tranzystora MOSFET
6 Więcej kalkulatorów Aktualny
Utworzony Prąd fazy A przy użyciu napięcia fazy A (LGF)
Utworzony Prąd fazy A przy użyciu prądu składowej przeciwnej (LGF)
Utworzony Prąd fazy A przy użyciu prądu składowej zerowej (LGF)
Utworzony Prąd fazy A z wykorzystaniem prądu składowej zgodnej (LGF)
Utworzony Prąd sekwencji dodatniej dla LGF
Utworzony Prąd sekwencji dodatniej z wykorzystaniem impedancji zwarcia (LGF)
Utworzony Prąd składowej przeciwnej przy użyciu pola elektromagnetycznego fazy A (LGF)
Utworzony Prąd składowej przeciwnej przy użyciu prądu fazy A (LGF)
Utworzony Prąd składowej zerowej przy użyciu pola elektromagnetycznego fazy A (LGF)
Utworzony Prąd składowej zerowej przy użyciu prądu fazy A (LGF)
Utworzony Prąd składowej zgodnej przy użyciu prądu fazy A (LGF)
Utworzony Prąd składowej zgodnej z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego fazy A (LGF)
Utworzony Ujemny prąd sekwencyjny dla LGF
Utworzony Zerowy prąd sekwencyjny dla LGF
5 Więcej kalkulatorów Aktualny
Utworzony Prąd fazy B (LLF)
Utworzony Prąd fazy B przy użyciu impedancji zwarcia (LLF)
Utworzony Prąd fazy C (LLF)
Utworzony Prąd sekwencji dodatniej (LLF)
Utworzony Prąd składowej ujemnej (LLF)
Utworzony Prąd w fazie C z wykorzystaniem impedancji zwarcia (LLF)
4 Więcej kalkulatorów Aktualny
Utworzony Prąd fazy B (LLGF)
Utworzony Prąd fazy C (LLGF)
Utworzony Prąd sekwencji zerowej przy użyciu napięcia sekwencji zerowej (LLGF)
Utworzony Prąd składowej dodatniej przy użyciu napięcia składowej dodatniej (LLGF)
Utworzony Prąd składowej przeciwnej przy użyciu napięcia składowej przeciwnej (LLGF)
Utworzony Prąd składowej zerowej przy użyciu napięcia fazy B (LLGF)
Utworzony Prąd składowej zerowej przy użyciu napięcia fazy C (LLGF)
Utworzony Prąd zwarciowy (LLGF)
Utworzony Prąd zwarciowy przy użyciu napięcia fazy B (LLGF)
Utworzony Prąd zwarciowy przy użyciu napięcia fazy C (LLGF)
6 Więcej kalkulatorów Aktualny
Utworzony Odbieranie prądu końcowego przy użyciu impedancji (STL)
Utworzony Odbieranie prądu końcowego przy użyciu strat (STL)
Utworzony Odbieranie prądu końcowego za pomocą wydajności transmisji (STL)
Utworzony Prąd końcowy odbioru przy użyciu kąta końcowego wysyłania (STL)
Utworzony Prąd końcowy odbioru przy użyciu mocy końcowej odbioru (STL)
Utworzony Prąd końcowy wysyłania przy użyciu mocy końcowej wysyłania (STL)
Utworzony Przesyłany prąd (linia SC)
Utworzony Wysyłanie prądu końcowego przy użyciu wydajności transmisji (STL)
Utworzony Wysyłanie prądu końcowego za pomocą strat (STL)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (dwa przewody z jednym przewodem uziemionym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu K (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Utworzony Prąd obciążenia (dwuprzewodowy, jeden przewód uziemiony)
Utworzony Maksymalne napięcie (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny z uziemieniem 2-przewodowym w punkcie środkowym)
Utworzony Prąd obciążenia (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Załaduj prąd za pomocą strat linii (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalna moc przy użyciu prądu obciążenia (DC 3-Wire)
Utworzony Maksymalna moc przy użyciu stałej (DC 3-Wire)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (DC 3-Wire)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodzącego (DC 3-Wire)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (DC 3-Wire)
Utworzony Prąd obciążenia (DC 3-Wire)
Utworzony Załaduj prąd za pomocą obszaru przekroju X (DC 3-Wire)
Utworzony Załaduj prąd za pomocą strat linii (DC 3-Wire)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu prądu obciążenia (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu obszaru przekroju X (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu prądu obciążenia (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Prąd obciążenia (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Załaduj prąd z wykorzystaniem strat linii (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Załaduj prąd za pomocą obszaru przekroju X (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Maksymalne napięcie (jednofazowe dwuprzewodowe uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny z punktem środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu prądu obciążenia (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny punktu środkowego)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu obszaru przekroju X (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu prądu obciążenia (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny punktu środkowego)
Utworzony Napięcie RMS z wykorzystaniem strat linii (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny punktu środkowego)
Utworzony Prąd obciążenia (jednofazowy dwuprzewodowy uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie (jednofazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (jednofazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu obszaru przekroju X (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu prądu obciążenia (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Napięcie RMS z wykorzystaniem strat linii (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Prąd obciążenia (jednofazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Załaduj prąd z wykorzystaniem strat linii (system operacyjny jednofazowy z trzema przewodami)
Utworzony Załaduj prąd za pomocą obszaru przekroju X (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Maksymalne napięcie (2-fazowy, 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (system operacyjny 2-fazowy 4-przewodowy)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (2-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu prądu obciążenia (system operacyjny 2-fazowy 4-przewodowy)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu obszaru przekroju X (2-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu prądu obciążenia (system operacyjny 2-fazowy 4-przewodowy)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu strat linii (system operacyjny 2-fazowy 4-przewodowy)
Utworzony Obciążenie prądu za pomocą strat linii (2-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Prąd obciążenia (2-fazowy, 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Załaduj prąd za pomocą obszaru przekroju X (2-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu obszaru przekroju X (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu prądu obciążenia (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Prąd obciążenia (system 3-fazowy z 3 przewodami)
Utworzony Rezystancja (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Rezystywność przy użyciu pola przekroju X (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie (3-fazowy, 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu obszaru przekroju X (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu prądu obciążenia (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Prąd obciążenia (3-fazowy, 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu prądu obciążenia (dwufazowy system operacyjny z trzema przewodami)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu obszaru przekroju X (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu prądu obciążenia (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Napięcie RMS z wykorzystaniem strat linii (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Prąd obciążenia (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Prąd obciążenia przewodu neutralnego (system operacyjny dwufazowy trójprzewodowy)
Utworzony Prąd obciążenia w każdym zewnętrznym (dwufazowy system operacyjny z trzema przewodami)
Utworzony Załaduj prąd za pomocą obszaru przekroju X (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowy 2-przewodowy US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (1-fazowy, 2-przewodowy US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu rezystancji (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu stałego (1-fazowy 2-przewodowy US)
Utworzony Napięcie RMS (1-fazowe, 2-przewodowe, USA)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu obszaru przekroju X (1-fazowe, 2-przewodowe US)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu stałego (1-fazowe, 2-przewodowe US)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowe, 2-przewodowe US)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu prądu obciążenia (1-fazowe, 2-przewodowe US)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu rezystancji (1-fazowe, 2-przewodowe US)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu strat linii (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Obciążenie prądem przy użyciu stałej (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Obciążenie prądu za pomocą strat linii (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Prąd obciążenia (1-fazowy, 2-przewodowy, USA)
Utworzony Prąd obciążenia przy użyciu rezystancji (1-fazowy 2-przewodowy US)
Utworzony Odbieranie napięcia końcowego przy użyciu prądu końcowego wysyłania (LTL)
Utworzony Prąd końcowy odbioru przy użyciu napięcia końcowego wysyłania (LTL)
Utworzony Prąd końcowy odbioru przy użyciu Prądu końcowego wysyłania (LTL)
Utworzony Wysyłanie napięcia końcowego (LTL)
Utworzony Wysyłanie prądu końcowego (LTL)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (3 fazy, 4 przewody US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (3 fazy, 4 przewody US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (przewód 3-fazowy 4-żyłowy US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (przewód 3-fazowy 4-żyłowy US)
Utworzony Prąd obciążenia (3 fazy 4 przewody US)
Utworzony Prąd obciążenia przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 3-fazowy 4-żyłowy USA)
Utworzony Prąd obciążenia przy użyciu strat linii (3-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Maksymalne napięcie między każdą fazą a przewodem neutralnym (3-fazowe 3-przewodowe US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia na fazę (3-fazowe, 3-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (trójprzewodowy prąd stały w USA)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodzącego (3-fazowe 3-przewodowe US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (trójprzewodowy prąd stały w USA)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu pola przekroju X (3-fazowe 3-przewodowe US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu strat linii (trójprzewodowy prąd stały w USA)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu wartości skutecznej napięcia na fazę (3-fazowe, 3-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Napięcie RMS na fazę (3-fazowe 3-przewodowe US)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu pola przekroju X (3-fazowe 3-przewodowe US)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu prądu obciążenia na fazę (3-fazowe, 3-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Prąd obciążenia na fazę (3-fazowe, 3-przewodowe, USA)
Utworzony Prąd obciążenia za pomocą strat linii (trójprzewodowy prąd stały w USA)
Utworzony Prąd przy stratach linii (3-fazowe 3-przewodowe US)
Utworzony Maksymalne napięcie fazowe między przewodem zewnętrznym i neutralnym (2-fazowe, 3-przewodowe US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie w przewodzie neutralnym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (2-fazowe, 3-przewodowe US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu napięcia RMS między przewodem zewnętrznym i neutralnym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (2-fazowe 3-przewodowe US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu prądu w każdym zewnętrznym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Napięcie RMS między przewodem zewnętrznym i neutralnym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu prądu w każdym zewnętrznym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu prądu w przewodzie neutralnym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu strat linii (2-fazowe, 3-przewodowe US)
Utworzony Prąd w każdym zewnętrznym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Prąd w każdym zewnętrznym przy użyciu prądu w przewodzie neutralnym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Prąd w przewodzie neutralnym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Prąd w przewodzie neutralnym przy użyciu prądu w każdym zewnętrznym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (1 faza, 3 przewody US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (1 faza, 3 przewody US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (1 faza 3 drut US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (1 faza 3 przewód US)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu objętości materiału przewodnika (1 faza 3 drut US)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu obszaru przekroju X (przewód 1-fazowy 3 US)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu prądu obciążenia (1 faza, 3 przewody US)
Utworzony Napięcie RMS z wykorzystaniem strat linii (1 faza 3 przewód US)
Utworzony Prąd obciążenia przy użyciu obszaru przekroju X (1 faza 3 przewód US)
Utworzony Załaduj prąd z wykorzystaniem strat linii (1 faza, 3 przewody US)
Zweryfikowano Bieżące wzmocnienie wzmacniacza
Zweryfikowano Czułość fotoelektryczna
Zweryfikowano Prąd fotoelektryczny
Zweryfikowano Prąd przy odczycie pełnej skali
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (1-fazowe 2-przewodowe uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (1-fazowe 2-przewodowe uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (1-fazowe 2-przewodowe uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu pola przekroju X (1-fazowe 2-przewodowe uziemione w połowie)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu prądu obciążenia (1-fazowe 2-przewodowe uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Napięcie RMS z wykorzystaniem strat linii (1-fazowe 2-przewodowe uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Prąd obciążenia (1-fazowy, 2-przewodowy, uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Prąd obciążenia z wykorzystaniem strat linii (1-fazowy 2-przewodowy uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (2 fazy, 4 przewody US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy stratach linii (2-fazowe 4-przewodowe US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (2-fazowe 4-przewodowe US)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu pola przekroju X (2-fazowe, 4-przewodowe US)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu prądu obciążenia (2-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Napięcie RMS z wykorzystaniem strat linii (2-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Prąd obciążenia (2 fazy 4 przewody US)
Utworzony Prąd obciążenia przy użyciu objętości materiału przewodnika (przewód 2-fazowy 4-żyłowy US)
Utworzony Prąd obciążenia przy użyciu obszaru przekroju X (przewód 2-fazowy 4-żyłowy US)
Utworzony Prąd obciążenia przy użyciu strat linii (2-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Maksymalne napięcie przy prądzie obciążenia (2-przewodowy punkt środkowy prądu stałego w USA)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu objętości materiału przewodnika (2-żyłowy punkt środkowy prądu stałego w USA)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu pola przekroju X (2-przewodowe uziemione w punkcie środkowym, prąd stały, USA)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu pola przekroju X (2-przewody DC z uziemieniem w punkcie środkowym, USA)
Utworzony Prąd obciążenia (2-żyłowy punkt środkowy prądu stałego, USA)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru przekroju X (DC Two-Wire US)
Utworzony Maksymalne napięcie przy użyciu strat linii (dwuprzewodowy DC w USA)
Utworzony Obciążenie prądu za pomocą strat linii (dwuprzewodowe DC, USA)
Zweryfikowano Bity informacyjne
Zweryfikowano Bity nagłówka
Zweryfikowano Kodowanie hałasu
Zweryfikowano Liczba bitów na słowo
Zweryfikowano Niewykryte prawdopodobieństwo na słowo
Zweryfikowano Oczekiwana jedna transmisja (E1)
Zweryfikowano Oczekiwana liczba transmisji
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo niepowodzenia
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo niewykrytego błędu na wiadomość jednowyrazową
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo sukcesu
Zweryfikowano Przebieg wejściowy
Zweryfikowano Rzeczywisty stosunek S do N na wyjściu
Zweryfikowano Średni czas trwania zanikania
Zweryfikowano Współczynnik błędów słowa
Zweryfikowano Zdolność bitów korekcji błędów
Zweryfikowano Prąd spustowy małego sygnału MOSFET
Zweryfikowano Współczynnik wzmocnienia dla modelu MOSFET małego sygnału
13 Więcej kalkulatorów Analiza małych sygnałów
Zweryfikowano Sygnał błędu
Zweryfikowano Wzmocnienie pętli wzmacniacza sprzężenia zwrotnego
3 Więcej kalkulatorów Analiza sygnału
Zweryfikowano Izotropowe natężenie promieniowania dla anteny pętlowej
7 Więcej kalkulatorów Anteny pętlowe
Aż do (14)
Zweryfikowano Incydent strumienia świetlnego na obiekcie
Zweryfikowano Liczba dokonanych rewolucji
Zweryfikowano Maksymalne zapotrzebowanie
Zweryfikowano Moc incydentalna RMS detektora
Zweryfikowano Różnica temperatur
Zweryfikowano Rzeczywista wilgotność
Zweryfikowano Średni miesięczny współczynnik obciążenia
Zweryfikowano Średnie obciążenie miernika
Zweryfikowano Strumień świetlny przesyłany przez obiekt
Zweryfikowano Wilgotność nasycona
Zweryfikowano Wilgotność względna
Zweryfikowano Współczynnik odbicia
Zweryfikowano Wykrywalność
Zweryfikowano Wysoka temperatura
Utworzony Napięcie sekwencji dodatniej dla obciążenia połączonego w gwiazdę
Utworzony Napięcie sekwencji zerowej dla obciążenia połączonego w gwiazdę
Utworzony Prąd sekwencji dodatniej dla obciążenia połączonego w gwiazdę
Utworzony Prąd sekwencji dodatniej dla obciążenia połączonego w trójkąt
Utworzony Prąd sekwencji zerowej dla obciążenia połączonego w gwiazdę
Utworzony Prąd składowej ujemnej dla obciążenia połączonego w gwiazdę
Utworzony Sekwencja dodatnia napięcia dla obciążenia połączonego w trójkąt
Utworzony Sekwencja ujemna napięcia dla obciążenia połączonego w gwiazdę
Utworzony Sekwencja ujemna napięcia dla obciążenia połączonego w trójkąt
Utworzony Symetryczne napięcie składowe przy użyciu impedancji sekwencji
Utworzony Symetryczny prąd składowy przy użyciu impedancji sekwencji
Utworzony Ujemny prąd fazowy dla obciążenia połączonego w trójkąt
Zweryfikowano Błąd standardowy danej wariancji danych
Zweryfikowano Resztkowy błąd standardowy danych przy danych stopniach swobody
5 Więcej kalkulatorów Błędy
Zweryfikowano Wzmocnienie otwartej pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza transrezystancyjnego (bocznik-bocznik)
2 Więcej kalkulatorów Bocznikowe wzmacniacze sprzężenia zwrotnego
Zweryfikowano Czas konfiguracji przy niskiej logice
Zweryfikowano Czas konfiguracji w stanie High Logic
Zweryfikowano Czas przysłony dla opadającego sygnału wejściowego
Zweryfikowano Czas przysłony dla rosnącego sygnału wejściowego
Zweryfikowano Czas utrzymywania na wysokim poziomie logiki
Zweryfikowano Czas wstrzymania przy niskiej logice
Zweryfikowano Dopuszczalny współczynnik MTBF
Zweryfikowano Faza detektora fazy XOR
Zweryfikowano Faza XOR Faza detektora w odniesieniu do prądu detektora
Zweryfikowano Małe napięcie przesunięcia sygnału
Zweryfikowano Metastabilne napięcie
Zweryfikowano Napięcie detektora fazy XOR
Zweryfikowano Napięcie początkowe węzła A
Zweryfikowano Prąd detektora fazy XOR
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo awarii synchronizatora
Zweryfikowano Średnie napięcie detektora fazy
1 Więcej kalkulatorów Charakterystyka czasu CMOS
Zweryfikowano Częstotliwość odcięcia diody Varactor
Zweryfikowano Częstotliwość rezonansu własnego diody Varactor
Zweryfikowano Idealne równanie diody
Zweryfikowano Maksymalne światło fali
Zweryfikowano Niedoskonałe równanie diody
Zweryfikowano Równanie diody dla germanu w temperaturze pokojowej
Zweryfikowano Równanie napięcia termicznego diody
Zweryfikowano Współczynnik jakości diody Varactor
8 Więcej kalkulatorów Charakterystyka diody
Utworzony Back EMF generatora prądu stałego przy danym strumieniu
Utworzony Bezpańskie straty generatora prądu stałego przy danej mocy przekształconej
Utworzony EMF dla generatora prądu stałego do uzwojenia fali
Utworzony Indukowane napięcie twornika generatora prądu stałego przy podanej mocy przekształconej
Utworzony Moc twornika w generatorze prądu stałego
Utworzony Napięcie wyjściowe w generatorze prądu stałego przy użyciu przekształconej mocy
Utworzony Prąd twornika generatora prądu stałego przy danej mocy
Utworzony Przekształcona moc w generatorze prądu stałego
Utworzony Rezystancja twornika generatora prądu stałego przy użyciu napięcia wyjściowego
Utworzony Spadek mocy w szczotkowym generatorze prądu stałego
Utworzony Sprawność mechaniczna generatora prądu stałego przy użyciu napięcia twornika
Utworzony Straty w rdzeniu generatora prądu stałego przy podanej mocy przekształconej
Utworzony Utrata miedzi w polu w generatorze prądu stałego
4 Więcej kalkulatorów Charakterystyka generatora prądu stałego
Zweryfikowano Kąt opasania paska klinowego przy danym naprężeniu paska po luźnej stronie paska
Zweryfikowano Liczba pasków klinowych wymaganych dla danych zastosowań
Zweryfikowano Masa jednego metra długości paska klinowego przy danym naprężeniu paska po luźnej stronie
Zweryfikowano Napięcie paska po ciasnej stronie paska klinowego
Zweryfikowano Napięcie paska po luźnej stronie paska klinowego
Zweryfikowano Prędkość paska klinowego przy danym naprężeniu paska po luźnej stronie
Zweryfikowano Skuteczne naciąganie paska klinowego
Zweryfikowano Współczynnik korekcji dla łuku kontaktu podana Liczba pasów Wymagana
Zweryfikowano Współczynnik korygujący dla podanej długości pasa Liczba wymaganych pasów
Zweryfikowano Współczynnik korygujący dla usług przemysłowych podana liczba wymaganych pasów
Zweryfikowano Współczynnik tarcia w pasie klinowym przy danym naprężeniu pasa po luźnej stronie pasa
Zweryfikowano Czas trwania impulsu optycznego
Zweryfikowano Częstotliwość znormalizowana
Zweryfikowano Krytyczny kąt optyki promieni
Zweryfikowano Opóźnienie grupowe
Zweryfikowano Prędkość fali w płaszczyźnie
Zweryfikowano Przysłona numeryczna
Zweryfikowano Stopniowana długość indeksu włókna
Zweryfikowano Współczynnik załamania okładziny
Zweryfikowano Współczynnik załamania rdzenia światłowodowego
3 Więcej kalkulatorów Charakterystyka konstrukcji włókien
Utworzony Back EMF generatora prądu stałego
Utworzony EMF generowany w maszynie prądu stałego z uzwojeniem okrążenia
Utworzony Moc wejściowa silnika prądu stałego
Utworzony Moc wyjściowa maszyny prądu stałego
Utworzony Napięcie indukowane twornikiem maszyny prądu stałego podane Kf
Utworzony Prędkość kątowa maszyny prądu stałego przy użyciu Kf
Utworzony Przedni skok dla maszyny prądu stałego
Zweryfikowano Rozpiętość cewki silnika prądu stałego
Utworzony Skok tylny dla maszyny prądu stałego
Zweryfikowano Skok tylny dla maszyny prądu stałego przy danej rozpiętości cewki
Utworzony Sprawność elektryczna maszyny prądu stałego
Utworzony Stała konstrukcyjna maszyny prądu stałego
Utworzony Strumień magnetyczny maszyny prądu stałego z danym momentem obrotowym
3 Więcej kalkulatorów Charakterystyka maszyny prądu stałego
Zweryfikowano Częstotliwość odcięcia
Zweryfikowano Długość bramy MESFET
Zweryfikowano Maksymalna częstotliwość oscylacji w MESFET
Zweryfikowano Odporność na drenaż MESFET
Zweryfikowano Odporność na metalizację bramy
Zweryfikowano Opór źródła
Zweryfikowano Pojemność źródła bramki
Zweryfikowano Rezystancja wejściowa
Zweryfikowano Transkonduktancja w MESFET
4 Więcej kalkulatorów Charakterystyka MESFET-u
Zweryfikowano Elektrostatyczna czułość odchylenia CRT
Zweryfikowano Koncentracja wewnętrzna
Zweryfikowano Napięcie termiczne przy użyciu równania Einsteina
Zweryfikowano Siła działająca na element prądu w polu magnetycznym
Zweryfikowano Stała dyfuzji otworów
11 Więcej kalkulatorów Charakterystyka nośnika ładunku
Zweryfikowano Siła rozciągająca na śrubę przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym w śrubie
Zweryfikowano Siła rozciągająca na śrubę w rozciąganiu
11 Więcej kalkulatorów Charakterystyka obciążenia i wytrzymałości
Zweryfikowano Długość złącza PN
Zweryfikowano Efektywna długość kanału
Zweryfikowano Efektywna pojemność w CMOS
Zweryfikowano Grubość warstwy tlenku
Zweryfikowano Krytyczne napięcie CMOS
Zweryfikowano Krytyczne pole elektryczne
Zweryfikowano Napięcie przy minimalnym EDP
Zweryfikowano Obszar dyfuzji źródła
Zweryfikowano Obwód ściany bocznej źródła dyfuzji
Zweryfikowano Przenikalność warstwy tlenkowej
Zweryfikowano Średnia wolna ścieżka CMOS
Zweryfikowano Szerokość bramy
Zweryfikowano Szerokość dyfuzji źródła
Zweryfikowano Szerokość przejścia CMOS
Zweryfikowano Szerokość regionu wyczerpania
Zweryfikowano Czas narastania
Zweryfikowano Czas upadku
Zweryfikowano Linia opóźniająca sterowana napięciem
Zweryfikowano Małe opóźnienie odchylenia
Zweryfikowano Opóźnienie 1-bitowych bramek propagujących
Zweryfikowano Opóźnienie bramki AND-OR w Gray Cell
Zweryfikowano Opóźnienie propagacji
Zweryfikowano Opóźnienie propagacji bez pojemności pasożytniczej
Zweryfikowano Szybkość krawędzi
Zweryfikowano Wzmocnienie VCDL
Zweryfikowano Wzrost opóźnienia
Zweryfikowano Znormalizowane opóźnienie
1 Więcej kalkulatorów Charakterystyka opóźnienia CMOS
Zweryfikowano Lokalny czas gwiazdowy
Zweryfikowano Prawdziwa anomalia
Zweryfikowano Średnia anomalia
Zweryfikowano Wektor zakresu
12 Więcej kalkulatorów Charakterystyka orbity satelity
Zweryfikowano Gęstość prądu dryfu
Zweryfikowano Pole elektryczne wywołane napięciem Halla
Zweryfikowano Przewodność zewnętrznego półprzewodnika dla typu P
Zweryfikowano Stężenie większości nośników w półprzewodnikach
9 Więcej kalkulatorów Charakterystyka półprzewodników
Zweryfikowano Całkowita pojemność widziana przez etap
Zweryfikowano Capacitance Offpath
Zweryfikowano Faza zegara wyjściowego
Zweryfikowano Kierowca agresji
Zweryfikowano Kierowca-ofiara
Zweryfikowano Napięcie agresora
Zweryfikowano Napięcie blokady
Zweryfikowano Napięcie ofiary
Zweryfikowano Napięcie przesunięcia VCO
Zweryfikowano Napięcie sterujące VCO
Zweryfikowano Napięcie termiczne CMOS
Zweryfikowano Pojemność Onpath
Zweryfikowano Pojemność poza ścieżką CMOS
Zweryfikowano Pojemność uziemienia do agresji
Zweryfikowano Prąd statyczny
Zweryfikowano Rozpraszanie mocy statycznej
Zweryfikowano Sąsiednia pojemność
Zweryfikowano Stała czasowa agresji
Zweryfikowano Stała czasowa ofiary
Zweryfikowano Stały czasowo stosunek agresji do ofiary
Zweryfikowano VCO Single Gain Factor
Zweryfikowano Wbudowany potencjał
Zweryfikowano Wysiłek rozgałęzienia
Zweryfikowano Zmiana zegara częstotliwości
Utworzony Całkowita utrata mocy przy ogólnej wydajności silnika prądu stałego
Utworzony Moc mechaniczna rozwijana w silniku prądu stałego przy danej mocy wejściowej
Utworzony Moc wejściowa podana sprawność elektryczna silnika prądu stałego
Utworzony Moment obrotowy silnika szeregowego silnika prądu stałego przy danej stałej maszynowej
Utworzony Moment obrotowy twornika przy danej sprawności elektrycznej silnika prądu stałego
Utworzony Moment obrotowy twornika przy danej sprawności mechanicznej silnika prądu stałego
Utworzony Ogólna sprawność silnika prądu stałego
Utworzony Ogólna wydajność silnika prądu stałego przy danej mocy wejściowej
Utworzony Podana częstotliwość silnika prądu stałego Prędkość
Utworzony Podana moc wyjściowa Całkowita wydajność silnika prądu stałego
Utworzony Podane napięcie zasilania Ogólna wydajność silnika prądu stałego
Utworzony Podane napięcie zasilania Sprawność elektryczna silnika prądu stałego
Utworzony Podany moment obrotowy silnika Sprawność mechaniczna silnika prądu stałego
Utworzony Prąd twornika przy danej sprawności elektrycznej silnika prądu stałego
Utworzony Prąd twornika silnika prądu stałego
Utworzony Prędkość kątowa podana sprawność elektryczna silnika prądu stałego
Utworzony Prędkość silnika prądu stałego z danym strumieniem
Utworzony Przetworzona moc podana sprawność elektryczna silnika prądu stałego
Utworzony Sprawność elektryczna silnika prądu stałego
Utworzony Sprawność mechaniczna silnika prądu stałego
Utworzony Stałe straty przy stratach mechanicznych
Utworzony Strumień magnetyczny silnika prądu stałego
Utworzony Utrata rdzenia z uwagi na utratę mechaniczną silnika prądu stałego
3 Więcej kalkulatorów Charakterystyka silnika prądu stałego
Utworzony Głębokość skóry w przewodniku
Utworzony Odbieranie komponentu rzeczywistej mocy końcowej
Utworzony Parametr B przy użyciu elementu odbiorczego mocy biernej
Utworzony Parametr B przy użyciu składnika mocy rzeczywistej końca odbiorczego
Utworzony Złożona moc podana prąd
10 Więcej kalkulatorów Charakterystyka wydajności linii
Zweryfikowano Prąd nasycenia
Zweryfikowano Wzmocnienie napięcia przy danej rezystancji obciążenia
19 Więcej kalkulatorów Charakterystyka wzmacniacza
Zweryfikowano Całkowite efektywne napięcie transkonduktancji MOSFET
Zweryfikowano Parametr transkonduktancji tranzystora MOS
Zweryfikowano Prąd drenu tranzystora
Zweryfikowano Prąd płynący przez kanał indukowany w tranzystorze przy danym napięciu tlenkowym
Zweryfikowano Prąd testowy wzmacniacza tranzystorowego
Zweryfikowano Prąd wchodzący do zacisku spustowego tranzystora MOSFET przy nasyceniu
Zweryfikowano Rezystancja wejściowa obwodu ze wspólną bramką
Zweryfikowano Rezystancja wejściowa wzmacniacza ze wspólnym kolektorem
Zweryfikowano Wzmacniacz Wejście wzmacniacza tranzystorowego
Zweryfikowano Wzmocnienie prądu stałego wzmacniacza
8 Więcej kalkulatorów Charakterystyka wzmacniacza tranzystorowego
Zweryfikowano Kąt strumienia mający czas na osiągnięcie najwyższego punktu
Zweryfikowano Kąt strumienia podany czas lotu ciekłego strumienia
Zweryfikowano Kąt strumienia przy danej maksymalnej wysokości pionowej
Zweryfikowano Prędkość początkowa podana Czas do osiągnięcia najwyższego punktu cieczy
Zweryfikowano Prędkość początkowa podana czas lotu ciekłego odrzutowca
Zweryfikowano Prędkość początkowa strumienia cieczy przy danej maksymalnej wysokości pionowej
Zweryfikowano Średnia prędkość podana prędkość tarcia
5 Więcej kalkulatorów Ciecz Jet
Zweryfikowano Cykl pracy regulatora Cuk
Zweryfikowano Napięcie wejściowe dla regulatora Cuk
Zweryfikowano Napięcie wyjściowe dla regulatora Cuk
Zweryfikowano Całkowita liczba SE w systemie
Zweryfikowano Chwilowa rezystancja mikrofonu
Zweryfikowano Liczba elementów przełączających
Zweryfikowano Liczba SE przy pełnym wykorzystaniu SC
Zweryfikowano Liczba SE w pojedynczym przełączniku
Zweryfikowano Liczba SE w równoważnym wielostopniowym
Zweryfikowano Liczba stopni przełączania
Zweryfikowano Maksymalna odporność na zmiany przez granulki węgla
Zweryfikowano Rezystancja spoczynkowa mikrofonu
Zweryfikowano Średni czas przełączania na etap
Zweryfikowano Teoretyczne maksymalne obciążenie
Zweryfikowano Wejście sinusoidalne
Zweryfikowano Współczynnik mocy
Zweryfikowano Współczynnik przewagi elementu przełączającego
Zweryfikowano Współczynnik wykorzystania sprzętu
Utworzony Podana częstotliwość Liczba biegunów w silniku indukcyjnym
2 Więcej kalkulatorów Częstotliwość
Utworzony Częstotliwość odcięcia dla obwodu RC
Utworzony Częstotliwość przy użyciu okresu czasu
1 Więcej kalkulatorów Częstotliwość
Utworzony Częstotliwość podana EMF indukowana w uzwojeniu pierwotnym
Utworzony Częstotliwość podana EMF indukowana w uzwojeniu wtórnym
Zweryfikowano Całkowita częstotliwość
Zweryfikowano Częstotliwość bezwzględna
Zweryfikowano Częstotliwość względna
Utworzony Jednostka generowana rocznie
Utworzony Średnie obciążenie dla krzywej obciążenia
13 Więcej kalkulatorów Czynniki operacyjne elektrowni
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej prędkości RMS gazu
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości gazu
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości gazu
10 Więcej kalkulatorów Czynniki termodynamiki
Zweryfikowano Przekazana moc
4 Więcej kalkulatorów Czynniki wydajności
Zweryfikowano Moc projektowa dla paska klinowego
Zweryfikowano Moc przekazywana podana Moc projektowa
Zweryfikowano Prędkość mniejszego koła pasowego przy danej średnicy podziałowej obu kół pasowych
Zweryfikowano Prędkość większego krążka przy danej prędkości mniejszego krążka
Zweryfikowano Średnica podziałowa dużego koła pasowego napędu paska klinowego
Zweryfikowano Średnica podziałowa mniejszego koła przy danej średnicy podziałowej koła dużego
Zweryfikowano Współczynnik korygujący dla usług przemysłowych przy danej mocy projektowej
Zweryfikowano Część siły pobierana przez skrzydło o pełnej długości przy ugięciu sprężyny w punkcie obciążenia
Zweryfikowano Długość wspornika przy danym ugięciu pod koniec wiosny
Zweryfikowano Długość wspornika przy danym ugięciu sprężyny w punkcie obciążenia
Zweryfikowano Długość wspornika przy naprężeniu zginającym w dodatkowych liściach o pełnej długości
Zweryfikowano Grubość każdego liścia podana Naprężenie zginające w bardzo długich liściach
Zweryfikowano Grubość każdego skrzydła podana Ugięcie pod koniec wiosny
Zweryfikowano Liczba dodatkowych liści o pełnej długości podana Naprężenie zginające w liściach o ekstra pełnej długości
Zweryfikowano Liczba dodatkowych liści o pełnej długości podana Ugięcie pod koniec wiosny
Zweryfikowano Liczba dodatkowych skrzydeł o pełnej długości podana Ugięcie sprężyny w punkcie obciążenia
Zweryfikowano Liczba liści o stopniowanej długości podana Naprężenie zginające w liściach o bardzo pełnej długości
Zweryfikowano Liczba podanych liści o stopniowanej długości Siła pobierana przez dodatkowe liście o pełnej długości
Zweryfikowano Liczba stopniowanych listków o podanej długości Ugięcie pod koniec wiosny
Zweryfikowano Moduł sprężystości pióra sprężyny płytkowej podany Ugięcie sprężyny w punkcie obciążenia
Zweryfikowano Moduł sprężystości skrzydła podany Ugięcie w punkcie obciążenia Stopniowa długość skrzydła
Zweryfikowano Moduł sprężystości sprężyny przy danym ugięciu na końcu sprężyny
Zweryfikowano Naprężenie zginające w bardzo długich liściach
Zweryfikowano Naprężenie zginające w liściach o stopniowanej długości płytowej
Zweryfikowano Naprężenie zginające w płycie o bardzo pełnej długości
Zweryfikowano Siła przyłożona na końcu sprężyny podana Siła przyjęta przez dodatkowe liście o pełnej długości
Zweryfikowano Siła przyłożona na końcu sprężyny przy danym ugięciu na końcu sprężyny
Zweryfikowano Siła przyłożona pod koniec sprężyny przy naprężeniu zginającym w skrzydłach o pełnej długości
Zweryfikowano Szerokość każdego skrzydła podana Naprężenie zginające w wyjątkowo długich skrzydłach
Zweryfikowano Szerokość każdego skrzydła skrzydła Podana sprężyna Ugięcie sprężyny w punkcie obciążenia
Zweryfikowano Szerokość skrzydła podane ugięcie pod koniec wiosny
Zweryfikowano Ugięcie sprężyny piórowej w punkcie obciążenia
Zweryfikowano Ugięcie w punkcie obciążenia Stopniowana długość liści
3 Więcej kalkulatorów Dodatkowe liście o pełnej długości
Zweryfikowano Ciężar właściwy cieczy biorąc pod uwagę jej ciśnienie bezwzględne na wysokości
Zweryfikowano Ciężar właściwy cieczy przy danej sile wyporu
Zweryfikowano Ciężar właściwy cieczy przy podanej całkowitej sile hydrostatycznej
Zweryfikowano Ciężar właściwy cieczy przy podanej hydraulicznej mocy transmisji
Zweryfikowano Ciężar właściwy nachylonej cieczy do manometru
Zweryfikowano Ciężar właściwy płynu 1 przy różnicy ciśnień między dwoma punktami
Zweryfikowano Ciężar właściwy płynu 2 przy różnicy ciśnień między dwoma punktami
Zweryfikowano Ciężar właściwy podanej cieczy Utrata ciśnienia spowodowana przepływem laminarnym
2 Więcej kalkulatorów Dokładna waga
Utworzony EMF fazy A z wykorzystaniem napięcia składowej zgodnej (dwa przewody otwarte)
Utworzony EMF fazy A z wykorzystaniem prądu składowej zgodnej (dwa przewody otwarte)
Utworzony Potencjalna różnica między fazą B (dwa przewody otwarte)
Utworzony Potencjalna różnica między fazą C (dwa przewody otwarte)
Utworzony Prąd fazy A (dwa przewody otwarte)
1 Więcej kalkulatorów Dwa przewody otwarte
Zweryfikowano Minimalna prędkość liniowa koła zębatego
Zweryfikowano Prędkość liniowa koła zębatego
Zweryfikowano Prędkość obrotowa wału przy danej minimalnej prędkości liniowej koła łańcuchowego
Zweryfikowano Prędkość obrotowa wału przy danej prędkości liniowej koła zębatego
Zweryfikowano Średnica koła podziałowego koła zębatego przy danej prędkości liniowej koła zębatego
Zweryfikowano Średnica koła podziałowego koła zębatego przy podanej minimalnej prędkości liniowej koła łańcuchowego
Zweryfikowano Jonowy Produkt Wody
Zweryfikowano pH soli słabego kwasu i silnej zasady
Zweryfikowano pH soli słabej zasady i silnej zasady
Zweryfikowano pOH mocnego kwasu i mocnej zasady
Zweryfikowano pOH soli słabej zasady i silnej zasady
Zweryfikowano Stężenie jonów Hydronium przy użyciu pH
Zweryfikowano Stężenie jonów wodorowych przy użyciu pOH
Zweryfikowano Wartość pH jonowego produktu wody
Zweryfikowano Zależność między pH i pOH
16 Więcej kalkulatorów Elektrolity
Zweryfikowano Całkowita energia elektronu
Zweryfikowano Zmiana długości fali poruszającej się cząstki
Zweryfikowano Zmiana liczby fal poruszającej się cząstki
13 Więcej kalkulatorów Elektrony
Zweryfikowano Amplituda funkcji falowej
Zweryfikowano Całkowita gęstość prądu nośnego
Zweryfikowano Elektron poza regionem
Zweryfikowano Elektron w regionie
Zweryfikowano Gęstość prądu elektronowego
Zweryfikowano Gęstość prądu w otworze
Zweryfikowano Gęstość strumienia elektronów
Zweryfikowano Komponent otworu
Zweryfikowano Mnożenie elektronów
Zweryfikowano Promień N-tej orbity elektronu
Zweryfikowano Przewodność AC
Zweryfikowano Różnica w koncentracji elektronów
Zweryfikowano Składnik elektronowy
Zweryfikowano Średni czas spędzony przez dziurę
Zweryfikowano Średnia wolna ścieżka
Zweryfikowano Stan kwantowy
Zweryfikowano Zależna od Phi funkcja fali
1 Więcej kalkulatorów Elektrony
Utworzony Impedancja charakterystyczna dla fal padających
Utworzony Impedancja obciążenia za pomocą przesyłanego prądu
Utworzony Incydent napięcie za pomocą transmitowanego napięcia
Utworzony Prąd padający przy użyciu prądu przesyłanego
Utworzony Przekazywane napięcie za pomocą prądu padającego
Utworzony Przesyłane napięcie transmitowane przez falę
Utworzony Przesyłany prąd przy użyciu prądu padającego
Utworzony Przesyłany prąd przy użyciu prądu padającego i odbitego
Zweryfikowano Naturalnie wrażliwość sprzężeń
Zweryfikowano Rzut galwanometru
Zweryfikowano Stała galwanometru
Zweryfikowano Wrażliwość balistyczna
7 Więcej kalkulatorów Galwanometr
Zweryfikowano Izotermiczna kompresja gazu doskonałego
Zweryfikowano Liczba moli przy danej energii wewnętrznej gazu doskonałego
Zweryfikowano Stopień swobody przy danej molowej energii wewnętrznej gazu doskonałego
Zweryfikowano Temperatura gazu doskonałego ze względu na jego energię wewnętrzną
4 Więcej kalkulatorów Gaz doskonały
Zweryfikowano Energia wewnętrzna przy użyciu swobodnej energii Helmholtza
Zweryfikowano Entropia przy użyciu swobodnej energii Helmholtza
Zweryfikowano Temperatura przy użyciu energii swobodnej Helmholtza
13 Więcej kalkulatorów Generowanie entropii
Zweryfikowano Kąt linii śrubowej koła zębatego, biorąc pod uwagę odległość od środka do środka między dwoma kołami zębatymi
Zweryfikowano Kąt linii śrubowej przekładni śrubowej przy normalnym skoku kołowym
Zweryfikowano Kąt nacisku poprzecznego przekładni śrubowej przy danym kącie śrubowym
Zweryfikowano Kąt spirali koła zębatego spiralnego podana średnica koła dodatku
Zweryfikowano Kąt spirali przekładni śrubowej przy danej wirtualnej liczbie zębów
Zweryfikowano Kąt spirali przekładni śrubowej przy danym module normalnym
Zweryfikowano Kąt spirali przekładni śrubowej przy danym promieniu krzywizny w punkcie
Zweryfikowano Kąt spirali przekładni śrubowej przy danym skoku osiowym
Zweryfikowano Kąt spirali przekładni śrubowej przy podanej rzeczywistej i wirtualnej liczbie zębów
Zweryfikowano Kąt spirali przekładni śrubowej przy podanej średnicy koła podziałowego
Zweryfikowano Kąt spirali przekładni śrubowej przy podanym kącie nacisku
Zweryfikowano Normalny kąt nacisku przekładni śrubowej przy danym kącie śrubowym
Zweryfikowano Normalny skok kołowy przekładni śrubowej
Zweryfikowano Normalny skok kołowy przekładni śrubowej przy danej wirtualnej liczbie zębów
Zweryfikowano Pitch of Helical Gear podany Axial Pitch
Zweryfikowano Podziałka kołowa średnica koła zębatego przy podanej wirtualnej liczbie zębów
Zweryfikowano Podziałowa średnica koła koła zębatego o podanym promieniu krzywizny
Zweryfikowano Półoś główna profilu eliptycznego z danym promieniem krzywizny w punkcie
Zweryfikowano Półoś mała profilu eliptycznego z danym promieniem krzywizny w punkcie
Zweryfikowano Poprzeczny skok średnicowy przekładni śrubowej z podanym modułem poprzecznym
Zweryfikowano Promień krzywizny koła wirtualnego przy danej średnicy kołowej podziałki
Zweryfikowano Promień krzywizny w punkcie na przekładni śrubowej
Zweryfikowano Promień krzywizny w punkcie na wirtualnym biegu
Zweryfikowano Promień krzywizny wirtualnego koła zębatego przy danej wirtualnej liczbie zębów
Zweryfikowano Skok osiowy przekładni śrubowej przy danym kącie pochylenia linii śrubowej
Zweryfikowano Skok przekładni śrubowej przy normalnym skoku kołowym
Zweryfikowano Średnica koła podziałowego koła zębatego podanego wirtualnego koła zębatego
Zweryfikowano Grubość Zawleczki
26 Więcej kalkulatorów Geometria i wymiary połączeń
Zweryfikowano Gęstość energii przy danym polu elektrycznym
Zweryfikowano Gęstość energii w polu elektrycznym przy przepuszczalności wolnej przestrzeni
5 Więcej kalkulatorów Gęstość energii i zmagazynowana energia
Zweryfikowano Gęstość par gazu przy użyciu masy
Zweryfikowano Masa gazu przy użyciu gęstości pary
Zweryfikowano Środek ciężkości
14 Więcej kalkulatorów Gęstość gazów
Zweryfikowano Grubość każdego liścia przy naprężeniu zginającym na liściach o stopniowanej długości
Zweryfikowano Grubość każdego skrzydła podana Naprężenie zginające w płycie
Zweryfikowano Grubość każdego skrzydła podana Naprężenie zginające w płycie o bardzo pełnej długości
Zweryfikowano Grubość każdego skrzydła podana Ugięcie w punkcie obciążenia dla skrzydeł o stopniowanej długości
Zweryfikowano Grubość każdego skrzydła podanego ugięcia
Zweryfikowano Grubość taśmy podana energia odkształcenia zmagazynowana w taśmie
Zweryfikowano Grubość taśmy przy danym naprężeniu zginającym wywołanym na zewnętrznym końcu sprężyny
Zweryfikowano Grubość taśmy przy danym ugięciu jednego końca sprężyny w stosunku do drugiego końca
Zweryfikowano Grubość taśmy przy kącie obrotu trzpienia względem bębna
Zweryfikowano Grubość płyt podana Odporność na zgniatanie
Zweryfikowano Grubość płyty 2 podana Długość trzpienia nitu
Zweryfikowano Grubość płyty podana Wytrzymałość płyty na rozciąganie między dwoma nitami
Zweryfikowano Podana grubość płyty 1 Długość trzpienia nitu
2 Więcej kalkulatorów Grubość płyt
Zweryfikowano Kąt spirali śruby podany Moment obrotowy wymagany do obniżenia obciążenia za pomocą śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Kąt spirali śruby podany Moment obrotowy wymagany przy podnoszeniu ładunku za pomocą śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Kąt spirali śruby podany Wysiłek wymagany do obniżenia ładunku za pomocą śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Moment obrotowy wymagany przy opuszczaniu ładunku za pomocą gwintowanej śruby trapezowej
Zweryfikowano Obciążenie na śrubę podany Moment obrotowy wymagany przy opuszczaniu ładunku za pomocą śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Obciążenie na śrubę podany moment obrotowy wymagany przy podnoszeniu ładunku za pomocą śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Obciążenie na śrubie przy podanym kącie spirali
Zweryfikowano Sprawność śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Średnia średnica śruby podany moment obrotowy przy podnoszeniu ładunku za pomocą śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Średnia średnica śruby przy danym momencie obrotowym przy obciążeniu obniżającym za pomocą śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Współczynnik tarcia śruby napędowej przy danej wydajności śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Współczynnik tarcia śruby przy danej wydajności śruby z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Współczynnik tarcia śruby przy danym momencie obrotowym wymaganym przy obciążeniu obniżającym z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Współczynnik tarcia śruby przy danym momencie obrotowym wymaganym przy podnoszeniu ładunku z gwintem trapezowym
Zweryfikowano Współczynnik tarcia śruby przy zadanym wysiłku przy obciążeniu obniżającym
Zweryfikowano Wysiłek wymagany przy opuszczaniu ładunku za pomocą gwintowanej śruby trapezowej
5 Więcej kalkulatorów Gwint trapezowy
Zweryfikowano Moment obrotowy hamulca tarczowego
Zweryfikowano Obszar klocków hamulcowych
Zweryfikowano Obszar podkładki o podanej sile uruchamiającej
Zweryfikowano Promień tarcia hamulca tarczowego
Zweryfikowano Promień tarcia przy danym momencie obrotowym hamulca tarczowego
Zweryfikowano Promień zewnętrzny klocka hamulcowego przy danym obszarze klocka hamulcowego
Zweryfikowano Siła aktywująca
Zweryfikowano Siła uruchamiająca podana Moment obrotowy hamulca tarczowego
Zweryfikowano Średnie ciśnienie przy danej sile uruchamiającej
Zweryfikowano Wewnętrzny promień klocka hamulcowego przy danym obszarze klocka hamulcowego
Zweryfikowano Współczynnik tarcia przy danym momencie obrotowym hamulca tarczowego
Zweryfikowano Wymiar kątowy klocka przy danym obszarze klocka hamulcowego
Zweryfikowano Kąt opasania przy danym naprężeniu po luźnej stronie opaski
Zweryfikowano Moment obrotowy pochłonięty przez hamulec
Zweryfikowano Napięcie ciasnej strony opaski
Zweryfikowano Napięcie po ciasnej stronie opaski przy danym momencie obrotowym pochłoniętym przez hamulec
Zweryfikowano Napięcie po luźnej stronie opaski
Zweryfikowano Naprężenie po luźnej stronie opaski przy danym momencie obrotowym pochłoniętym przez hamulec
Zweryfikowano Promień bębna hamulcowego przy danym momencie obrotowym pochłanianym przez hamulec
Zweryfikowano Współczynnik tarcia między okładziną cierną a bębnem hamulcowym
Zweryfikowano Długość bloku przy normalnej reakcji
Zweryfikowano Dopuszczalne ciśnienie między blokiem a bębnem hamulcowym przy normalnej reakcji
Zweryfikowano Moment hamowania przy użyciu hamulców
Zweryfikowano Normalna siła reakcji
Zweryfikowano Normalna siła reakcji przy danym momencie hamowania
Zweryfikowano Odległość od środka bębna do obrotowego buta
Zweryfikowano Promień bębna podana odległość od środka bębna do obracającego się klocka
Zweryfikowano Promień hamulca bębnowego przy danym momencie hamowania
Zweryfikowano Równoważny współczynnik tarcia w hamulcu klockowym z długą szczęką
Zweryfikowano Rzeczywisty współczynnik tarcia podany równoważny współczynnik tarcia
Zweryfikowano Szerokość bloku przy normalnej sile reakcji
Zweryfikowano Współczynnik tarcia przy danym momencie hamowania
Zweryfikowano Długość fali de Brogila
15 Więcej kalkulatorów Hipoteza de Brogliego
Zweryfikowano Hydroliza stała w słabym kwasie i słabej zasadzie
Zweryfikowano pH soli słabego kwasu i słabej zasady
Zweryfikowano Podstawowa stała jonizacji słabej zasady
Zweryfikowano pOH soli słabego kwasu i słabej zasady
Zweryfikowano Stała jonizacji kwasu słabego kwasu
Zweryfikowano Stężenie jonów hydroniowych w soli słabego kwasu i słabej zasady
Zweryfikowano Stopień hydrolizy w soli słabego kwasu i słabej zasady
6 Więcej kalkulatorów Hydroliza dla słabego kwasu i słabej zasady
Utworzony Impedancja przy użyciu współczynnika mocy
Utworzony Impedancja przy złożonej mocy i napięciu
Utworzony Impedancja przy złożonej mocy i prądzie
Utworzony Odporność za pomocą stałej czasowej
Utworzony Rezystancja dla obwodu serii RLC przy danym współczynniku Q
Utworzony Rezystancja dla równoległego obwodu RLC z wykorzystaniem współczynnika Q
Utworzony Rezystancja przy użyciu współczynnika mocy
Utworzony Dana reaktancja Poślizg przy maksymalnym momencie obrotowym
Utworzony Odporność na poślizg przy maksymalnym momencie obrotowym
2 Więcej kalkulatorów Impedancja
Zweryfikowano Impedancja dla obwodu LCR
Zweryfikowano Impedancja dla obwodu LR
Zweryfikowano Impedancja dla obwodu RC
1 Więcej kalkulatorów Impedancja
Utworzony Impedancja równoważna transformatora od strony pierwotnej
Utworzony Impedancja równoważna transformatora od strony wtórnej
Utworzony Impedancja uzwojenia pierwotnego
Utworzony Impedancja uzwojenia pierwotnego przy danych parametrach pierwotnych
Utworzony Impedancja uzwojenia wtórnego
Utworzony Impedancja uzwojenia wtórnego przy danych parametrach wtórnych
Utworzony Rezystancja twornika silnika synchronicznego przy 3-fazowej mocy mechanicznej
Utworzony Rezystancja twornika silnika synchronicznego przy podanej mocy wejściowej
Utworzony Impedancja sekwencji dodatniej dla LGF
Utworzony Impedancja sekwencji zerowej dla LGF
Utworzony Impedancja sekwencji zerowej przy użyciu pola elektromagnetycznego fazy A (LGF)
Utworzony Impedancja składowej przeciwnej przy użyciu pola elektromagnetycznego fazy A (LGF)
Utworzony Impedancja składowej zgodnej przy użyciu pola elektromagnetycznego fazy A (LGF)
Utworzony Impedancja ujemnej sekwencji dla LGF
Utworzony Impedancja zwarcia przy użyciu napięcia fazy A (LGF)
3 Więcej kalkulatorów Impedancja
Utworzony Impedancja zwarcia przy użyciu prądu sekwencji dodatniej (LLF)
3 Więcej kalkulatorów Impedancja
Utworzony Impedancja zwarcia przy użyciu napięcia fazy B (LLGF)
Utworzony Impedancja zwarcia przy użyciu napięcia fazy C (LLGF)
4 Więcej kalkulatorów Impedancja
Utworzony Admitancja z wykorzystaniem impedancji charakterystycznej (LTL)
Utworzony Charakterystyczna impedancja (LTL)
Utworzony Impedancja charakterystyczna przy użyciu napięcia końcowego wysyłania (LTL)
Utworzony Impedancja charakterystyczna przy użyciu parametru B (LTL)
Utworzony Impedancja charakterystyczna przy użyciu parametru C (LTL)
Utworzony Impedancja charakterystyczna przy użyciu prądu końcowego wysyłania (LTL)
Utworzony Impedancja przy użyciu impedancji charakterystycznej (LTL)
Utworzony Impedancja przy użyciu stałej propagacji (LTL)
Utworzony Impedancja udarowa (LTL)
Utworzony Indukcyjność z wykorzystaniem impedancji udarowej (LTL)
Utworzony Pojemność przy użyciu impedancji udarowej (LTL)
Utworzony Wstęp za pomocą stałej propagacji (LTL)
Utworzony Impedancja sekwencji
Utworzony Impedancja sekwencji dodatniej dla obciążenia połączonego w trójkąt
Utworzony Impedancja sekwencji ujemnej dla obciążenia połączonego w trójkąt
Utworzony Impedancja sekwencji zerowej dla obciążenia połączonego w gwiazdę
Utworzony Impedancja sekwencji zerowej dla obciążenia połączonego w trójkąt
Utworzony Impedancja zwarcia przy użyciu prądu fazy A
Utworzony Impedancja zwarcia przy użyciu prądu składowej zgodnej
Utworzony Impedancja delta przy użyciu impedancji gwiazdy
Utworzony Impedancja gwiazdy przy użyciu impedancji delta
Utworzony Impedancja neutralna dla obciążenia połączonego w gwiazdę przy użyciu napięcia sekwencji zerowej
Utworzony Impedancja sekwencji dodatniej dla transformatora
Utworzony Impedancja sekwencji ujemnej dla transformatora
Utworzony Impedancja sekwencji zerowej dla transformatora
Utworzony Impedancja upływu dla transformatora dla prądu o zerowej sekwencji
Utworzony Impedancja upływu dla transformatora przy podanym napięciu sekwencji dodatniej
Utworzony Impedancja-1 dla przesyłanego współczynnika prądu-2 (linia PL)
Utworzony Impedancja-1 dla transmitowanego współczynnika prądu-3 (linia PL)
Utworzony Impedancja-1 przy użyciu odbitego współczynnika prądu (linia PL)
Utworzony Impedancja-1 przy użyciu prądu i napięcia padającego (linia PL)
Utworzony Impedancja-1 przy użyciu przesyłanego napięcia (linia PL)
Utworzony Impedancja-1 przy użyciu transmitowanego współczynnika prądu-2 (linia PL)
Utworzony Impedancja-1 przy użyciu transmitowanego współczynnika prądu-3 (linia PL)
Utworzony Impedancja-2 dla przesyłanego współczynnika prądu-2 (linia PL)
Utworzony Impedancja-2 przy użyciu odbitego współczynnika napięcia (linia PL)
Utworzony Impedancja-2 przy użyciu odbitego współczynnika prądu (linia PL)
Utworzony Impedancja-2 przy użyciu przesyłanego napięcia (linia PL)
Utworzony Impedancja-2 przy użyciu przesyłanego prądu-2 (linia PL)
Utworzony Impedancja-2 przy użyciu przesyłanego współczynnika napięcia (linia PL)
Utworzony Impedancja-2 przy użyciu transmitowanego współczynnika prądu-2 (linia PL)
Utworzony Impedancja-3 dla przesyłanego współczynnika prądu-3 (linia PL)
Utworzony Impedancja-3 przy użyciu odbitego współczynnika napięcia (linia PL)
Utworzony Impedancja-3 przy użyciu odbitego współczynnika prądu (linia PL)
Utworzony Impedancja-3 przy użyciu przesyłanego napięcia (linia PL)
Utworzony Impedancja-3 przy użyciu przesyłanego współczynnika napięcia (linia PL)
Utworzony Impedancja-3 przy użyciu transmitowanego współczynnika prądu-3 (linia PL)
Utworzony Indukcyjność dla obwodu serii RLC przy danym współczynniku Q
Utworzony Indukcyjność dla równoległego obwodu RLC z wykorzystaniem współczynnika Q
Utworzony Indukcyjność za pomocą stałej czasowej
Zweryfikowano Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego wzmacniaczy różnicowych
7 Więcej kalkulatorów Integrator
Zweryfikowano Liczba wnęk rezonansowych
Zweryfikowano Prąd indukowany w ścianach jamy łapacza
Zweryfikowano Prąd indukowany w wnęce łapacza
Zweryfikowano Przewodnictwo rezonatora
Zweryfikowano Średnia odległość między wnękami
Zweryfikowano Stała fazowa pola trybu podstawowego
Zweryfikowano Szczelina wnękowa Bunchera
7 Więcej kalkulatorów Jama Klystronu
Utworzony Pole elektromagnetyczne fazy A wykorzystujące impedancję sekwencji zerowej (jeden przewód otwarty)
Utworzony Prąd fazy B (jeden przewód otwarty)
Utworzony Prąd fazy C (jeden przewód otwarty)
Utworzony Różnica potencjałów między fazą A przy użyciu różnicy potencjałów w sekwencji zerowej (jeden przewód otwarty)
2 Więcej kalkulatorów Jeden przewód otwarty
Zweryfikowano Wariancja w dystrybucji jednolitej
2 Więcej kalkulatorów Jednolita dystrybucja
Zweryfikowano Stała hydrolizy w silnym kwasie i słabej zasadzie
Zweryfikowano Stała hydrolizy w słabym kwasie i silnej zasadzie
Zweryfikowano Stężenie jonów hydroniowych w słabej bazie i mocnym kwasie
Zweryfikowano Stężenie jonów hydroniowych w soli słabego kwasu i silnej zasady
Zweryfikowano Stopień hydrolizy w soli słabego kwasu i silnej zasady
8 Więcej kalkulatorów Kationowa i anionowa hydroliza soli
Zweryfikowano Czas tranzytu DC
Zweryfikowano Częstotliwość rezonansowa wnęki
Zweryfikowano Miedziana utrata wnęki
Zweryfikowano Napięcie anodowe
Zweryfikowano Przewodnictwo wnękowe
Zweryfikowano Przewodność obciążenia wiązki
Zweryfikowano Utrata mocy w obwodzie anodowym
Zweryfikowano Wydajność Klystron
Zweryfikowano Wzajemna przewodność wzmacniacza Klystron
Zweryfikowano Zasilacz
3 Więcej kalkulatorów Klistron
Zweryfikowano Równoważny moment skręcający, gdy wał jest poddawany zmiennym obciążeniom
Zweryfikowano Równoważny moment zginający, gdy wał jest poddawany zmiennym obciążeniom
Zweryfikowano Średnica wału podana Zasada Naprężenie ścinające
Zweryfikowano Zasada naprężenia ścinającego Maksymalne naprężenie ścinające Teoria zniszczenia
1 Więcej kalkulatorów Kod ASME dla projektu wału
Zweryfikowano M-Ary PAM
Zweryfikowano M-Ary QAM
Zweryfikowano Odwróć ramkę
Zweryfikowano Okres czasu symbolu
Zweryfikowano Pasmo koherencji dla losowych faz dwóch odebranych sygnałów
Zweryfikowano Przedziały czasowe
Zweryfikowano Ramka do przodu
Zweryfikowano Spread opóźnienia
Zweryfikowano Szerokość pasma koherencji dla dwóch zanikających amplitud dwóch odebranych sygnałów
7 Więcej kalkulatorów Koncepcja ponownego wykorzystania częstotliwości
Zweryfikowano Maksymalna liczba połączeń na godzinę na komórkę
Zweryfikowano Nowe obciążenie ruchem
Zweryfikowano Nowy obszar komórki
Zweryfikowano Nowy promień komórki
Zweryfikowano Obciążenie ruchem
Zweryfikowano Obszar starej komórki
Zweryfikowano Odległość Hamminga
Zweryfikowano Odległość ponownego wykorzystania częstotliwości
Zweryfikowano Oferowany ładunek
Zweryfikowano Promień komórki
Zweryfikowano Promień starej komórki
Zweryfikowano Średni czas połączenia
Zweryfikowano Zakłócenia współkanałowe
3 Więcej kalkulatorów Koncepcje komórkowe
Zweryfikowano Całkowite napięcie przesunięcia wejściowego wzmacniacza różnicowego MOS przy danym prądzie nasycenia
Zweryfikowano Maksymalny zakres wejściowy wzmacniacza różnicowego MOS w trybie wspólnym
Zweryfikowano Minimalny zakres sygnału wejściowego wzmacniacza różnicowego MOS w trybie wspólnym
Zweryfikowano Napięcie przesunięcia wejściowego wzmacniacza różnicowego MOS przy danym prądzie nasycenia
Zweryfikowano Napięcie wejściowe wzmacniacza różnicowego MOS w trybie małosygnałowym
Zweryfikowano Transkonduktancja wzmacniacza różnicowego MOS w trybie małosygnałowym
3 Więcej kalkulatorów Konfiguracja różnicowa
Zweryfikowano Brama do drenażu pojemności
Zweryfikowano Brama do drenażu potencjału
Zweryfikowano Brama do napięcia kanału
Zweryfikowano Brama do pojemności bazowej
Zweryfikowano Brama do potencjału kolekcjonerskiego
Zweryfikowano Brama do potencjału źródła
Zweryfikowano Maksymalne niskie napięcie wejściowe
Zweryfikowano Maksymalne niskie napięcie wyjściowe
Zweryfikowano Minimalne wysokie napięcie wejściowe
Zweryfikowano Minimalne wysokie napięcie wyjściowe
Zweryfikowano Niski margines szumów
Zweryfikowano Opróżnij napięcie
Zweryfikowano Pojemność bramy do źródła
Zweryfikowano Potencjał między Źródłem a Ciałem
Zweryfikowano Potencjał od drenażu do źródła
Zweryfikowano Wysoki margines szumów
Utworzony Parametr alfa tranzystora
Utworzony Parametr alfa tranzystora podany Beta
Utworzony Parametr beta tranzystora
Utworzony Parametr beta tranzystora o podanym prądzie bazowym
Utworzony Prąd bazowy tranzystora podany Beta
Utworzony Prąd emitera tranzystora za pomocą Alpha
Utworzony Prąd kolektora tranzystora wykorzystujący alfa
Utworzony Prąd kolektora tranzystora wykorzystujący wersję beta
Utworzony Prąd w tranzystorze
Utworzony Transkondukcyjność
Lasery (3)
Zweryfikowano Płaszczyzna polaryzatora
Zweryfikowano Płaszczyzna transmisji analizatora
Zweryfikowano Pojedyncza dziurka
9 Więcej kalkulatorów Lasery
Zweryfikowano Liczba dodatkowych liści o pełnej długości przy danej sile podjętej przez liście o stopniowanej długości
Zweryfikowano Liczba liści o pełnej długości poddana naprężeniu zginającemu w płycie o bardzo pełnej długości
Zweryfikowano Liczba podanych liści o stopniowanej długości Siła pobierana przez liście o stopniowanej długości
Zweryfikowano Liczba podanych skrzydeł o stopniowanej długości Naprężenie zginające na liściach o stopniowanej długości
Zweryfikowano Liczba podanych skrzydeł o stopniowanej długości Ugięcie w punkcie obciążenia Liście o stopniowanej długości
Zweryfikowano Liczba poddanych liści o bardzo pełnej długości Naprężenie zginające na liściach o stopniowanej długości
Zweryfikowano Liczba stopniowanych listew o podanej naprężeniu zginającym w płycie
1 Więcej kalkulatorów Liczba liści
Utworzony Napięcie incydentu przy użyciu napięcia odbitego (Line OC)
Utworzony Prąd incydentalny wykorzystujący prąd przesyłany (linia OC)
Utworzony Przesyłany prąd (Line OC)
Utworzony Incydent napięcie z wykorzystaniem transmitowanego napięcia (linia SC)
Utworzony Odbity prąd (Line SC)
Utworzony Prąd padający przy użyciu prądu odbitego (linia SC)
Utworzony Przenoszone napięcie (Line SC)
Utworzony Napięcie odbite przy użyciu impedancji-1 (linia PL)
Utworzony Napięcie padające przy użyciu impedancji-1 (linia PL)
Utworzony Napięcie padające przy użyciu przesyłanego napięcia (linia PL)
Utworzony Napięcie padające przy użyciu przesyłanego współczynnika prądu-3 (linia PL)
Utworzony Napięcie przesyłane przy użyciu napięcia padającego (linia PL)
Utworzony Odbity współczynnik prądu (linia PL)
Utworzony Prąd odbity przy użyciu impedancji-1 (linia PL)
Utworzony Prąd odbity przy użyciu transmitowanego prądu-3 i 2 (linia PL)
Utworzony Prąd padający przy użyciu impedancji-1 (linia PL)
Utworzony Prąd padający przy użyciu przesyłanego współczynnika prądu-2 (linia PL)
Utworzony Prąd padający przy użyciu przesyłanego współczynnika prądu-3 (linia PL)
Utworzony Prąd padający przy użyciu transmitowanego prądu-3 i 2 (linia PL)
Utworzony Przesyłane napięcie za pomocą przesyłanego prądu-2 (linia PL)
Utworzony Przesyłane napięcie za pomocą przesyłanego prądu-3 (linia PL)
Utworzony Przesyłane napięcie za pomocą przesyłanego współczynnika napięcia (linia PL)
Utworzony Przesyłane napięcie za pomocą przesyłanego współczynnika prądu-2 (linia PL)
Utworzony Przesyłane napięcie za pomocą transmitowanego współczynnika prądu-3 (linia PL)
Utworzony Przesyłany współczynnik napięcia (linia PL)
Utworzony Przesyłany współczynnik napięcia za pomocą przesyłanego napięcia (linia PL)
Utworzony Przesyłany współczynnik napięcia za pomocą przesyłanego współczynnika prądu-2 (linia PL)
Utworzony Przesyłany współczynnik napięcia za pomocą przesyłanego współczynnika prądu-3 (linia PL)
Zweryfikowano Napięcie wejściowe regulatora bocznikowego
Zweryfikowano Napięcie wyjściowe regulatora bocznikowego
Zweryfikowano Prąd bocznikowy w regulatorze bocznikowym
Zweryfikowano Rezystancja bocznika w regulatorze bocznika
Zweryfikowano Załaduj prąd w regulatorze bocznikowym
Zweryfikowano Maksymalna wartość danych przy danej szerokości klasy
Zweryfikowano Maksymalna wartość podanego zakresu danych
Zweryfikowano Maksymalna wartość podanych danych Średni zakres
Zweryfikowano Minimalna wartość danych przy danej szerokości klasy
Zweryfikowano Minimalna wartość podanego zakresu danych
Zweryfikowano Minimalna wartość podanych danych Średni zakres
Zweryfikowano Średni zakres danych
Zweryfikowano Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia ścinającego
Zweryfikowano Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia według zasady przy użyciu współczynnika bezpieczeństwa
Zweryfikowano Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia zasadniczego
Zweryfikowano Granica plastyczności przy ścinaniu przy danej wartości dopuszczalnej maksymalnego naprężenia zasady
Zweryfikowano Granica plastyczności w teorii maksymalnego naprężenia ścinającego
Zweryfikowano Maksymalne naprężenie ścinające w wałach
Zweryfikowano Moment skręcający przy równoważnym momencie zginającym
Zweryfikowano Średnica wału podana Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia według zasady
Zweryfikowano Współczynnik bezpieczeństwa podana Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia ścinającego
Zweryfikowano Współczynnik bezpieczeństwa podana Dopuszczalna wartość maksymalnego naprężenia zasady
Zweryfikowano Zastępczy moment zginający podany moment skręcający
6 Więcej kalkulatorów Maksymalne naprężenie ścinające i teoria naprężenia głównego
Zweryfikowano Grubość pasa podana Maksymalne napięcie pasa
Zweryfikowano Maksymalne dopuszczalne naprężenie rozciągające materiału pasa
Zweryfikowano Maksymalne napięcie pasa przy naprężeniu spowodowanym siłą odśrodkową
Zweryfikowano Maksymalne napięcie paska
Zweryfikowano Masa jednego metra długości pasa przy danej maksymalnej dopuszczalnej wytrzymałości na rozciąganie pasa
Zweryfikowano Masa jednego metra długości pasa przy danej prędkości dla maksymalnej transmisji mocy
Zweryfikowano Masa jednego metra długości pasa przy naprężeniu w pasie z powodu siły odśrodkowej
Zweryfikowano Moc przekazywana przez płaski pasek do celów projektowych
Zweryfikowano Napięcie pasa po ciasnej stronie pasa przy naprężeniu początkowym w pasie
Zweryfikowano Napięcie pasa po ciasnej stronie pasa przy naprężeniu spowodowanym siłą odśrodkową
Zweryfikowano Napięcie pasa po luźnej stronie pasa przy naprężeniu początkowym pasa
Zweryfikowano Napięcie początkowe w napędzie pasowym
Zweryfikowano Napięcie początkowe w pasie przy danej prędkości pasa dla maksymalnej transmisji mocy
Zweryfikowano Napięcie w pasie z powodu siły odśrodkowej
Zweryfikowano Naprężenie w pasie spowodowane siłą odśrodkową przy dopuszczalnym naprężeniu rozciągającym materiału pasa
Zweryfikowano Optymalna prędkość pasa dla maksymalnej transmisji mocy
Zweryfikowano Prędkość pasa dla maksymalnej transmisji mocy przy danym maksymalnym dopuszczalnym naprężeniu rozciągającym
Zweryfikowano Prędkość pasa przy naprężeniu w pasie z powodu siły odśrodkowej
Zweryfikowano Rzeczywista moc przekazana podana moc przekazana przez mieszkanie dla celów projektowych
Zweryfikowano Szerokość pasa podana Maksymalne napięcie pasa
Zweryfikowano Współczynnik korekcji obciążenia przy danej mocy przesyłanej przez płaski pasek do celów projektowych
Zweryfikowano Długość paska od zewnętrznego końca do wewnętrznego końca biorąc pod uwagę ugięcie jednego końca sprężyny
Zweryfikowano Długość paska od zewnętrznego końca do wewnętrznego końca przy danym kącie obrotu trzpienia
Zweryfikowano Długość taśmy od końca zewnętrznego do końca wewnętrznego przy danej energii odkształcenia zmagazynowanej na wiosnę
Zweryfikowano Energia odkształcenia zmagazynowana w sprężynie spiralnej
Zweryfikowano Kąt obrotu trzpienia względem bębna
Zweryfikowano Maksymalne naprężenie zginające wywołane na zewnętrznym końcu sprężyny
Zweryfikowano Moduł sprężystości drutu sprężynowego przy danej energii odkształcenia zmagazynowanej w sprężynie
Zweryfikowano Moduł sprężystości przy danym kącie obrotu altany
Zweryfikowano Moduł sprężystości przy ugięciu jednego końca sprężyny względem drugiego końca
Zweryfikowano Siła nadana Momentowi Zginającemu Z powodu tej Siły
Zweryfikowano Mediana danych podana średnia i tryb
1 Więcej kalkulatorów Mediana
Zweryfikowano Miareczkowanie węglanu sodu wodorowęglanem sodu po drugim punkcie końcowym dla oranżu metylowego
Zweryfikowano Miareczkowanie węglanu sodu wodorowęglanem sodu po drugim punkcie końcowym fenoloftaleiny
Zweryfikowano Miareczkowanie węglanu sodu wodorowęglanem sodu po pierwszym punkcie końcowym dla oranżu metylowego
Zweryfikowano Miareczkowanie węglanu sodu wodorowęglanem sodu po pierwszym punkcie końcowym fenoloftaleiny
Zweryfikowano Miareczkowanie wodorotlenku sodu i węglanu sodu fenoloftaleiny
Zweryfikowano Miareczkowanie wodorotlenku sodu i węglanu sodu oranżu metylowego
Zweryfikowano Miareczkowanie wodorotlenku sodu węglanem sodu po drugim punkcie końcowym oranżu metylowego
Zweryfikowano Miareczkowanie wodorotlenku sodu węglanem sodu po drugim punkcie końcowym przy użyciu fenoloftaleiny
Zweryfikowano Miareczkowanie wodorotlenku sodu wodorowęglanem sodu po pierwszym punkcie końcowym oranżu metylowego
Zweryfikowano Blok źródła szeregowego N
Zweryfikowano Czas trwania symbolu
Zweryfikowano Długotrwałe blaknięcie
Zweryfikowano Dystrybuanta
Zweryfikowano Krótkotrwałe blaknięcie
Zweryfikowano Maksymalny możliwy stosunek S do N
Zweryfikowano Mobilny sygnał radiowy
Zweryfikowano Moc nośnika odbiornika mobilnego
Zweryfikowano Odległość radia mobilnego
Zweryfikowano Okres modulacji szeregowej do równoległej
Zweryfikowano Selektywna retransmisja
Zweryfikowano Technika „Zatrzymaj się i czekaj” ARQ
Zweryfikowano Współczynnik szumów
Zweryfikowano Współczynnik utraty ścieżki
Zweryfikowano Zanikanie wielościeżkowe
1 Więcej kalkulatorów Mobilna propagacja radiowa
Moc (1)
Utworzony Moc przekształcona w silniku indukcyjnym
4 Więcej kalkulatorów Moc
Moc (1)
Utworzony Moc generowana przy danym prądzie twornika w generatorze bocznikowym prądu stałego
1 Więcej kalkulatorów Moc
Moc (12)
Utworzony Moc bierna przy użyciu napięcia i prądu RMS
Utworzony Moc bierna przy użyciu prądu między linią a zerem
Utworzony Moc rzeczywista przy użyciu napięcia i prądu RMS
Utworzony Moc rzeczywista przy użyciu napięcia między linią a zerem
Utworzony Reaktywna moc
Utworzony Rzeczywista moc w obwodzie prądu przemiennego
Utworzony Zasilanie w jednofazowych obwodach prądu przemiennego
Utworzony Zasilanie w jednofazowych obwodach prądu przemiennego przy użyciu napięcia
Utworzony Zasilanie w jednofazowych obwodach prądu przemiennego przy użyciu prądu
Utworzony Zasilanie w trójfazowych obwodach prądu przemiennego z wykorzystaniem prądu fazowego
Utworzony Złożona moc
Utworzony Złożony współczynnik mocy przy danym współczynniku mocy
Moc (2)
Utworzony Przeliczona moc szeregowego generatora prądu stałego podana moc wejściowa
Utworzony Przeliczona moc szeregowego generatora prądu stałego podana moc wyjściowa
Moc (7)
Utworzony 3-fazowa moc mechaniczna silnika synchronicznego
Utworzony 3-fazowa moc wejściowa silnika synchronicznego
Utworzony Moc mechaniczna silnika synchronicznego
Utworzony Moc mechaniczna silnika synchronicznego podana moc wejściowa
Utworzony Moc mechaniczna silnika synchronicznego podana moment obrotowy brutto
Utworzony Moc wejściowa silnika synchronicznego
Utworzony Moc wyjściowa dla silnika synchronicznego
1 Więcej kalkulatorów Moc
Moc (7)
Utworzony Kąt końcowy odbioru przy użyciu mocy końcowej odbioru (STL)
Utworzony Odbieranie kąta końcowego za pomocą strat (STL)
Utworzony Odbieranie kąta końcowego za pomocą wydajności transmisji (STL)
Utworzony Odbieranie mocy końcowej (STL)
Utworzony Wysyłanie kąta końcowego przy użyciu mocy końcowej wysyłania (STL)
Utworzony Wysyłanie kąta końcowego za pomocą odbieranych parametrów końcowych (STL)
Utworzony Wysyłanie mocy końcowej (STL)
1 Więcej kalkulatorów Moc
Moc (5)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu prądu obciążenia (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Utworzony Moc przesyłana z wykorzystaniem objętości (uziemiony dwuprzewodowy jeden przewodnik)
Utworzony Moc przesyłana z wykorzystaniem strat liniowych (uziemienie dwuprzewodowe z jednym przewodem)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą K (uziemiony dwuprzewodowo z jednym przewodem)
Utworzony Przesyłana moc przy użyciu obszaru przekroju X (dwuprzewodowy jeden przewód uziemiony)
Moc (3)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (system operacyjny z uziemieniem 2-przewodowym w punkcie środkowym)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą prądu obciążenia (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą strat linii (dwa przewody uziemione w punkcie środkowym)
Moc (6)
Utworzony Moc przesyłana na fazę (prąd stały 3-przewodowy)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (DC 3-Wire)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (DC 3-Wire)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą prądu obciążenia (DC 3-Wire)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą stałego (3-przewodowego prądu stałego)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą strat linii (DC 3-Wire)
Moc (7)
Utworzony Moc przekazywana przy użyciu prądu obciążenia (2-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Moc przesyłana z wykorzystaniem strat linii (system operacyjny 2-fazowy 4-przewodowy)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (2-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Przesyłana moc (2-fazowy, 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (2-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (2-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Współczynnik mocy z wykorzystaniem strat linii (system operacyjny 2-fazowy 4-przewodowy)
Moc (10)
Utworzony Kąt PF przy prądzie obciążenia (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Kąt PF przy użyciu objętości materiału przewodzącego (OS 3-fazowy 4-przewodowy)
Utworzony Kąt PF przy użyciu obszaru przekroju X (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu prądu obciążenia (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Przesyłana moc (3-fazowy, 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu objętości materiału przewodzącego (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (3-fazowy 4-przewodowy system operacyjny)
Moc (7)
Utworzony Kąt PF przy użyciu pola przekroju X (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Kąt PF przy użyciu prądu obciążenia (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Przesyłana moc (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Przesyłana moc przy użyciu prądu obciążenia (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (3-fazowy 3-przewodowy system operacyjny)
Moc (10)
Utworzony Kąt PF przy użyciu objętości materiału przewodzącego (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Kąt PF przy użyciu strat linii (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (system operacyjny dwufazowy trójprzewodowy)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą prądu obciążenia (system operacyjny dwufazowy trójprzewodowy)
Utworzony Przesyłana moc (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Przesyłana moc z wykorzystaniem strat linii (system operacyjny dwufazowy trójprzewodowy)
Utworzony Współczynnik mocy na podstawie strat linii (dwufazowy system trójprzewodowy)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu objętości materiału przewodzącego (dwufazowy trójprzewodowy system operacyjny)
Utworzony Współczynnik mocy wykorzystujący obszar przekroju X (dwufazowy system trójprzewodowy)
Moc (8)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą prądu obciążenia (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą strat linii (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu objętości materiału przewodzącego (jednofazowy system trójprzewodowy)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Utworzony Współczynnik mocy wykorzystujący obszar przekroju X (jednofazowy system trójprzewodowy)
Utworzony Współczynnik mocy z wykorzystaniem strat linii (system operacyjny jednofazowy trójprzewodowy)
Moc (4)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą prądu obciążenia (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (jednofazowy system operacyjny z dwoma przewodami)
Moc (6)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą prądu obciążenia (jednofazowy, dwuprzewodowy, punkt środkowy OS)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą strat linii (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny z punktem środkowym)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (jednofazowy dwuprzewodowy system operacyjny punktu środkowego)
Utworzony Współczynnik mocy z wykorzystaniem strat linii (jednofazowy, dwuprzewodowy, punkt środkowy systemu operacyjnego)
Moc (12)
Utworzony Moc przekazywana przez obszar przekroju X (1-fazowa 2-przewodowa US)
Utworzony Moc przekazywana przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Moc przekazywana przy użyciu prądu obciążenia (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Moc przekazywana przy użyciu stałej (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Moc przesyłana z wykorzystaniem strat linii (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą rezystancji (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Współczynnik mocy przy prądzie obciążenia (1-fazowy 2-przewodowy US)
Utworzony Współczynnik mocy przy stratach linii (1-fazowy 2-przewodowy US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu objętości materiału przewodnika (1-fazowy 2-przewodowy US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (1-fazowy 2-przewodowy US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu rezystancji (1-fazowa, 2-przewodowa US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu stałego (1-fazowy 2-przewodowy US)
Moc (13)
Utworzony Kąt PF przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 3-fazowy 4 US)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 3-fazowy 4 US)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu prądu obciążenia (3 fazy, 4 przewody, USA)
Utworzony Moc przesyłana z wykorzystaniem strat linii (3-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (3-fazowe 4-przewodowe US)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 3-fazowy 4-żyłowy USA)
Utworzony Napięcie RMS przy użyciu pola przekroju X (przewód 3-fazowy 4-żyłowy US)
Utworzony Napięcie RMS z wykorzystaniem strat linii (3-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu prądu obciążenia (3-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 3-fazowy 4-żyłowy USA)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (3-fazowy 4-przewodowy US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (3-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu strat linii (3-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Moc (8)
Utworzony Kąt współczynnika mocy dla systemu 3-fazowego 3-przewodowego
Utworzony Moc przesyłana na fazę (3 fazy, 3 przewody US)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 3-fazowy 3 US)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu prądu obciążenia na fazę (3 fazy, 3 przewody US)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (przewód 3-fazowy 3 US)
Utworzony Współczynnik mocy przy prądzie obciążenia na fazę (3 fazy, 3 przewody US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 3-fazowy 3 US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (przewód 3-fazowy 3 US)
Moc (8)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (przewód 2-fazowy 3 US)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu prądu w każdym zewnętrznym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu prądu w przewodzie neutralnym (2-fazowa, 3-przewodowa US)
Utworzony Moc przesyłana z wykorzystaniem strat linii (2-fazowa, 3-przewodowa US)
Utworzony Współczynnik mocy przy prądzie w przewodzie neutralnym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Współczynnik mocy przy stratach linii (2-fazowy 3-przewodowy US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu objętości materiału przewodnika (przewód 2-fazowy 3 US)
Utworzony Współczynnik mocy wykorzystujący prąd w każdym zewnętrznym (2-fazowy 3-przewodowy US)
Moc (9)
Utworzony Kąt współczynnika mocy dla jednofazowego systemu 3-przewodowego
Utworzony Moc przesyłana z wykorzystaniem strat linii (1 faza, 3 przewody US)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru sekcji X (1 faza 3 przewód US)
Utworzony Przesyłana moc przy użyciu objętości materiału przewodzącego (1 faza 3 drut US)
Utworzony Przesyłana moc przy użyciu prądu obciążenia (1 faza, 3 przewody US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu objętości materiału przewodzącego (1 faza 3 drut US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (1 faza 3 przewód US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (1 faza 3 przewód US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu strat linii (1 faza, 3 przewody US)
Moc (6)
Utworzony Moc przekazywana przez obszar przekroju X (1-fazowy 2-przewodowy uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Moc przesyłana z wykorzystaniem strat linii (1-fazowe 2-przewodowe uziemione w punkcie środkowym)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą prądu obciążenia (1-fazowy 2-przewodowy uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Współczynnik mocy na podstawie strat linii (1-fazowy 2-przewodowy uziemiony w punkcie środkowym)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (1-fazowy 2-przewodowy uziemiony w połowie punktu)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (1-fazowy 2-przewodowy uziemiony w punkcie środkowym)
Moc (7)
Utworzony Kąt przy użyciu prądu obciążenia (2-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Moc przekazywana przez obszar przekroju X (2-fazowy 4-przewodowy US)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu prądu obciążenia (2-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Moc przesyłana z wykorzystaniem strat linii (2-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu obszaru przekroju X (2-fazowy 4-przewodowy US)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu prądu obciążenia (2-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Utworzony Współczynnik mocy przy użyciu strat linii (2-fazowe, 4-przewodowe, amerykańskie)
Moc (5)
Utworzony Moc przekazywana za pomocą prądu obciążenia (2-przewodowe DC w punkcie środkowym, USA)
Utworzony Moc przesyłana przy użyciu objętości materiału przewodzącego (dwużyłowy punkt środkowy prądu stałego w USA)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą obszaru przekroju X (2-przewodowe uziemione w punkcie środkowym, prąd stały, USA)
Utworzony Rezystywność przy użyciu objętości materiału przewodzącego (2-przewodowy punkt środkowy DC US)
Utworzony Rezystywność przy użyciu obszaru przekroju X (2-przewodowy uziemiony w punkcie środkowym DC US)
Moc (5)
Utworzony Moc przekazywana przy użyciu obszaru przekroju X (DC Two-Wire US)
Utworzony Moc przesyłana za pomocą strat linii (dwuprzewodowy prąd stały w USA)
Utworzony Oporność przy użyciu strat linii (dwuprzewodowe DC, USA)
Utworzony Rezystancja z wykorzystaniem strat liniowych (dwuprzewodowy prąd stały w USA)
Utworzony Rezystywność przy użyciu obszaru przekroju X (DC Two-Wire US)
Zweryfikowano Dopuszczalne napięcie w łańcuchu przy danej mocy przekazywanej przez łańcuch rolkowy
Zweryfikowano Moc przekazywana przez łańcuch rolkowy
Zweryfikowano Moc, która ma być przesyłana przy danej mocy znamionowej łańcucha
Zweryfikowano Ocena mocy łańcucha
Zweryfikowano Średnia prędkość łańcucha podana moc przekazywana przez łańcuch rolkowy
Zweryfikowano Współczynnik korekcji zęba przy danej mocy znamionowej łańcucha
Zweryfikowano Współczynnik serwisowy przy danej mocy znamionowej łańcucha
Zweryfikowano Współczynnik wielu nici przy danej mocy znamionowej łańcucha
Zweryfikowano Molalność za pomocą Molarity
Zweryfikowano Molalność za pomocą ułamka molowego
3 Więcej kalkulatorów Molalność
Utworzony Maksymalny moment obrotowy
Utworzony Moment obrotowy brutto opracowany na fazę
Utworzony Moment obrotowy silnika indukcyjnego w warunkach pracy
Utworzony Moment rozruchowy silnika indukcyjnego
2 Więcej kalkulatorów Moment obrotowy
Zweryfikowano Moment zginający spowodowany siłą
Zweryfikowano Moment zginający spowodowany siłą daną ugięcie jednego końca sprężyny
Zweryfikowano Moment zginający wywołany siłą podaną Naprężenie zginające wywołane sprężyną
Zweryfikowano Moment zginający wywołany siłą przy danym kącie obrotu trzpienia względem bębna
Zweryfikowano Moment zginający ze względu na energię odkształcenia zmagazynowaną na wiosnę
Zweryfikowano Odchylenie jednego końca sprężyny względem drugiego końca
Zweryfikowano Odległość środka ciężkości spirali od zewnętrznego końca podana ugięcie jednego końca sprężyny
Zweryfikowano Odległość środka ciężkości spirali od zewnętrznego końca przy danym momencie zginającym pod wpływem siły
MOSFET (1)
Zweryfikowano Współczynnik kształtu tranzystora
8 Więcej kalkulatorów MOSFET
Zweryfikowano Efektywny obszar elektrody
3 Więcej kalkulatorów Most Scheringa
Zweryfikowano Nachylenie linii podane współczynniki numeryczne
3 Więcej kalkulatorów Nachylenie linii
Zweryfikowano Nachylenie prostopadłej linii przy danych dwóch punktach na linii
3 Więcej kalkulatorów Nachylenie prostopadłej linii
Zweryfikowano Długość paska dla napędu z paskiem poprzecznym
Zweryfikowano Kąt opasania dla małego koła pasowego napędu krzyżowego
Zweryfikowano Odległość od środka podana Kąt opasania dla małego koła pasowego napędu z paskiem poprzecznym
Zweryfikowano Średnica dużego koła pasowego przy podanym kącie opasania dla małego koła pasowego napędu z paskiem poprzecznym
Zweryfikowano Średnica małego koła pasowego z podanym kątem opasania dla małego koła pasowego napędu z paskiem poprzecznym
Utworzony Napięcie na zaciskach generatora bocznikowego prądu stałego
1 Więcej kalkulatorów Napięcie
Utworzony Napięcie między linią a neutralnym przy użyciu mocy biernej
Utworzony Napięcie między linią a neutralnym przy użyciu mocy rzeczywistej
Utworzony Napięcie przy użyciu mocy rzeczywistej
Utworzony Napięcie przy użyciu złożonej mocy
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu mocy biernej
Utworzony Napięcie skuteczne przy użyciu mocy rzeczywistej
Utworzony Napięcie za pomocą mocy biernej
Utworzony Napięcie za pomocą współczynnika mocy
Utworzony Indukowana siła elektromotoryczna przy liniowej prędkości synchronicznej
Utworzony Napięcie indukowane podana moc
Utworzony EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym
Utworzony EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym przy danym napięciu wejściowym
Utworzony EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym przy danym współczynniku transformacji napięcia
Utworzony EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym
Utworzony EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym przy danym współczynniku transformacji napięcia
Utworzony EMF samoindukowane po stronie pierwotnej
Utworzony Napięcie pierwotne przy danym współczynniku transformacji napięcia
Utworzony Napięcie wejściowe po indukcji EMF w uzwojeniu pierwotnym
Utworzony Napięcie wtórne przy danym współczynniku transformacji napięcia
Utworzony Napięcie wyjściowe podane EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym
Utworzony Samoindukowane pole elektromagnetyczne po stronie wtórnej
1 Więcej kalkulatorów Napięcie
Utworzony Napięcie indukowane twornikiem szeregowego generatora prądu stałego
Utworzony Napięcie na zaciskach szeregowego generatora prądu stałego
Utworzony Napięcie na zaciskach szeregowego generatora prądu stałego przy danej mocy wyjściowej
Utworzony Napięcie bocznika silnika prądu stałego przy danym prądzie pola bocznika
Utworzony Napięcie bocznikowego silnika prądu stałego
Utworzony Moc wejściowa silnika prądu stałego serii
Utworzony Napięcie indukowane przez twornik szeregowego silnika prądu stałego przy danym napięciu
Utworzony Napięcie szeregowego silnika prądu stałego przy danej mocy wejściowej
Utworzony Równanie napięcia szeregowego silnika prądu stałego
Utworzony Napięcie obciążenia silnika synchronicznego przy 3-fazowej mocy mechanicznej
Utworzony Napięcie obciążenia silnika synchronicznego przy użyciu 3-fazowego zasilania wejściowego
Utworzony Napięcie silnika synchronicznego przy podanej mocy wejściowej
Utworzony Powrót EMF silnika synchronicznego wykorzystującego moc mechaniczną
Utworzony Równanie napięcia silnika synchronicznego
Utworzony Wsteczna EMF silnika synchronicznego przy danej stałej uzwojenia twornika
Zweryfikowano Napięcie dodatnie podane w parametrze urządzenia w tranzystorze MOSFET
Zweryfikowano Napięcie na bramce i źródle tranzystora MOSFET podczas pracy z różnicowym napięciem wejściowym
Zweryfikowano Napięcie na drenie Q2 w MOSFET
Zweryfikowano Napięcie nasycenia tranzystora MOSFET
Zweryfikowano Napięcie progowe MOSFET-u
Zweryfikowano Napięcie przesterowania
Zweryfikowano Napięcie przesterowania, gdy MOSFET działa jako wzmacniacz z rezystancją obciążenia
Zweryfikowano Przewodnictwo kanału MOSFET przy użyciu napięcia bramki-źródła
12 Więcej kalkulatorów Napięcie
Utworzony EMF fazy A wykorzystujący prąd składowej zerowej (LGF)
Utworzony EMF fazy A z wykorzystaniem napięcia składowej zgodnej (LGF)
Utworzony EMF fazy A z wykorzystaniem prądu składowej przeciwnej (LGF)
Utworzony EMF fazy A z wykorzystaniem prądu składowej zgodnej (LGF)
Utworzony Napięcie fazy A (LGF)
Utworzony Napięcie sekwencji dodatniej dla LGF
Utworzony Napięcie sekwencji dodatniej przy użyciu prądu sekwencji dodatniej
Utworzony Napięcie sekwencji zerowej przy użyciu prądu sekwencji dodatniej
Utworzony Napięcie składowej przeciwnej dla LGF
Utworzony Napięcie składowej przeciwnej przy użyciu prądu fazy A (LGF)
Utworzony Napięcie składowej zerowej dla LGF
Utworzony Napięcie składowej zerowej przy użyciu prądu fazy A (LGF)
4 Więcej kalkulatorów Napięcie
Utworzony Napięcie fazy B (LLF)
Utworzony Napięcie fazy B przy użyciu prądu fazy C (LLF)
Utworzony Napięcie fazy C (LLF)
Utworzony Napięcie fazy C przy użyciu prądu fazy C (LLF)
Utworzony Napięcie kolejności dodatniej (LLF)
Utworzony Napięcie składowej ujemnej (LLF)
7 Więcej kalkulatorów Napięcie
Utworzony EMF fazy A przy użyciu napięcia sekwencji dodatniej (LLGF)
Utworzony Napięcie fazy B przy użyciu prądu o zerowej sekwencji (LLGF)
Utworzony Napięcie fazy B z wykorzystaniem napięcia o zerowej sekwencji (LLGF)
Utworzony Napięcie fazy B z wykorzystaniem prądu zwarcia (LLGF)
Utworzony Napięcie fazy C przy użyciu prądu o zerowej sekwencji (LLGF)
Utworzony Napięcie fazy C z wykorzystaniem prądu zwarcia (LLGF)
Utworzony Napięcie sekwencji zerowej z wykorzystaniem impedancji zwarcia (LLGF)
Utworzony Napięcie składowej przeciwnej przy użyciu prądu składowej przeciwnej (LLGF)
Utworzony Napięcie składowej zerowej przy użyciu napięcia fazy A (LLGF)
Utworzony Napięcie składowej zerowej przy użyciu napięcia fazy B (LLGF)
Utworzony Napięcie w fazie A przy użyciu napięcia sekwencji zerowej (LLGF)
Utworzony Sekwencja dodatnia napięcia z wykorzystaniem impedancji zwarcia (LLGF)
3 Więcej kalkulatorów Napięcie
Utworzony Indukcyjność transmitowana (linia SC)
Utworzony Napięcie końcowe odbioru przy użyciu mocy końcowej odbioru (STL)
Utworzony Odbieranie napięcia końcowego za pomocą impedancji (STL)
Utworzony Odbieranie napięcia końcowego za pomocą wydajności transmisji (STL)
Utworzony Wysyłanie napięcia końcowego przy użyciu wydajności transmisji (STL)
Utworzony Wysyłanie napięcia końcowego w linii przesyłowej
Utworzony Wysyłanie napięcia końcowego za pomocą współczynnika mocy (STL)
Utworzony Wysyłanie napięcia końcowego za pomocą wysyłania sygnału końcowego (STL)
Zweryfikowano Małe napięcie wejściowe sygnału przy danej transkonduktancji
Zweryfikowano Napięcie kolektor-emiter przy nasyceniu
Zweryfikowano Napięcie między bramką a źródłem
Zweryfikowano Napięcie na kolektorze-emiterze wzmacniacza BJT
8 Więcej kalkulatorów Napięcie
Zweryfikowano Detektor napięcia wyjściowego RMS
Zweryfikowano Napięcie na pojemności
Zweryfikowano Napięcie sieciowe
Zweryfikowano Napięcie szczytowe do szczytowego przebiegu
Zweryfikowano Napięcie źródła
Zweryfikowano Potencjał między płytą odchylającą
Zweryfikowano RMS Szum Napięcie ogniwa
1 Więcej kalkulatorów Napięcie
Zweryfikowano Dopuszczalne naprężenie ścinające dla nitu dla pojedynczego ścinania
Zweryfikowano Dopuszczalne naprężenie ścinające dla nitu podana wytrzymałość na ścinanie nitu na długość podziałową
Zweryfikowano Dopuszczalne naprężenie ściskające materiału płyty podane Odporność płyt na zgniatanie
Zweryfikowano Odporność na ścinanie nitu na długość podziałową
Zweryfikowano Odporność na ścinanie nitu na długość skoku dla pojedynczego ścinania
Zweryfikowano Odporność na ścinanie nitu na długość skoku przy podwójnym ścinaniu
Zweryfikowano Odporność płyt na zgniatanie na długość podziałową
Zweryfikowano Wytrzymałość płyty na rozciąganie między dwoma nitami
1 Więcej kalkulatorów Naprężenia i opory
Zweryfikowano Energia odkształcenia zmagazynowana na wiosnę
Zweryfikowano Indeks sprężystości przy podanym współczynniku korekcji naprężenia ścinającego
Zweryfikowano Liczba aktywnych cewek o danym ugięciu na wiosnę
Zweryfikowano Moduł sztywności dla ugięcia na wiosnę
Zweryfikowano Moduł sztywności przy podanym współczynniku sprężystości
Zweryfikowano Naprężenie wynikowe na wiosnę
Zweryfikowano Odchylenie sprężyny
Zweryfikowano Siła działająca na sprężynę przy naprężeniu wynikowym
Zweryfikowano Siła przyłożona do sprężyny przy ugięciu sprężyny
Zweryfikowano Siła przyłożona do sprężyny ze względu na energię odkształcenia zmagazynowaną na wiosnę
Zweryfikowano Średnia średnica cewki podana szybkość sprężyny
Zweryfikowano Średnia średnica zwoju podana ugięcie na wiosnę
Zweryfikowano Średnia średnica zwoju przy naprężeniu wynikowym na wiosnę
Zweryfikowano Średnia średnica zwoju przy podanym współczynniku korekcji naprężenia ścinającego
Zweryfikowano Średnica drutu sprężynowego podana Szybkość sprężyny
Zweryfikowano Średnica drutu sprężynowego podana ugięcie w sprężynie
Zweryfikowano Średnica drutu sprężynowego przy naprężeniu wynikowym w sprężynie
Zweryfikowano Średnica drutu sprężynowego przy podanym współczynniku korekcji naprężenia ścinającego
Zweryfikowano Szybkość wiosny
Zweryfikowano Tempo sprężyny przy danym ugięciu
Zweryfikowano Ugięcie sprężyny przy zmagazynowanej energii odkształcenia
Zweryfikowano Współczynnik korekcji naprężenia ścinającego dla średnicy drutu sprężynowego
Zweryfikowano Współczynnik korygujący naprężenie ścinające
Zweryfikowano Współczynnik naprężenia sprężyny
Zweryfikowano Naprężenie powstałe w drucie z powodu ciśnienia płynu przy naprężeniu w drucie
20 Więcej kalkulatorów Naprężenie
Zweryfikowano Całkowita rezystancja emitera wtórnika emitera
Zweryfikowano Napięcie wejściowe wtórnika emitera
Zweryfikowano Prąd kolektora tranzystora wtórnika emitera
Zweryfikowano Prąd nasycenia wtórnika emitera
Zweryfikowano Rezystancja podstawowa na złączu popychacza emitera
Zweryfikowano Rezystancja wejściowa wtórnika emitera
Zweryfikowano Rezystancja wejściowa wzmacniacza tranzystorowego
Zweryfikowano Rezystancja wyjściowa tranzystora przy wzmocnieniu wewnętrznym
Zweryfikowano Rezystancja wyjściowa wtórnika emitera
1 Więcej kalkulatorów Naśladowca emitera
Utworzony Impedancja przy użyciu parametru A w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Obciąż prąd przy użyciu wydajności transmisji w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Odbieranie napięcia końcowego przy użyciu metody wysyłania mocy końcowej w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Odbieranie napięcia końcowego za pomocą regulacji napięcia w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Odbieranie prądu końcowego przy użyciu wydajności transmisji w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Odbiór kąta końcowego przy użyciu wydajności transmisji w metodzie nominalnego Pi
Utworzony Opór przy użyciu metody strat w nominalnej wartości Pi
Utworzony Parametr A w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Parametr B dla sieci wzajemnej w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Parametr C w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Parametr D w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Regulacja napięcia (metoda nominalnej liczby Pi)
Utworzony Sprawność transmisji (metoda nominalnej liczby Pi)
Utworzony Straty przy wykorzystaniu wydajności transmisji w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Straty w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Wysyłanie mocy końcowej przy użyciu wydajności transmisji w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Wysyłanie napięcia końcowego przy użyciu wydajności transmisji w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Wysyłanie napięcia końcowego za pomocą regulacji napięcia w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Wysyłanie prądu końcowego przy użyciu wydajności transmisji w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Załaduj prąd, korzystając ze strat w metodzie nominalnej Pi
Utworzony Dopuszczalność przy użyciu parametru A w metodzie nominalnej T
Utworzony Dopuszczalność przy użyciu parametru D w metodzie T nominalnej
Utworzony Impedancja przy użyciu napięcia pojemnościowego w metodzie T nominalnej
Utworzony Impedancja przy użyciu parametru D w metodzie T nominalnej
Utworzony Napięcie pojemnościowe przy użyciu napięcia końcowego wysyłania w metodzie T nominalnego
Utworzony Napięcie pojemnościowe w metodzie T nominalnego
Utworzony Odbieranie kąta końcowego przy użyciu metody wysyłania mocy końcowej w metodzie T nominalnego
Utworzony Odbieranie napięcia końcowego przy użyciu napięcia pojemnościowego w metodzie T nominalnego
Utworzony Parametr A dla sieci wzajemnej w metodzie T nominalnego
Utworzony Parametr A w metodzie T nominalnej
Utworzony Parametr B w metodzie T nominalnej
Utworzony Prąd pojemnościowy w metodzie T nominalnej
Utworzony Regulacja napięcia przy użyciu metody nominalnej T
Utworzony Sprawność transmisji w metodzie T nominalnej
Utworzony Straty w metodzie T nominalnej
Utworzony Wysyłanie napięcia końcowego przy użyciu napięcia pojemnościowego w metodzie T nominalnego
Utworzony Wysyłanie napięcia końcowego za pomocą regulacji napięcia w metodzie T nominalnego
Utworzony Wysyłanie prądu końcowego przy użyciu straty w metodzie T nominalnego
Utworzony Wysyłanie prądu końcowego w metodzie T nominalnej
Zweryfikowano Obciążenie osiowe na łożysku przy równoważnym obciążeniu dynamicznym
Zweryfikowano Obciążenie promieniowe łożyska przy danym współczynniku promieniowym
Zweryfikowano Równoważne obciążenie dynamiczne dla łożysk typu „back to back” poddane działaniu czystego obciążenia promieniowego
Zweryfikowano Równoważne obciążenie dynamiczne dla łożysk typu „back to back” poddane działaniu czystego obciążenia wzdłużnego
Zweryfikowano Współczynnik ciągu na łożysku przy równoważnym obciążeniu dynamicznym
Zweryfikowano Współczynnik promieniowy łożyska przy równoważnym obciążeniu dynamicznym
Zweryfikowano Współczynnik rotacji bieżni dla łożyska o podanym współczynniku promieniowym
8 Więcej kalkulatorów Obciążenie dynamiczne i równoważne
Utworzony Odbity prąd (obciążenie OC)
Utworzony Prąd padający przy użyciu prądu odbitego (obciążenie OC)
Utworzony Przekazywane napięcie (obciążenie OC)
Utworzony Przesyłany prąd (obciążenie OC)
Zweryfikowano Biegunowy moment bezwładności spoiny wokół środka ciężkości
Zweryfikowano Biegunowy moment bezwładności spoiny wokół środka ciężkości przy skręcającym naprężeniu ścinającym
Zweryfikowano Długość spoiny przy danym biegunowym momencie bezwładności spoiny wokół jej środka ciężkości
Zweryfikowano Gardłowy obszar spoiny przy danym biegunowym momencie bezwładności spoiny wokół środka
Zweryfikowano Obciążenie działające na spoinę przy danym naprężeniu pierwotnym
Zweryfikowano Odległość punktu spoiny od środka ciężkości przy naprężeniu ścinającym przy skręcaniu
Zweryfikowano Para na spoinie przy skręcanym naprężeniu ścinającym w obszarze gardzieli spoiny
Zweryfikowano Pierwotne naprężenie ścinające w spoinie
Zweryfikowano Powierzchnia gardzieli spoiny przy pierwotnym naprężeniu ścinającym
Zweryfikowano Skręcające naprężenie ścinające w obszarze gardzieli spoiny
Zweryfikowano Obwód koła o podanej średnicy
4 Więcej kalkulatorów Obwód koła
Utworzony Incydent Napięcie przy użyciu napięcia odbitego (obciążenie SC)
Utworzony Prąd padający przy użyciu prądu przesyłanego (obciążenie SC)
Utworzony Przenoszone napięcie (obciążenie SC)
Utworzony Przesyłany prąd (obciążenie SC)
Zweryfikowano Całkowita strata miedzi w obwodzie uzwojenia wtórnego
Zweryfikowano Napięcie indukowane w S2
Zweryfikowano Napięcie przyłożone do cewki ciśnieniowej watomierza
Zweryfikowano Odczyt watomierza
Zweryfikowano Prąd w obwodzie cewki ciśnieniowej
Zweryfikowano Rezystancja cewki ciśnieniowej watomierza
Zweryfikowano Rezystancja cewki S1
6 Więcej kalkulatorów Obwód watomierza
Zweryfikowano Napięcie potencjometru
Zweryfikowano Odczyt napięcia w pełnej skali
Zweryfikowano Odczyt potencjometru kwadraturowego
Zweryfikowano Odczyt potencjometru w fazie
5 Więcej kalkulatorów Obwody AC
Zweryfikowano Dynamiczny współczynnik Q
Zweryfikowano Impedancja reaktywna
Zweryfikowano Maksymalne przyłożone napięcie na diodzie
Zweryfikowano Maksymalny prąd przyłożony do diody
Zweryfikowano Moc wyjściowa diody tunelowej
Zweryfikowano Przepustowość przy użyciu dynamicznego współczynnika jakości
Zweryfikowano Rysunek szumu jednostronnej wstęgi
Zweryfikowano Rysunek szumu taśmy dwustronnej
Zweryfikowano Średnia temperatura diody przy użyciu szumu pasma jednostronnego
Zweryfikowano Stosunek rezystancji ujemnej do rezystancji szeregowej
Zweryfikowano Temperatura pokojowa
Zweryfikowano Ujemne przewodnictwo diody tunelowej
Zweryfikowano Wielkość negatywnego oporu
Zweryfikowano Współczynnik odbicia napięcia diody tunelowej
Zweryfikowano Wzmocnienie mocy diody tunelowej
Zweryfikowano Wzmocnienie wzmacniacza diody tunelowej
Zweryfikowano Pojemność wzmacniacza
Zweryfikowano Prąd kolektora
Zweryfikowano Prąd mikroamperomierza
Zweryfikowano Prąd wzmacniacza bazowego
Zweryfikowano Średni prąd miernika
Zweryfikowano Szczytowy prąd miernika
Utworzony Napięcie w obwodzie prądu stałego
16 Więcej kalkulatorów Obwody prądu stałego
Utworzony Impedancja charakterystyczna przy użyciu transmitowanego współczynnika prądu
Utworzony Impedancja obciążenia przy użyciu transmitowanego współczynnika prądu
Utworzony Impedancja obciążenia za pomocą transmitowanego współczynnika napięcia
Utworzony Impedancja charakterystyczna dla fal odbitych
Utworzony Impedancja charakterystyczna przy użyciu odbitego napięcia
Utworzony Impedancja charakterystyczna przy użyciu prądu odbitego
Utworzony Impedancja obciążenia przy użyciu odbitego napięcia
Utworzony Napięcie incydentu przy użyciu prądu odbitego
Utworzony Prąd odbity przy użyciu impedancji obciążenia
Utworzony Prąd odbity przy użyciu prądu padającego i przesyłanego
Zweryfikowano Odchylenie kwartylowe podany współczynnik odchylenia kwartylowego
1 Więcej kalkulatorów Odchylenie kwartylowe
Zweryfikowano Względna masa atomowa
14 Więcej kalkulatorów Odpowiadająca waga
Zweryfikowano Częstotliwość przejścia funkcji przenoszenia źródło-wtórnik
Zweryfikowano Dominująca częstotliwość bieguna obserwatora źródła
5 Więcej kalkulatorów Odpowiedź obserwatora źródła i emitera
Zweryfikowano Częstotliwość 3-DB we wglądzie w projekt i kompromis
Zweryfikowano Rezystancja drenażu we wzmacniaczu Cascode
Zweryfikowano Wzmacniacz Zysk danej funkcji Zespolonej Zmiennej Częstotliwości
2 Więcej kalkulatorów Odpowiedź wzmacniacza Cascode
Zweryfikowano Pojemność wejściowa we wzmocnieniu wysokiej częstotliwości wzmacniacza CE
Zweryfikowano Rezystancja złącza podstawy kolektora wzmacniacza CE
Zweryfikowano Wzmocnienie wysokiej częstotliwości wzmacniacza CE
5 Więcej kalkulatorów Odpowiedź wzmacniacza CE